Onderwerpenregister bij de Bijbel/C: verschil tussen versies

Uit Christipedia
kGeen bewerkingssamenvatting
k (Tekst vervangen door "{{Onderwerpenregister}}")
Label: Vervangen
Regel 1: Regel 1:
 
{{Onderwerpenregister}}
 
{{Onderwerpenregister}}
{| class="wikitable"
 
|Spr.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|cabaretier
 
|toepassing
 
|-
 
|Hand.
 
|9
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|Caesarea
 
|
 
|-
 
|Spr.
 
|31
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|carriere
 
|bevorderd door deugdelijke huisvrouw
 
|-
 
|Gal.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|carriere
 
|Paulus' -
 
|-
 
|Deut.
 
|23
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|castratie
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|15
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|casuistiek
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|54
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|catechesatie
 
|
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|catechisatie
 
|(toepassing)
 
|-
 
|2 Kron.
 
|1
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|cederboom
 
|in overvloed
 
|-
 
|Lev.
 
|21
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|celibaat
 
|geen - hogepriester vereist
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|centurio
 
|hoofdman over honderd
 
|-
 
|Hand.
 
|7
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Chaldeeën
 
|
 
|-
 
|Hab.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Chaldeen
 
|door God verwekt
 
|-
 
|Jes.
 
|48
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Chaldeën
 
|tegen de -: Gods arm
 
|-
 
|Gen.
 
|15
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Chaldeën
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Cham
 
|Egypte heet land van -
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Cham
 
|land van Cham
 
|-
 
|Gen.
 
|10
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Cham
 
|zonen van -: dialecten
 
|-
 
|Ez.
 
|41
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|cherub
 
|aangezichten
 
|-
 
|Hebr.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|cherub
 
|cherubs van de heerlijkheid
 
|-
 
|2 Sam.
 
|22
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|cherub
 
|God varend op een -
 
|-
 
|2 Kon.
 
|19
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|cherub
 
|God woont tussen de -s
 
|-
 
|Jes.
 
|37
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|cherub
 
|God woont tussen de -s
 
|-
 
|Ps.
 
|99
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|cherub
 
|God zitten tussen de -s
 
|-
 
|Ex.
 
|24
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|cherub
 
|op ark
 
|-
 
|Ez.
 
|41
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|cherub
 
|op de wanden binnen in het tempelhuis
 
|-
 
|Ez.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|cherub
 
|vurige gedaante
 
|-
 
|Gen.
 
|3
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|cherubim
 
|
 
|-
 
|Ez.
 
|10
 
|:
 
|20
 
|v
 
|
 
|cherubs
 
|beschreven
 
|-
 
|Ez.
 
|10
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|cherubs
 
|hun geest was in de raderen
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
| -en als kroon voor Paulus
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|altaar: hij heeft een altaar
 
|-
 
|Gen.
 
|6
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|anders moet hij zijn dan de wereld
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|beeld van -en: uit God geborene
 
|-
 
|Marcus
 
|9
 
|:
 
|41
 
|
 
|
 
|christen
 
|behandeling van -en
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|behoefte: genade
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|behoefte: vrede
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|christen
 
|bestemming: Gods koninkrijk en heerlijkheid
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|christen
 
|bestemming: hemel
 
|-
 
|Luk.
 
|6
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|christen
 
|bestemming: hemel (associatie)
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|bewaard in Jezus Christus
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|christen
 
|bewaart zichzelf
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|blijdschap voor Paulus
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|christen
 
|broeders zijn de christenen van elkaar
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|christen
 
|denkbeeld aangaande christenen
 
|-
 
|Hand.
 
|9
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|die van de weg waren, zo werden christenen ook wel aangeduid
 
|-
 
|Hand.
 
|9
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|discipel
 
|-
 
|Hand.
 
|9
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|discipel van de Heer
 
|-
 
|Matth.
 
|27
 
|:
 
|57
 
|
 
|
 
|christen
 
|discipel van Jezus
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|doel: Gods deugden verkondigen
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|doel: Gods wil doen
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|christen
 
|doel: onbesproken kind van God in deze wereld
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|doel: volmaakt worden in het goede
 
|-
 
|Ruth
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|christen
 
|eenmaking met Christus (toepassing)
 
|-
 
|Jac.
 
|1
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|christen
 
|eersteling van Zijn schepselen
 
|-
 
|1 Pe
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|christen
 
|en wereld: christen een bijwoner
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|christen
 
|en wereld: goede werken tonen
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|christen
 
|en wereld: moet zich niet verbergen
 
|-
 
|2 Pe
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|christen
 
|en wereld: ontkomen aan het verderf in de wereld
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|christen
 
|erfgenaam
 
|-
 
|Joh.
 
|18
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|gave aan Christus door de Vader
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|gave van God aan de Zoon
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|geliefd in God Vader
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|geliefde
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|geliefde
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|christen
 
|geliefde
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|geliefde broeders
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|christen
 
|geliefde, 'mijn geliefden' zegt Paulus van de Filippiers
 
|-
 
|1 Tim.
 
|4
 
|:
 
|10
 
|,
 
|12
 
|christen
 
|gelovige
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|gelovige
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|christen
 
|gelovige
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|gelovige ("u die gelooft")
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|gered: uit macht der duisternis
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|geroepen tot Gods licht
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|geroepene
 
|-
 
|Rom.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|christen
 
|geroepene van Christus Jezus, vs 7
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|christen
 
|gestorven aan de wet
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|gestorven met Christus tov de wereld
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|christen
 
|God werkt in hem
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|christen
 
|Gods werk in -
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|christen
 
|Gods werk: voltooiing op dag van Christus Jezus
 
|-
 
|Jac.
 
|3
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|christen
 
|goed mens in beginsel
 
|-
 
|Spr.
 
|29
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|haat of liefde jegens -en: verraadt wie jezelf bent
 
|-
 
|Matth.
 
|10
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|christen
 
|heeft Christus
 
|-
 
|Opb.
 
|19
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|heeft het getuigenis van Jezus
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|christen
 
|heeft overwonnen
 
|-
 
|Hand.
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|heilige
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|heilige
 
|-
 
|Filemon
 
|
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|christen
 
|heilige
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|christen
 
|heilige
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|heilige in Christus Jezus
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|christen
 
|iemand die God gelooft
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|in Christus hebben wij de vergeving
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|christen
 
|in de wereld: woord van het leven vertonen
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|is uit God
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|christen
 
|is uit God
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|christen
 
|kan afgehouwen worden
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|christen
 
|kandelaar
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|kenmerk: geloof in de Heer Jezus Christus
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|kenmerk: gelooft dat Jezus de Christus is
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|kenmerk: gelovige
 
|-
 
|2 Thess.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|kenmerk: gelovige, heilige
 
|-
 
|1 Pe
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|kind van de gehoorzaamheid
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|christen
 
|kind van God
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|kind van God
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|christen
 
|klasse van -en
 
|-
 
|Luk.
 
|8
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|christen
 
|lamp
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|leeft in wezen niet meer in de wereld
 
|-
 
|2 Pe
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|christen
 
|leven en godsvrucht
 
|-
 
|1 Thess.
 
|1
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|leven van een - zij het dienen van God
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|leven: door geloof
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|leven: een loop
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|leven: gericht op de komende Heer
 
|-
 
|2 Tim.
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|christen
 
|leven: strijd
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|christen
 
|levende steen
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|licht der wereld
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|christen
 
|lichten in de wereld zijn (kunnen zijn) christenen
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|lijden: smaad van Christus dragen
 
|-
 
|Hand.
 
|26
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|christen
 
|maken
 
|-
 
|Joz
 
|6
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|christen
 
|martelaar (associatie met 'jongste zoon')
 
|-
 
|Gal.
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|medegekruisigd met Christus
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|mens Gods
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|christen
 
|mens Gods
 
|-
 
|Jer
 
|12
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|naam-
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|naam-
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|naam- kunnen problemen veroorzaken: oplossing hun ware aard beseffen
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|christen
 
|naam-: ontvankelijk voor tijdgeest
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|christen
 
|naam-: openbaar worden
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|christen
 
|naam-: waterloze wolk
 
|-
 
|Matth.
 
|8
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|christen
 
|naam-en
 
|-
 
|Joh.
 
|6
 
|:
 
|64
 
|
 
|
 
|christen
 
|naamchristen
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|nieuwe mens, nieuwe schepping
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|overgebracht in het koninkrijk van Christus
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|christen
 
|pasgeboren -: voeding en koestering nodig
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|24
 
|v
 
|
 
|christen
 
|positie en praktijk
 
|-
 
|Jes.
 
|61
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: bekleed met de klederen des heils
 
|-
 
|Jes.
 
|61
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: bekleed met gerechtigheid
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: besneden in Christus
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: bijwoner, vreemdeling
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: geboren uit God
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: gestorven met Christus
 
|-
 
|Ps.
 
|86
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: gunstgenoot
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: in de Waarachtige
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: in het koninkrijk van Christus
 
|-
 
|Marcus
 
|4
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: licht der wereld
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: lid van elkaar
 
|-
 
|2 Tim.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: mede gestorven met Christus
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: met Christus gekruisigd
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: mijn leven is met Christus verborgen in God
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: opgewekt met Christus
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: praktische gevolgen
 
|-
 
|1 Pe
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: rein
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: slaaf
 
|-
 
|Opb.
 
|6
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: slaaf
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: slaaf van God
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: uit de dood overgegaan in het leven
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|4
 
|v
 
|
 
|christen
 
|positie: uit God zijn
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: uitverkoren
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: van de dag zijn
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|v
 
|
 
|christen
 
|positie: vereniging met Christus in zijn oordeel, begravenis en opstanding
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: verzoend
 
|-
 
|Rom.
 
|5
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: verzoend met God
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: voleindigd in Christus
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: voor de zonden afgestorven
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: vrije
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: zoon van de dag
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: zoon van het licht
 
|-
 
|Luk.
 
|16
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|christen
 
|positie: zoon van het licht vs. zoon dezer eeuw
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|praktisch blijken
 
|-
 
|2 Pe
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|christen
 
|roeping: deelgenoten van de goddelijke natuur
 
|-
 
|Hebr.
 
|9
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|roeping: dienen van God
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|christen
 
|roeping: leven voor de gerechtigheid
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|christen
 
|roeping: wandelen als de Heer
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|13
 
|v
 
|
 
|christen
 
|roeping: zout, zichtbare stad, licht
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christen
 
|schaam je niet hen broeders te noemen, aangezien ze uit de Vader zijn
 
|-
 
|Marcus
 
|13
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|christen
 
|slaaf
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|stad op een berg
 
|-
 
|1 Pe
 
|5
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|toekomst: eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus
 
|-
 
|2 Thess.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|christen
 
|toekomst: eeuwige vertroosting
 
|-
 
|2 Thess.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|toekomst: verkrijging van de heerlijkheid van Christus
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|christen
 
|uit de dood overgegaan in het leven
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|christen
 
|uit God geboren
 
|-
 
|2 Tim.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|uitverkorene
 
|-
 
|1 Pe
 
|1
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|uitverkorene
 
|-
 
|Marcus
 
|13
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|verbonden met de naam van de Heer Jezus
 
|-
 
|2 Pe
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|verhouding tot Jezus: slaaf, gezant
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|verlangen broeders weer te zien
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|verlossing in Christus
 
|-
 
|1 Sam.
 
|22
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christen
 
|voormalige zondaar
 
|-
 
|Jac.
 
|1
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|christen
 
|voortgebracht door God
 
|-
 
|Spr.
 
|12
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|christen
 
|voortreffelijker dan zijn naaste
 
|-
 
|Hebr.
 
|11
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|vreemdeling, bijwoner
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christen
 
|waarde: zout en licht
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|christen
 
|wangedrag: gevolg:laster
 
|-
 
|2 Tim.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|christen
 
|ware -
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|christen
 
|wereld: verschil met w. moet er zijn
 
|-
 
|1 Pe
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|christen
 
|wordt beoordeeld door God
 
|-
 
|Gal.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|zijn op grond van geloof
 
|-
 
|Deut.
 
|19
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christen
 
|zijn: alle dagen
 
|-
 
|1 Pe
 
|4
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|christen
 
|zogenoemd: lijden als 'christen'
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|zonde: kan zondigen
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christen
 
|zondigen door een -
 
|-
 
|Rom.
 
|8
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|christen
 
|zoon van God
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|christen
 
|zoon van God
 
|-
 
|Hebr.
 
|12
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|christen
 
|zoon van God
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christen
 
|zout der aarde
 
|-
 
|Luk.
 
|14
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|christen
 
|zout der wereld
 
|-
 
|Hand.
 
|11
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|christen
 
|zo genoemd worden: het eerst in Antiochië
 
|-
 
|Hand.
 
|22
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|christendom
 
|"weg" genoemd
 
|-
 
|Hos.
 
|7
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christendom
 
|bederfwerend
 
|-
 
|Hand.
 
|24
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christendom
 
|de Weg
 
|-
 
|Hand.
 
|24
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|christendom
 
|de Weg
 
|-
 
|2 Kon.
 
|5
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|christendom
 
|exclusief
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|christendom
 
|exclusief
 
|-
 
|1 Sam.
 
|7
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|christendom
 
|exclusief: alleen God dienen
 
|-
 
|Hand.
 
|19
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christendom
 
|genoemd De Weg
 
|-
 
|Hand.
 
|19
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|christendom
 
|genoemd De Weg
 
|-
 
|Hand.
 
|21
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christendom
 
|groei
 
|-
 
|Hand.
 
|18
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|christendom
 
|kritiek op: godsdienstige kritiek
 
|-
 
|2 Pe
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|christendom
 
|kritiek op: mogelijk gevolg van zondig gedrag
 
|-
 
|Hand.
 
|19
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|christendom
 
|opschudding over De Weg
 
|-
 
|Hand.
 
|19
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christendom
 
|praktisch: "De Weg"
 
|-
 
|Hand.
 
|24
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|christendom
 
|sekte der Nazoreeërs genoemd
 
|-
 
|Hand.
 
|24
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christendom
 
|sekte genoemd
 
|-
 
|Hand.
 
|4
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|christendom
 
|tegengaan: maatregel:dreigement
 
|-
 
|Hand.
 
|19
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|christendom
 
|uitbreiding in Asia
 
|-
 
|Marcus
 
|4
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|christendom
 
|vrucht en belemmeringen (toepassing)
 
|-
 
|2 Kron.
 
|7
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|christendom
 
|waarover de naam van Christus genoemd wordt (toepassing)
 
|-
 
|Spr.
 
|11
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|christendom
 
|zegen voor de wereld (toepassing)
 
|-
 
|Opb.
 
|5
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christenheid
 
|multinationaal
 
|-
 
|Marcus
 
|12
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|christenheid
 
|nieuwe wijngaard Gods
 
|-
 
|Hand.
 
|21
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christenjood
 
|aantal -en
 
|-
 
|Hand.
 
|21
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|christenjood
 
|ijveraars voor de wet
 
|-
 
|Gen.
 
|32
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|Christofanie
 
|aan Jakob
 
|-
 
|Gen.
 
|31
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christofanie
 
|de engel Gods / God spreekt tot Jakob in een droom
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|'oorsprong' in de eeuwigheid
 
|-
 
|2 Cor.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|aangezicht van -: toont, evenals dat van Mozes, Gods heerlijkheid
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|aanwezig in de geest (associatie)
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|afwezig naar het lichaam (associatie)
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|alle dingen bestaan samen in Hem
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|alles is aan de Zoon overgegeven door de Vader
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|alles is Hij in de nieuwe mens
 
|-
 
|Zach.
 
|6
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|als Koning
 
|-
 
|Marcus
 
|9
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|als niets geacht
 
|-
 
|Joh.
 
|10
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|als u de - bent, zeg het ons vrijuit
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Christus
 
|armoede
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|46
 
|
 
|
 
|Christus
 
|armoede
 
|-
 
|Marcus
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|arts
 
|-
 
|2 Sam.
 
|5
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bediening: 30 jaar oud was hij, gelijk David
 
|-
 
|Num.
 
|12
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|beeld Gods
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|beeld van de onzichtbare God
 
|-
 
|Num.
 
|12
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|beeld van God
 
|-
 
|2 Cor.
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|beeld van God
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|beeld: volharding
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|beelden van -
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|begin, Hij is b
 
|-
 
|2 Kron.
 
|24
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Christus
 
|begraafplaats: eervol
 
|-
 
|2 Kon.
 
|23
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|begrafenis: bewaakt door God
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|61
 
|
 
|
 
|Christus
 
|beroofd door goddelozen
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bespot
 
|-
 
|Hand.
 
|3
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bestemd voor de Israëlieten
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bestendig
 
|-
 
|Joh.
 
|16
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bezit: al wat de Vader heeft, is het Mijne
 
|-
 
|Matth.
 
|12
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bezwaar tegen - door Farizeeen: sabbatschending
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|46
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Bijbel: Mozes schreef van Hem
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Christus
 
|blijdschap
 
|-
 
|Joh.
 
|12
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|Christus
 
|blijft tot in eeuwigheid
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bloed van -
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|bloed: verzoent
 
|-
 
|2 Cor.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|brief van -
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Christus Jezus
 
|-
 
|2 Tim.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Christus Jezus
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Christus: Jezus noemt zichzelf de -
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de -
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de - : Jezus
 
|-
 
|Marcus
 
|14
 
|:
 
|61
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de -: bent u, Jezus, de -
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|41
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|de -: Jezus over de -
 
|-
 
|Marcus
 
|12
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de -: opvatting over de Christus: zoon van David
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de dood nabij
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de Heer -: slaaf, u dient de Heer -
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de hoop der -
 
|-
 
|1 Cor.
 
|1
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de kracht van God
 
|-
 
|Ps.
 
|142
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de rechtvaardigen zullen Hem omringen
 
|-
 
|1 Cor.
 
|1
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|de wijsheid van God
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|der heerlijkheid
 
|-
 
|Joz
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|deur naar de hemel, vgl. doorgang dankzij de ark
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|die van – zijn
 
|-
 
|Rom.
 
|14
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dienen van –: door ons
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dienstknecht van de besnijdenis
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|doel mbt tot Israël resp. de volken
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|doel: alles vervullen
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|doel: bevestiging beloften, verheerlijking Gods
 
|-
 
|Rom.
 
|14
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|doel: heerschappij over doden en levenden
 
|-
 
|Joz
 
|6
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood vereist voor stad Gods
 
|-
 
|Matth.
 
|12
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood: beraamd door Farizeeen
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood: gaf zijn leven
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|46
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood: gaf zijn leven
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood: gelijkvormig worden aan Zijn dood: door Paulus
 
|-
 
|Luk.
 
|19
 
|
 
|47
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood: gezocht door de oversten
 
|-
 
|Ex.
 
|23
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood: onschuldig
 
|-
 
|Ex.
 
|11
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|dood: zwaar voor God, zoals de laatste plaag
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|door God behoed
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|door God bij de hand gegrepen
 
|-
 
|Micha
 
|7
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|droeg Gods gramschap (toepassing)
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|een koning
 
|-
 
|1 Cor.
 
|8
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|een met zijn Lichaam
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|eerste plaats in alle dingen is voor Hem
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|eerstgeborene uit de doden
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|eerstgeborene van de hele schepping
 
|-
 
|Ef.
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|en de Geest met betrekking tot onze harten
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|Christus
 
|en de Vader: hij heeft Zijn gedaante gezien
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|Christus
 
|en de Vader: hij heeft Zijn woord blijvend in zich
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|Christus
 
|en de Vader: hij hoorde Zijn stem
 
|-
 
|Ez.
 
|1
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Christus
 
|en God: uitdrukking Gods heerlijkheid
 
|-
 
|Luk.
 
|15
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|en zondaars: ontving ze en at met hen
 
|-
 
|Spr.
 
|10
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|fundament (toepassing)
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gave aan de gemeente
 
|-
 
|Richt.
 
|11
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gave van de Vader aan de mensen
 
|-
 
|Hebr.
 
|6
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gave: hemelse -
 
|-
 
|Jes.
 
|55
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gebieder der volken
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geboorte
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geboorte: maagdelijk
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geboorte: maagdelijk
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geboorte: maagdelijk
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geboorte: maagdelijk (NIET: Jozef verwekte Jezus)
 
|-
 
|Joh.
 
|18
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geboren
 
|-
 
|Deut.
 
|15
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gebrek: had hij niet
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Geest: God gaf Zijn Geest op Hem
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gegeven tot een verbond des volks
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gehoorzaam geworden
 
|-
 
|Matth
 
|23
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gehoorzaamheid bij wederkomst: komen in de naam van de Heer
 
|-
 
|2 Cor.
 
|13
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gekruisigd in zwakheid
 
|-
 
|2 Sam.
 
|12
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geliefd door Jahweh (toepassing)
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geliefde des Vaders
 
|-
 
|2 Cor.
 
|10
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gelijkvormig aan
 
|-
 
|Ps.
 
|57
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|genade en waarheid
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|31
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|geringheid in de ogen der mensen
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geroepen in gerechtigheid
 
|-
 
|1 Cor.
 
|8
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gestorven om ons
 
|-
 
|Rom.
 
|5
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gestorven voor ons
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gestorven voor ons
 
|-
 
|Jes.
 
|55
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|getuige der -: als zodanig door God gegeven
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|46
 
|
 
|
 
|Christus
 
|getuige voor Pilatus
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|geworteld in Christus
 
|-
 
|Matth.
 
|16
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gezag: verbieden
 
|-
 
|Spr.
 
|25
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gezant van God: trouw, Gods ziel verkwikkend
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gezeten aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten
 
|-
 
|Joh.
 
|6
 
|:
 
|57
 
|
 
|
 
|Christus
 
|gezonden: door de levende Vader
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Christus
 
|God als Volheid woonde in hem
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|God in -
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|God woonde onder ons
 
|-
 
|Ps.
 
|136
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid
 
|-
 
|Hag.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid van -: Evenals Jhwh is hij met ons, vgl. 2:4
 
|-
 
|Jes.
 
|8
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid, vgl. 1 Petr. 2:7
 
|-
 
|Hos.
 
|14
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid: boom en oorsprong van de vrucht
 
|-
 
|Opb.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|Godheid: die leeft tot in alle eeuwigheid, vgl. 1:18
 
|-
 
|Deut.
 
|5
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid: Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden
 
|-
 
|1 Kron.
 
|29
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid: hoofd boven alles
 
|-
 
|Zach.
 
|14
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid: Jhwh's voeten zullen op de Olijfberg staan
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Godheid: Sterke God
 
|-
 
|Opb.
 
|11
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Gods -
 
|-
 
|Hand.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Gods - zou lijden
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Gods welbehagen
 
|-
 
|Matth.
 
|12
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|Christus
 
|goede boom, goede vrucht
 
|-
 
|Ps.
 
|16
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|goedheid jegens de zijnen op aarde
 
|-
 
|Joh.
 
|10
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Christus
 
|grootheid
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|grootmaken
 
|-
 
|Joh.
 
|15
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|haat jegens christen
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heeft vrede verkondigd
 
|-
 
|Joh.
 
|16
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heengaan tot de Vader: gerechtigheid
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heer der engelen
 
|-
 
|Matth.
 
|10
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heer des huizes
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Heer: - als Heer; heiligen door ons in ons hart
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|41
 
|,
 
|44
 
|Christus
 
|Heer: van David
 
|-
 
|2 Cor.
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heerlijkheid van -: evangelie
 
|-
 
|Joh.
 
|12
 
|:
 
|41
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heerlijkheid: door Jesaja gezien
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heerlijkheid: na het lijden
 
|-
 
|1 Pe
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heerlijkheid: openbaring van Zijn heerlijkheid
 
|-
 
|Ps.
 
|61
 
|:
 
|7
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|heerschappij: eeuwig
 
|-
 
|Ps.
 
|132
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heerschappij: kroon zal bloeien
 
|-
 
|Ps.
 
|132
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|heerschappij: vanuit Sion
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Hem horen
 
|-
 
|1 Tim.
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Christus
 
|hemelvaart: opgenomen in heerlijkheid
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|herderkoning
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|het beeld van God
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|hoofd van alle overheid en gezag
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam
 
|-
 
|1 Cor.
 
|11
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|hoofd van iedere man
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|hoofdschap
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|horen omtrent -
 
|-
 
|Hgl
 
|7
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|ik ben van - (toepassing)
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in - was God de wereld met zichzelf verzoenend
 
|-
 
|Rom.
 
|16
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in – zijn: gezegd van gelovigen
 
|-
 
|Rom.
 
|16
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in –: de beproefde in –
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in 1000-j rijk
 
|-
 
|2 Cor.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in aangezicht van Christus vergeven
 
|-
 
|Jer
 
|12
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in al hun benauwdheid
 
|-
 
|Jer
 
|11
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in al Jeremia's benauwdheid geweest
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in allen (nieuwe mensen) is Hij
 
|-
 
|Ef.
 
|6
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in de hemelen
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in gericht van mensen: gehoorzaam aan God
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in Hem hebben wij de vergeving
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in Hem hebben wij de verlossing
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|in Hem onderwezen zijn
 
|-
 
|Jer
 
|38
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jeremia type van - lijden
 
|-
 
|1 Tim.
 
|1
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus
 
|-
 
|2 Tim.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus
 
|-
 
|Luk.
 
|22
 
|
 
|67
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus bekend als hebbende 'messiaanse pretentie'
 
|-
 
|Marcus
 
|14
 
|:
 
|61
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus belijdt de - te zijn
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus de -
 
|-
 
|Joh.
 
|4
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus is de -
 
|-
 
|Hand.
 
|18
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus is de -
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus is de - van God
 
|-
 
|Joh.
 
|20
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus is de -, de Zoon van God
 
|-
 
|Marcus
 
|8
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus is de -, volgens Petrus
 
|-
 
|Matth.
 
|16
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus is de -: bekendmaking verboden
 
|-
 
|Matth.
 
|26
 
|:
 
|68
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus spottend 'Christus' genoemd
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus zei niet van zichzelf dat hij de Christus was
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus Zelf stelt een vraag over de -
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus, de Heer
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus: Gods rijkdom in heerlijkheid in - Jezus
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Jezus: slaven van
 
|-
 
|Jer
 
|33
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Christus
 
|JHWH onze gerechtigheid
 
|-
 
|Luk.
 
|3
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Johannes de - ? Vraag overlegd.
 
|-
 
|Joh.
 
|3
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Johannes de Doper: niet de -
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|99
 
|
 
|
 
|Christus
 
|jongen verstandiger dan zijn leraars
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kennen
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kennen naar het vlees, al of niet Hem zodanig kennen
 
|-
 
|Joh.
 
|4
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kennen: meer dan anderen
 
|-
 
|Jes.
 
|60
 
|:
 
|3
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|kind: bezocht door heidenen
 
|-
 
|Joh.
 
|6
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komen tot -
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komen: spoedig (wederkomst?)
 
|-
 
|Jes.
 
|40
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst: doel: Heiland der wereld
 
|-
 
|Joh.
 
|18
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst: doel: koningschap
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst: doel: leven door Hem
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst: doel: vervulling wet en profeten
 
|-
 
|Ez.
 
|34
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst: eerste komst: zoekende herder
 
|-
 
|Ez.
 
|34
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst: voorspeld: Herder
 
|-
 
|Ez.
 
|34
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|komst: voorspeld: Koning
 
|-
 
|Dan.
 
|4
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Koning
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|koning der Joden
 
|-
 
|Spr.
 
|20
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|koning ten gerichte
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|koning van Godswege
 
|-
 
|1 Kon.
 
|10
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|koning van Israël: liefdeblijk Gods
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|44
 
|,
 
|46
 
|Christus
 
|kopen: wereld, gemeente
 
|-
 
|2 Cor.
 
|12
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kracht van -: op mij wonend
 
|-
 
|2 Thess.
 
|1
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kracht: de engelen van Zijn k
 
|-
 
|Ps.
 
|132
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kroon: bloeien
 
|-
 
|Jer
 
|8
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kruis: gallewater
 
|-
 
|Deut.
 
|21
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|kruisdood
 
|-
 
|2 Cor.
 
|13
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|leeft door Gods kracht
 
|-
 
|Ex.
 
|23
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|leidsman
 
|-
 
|Joel
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|leraar der gerechtigheid
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|leren omtrent -
 
|-
 
|2 Cor.
 
|12
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|leven voor -: door Paulus
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|leven voor Christus: door ons
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|levend gemaakt door God
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|39
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lichaam nu: vlees en beenderen
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lichaam van - is de gemeente
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lichaam van - is de gemeente
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lichaam: de gemeente
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lichaam: leden: wij
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lichten door -
 
|-
 
|2 Tim.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|liefde in - Jezus
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|liefde jegens mij
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|liefde van - dringt ons
 
|-
 
|Ef.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|liefde van - is groot
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|liefde van -: Hij heeft de Gemeente liefgehad
 
|-
 
|Ps.
 
|109
 
|:
 
|4
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|liefde: zijn liefde tegengestaan (toepassing)
 
|-
 
|Ps.
 
|109
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|lijden (toepassing)
 
|-
 
|Micha
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden aan kruis: dag werd zwart (hoewel Christus geen valse profeet was)
 
|-
 
|2 Cor.
 
|1
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden van -
 
|-
 
|1 Pe
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden van -: daaraan deel hebben
 
|-
 
|Jer
 
|26
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden vanwege de godsdienstige leiders
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: de gemeenschap aan Zijn lijden
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|46
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: moest
 
|-
 
|Hand.
 
|17
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: moest lijden
 
|-
 
|Micha
 
|4
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: op het hoofd geslagen: in type
 
|-
 
|Ez.
 
|11
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: overgeven, uit Jeruzalem gevoerd
 
|-
 
|Klg.
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: toepassing
 
|-
 
|Jer
 
|12
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: vanwege zijn familie
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: voor ons
 
|-
 
|Jer
 
|11
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: voorafschaduwing
 
|-
 
|Matth.
 
|16
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: voorzegd
 
|-
 
|Marcus
 
|9
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: voorzegd
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: voorzegd
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: voorzegd: 'geweldenaars rukken het weg'
 
|-
 
|Hand.
 
|26
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: was nodig
 
|-
 
|Matth.
 
|21
 
|:
 
|33
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|lijden: wist van zijn komend lijden
 
|-
 
|Marcus
 
|9
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lijden: zelf voorzegd
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|103
 
|
 
|
 
|Christus
 
|lust aan Gods wil
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|macht
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|macht: door God geschonken
 
|-
 
|Dan.
 
|3
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|medelijden, meegevoel
 
|-
 
|Matth.
 
|3
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|meerder dan Johannes de Doper
 
|-
 
|Joh.
 
|18
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|mens
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|mens: de mensen gelijk geworden
 
|-
 
|Matth.
 
|16
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|mens: zoon des mensen, ook bij wederkomst
 
|-
 
|Matth.
 
|17
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|mensbeeld: koningen van de 'aarde'
 
|-
 
|Matth.
 
|17
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|mensbeeld: ongelovig en verdraaid geslacht
 
|-
 
|Joz
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|menswording: God op aarde
 
|-
 
|Ex.
 
|33
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|menswording: om onze metgezel te zijn
 
|-
 
|Joh.
 
|4
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Messias: door Hem toegestemd
 
|-
 
|Opb.
 
|20
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|met - duizend jaren regeren
 
|-
 
|Job
 
|9
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|Christus
 
|middelaar
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|naam ontvangen boven alle naam
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|naam: Raad
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|naam: Sterke God
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|naam: Vader der eeuwigheid
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|naam: Vredevorst
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|naam: Wonderlijk
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nabij ons
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nederige komaf: Bethlehem
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|niet in huis gewoond
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|42
 
| -
 
|43
 
|Christus
 
|nu: aan Gods rechterhand
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nu: belijdt voor engelen
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nu: gezeten aan Gods rechterhand
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nu: in heerlijkheid binnengegaan
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nu: mens
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nu: mens
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|nu: weet onze toestand
 
|-
 
|Jes.
 
|29
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|om een woord wilde men hem strikken/schuldig maken
 
|-
 
|Amos
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|om geld verkocht
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|onderscheiden van God
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|ontdekking van de - (associatie)
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|ontvangen
 
|-
 
|Rom.
 
|16
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|onze Heer –
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|onzichtbaar nu, vgl. Paulus t.o.v. Colossenzen e.a.
 
|-
 
|Rom.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|oorsprong: naar het vlees is hij uit de Israëlieten
 
|-
 
|Gen.
 
|49
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|op een ezelsjong
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|openbaring van God
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opgebouwd worden in -
 
|-
 
|Rom.
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opgestaan uit de doden
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opgewekt voor ons
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opstanding (associatie)
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opstanding (toepassing)
 
|-
 
|Matth.
 
|16
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opstanding voorzegd
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opstanding: door Gods macht
 
|-
 
|1 Kon.
 
|17
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opstanding: na 'drie' maal
 
|-
 
|Matth.
 
|17
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|opwekking: op de 3e dag
 
|-
 
|1Jo
 
|1
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|over God: licht
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|overgegeven voor mij
 
|-
 
|Gen.
 
|37
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|overgeleverd om geld
 
|-
 
|Ps.
 
|110
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|overwint
 
|-
 
|Ps.
 
|110
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|priester
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|Christus
 
|priester: ware p
 
|-
 
|Opb.
 
|20
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|priesters van -
 
|-
 
|Jer
 
|23
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|profetie over
 
|-
 
|Joh.
 
|19
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|Christus
 
|profetie over - in OT
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|profetie over de -
 
|-
 
|Hand.
 
|2
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Christus
 
|profetie over de - in OT: opstanding
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|recht brengend op de aarde
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|rechterstoel van -
 
|-
 
|Ex.
 
|23
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|rechtspraak omtrent: bedrieglijke zaak
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|rechtvaardig
 
|-
 
|Deut.
 
|25
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|rechtvaardige, veroordeeld
 
|-
 
|Gen.
 
|41
 
|:
 
|45
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Redder der wereld
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|23
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|regeren door -: na zijn komst
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|regeren: totdat alle vijanden overwonnen zijn
 
|-
 
|Ef.
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|rijkdom van -: verkondigen
 
|-
 
|Gen.
 
|12
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|roeping om naar deze aarde te gaan
 
|-
 
|Gen.
 
|39
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|ruimte en heerschappij geven
 
|-
 
|Gen.
 
|49
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|rust (Silo) gevend
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Christus
 
|schat voor ons, vgl. waar uw hart is, zal uw schat zijn
 
|-
 
|Gal.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|slaaf van - zijn
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|slaafgestalte aangenomen
 
|-
 
|Hebr.
 
|11
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|smaad van -
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|smaadheden gevallen op –
 
|-
 
|Jer
 
|33
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Spruit der gerechtigheid
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|staande, vgl. gezicht Stefanus
 
|-
 
|Opb.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|stem: als van een bazuin
 
|-
 
|2 Cor.
 
|13
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterk zijnde onder u
 
|-
 
|Matth.
 
|3
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterkte: sterker dan Johannes
 
|-
 
|Luk.
 
|3
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterkte: sterker dan Johannes
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterven : doel: samen met Hem leven
 
|-
 
|2 Sam.
 
|22
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterven : natuurverschijnselen
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|50
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterven: stierf op een heuvel, vgl. Mozes dood op de berg
 
|-
 
|Rom.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterven: te rechter tijd
 
|-
 
|Rom.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|sterven: voor goddelozen
 
|-
 
|Jes.
 
|10
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|strafgericht door -
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|te vrezen is Hij
 
|-
 
|Matth.
 
|12
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|Christus
 
|tegen - een woord spreken
 
|-
 
|2 Cor.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|tegenwoordigheid
 
|-
 
|Hos.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|terugkeer naar de hemel
 
|-
 
|Hag.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: alle heidenen zullen tot Hem komen
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: de eilanden zullen naar Zijn leer wachten
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: doet alle overheid, gezag en kracht teniet
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: grootheid
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: heerschappij
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: heerser in Israël
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: Hij zal staan
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: Hij zal weiden in de kracht des HEREN
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: regeren
 
|-
 
|Mal.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: reinigend de kinderen van Levi
 
|-
 
|Mal.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomst: verschijning als vuur
 
|-
 
|Jes.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomstige heerlijkheid
 
|-
 
|Mal.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toekomstige verschijning overweldigend
 
|-
 
|Klg.
 
|4
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|toespeling op –
 
|-
 
|Joh.
 
|6
 
|:
 
|44
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|tot - komen: de Vader trekt
 
|-
 
|Ps.
 
|54
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|type van -: David: verbergen
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Uitverkorene
 
|-
 
|Marcus
 
|13
 
|:
 
|21
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|valse -
 
|-
 
|Luk.
 
|21
 
|
 
|8
 
|
 
|
 
|christus
 
|valse -en: en hun boodschap
 
|-
 
|Matth
 
|24
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|christus
 
|valse -sen
 
|-
 
|Matth.
 
|24
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|christus
 
|valse -sen
 
|-
 
|Matth.
 
|24
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|valse -sen
 
|-
 
|Luk.
 
|17
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|christus
 
|valse -sen
 
|-
 
|2 Cor.
 
|10
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|van - zijn
 
|-
 
|Gal.
 
|3
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|Christus
 
|van - zijn de gelovigen
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|van God
 
|-
 
|Rom.
 
|9
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|van God gescheiden, aan het kruis, door een vloek (toepassing)
 
|-
 
|Luk.
 
|2
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|van HEER
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|van het begin af bestaand
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verborgenheid van -
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verbreken: Hij zal niet verbroken worden
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verdonkeren: Hij zal niet verdonkerd worden
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verdrukkingen: voor ons
 
|-
 
|Ps.
 
|91
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verheerlijking van -
 
|-
 
|Ps.
 
|118
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoging
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoging
 
|-
 
|Ps.
 
|112
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoging (toepassing)
 
|-
 
|Dan.
 
|4
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoging (toepassing)
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoging in type
 
|-
 
|Gen.
 
|49
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoogd
 
|-
 
|Ps.
 
|110
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoogd
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoogd
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verhoogd: uitermate
 
|-
 
|Rom.
 
|1
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verlangt ons te zien
 
|-
 
|Pred.
 
|10
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vernedering: als rijke zittend in de laagte
 
|-
 
|Pred.
 
|10
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vernedering: een vorst gaande als knecht
 
|-
 
|Dan.
 
|10
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|verschijning aan Daniel
 
|-
 
|Dan.
 
|12
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verschijning als de Man bekleed met linnen (Engel van de HEER)
 
|-
 
|Ps.
 
|110
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verschijning in kracht en heerlijkheid
 
|-
 
|Matth
 
|23
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vertrek en wederkomst
 
|-
 
|Jes.
 
|29
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vervolgd
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|161
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vervolgd door de vorsten (toepassing)
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vervult alles in allen
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verwachting aangaande -
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verwachting omtrent de -
 
|-
 
|Ps.
 
|118
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verwerping
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|49
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verwondering over hem: doordat Hij zonden vergeeft
 
|-
 
|Marcus
 
|12
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|verworping in OT voorzegd
 
|-
 
|Ps.
 
|110
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vijanden van -
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vijanden van -
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|43
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vijanden van - worden door God onderworpen
 
|-
 
|2 Sam.
 
|19
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vleeswording
 
|-
 
|Deut.
 
|15
 
|:
 
|20
 
|,
 
|22
 
|Christus
 
|voedsel voor ons, reine en onreine
 
|-
 
|Joz
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voleinder des geloofs
 
|-
 
|Matth.
 
|19
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|volg Hem
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Christus
 
|volharding vanwege blijdschap, vgl Hebr 12 vreugde voor Hem liggend
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|volheid van -
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|volheid van -: de maat van de volgroeidheid van de volheid van -
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voor alle dingen, voorbestaan
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voor de Vader de Geliefde
 
|-
 
|Joh.
 
|3
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voor hem uitgezonden: Johannes de Doper
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voorbeeld
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voorgesteld in Mt. als de koning, vgl. 1:1
 
|-
 
|Ps.
 
|106
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voorspraak, vgl. Mozes
 
|-
 
|Jes.
 
|65
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|voorzegd
 
|-
 
|Jes.
 
|55
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vorst der volken
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vrede voor Israël
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vreemdeling op aarde
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|54
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vreemdelingschap
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Christus
 
|vrees van -: weest elkaar daarin onderdanig
 
|-
 
|Gal.
 
|5
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wanneer - ons niets baat, vgl. vs 4
 
|-
 
|1Jo
 
|1
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|was bij de Vader
 
|-
 
|Gen.
 
|49
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wast kleed in wijndruivenbloed
 
|-
 
|Jes.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst
 
|-
 
|Jes.
 
|40
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst
 
|-
 
|1 Thess.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst
 
|-
 
|Deut.
 
|33
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst met tienduizenden van heiligen (associatie)
 
|-
 
|Jes.
 
|59
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst: tot verlossing van de bekeerden in Israël
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst: vermeerdert onze roem in God (associatie)
 
|-
 
|Matth.
 
|24
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst: wijze: gelijk de bliksem
 
|-
 
|Matth.
 
|24
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst: zichtbaar
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wederkomst: zonder lijden
 
|-
 
|Hag.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wens aller heidenen
 
|-
 
|Ex.
 
|23
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: behoeden, brengen tot
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: beoordelen van ons
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: doorzoeken hart en nieren
 
|-
 
|Matth.
 
|10
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: leiden, spreken
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: ons plaats bereiden in het Vaderhuis
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: opbouwing van zijn lichaam
 
|-
 
|Gal.
 
|1
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: openbaren evangelie
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: plaats bereiden
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: rust geven
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: toevoegen aan Gemeente
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: tuchtigen
 
|-
 
|Joh.
 
|16
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: verkondigen over de Vader
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: vervullen
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: volmaken verlosten
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: voor God vruchten leveren
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: woorden ingeven
 
|-
 
|Matth.
 
|16
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk nu: Zijn gemeente bouwen
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|19
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk: krachtig in werk
 
|-
 
|2 Tim.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werk: nu: inzicht geven
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|werken van de -
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|wetsbetrachting
 
|-
 
|Ef.
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Christus
 
|wonend in onze harten, door ons geloof
 
|-
 
|Ex.
 
|23
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Christus
 
|woord van God
 
|-
 
|Hebr.
 
|6
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|woord van het begin van -
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zal niet schreeuwen
 
|-
 
|Ps.
 
|93
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zee gestild
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zelfbewustzijn: geliefde des Vaders
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zelfovergave: voor de Gemeente
 
|-
 
|Gen.
 
|37
 
|:
 
|13
 
|v
 
|
 
|Christus
 
|zending
 
|-
 
|Ps.
 
|107
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zending
 
|-
 
|Joh.
 
|4
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zendingsbewustzijn
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zie ook God: Zoon, Jezus
 
|-
 
|Matth
 
|23
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zien van -: bij wederkomst
 
|-
 
|Gal.
 
|5
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zij die van - zijn
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|131
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Zijn spijze was het Gods wil te doen
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoals - doen
 
|-
 
|Mal.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Zon der gerechtigheid
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zonde: geen zonde in Hem
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zondeloos
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zonder - zijn
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon des mensen
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon Gods
 
|-
 
|Joh.
 
|20
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon Gods
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon van Abraham
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon van David
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon van David
 
|-
 
|Jes.
 
|55
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon van David (toepassing)
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon van David de koning
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|41
 
|,
 
|44
 
|Christus
 
|zoon van David en Heer van David
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon van David, Zoon van God
 
|-
 
|Marcus
 
|14
 
|:
 
|61
 
|
 
|
 
|Christus
 
|Zoon van de Gezegende
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoon: eniggeboren
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoonschap
 
|-
 
|Ps.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|zoonschap
 
|-
 
|Zach.
 
|9
 
|:
 
|9
 
| -
 
|10
 
|Christus
 
|
 
|-
 
|Zach.
 
|12
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|
 
|-
 
|Zach.
 
|13
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Christus
 
|
 
|-
 
|Hgl
 
|7
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Christus
 
|genegenheid is tot mij (toepassing)
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|chronologie
 
|niet-chronologische opsomming der plagen
 
|-
 
|Ez.
 
|40
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|chronologie
 
|
 
|-
 
|Zach.
 
|7
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|chronologie
 
|
 
|-
 
|Spr.
 
|12
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|cijns
 
|onder - wezen: de bedriegers
 
|-
 
|Joh.
 
|18
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|citeren
 
|NT door NT
 
|-
 
|Marcus
 
|14
 
|:
 
|58
 
|
 
|
 
|citeren
 
|onjuist
 
|-
 
|Marcus
 
|15
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|citeren
 
|verkeerd -
 
|-
 
|2 Tim.
 
|4
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Claudia
 
|
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Clemens
 
|
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|co-existentie
 
|straf
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|coherentie
 
|
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Col.
 
|auteur: omstandigheden
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Col.
 
|auteur: omstandigheden bedroevend
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Col.
 
|auteur: omstandigheden: gevangenschap
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Col.
 
|schrijver: omstandigheden: gevangenis
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Col.
 
|2:2 verborgenheid, vgl. 1:26v
 
|-
 
|1 Kon.
 
|21
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|collaboreren
 
|met de overheid: onterecht hier
 
|-
 
|Luk.
 
|19
 
|
 
|45
 
|
 
|
 
|commercie
 
|in godsdienst
 
|-
 
|Hebr.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|communicatie
 
|door God: door profeten
 
|-
 
|Joh.
 
|10
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|communicatie
 
|door Jezus: vraag stellen
 
|-
 
|Num.
 
|14
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|communicatie
 
|gevolg van -
 
|-
 
|Richt.
 
|16
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|communicatie
 
|in huwelijk: zijn hart verklaren
 
|-
 
|Num.
 
|12
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|communicatie
 
|met God: door Mozes
 
|-
 
|Joz
 
|22
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|communicatie
 
|neemt misvattingen weg
 
|-
 
|Luk.
 
|16
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|communicatie
 
|vaardigheid: Christus
 
|-
 
|2 Sam.
 
|23
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|componist
 
|David
 
|-
 
|2 Kon.