Mithredath

De printervriendelijke versie wordt niet langer ondersteund en kan mogelijk weergavefouten bevatten. Werk uw browserbladwijzers bij en gebruik de ingebouwde browser printfunctionaliteit.

Mithredath, ook gespeld Mithredat, is in het Oude Testament de naam van twee mannen:

  1. de schatbewaarder (Statenvertaling: ‘schatmeester’) in dienst van Kores (Cyrus), de koning van Perzië.
  2. een Perzische beambte te Samaria ten tijde van de Perzische koning Artaxerxes (Arthasastha)

De eigennaam Mithredath is van Perzische herkomst en naam betekent ‘Gewijd aan Mithra’[1] of ‘Gegeven door Mithra’[2]. Mithra was een Perzische godheid. Het Strongnummer van het woord is 04990. De naam komt in de Bijbel alleen voor in het boek Ezra: Ezr.1:8; 4:7.

De schatbewaarder van koning Kores wordt genoemd in Ezr. 1:8

Ezr 1:7 Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de HEERE halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Ezr 1:8 Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithredath, de schatbewaarder, en die telde ze [en droeg ze over] aan Sesbazar, de vorst van Juda. (HSV)

Voetnoot

  1. Zo dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Commentaar bij Ezra 1:8.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.