Markus 10

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 29 aug 2021 om 12:23 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Markus commentaar}} == Genezing van de blinde Bartimeüs (46-52) == Parallelplaatsen: Matth. 20:29-34, Luk. 18:35-43. Markus en Lukas hebben het over een enkele...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Markus 10 van het Evangelie naar Markus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Genezing van de blinde Bartimeüs (46-52)

Parallelplaatsen: Matth. 20:29-34, Luk. 18:35-43. Markus en Lukas hebben het over een enkele blinde. Mattheüs, die de koninklijke majesteit van de Heer Jezus voorstelt, spreekt van twee blinden. Het gaat hem niet zozeer om een enkeling, maar om de omvang van Jezus' machtig werk. Alleen Markus noemt de naam van die ene blinde.

46

Mr 10:46 En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. (Telos)

Bartimeüs. Zijn naam wordt niet genoemd in de parallelteksten in Matth. en Luk. De naam betekent "zoon van Timeüs". Wellicht heeft Markus, de schrijver van het evangelie, hem gekend.

47

Mr 10:47  En toen hij had gehoord dat het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij! (Telos)

Zoon van David. Een messiaanse titel. Bartimeüs erkent dat Jezus de Christus is.

49

Mr 10:49  En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. (Telos)

Heb goede moed, sta op, Hij roept u. In vers 48 waarschuwen ze hem en in vers 49 bemoedigen ze hem. Het schijnt dat de houding van de mensen omslaat. Een ander verklaring heeft het, dat in vers 48 mensen uit de menigte hem waarschuwden en in vers 49 discipelen van de Heer hem waarschuwden. Men kan immers onderscheiden, met vs. 46, de discipelen en de aanzienlijke menigte. De discipelen waren nabij de Heer en hoorden hem zeggen "Roept hem". De menigte vond Bartimeüs een stoorzender. Zij was met Jezus op weg naar Jeruzalem, wellicht hopend dat Hij als de messiaanse koning begroet en aangenomen zou worden.

52

Mr 10:52  En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde Hem op de weg. (Telos)

Ga heen. Meermalen zond Jezus genezen en bevrijden heen, gaf hen terug (jongeling van Naïn). Het ging hem niet om een groot gevolg van mensen die hem fysiek volgden.

Hij volgde Hem op de weg. De genezen blinde ging niet terstond naar zijn familie, maar volgde eerst zijn Heiland op de weg.

52

Mr 10:52  En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde Hem op de weg.

Uw geloof. Bartimeüs gaf blijk dat hij Jezus als de Messias erkende en dat hij Jezus hem kon genezen.

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.