Merodach

Merodach is een Babylonische afgod, die in de Bijbel wordt genoemd:

Jer 50:2 Verkondigt onder de heidenen, en doet horen, en werpt een banier op, laat horen, verbergt het niet; zegt: Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd! (SV)

Merodach was de stadsgod van Babylon en de voornaamste god van Babylonië. Zijn inheemse naam was Mardoek.

Aangenomen wordt dat de naam Merodach betekent ‘zoon van de zon’. Op de inscripties van Nebukadnézar wordt hij genoemd "verheven gebieder, en koning van hemel en aarde, koning van de goden."

Merodach komt overeen met de god Jupiter van de Romeinen. Maar volgens de Hebreaicus Gesenius is Merodach waarschijnlijk de planeet Mars of de afgod Mars (de god van de oorlog).

Merodach wordt voorgesteld door een viervoetige slangendraak.

De naam Merodach komt vaak voor in eigennamen van koningen en van andere mensen, zoals in Merodach-Baladan, Evil-Merodach, Messi-Mordachus, Sisimor-dachus, Mardocentes.

Aan Merodach, evenals aan de afgod Saturnus, brachten de oude Semitische volken mensenoffers.

Bronnen

  • Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007 s.v. Mardoek
  • Bijbels Theologische Encyclopedie ed. 2008 s.v. Merodach
  • Barnes Notes bij Jes. 39:1