Mattheüs 2: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

30 jun 2022

25 jun 2022

20 jun 2022

15 jun 2022

24 dec 2021

  • huidigvorige 21:0824 dec 2021 21:08Kees Langeveld overleg bijdragen 372 bytes +372 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Commentaar}} == 15 == ''Mt 2:15 En hij was daar tot de dood van Herodes; opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei’: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen’.'' (Telos) De terugkeer was voorzegd door de profeet Hosea: ''Hos 11:1 Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.'' (HSV)' Label: Visuele tekstverwerker