Mara: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
'''Mara''' is de bron van water in de woestijn [[Sur]] die de Israëlieten ‘Mara’ (= bitter) noemden, daar het water bitter en ondrinkbaar was. De bron lag drie dagreizen gaans van de oversteekplaats van de [[Schelfzee]]. Te Mara legerden de Israëlieten zich (Num. 33:8). Mara was ook de naam die Naomi zichzelf gaf.
 
De Hebreeuwse woorden vertaald door Mara zijn ''Marah'' (מרה) ''en Mara'' (מרא)''.'' Het Strongnummer[[strongnummer]] van Marah (מרה) is 04785. Het woord betekent 'bitter'. In het Engels (Kind James vertaling): Marah. In Nederlandse vertalingen: Mara. Mara in de zin van Marah wordt vijfmaal genoemd in het [[Oude Testament]] en wel in de volgende Schriftplaatsen: Ex. 15:23, Num. 33:8-9.<blockquote>''Nu 33:8 En zij verreisden van Hachiroth, en gingen over, door het midden van de zee, naar de woestijn, en zij gingen drie dagreizen in de woestijn Etham, en legerden zich in Mara. (SV)''
 
</blockquote><blockquote>''Ex 15:22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. Ex 15:23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara  niet drinken, want het was bitter; daarom werd die naam genoemd Mara. Ex 15:24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? Ex 15:25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het [volk] een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij het, Ex 15:26 En zei: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester! (SV)''</blockquote>De volgende pleisterplaats na Mara was Elim.<blockquote>''Nu 33:9 En zij verreisden van Mara, en kwamen te Elim; in Elim nu waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich aldaar.''</blockquote>Bittere ervaringen, opgedaan tijdens de levensreis op aarde, kan God door 'het hout' (= het kruis van Christus) zoet maken.
 
'''Ligging.''' De ligging van Mara is onzeker. Een hypothese plaatst de woestijn en Mara langs de golf van Suez.
[[Bestand:Uittocht uit Egypte-Wolters.jpg|geen|miniatuur|1000x1000px]]
 
== Naomi 'Mara' ==