O.H.J.C.

O.H.J.C. is een afkorting van Onzes Heren Jezus Christus ofwel (van) Onze Heer Jezus Christus.

Bijvoorbeeld "zesde herziene en bijgewerkte uitgaaf verschenen in het jaar O.H.J.C. 1926".

Een vergelijkbare Latijnse afkorting is DNJC, Dominus noster Jesus Christus, ‘Onze Heer Jezus Christus’.