Lukasevangelie/Hoofdstuk 24

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

Lukasevangelie:


Hoofdstuk 24 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Luk. 24:1

Lu 24:1  Op de eerste dag van de week echter, toen het nog zeer vroeg was, kwamen zij bij het graf met de specerijen die zij hadden bereid. (Telos)

De eerste dag van de week. Dat is zondag.

Zij. Dat zijn de drie vrouwen genoemd in vers 10.

Luk. 24:4

Lu 24:4  En het gebeurde, toen zij daarover in verlegenheid waren, dat zie, twee mannen bij hen stonden in lichtende kleren. (Telos)

Twee mannen. Engelen verschijnen in de Schrift in de gedaante van mannen of van dierachtige wezens.

2Co 13:1 ... in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (Telos)

In lichtende kleren. Zie Engel over de kleding van engelen.

Luk. 24:5

Lu 24:5  Toen zij erg bang werden en hun gezicht ter aarde bogen, zeiden zij tot hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? (Telos)

Waarom enz.? De vraag is vreemd, tenzij de vrouwen hadden kunnen weten dat de Heer Jezus zou opstaan. En dat hadden zij kunnen weten, zie volgende vers.

De Levende. Niet "de Heer", want zij wilden meteen bekendmaken dat de Heer Jezus levend was geworden. Tientallen jaren later zal de Heer tot Johannes zeggen:

Opb 1:17  En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste, Opb 1:18  en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en de hades. (Telos)

Opb 2:8  En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden: (Telos)

Petrus zal hem noemen "de Vorst van het leven".

Hnd 3:15  de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn. (Telos)

Luk. 24:6

Lu 24:6  Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u hoe Hij tot u heeft gesproken toen Hij nog in Galilea was, (Telos)

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Opvallend is dat vrouwen het eerst vernamen van Jezus' opstanding. En dat Jezus Zelf het eerst aan een vrouw verscheen, Maria Magdalena, uit wie Hij zeven boze geesten had uitgedreven (Luk. 8:2). De eerste mens die door de duivel verleid werd en in de zonde viel was een vrouw. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Een bevrijde vrouw vernam als eerste dat de dood door Jezus, haar Bevrijder, was overwonnen.

Herinnert u hoe Hij tot u heeft gesproken toen Hij nog in Galilea was. Dat konden zij zich herinneren, zie volgende verzen. De Heer had niet alleen tot de twaalf apostelen gesproken, die mannen waren.

Luk. 24:7

Lu 24:7  en zei dat de Zoon des mensen moest worden overgeleverd in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. (Telos)

Zondige mensen. De zondigheid van de mens zou verschrikkelijk openbaar worden bij het verhoor en de kruisiging van Jezus. Misschien echter doelden de engelen met 'zondige mensen' op bijzonder slechte mensen, zoals de ruwe soldaten die een doornenkroon op zijn hoofd drukten.

Gekruisigd worden. De Heer had ook de wijze van zijn terechtstelling aangekondigd: niet door steniging, niet door het zwaard, maar door kruisiging.

Luk. 24:9

Lu 24:9  En teruggekeerd van het graf berichtten zij dit alles aan de elf en aan al de overigen. (Telos)

En aan al de overigen. De overige discipelen van de Heer. Ieder discipel moest het weten!

Luk. 24:10

Lu 24:10  Dit waren nu Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; en de overige vrouwen zeiden dit met hen tot de apostelen. (Telos)

Johanna. De vrouw van Chusas, zie Johanna.

Maria. De vrouw van Klopas en de moeder van Jakobus en Joses, zie Maria van Klopas.

En de overige vrouwen zeiden dit met hen tot de apostelen. De overige vrouwen hadden het inmiddels gehoord en hadden geloofd wat hun was bericht door de drie. Wellicht konden de overige vrouwen zich ook herinneren dat Jezus zijn lijden, dood en opstanding in Galilea had aangekondigd (6-7).

Luk. 24:12

Lu 24:12  Petrus echter stond op en liep snel naar het graf; en hij bukte zich voorover en zag de doeken alleen liggen; en hij ging weg, bij zichzelf verwonderd over wat er was gebeurd. (Telos)

Petrus meende dat de vrouwen kletspraat vertelden, maar hij deed de zaak niet als kletspraat af. Hun bericht liet hem niet los en hij, die zijn meester had verloochend, besloot op onderzoek uit te gaan. Wat hij vond, deed hem nadenken over wat er was gebeurd.

Daarvan kunnen wij leren dat we niet onze monden hoeven dicht te houden uit vrees dat mensen ons getuigenis als kletspraat verwerpen. Mogelijk is er onder hen iemand die toch aangesproken is, zelf op onderzoek uitgaat en tenslotte de Heer Jezus vindt.

Luk. 24:16

Lu 24:16  hun ogen werden echter ervan weerhouden Hem te herkennen. (Telos)

Wellicht zal hij er ook uiterlijk anders uit. Immers moest hij, toen hij na zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen, hen verzekeren dat Hij het was. Vergelijk:

Lu 9:29  En terwijl Hij bad, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders en zijn kleding werd lichtend wit. (Telos)