Onderwerpenregister bij de Bijbel/C: verschil tussen versies

Uit Christipedia
k (Tekst vervangen door "{{Onderwerpenregister}}")
Label: Vervangen
kGeen bewerkingssamenvatting
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{Onderwerpenregister}}
 
{{Onderwerpenregister}}
  +
{| class="wikitable"
  +
|Spr.
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|cabaretier
  +
|toepassing
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|9
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|Caesarea
  +
|
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|31
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|carriere
  +
|bevorderd door deugdelijke huisvrouw
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|carriere
  +
|Paulus' -
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|23
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|castratie
  +
|
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|15
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|casuistiek
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|54
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|catechesatie
  +
|
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|catechisatie
  +
|(toepassing)
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|causaal
  +
|causale keten
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|1
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|cederboom
  +
|in overvloed
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|21
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|celibaat
  +
|geen - hogepriester vereist
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|7
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|centurio
  +
|hoofdman over honderd
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|7
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Chaldeeën
  +
|
  +
|-
  +
|Hab.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Chaldeen
  +
|door God verwekt
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|48
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Chaldeën
  +
|tegen de -: Gods arm
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|15
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Chaldeën
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|105
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Cham
  +
|Egypte heet land van -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|105
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Cham
  +
|land van Cham
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|10
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Cham
  +
|zonen van -: dialecten
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|Chelba
  +
|
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|41
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|aangezichten
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|cherubs van de heerlijkheid
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|22
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|God varend op een -
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|19
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|God woont tussen de -s
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|37
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|God woont tussen de -s
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|99
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|God zitten tussen de -s
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|24
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|op ark
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|41
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|op de wanden binnen in het tempelhuis
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|cherub
  +
|vurige gedaante
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|3
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|cherubim
  +
|
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|10
  +
|:
  +
|20
  +
|v
  +
|
  +
|cherubs
  +
|beschreven
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|10
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|cherubs
  +
|hun geest was in de raderen
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
| -en als kroon voor Paulus
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|altaar: hij heeft een altaar
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|anders moet hij zijn dan de wereld
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|beeld van -en: uit God geborene
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|9
  +
|:
  +
|41
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|behandeling van -en
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|behoefte: genade
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|behoefte: vrede
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|bestemming: Gods koninkrijk en heerlijkheid
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|bestemming: hemel
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|6
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|bestemming: hemel (associatie)
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|bewaard in Jezus Christus
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|5
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|bewaart zichzelf
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|blijdschap voor Paulus
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|23
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|broeders zijn de christenen van elkaar
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|denkbeeld aangaande christenen
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|9
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|die van de weg waren, zo werden christenen ook wel aangeduid
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|9
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|discipel
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|9
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|discipel van de Heer
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|27
  +
|:
  +
|57
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|discipel van Jezus
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|doel: Gods deugden verkondigen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|doel: Gods wil doen
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|doel: onbesproken kind van God in deze wereld
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|doel: volmaakt worden in het goede
  +
|-
  +
|Ruth
  +
|1
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|eenmaking met Christus (toepassing)
  +
|-
  +
|Jac.
  +
|1
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|eersteling van Zijn schepselen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|en wereld: christen een bijwoner
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|en wereld: goede werken tonen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|en wereld: moet zich niet verbergen
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|en wereld: ontkomen aan het verderf in de wereld
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|erfgenaam
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gave aan Christus door de Vader
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gave van God aan de Zoon
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geliefd in God Vader
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geliefde
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geliefde
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geliefde
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geliefde broeders
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geliefde, 'mijn geliefden' zegt Paulus van de Filippiers
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|,
  +
|12
  +
|christen
  +
|gelovige
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gelovige
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gelovige
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gelovige ("u die gelooft")
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gered: uit macht der duisternis
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geroepen tot Gods licht
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geroepene
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|geroepene van Christus Jezus, vs 7
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gestorven aan de wet
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|gestorven met Christus tov de wereld
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|God werkt in hem
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|Gods werk in -
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|Gods werk: voltooiing op dag van Christus Jezus
  +
|-
  +
|Jac.
  +
|3
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|goed mens in beginsel
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|29
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|haat of liefde jegens -en: verraadt wie jezelf bent
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|10
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heeft Christus
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|19
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heeft het getuigenis van Jezus
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heeft overwonnen
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|9
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heilige
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|9
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heilige
  +
|-
  +
|Flm.
  +
|
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heilige
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heilige
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|heilige in Christus Jezus
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|iemand die God gelooft
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|in Christus hebben wij de vergeving
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|in de wereld: woord van het leven vertonen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|is uit God
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|5
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|is uit God
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|11
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kan afgehouwen worden
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kandelaar
  +
|-
  +
|Jac.
  +
|2
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kenmerk: geloof in de Heer Jezus Christus
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kenmerk: gelooft dat Jezus de Christus is
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kenmerk: gelovige
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kenmerk: gelovige, heilige
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kind van de gehoorzaamheid
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kind van God
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|kind van God
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|klasse van -en
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|8
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|lamp
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|leeft in wezen niet meer in de wereld
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|leven en godsvrucht
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|1
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|leven van een - zij het dienen van God
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|leven: door geloof
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|leven: een loop
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|25
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|leven: gericht op de komende Heer
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|leven: strijd
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|levende steen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|licht der wereld
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|lichten in de wereld zijn (kunnen zijn) christenen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|lijden: smaad van Christus dragen
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|26
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|maken
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|6
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|martelaar (associatie met 'jongste zoon')
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|medegekruisigd met Christus
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|mens Gods
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|mens Gods
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naam-
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naam-
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naam- kunnen problemen veroorzaken: oplossing hun ware aard beseffen
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naam-: ontvankelijk voor tijdgeest
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naam-: openbaar worden
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naam-: waterloze wolk
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|8
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naam-en
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|6
  +
|:
  +
|64
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|naamchristen
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|nieuwe mens, nieuwe schepping
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|overgebracht in het koninkrijk van Christus
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|pasgeboren -: voeding en koestering nodig
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|24
  +
|v
  +
|
  +
|christen
  +
|positie en praktijk
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|61
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: bekleed met de klederen des heils
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|61
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: bekleed met gerechtigheid
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: besneden in Christus
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: bijwoner, vreemdeling
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: geboren uit God
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: gestorven met Christus
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|86
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: gunstgenoot
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|5
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: in de Waarachtige
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: in het koninkrijk van Christus
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|4
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: licht der wereld
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: lid van elkaar
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: mede gestorven met Christus
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: met Christus gekruisigd
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: mijn leven is met Christus verborgen in God
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: opgewekt met Christus
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: praktische gevolgen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: rein
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: slaaf
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|6
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: slaaf
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: slaaf van God
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: uit de dood overgegaan in het leven
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|v
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: uit God zijn
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: uitverkoren
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: van de dag zijn
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|v
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: vereniging met Christus in zijn oordeel, begravenis en opstanding
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: verzoend
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|5
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: verzoend met God
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: voleindigd in Christus
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: voor de zonden afgestorven
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: vrije
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: zoon van de dag
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: zoon van het licht
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|16
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|positie: zoon van het licht vs. zoon dezer eeuw
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|9
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|praktisch blijken
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|roeping: deelgenoten van de goddelijke natuur
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|9
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|roeping: dienen van God
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|roeping: leven voor de gerechtigheid
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|roeping: wandelen als de Heer
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|13
  +
|v
  +
|
  +
|christen
  +
|roeping: zout, zichtbare stad, licht
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|schaam je niet hen broeders te noemen, aangezien ze uit de Vader zijn
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|13
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|slaaf
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|stad op een berg
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|toekomst: eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|toekomst: eeuwige vertroosting
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|toekomst: verkrijging van de heerlijkheid van Christus
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|uit de dood overgegaan in het leven
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|5
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|uit God geboren
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|uitverkorene
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|uitverkorene
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|13
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|verbonden met de naam van de Heer Jezus
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|verhouding tot Jezus: slaaf, gezant
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|verlangen broeders weer te zien
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|verlossing in Christus
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|22
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|voormalige zondaar
  +
|-
  +
|Jac.
  +
|1
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|voortgebracht door God
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|12
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|voortreffelijker dan zijn naaste
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|11
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|vreemdeling, bijwoner
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|waarde: zout en licht
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|wangedrag: gevolg:laster
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|ware -
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|wereld: verschil met w. moet er zijn
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|wordt beoordeeld door God
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|3
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zijn op grond van geloof
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|19
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zijn: alle dagen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|4
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zogenoemd: lijden als 'christen'
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zonde: kan zondigen
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|5
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zondigen door een -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|8
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zoon van God
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zoon van God
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|12
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zoon van God
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zout der aarde
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|14
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zout der wereld
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|11
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|christen
  +
|zo genoemd worden: het eerst in Antiochië
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|22
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|"weg" genoemd
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|7
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|bederfwerend
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|24
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|de Weg
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|24
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|de Weg
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|5
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|exclusief
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|17
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|exclusief
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|7
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|exclusief: alleen God dienen
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|19
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|genoemd De Weg
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|19
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|genoemd De Weg
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|21
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|groei
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|18
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|kritiek op: godsdienstige kritiek
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|kritiek op: mogelijk gevolg van zondig gedrag
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|19
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|opschudding over De Weg
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|19
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|praktisch: "De Weg"
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|24
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|sekte der Nazoreeërs genoemd
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|24
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|sekte genoemd
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|4
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|tegengaan: maatregel:dreigement
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|19
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|uitbreiding in Asia
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|4
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|vrucht en belemmeringen (toepassing)
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|7
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|waarover de naam van Christus genoemd wordt (toepassing)
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|11
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|christendom
  +
|zegen voor de wereld (toepassing)
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|5
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christenheid
  +
|multinationaal
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|12
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|christenheid
  +
|nieuwe wijngaard Gods
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|21
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christenjood
  +
|aantal -en
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|21
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|christenjood
  +
|ijveraars voor de wet
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|32
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|Christofanie
  +
|aan Jakob
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|31
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christofanie
  +
|de engel Gods / God spreekt tot Jakob in een droom
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|21
  +
|
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|christus
  +
|valse -en: en hun boodschap
  +
|-
  +
|Matth
  +
|24
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|christus
  +
|valse -sen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|24
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|christus
  +
|valse -sen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|17
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|christus
  +
|valse -sen
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|'oorsprong' in de eeuwigheid
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|aangezicht van -: toont, evenals dat van Mozes, Gods heerlijkheid
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|aanwezig in de geest (associatie)
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|afwezig naar het lichaam (associatie)
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|alle dingen bestaan samen in Hem
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|alles is aan de Zoon overgegeven door de Vader
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|alles is Hij in de nieuwe mens
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|6
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|als Koning
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|9
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|als niets geacht
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|10
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|als u de - bent, zeg het ons vrijuit
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|armoede
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|46
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|armoede
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|arts
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|5
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bediening: 30 jaar oud was hij, gelijk David
  +
|-
  +
|Num.
  +
|12
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|beeld Gods
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|beeld van de onzichtbare God
  +
|-
  +
|Num.
  +
|12
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|beeld van God
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|beeld van God
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|beeld: volharding
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|9
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|beelden van -
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|begin, Hij is b
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|24
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|begraafplaats: eervol
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|23
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|begrafenis: bewaakt door God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|61
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|beroofd door goddelozen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|51
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bespot
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|3
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bestemd voor de Israëlieten
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bestendig
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|16
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bezit: al wat de Vader heeft, is het Mijne
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|12
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bezwaar tegen - door Farizeeen: sabbatschending
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|46
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Bijbel: Mozes schreef van Hem
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|blijdschap
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|12
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|blijft tot in eeuwigheid
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bloed van -
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|bloed: verzoent
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|3
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|brief van -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Christus Jezus
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|1
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Christus Jezus
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|23
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Christus: Jezus noemt zichzelf de -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de - : Jezus
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|14
  +
|:
  +
|61
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de -: bent u, Jezus, de -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|41
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|de -: Jezus over de -
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|12
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de -: opvatting over de Christus: zoon van David
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de dood nabij
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de Heer -: slaaf, u dient de Heer -
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de hoop der -
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|1
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de kracht van God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|142
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de rechtvaardigen zullen Hem omringen
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|1
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|de wijsheid van God
  +
|-
  +
|Jac.
  +
|2
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|der heerlijkheid
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|deur naar de hemel, vgl. doorgang dankzij de ark
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|die van – zijn
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|14
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dienen van –: door ons
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dienstknecht van de besnijdenis
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|doel mbt tot Israël resp. de volken
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|doel: alles vervullen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|doel: bevestiging beloften, verheerlijking Gods
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|14
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|doel: heerschappij over doden en levenden
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|6
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood vereist voor stad Gods
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|12
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood: beraamd door Farizeeen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood: gaf zijn leven
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|46
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood: gaf zijn leven
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood: gelijkvormig worden aan Zijn dood: door Paulus
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|19
  +
|
  +
|47
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood: gezocht door de oversten
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood: onschuldig
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|11
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|dood: zwaar voor God, zoals de laatste plaag
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|door God behoed
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|door God bij de hand gegrepen
  +
|-
  +
|Micha
  +
|7
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|droeg Gods gramschap (toepassing)
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|een koning
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|8
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|een met zijn Lichaam
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|eerste plaats in alle dingen is voor Hem
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|eerstgeborene uit de doden
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|eerstgeborene van de hele schepping
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|en de Geest met betrekking tot onze harten
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|en de Vader: hij heeft Zijn gedaante gezien
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|en de Vader: hij heeft Zijn woord blijvend in zich
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|en de Vader: hij hoorde Zijn stem
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|1
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|en God: uitdrukking Gods heerlijkheid
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|15
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|en zondaars: ontving ze en at met hen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|10
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|fundament (toepassing)
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gave aan de gemeente
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|11
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gave van de Vader aan de mensen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|6
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gave: hemelse -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gebieder der volken
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geboorte
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geboorte: maagdelijk
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geboorte: maagdelijk
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geboorte: maagdelijk
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geboorte: maagdelijk (NIET: Jozef verwekte Jezus)
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geboren
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|15
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gebrek: had hij niet
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Geest: God gaf Zijn Geest op Hem
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gegeven tot een verbond des volks
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gehoorzaam geworden
  +
|-
  +
|Matth
  +
|23
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gehoorzaamheid bij wederkomst: komen in de naam van de Heer
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|13
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gekruisigd in zwakheid
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|12
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geliefd door Jahweh (toepassing)
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geliefde des Vaders
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|10
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gelijkvormig aan
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|57
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|genade en waarheid
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|31
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|geringheid in de ogen der mensen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geroepen in gerechtigheid
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|49
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geroepen van de moederschoot af
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|8
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gestorven om ons
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|5
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gestorven voor ons
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gestorven voor ons
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|getuige der -: als zodanig door God gegeven
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|46
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|getuige voor Pilatus
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|geworteld in Christus
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|16
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gezag: verbieden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|25
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gezant van God: trouw, Gods ziel verkwikkend
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gezeten aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|6
  +
|:
  +
|57
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|gezonden: door de levende Vader
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|God als Volheid woonde in hem
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|God in -
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|God woonde onder ons
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|136
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid
  +
|-
  +
|Hag.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid van -: Evenals Jhwh is hij met ons, vgl. 2:4
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|8
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid, vgl. 1 Petr. 2:7
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|14
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid: boom en oorsprong van de vrucht
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid: die leeft tot in alle eeuwigheid, vgl. 1:18
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|5
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid: Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|29
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid: hoofd boven alles
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|14
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid: Jhwh's voeten zullen op de Olijfberg staan
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Godheid: Sterke God
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|11
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Gods -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|3
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Gods - zou lijden
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Gods welbehagen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|12
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|goede boom, goede vrucht
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|16
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|goedheid jegens de zijnen op aarde
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|10
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|grootheid
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|grootmaken
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|15
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|haat jegens christen
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heeft vrede verkondigd
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|16
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heengaan tot de Vader: gerechtigheid
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heer der engelen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|10
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heer des huizes
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Heer: - als Heer; heiligen door ons in ons hart
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|41
  +
|,
  +
|44
  +
|Christus
  +
|Heer: van David
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heerlijkheid van -: evangelie
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|12
  +
|:
  +
|41
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heerlijkheid: door Jesaja gezien
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heerlijkheid: na het lijden
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|4
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heerlijkheid: openbaring van Zijn heerlijkheid
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|61
  +
|:
  +
|7
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|heerschappij: eeuwig
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|132
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heerschappij: kroon zal bloeien
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|132
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|heerschappij: vanuit Sion
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Hem horen
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|hemelvaart: opgenomen in heerlijkheid
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|herderkoning
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|het beeld van God
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|hoofd van alle overheid en gezag
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|11
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|hoofd van iedere man
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|hoofdschap
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|horen omtrent -
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|7
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|ik ben van - (toepassing)
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in - was God de wereld met zichzelf verzoenend
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|16
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in – zijn: gezegd van gelovigen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|16
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in –: de beproefde in –
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in 1000-j rijk
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in aangezicht van Christus vergeven
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in al hun benauwdheid
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|11
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in al Jeremia's benauwdheid geweest
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in allen (nieuwe mensen) is Hij
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in de hemelen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in gericht van mensen: gehoorzaam aan God
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in Hem hebben wij de vergeving
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in Hem hebben wij de verlossing
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|in Hem onderwezen zijn
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|49
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Israël genoemd door God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|38
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jeremia type van - lijden
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|1
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|22
  +
|
  +
|67
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus bekend als hebbende 'messiaanse pretentie'
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|14
  +
|:
  +
|61
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus belijdt de - te zijn
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus de -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|22
  +
|
  +
|67
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus gevraagd of hij de – is
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|4
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus is de -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|18
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus is de -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|9
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus is de - van God
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|20
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus is de -, de Zoon van God
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|8
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus is de -, volgens Petrus
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|16
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus is de -: bekendmaking verboden
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|26
  +
|:
  +
|68
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus spottend 'Christus' genoemd
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus zei niet van zichzelf dat hij de Christus was
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|42
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus Zelf stelt een vraag over de -
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus, de Heer
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus: Gods rijkdom in heerlijkheid in - Jezus
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Jezus: slaven van
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|33
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|JHWH onze gerechtigheid
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|3
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Johannes de - ? Vraag overlegd.
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|3
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Johannes de Doper: niet de -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|99
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|jongen verstandiger dan zijn leraars
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|14
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kennen
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kennen naar het vlees, al of niet Hem zodanig kennen
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|4
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kennen: meer dan anderen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|60
  +
|:
  +
|3
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|kind: bezocht door heidenen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|49
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|knecht van God: opdracht: oprichten stammen van Israël
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|6
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komen tot -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komen: spoedig (wederkomst?)
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|40
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst: doel: Heiland der wereld
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst: doel: koningschap
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst: doel: leven door Hem
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst: doel: vervulling wet en profeten
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|34
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst: eerste komst: zoekende herder
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|34
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst: voorspeld: Herder
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|34
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|komst: voorspeld: Koning
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|4
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Koning
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|koning der Joden
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|koning der koningen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|20
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|koning ten gerichte
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|koning van Godswege
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|10
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|koning van Israël: liefdeblijk Gods
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|44
  +
|,
  +
|46
  +
|Christus
  +
|kopen: wereld, gemeente
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kracht van -: op mij wonend
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|1
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kracht: de engelen van Zijn k
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|132
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kroon: bloeien
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|8
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kruis: gallewater
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|21
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|kruisdood
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|13
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|leeft door Gods kracht
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|leidsman
  +
|-
  +
|Joel
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|leraar der gerechtigheid
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|leren omtrent -
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|leven voor -: door Paulus
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|leven voor Christus: door ons
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|levend gemaakt door God
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lichaam van - is de gemeente
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lichaam van - is de gemeente
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lichaam: de gemeente
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lichaam: leden: wij
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lichten door -
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|liefde in - Jezus
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|liefde jegens mij
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|liefde van - dringt ons
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|3
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|liefde van - is groot
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|liefde van -: Hij heeft de Gemeente liefgehad
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|109
  +
|:
  +
|4
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|liefde: zijn liefde tegengestaan (toepassing)
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|109
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden (toepassing)
  +
|-
  +
|Micha
  +
|3
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden aan kruis: dag werd zwart (hoewel Christus geen valse profeet was)
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|1
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden van -
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|4
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden van -: daaraan deel hebben
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|26
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden vanwege de godsdienstige leiders
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: de gemeenschap aan Zijn lijden
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|
  +
|46
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: moest
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: moest Hij
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|17
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: moest lijden
  +
|-
  +
|Micha
  +
|4
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: op het hoofd geslagen: in type
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|11
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: overgeven, uit Jeruzalem gevoerd
  +
|-
  +
|Klg.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: toepassing
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: vanwege zijn familie
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: voor ons
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|11
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: voorafschaduwing
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|16
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: voorzegd
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|9
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: voorzegd
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: voorzegd
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: voorzegd: 'geweldenaars rukken het weg'
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|26
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: was nodig
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|21
  +
|:
  +
|33
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: wist van zijn komend lijden
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|9
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lijden: zelf voorzegd
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|103
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|lust aan Gods wil
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|3
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|macht
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|macht: door God geschonken
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|3
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|medelijden, meegevoel
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|3
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|meerder dan Johannes de Doper
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|mens
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|mens: de mensen gelijk geworden
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|16
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|mens: zoon des mensen, ook bij wederkomst
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|17
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|mensbeeld: koningen van de 'aarde'
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|17
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|mensbeeld: ongelovig en verdraaid geslacht
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|menswording: God op aarde
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|33
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|menswording: om onze metgezel te zijn
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|4
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Messias: door Hem toegestemd
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|20
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|met - duizend jaren regeren
  +
|-
  +
|Job
  +
|9
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|middelaar
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|49
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|mond: gemaakt als een scherp zwaard
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|naam ontvangen boven alle naam
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|naam: Raad
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|naam: Sterke God
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|naam: Vader der eeuwigheid
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|49
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|naam: vermeld van zijn moeders ingewand af
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|naam: Vredevorst
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|naam: Wonderlijk
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nabij ons
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nederige komaf: Bethlehem
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|7
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|niet in huis gewoond
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|42
  +
| -
  +
|43
  +
|Christus
  +
|nu: aan Gods rechterhand
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nu: belijdt voor engelen
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nu: gezeten aan Gods rechterhand
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nu: in heerlijkheid binnengegaan
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nu: mens
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nu: mens
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|nu: weet onze toestand
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|29
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|om een woord wilde men hem strikken/schuldig maken
  +
|-
  +
|Amos
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|om geld verkocht
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|onderscheiden van God
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|ontdekking van de - (associatie)
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|ontvangen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|16
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|onze Heer –
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|onzichtbaar nu, vgl. Paulus t.o.v. Colossenzen e.a.
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|oorsprong: naar het vlees is hij uit de Israëlieten
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|49
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|op een ezelsjong
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|14
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|openbaring van God
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opgebouwd worden in -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opgestaan uit de doden
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opgewekt voor ons
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|32
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opstanding (associatie)
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opstanding (toepassing)
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|16
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opstanding voorzegd
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opstanding: door Gods macht
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|17
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opstanding: na 'drie' maal
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|17
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|opwekking: op de 3e dag
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|1
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|over God: licht
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|overgegeven voor mij
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|37
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|overgeleverd om geld
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|110
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|overwint
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|110
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|priester
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|2
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|priester: ware p
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|20
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|priesters van -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|23
  +
|:
  +
|5
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|profetie over
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|19
  +
|:
  +
|36
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|profetie over - in OT
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|profetie over de -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|2
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|profetie over de - in OT: opstanding
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|recht brengend op de aarde
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|49
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|recht van – is bij Jahweh
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|rechterstoel van -
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|rechtspraak omtrent: bedrieglijke zaak
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|rechtvaardig
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|25
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|rechtvaardige, veroordeeld
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|41
  +
|:
  +
|45
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Redder der wereld
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|23
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|regeren door -: na zijn komst
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|regeren: totdat alle vijanden overwonnen zijn
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|rijkdom van -: verkondigen
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|12
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|roeping om naar deze aarde te gaan
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|39
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|ruimte en heerschappij geven
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|49
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|rust (Silo) gevend
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|schat voor ons, vgl. waar uw hart is, zal uw schat zijn
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|slaaf van - zijn
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|slaafgestalte aangenomen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|11
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|smaad van -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|smaadheden gevallen op –
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|33
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Spruit der gerechtigheid
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|staande, vgl. gezicht Stefanus
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|4
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|stem: als van een bazuin
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|13
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterk zijnde onder u
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|3
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterkte: sterker dan Johannes
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|3
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterkte: sterker dan Johannes
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterven : doel: samen met Hem leven
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|22
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterven : natuurverschijnselen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|32
  +
|:
  +
|50
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterven: stierf op een heuvel, vgl. Mozes dood op de berg
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|5
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterven: te rechter tijd
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|5
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|sterven: voor goddelozen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|10
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|strafgericht door -
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|te vrezen is Hij
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|12
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|tegen - een woord spreken
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|tegenwoordigheid
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|terugkeer naar de hemel
  +
|-
  +
|Hag.
  +
|2
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: alle heidenen zullen tot Hem komen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: de eilanden zullen naar Zijn leer wachten
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: doet alle overheid, gezag en kracht teniet
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: grootheid
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: heerschappij
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: heerser in Israël
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: Hij zal staan
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: Hij zal weiden in de kracht des HEREN
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: regeren
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|3
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: reinigend de kinderen van Levi
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomst: verschijning als vuur
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|4
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomstige heerlijkheid
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toekomstige verschijning overweldigend
  +
|-
  +
|Klg.
  +
|4
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|toespeling op –
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|6
  +
|:
  +
|44
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|tot - komen: de Vader trekt
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|54
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|type van -: David: verbergen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Uitverkorene
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|13
  +
|:
  +
|21
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|valse -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|24
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|valse -sen
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|10
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|van - zijn
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|3
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|van - zijn de gelovigen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|9
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|van God
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|9
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|van God gescheiden, aan het kruis, door een vloek (toepassing)
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|2
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|van HEER
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|van het begin af bestaand
  +
|-
  +
|Col.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verborgenheid van -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verbreken: Hij zal niet verbroken worden
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verdonkeren: Hij zal niet verdonkerd worden
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verdrukkingen: voor ons
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|91
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verheerlijking van -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|118
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoging
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoging
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|112
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoging (toepassing)
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|4
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoging (toepassing)
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|105
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoging in type
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|49
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoogd
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|110
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoogd
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoogd
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verhoogd: uitermate
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|1
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verlangt ons te zien
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|10
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vernedering: als rijke zittend in de laagte
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|10
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vernedering: een vorst gaande als knecht
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|10
  +
|:
  +
|5
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|verschijning aan Daniel
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|12
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verschijning als de Man bekleed met linnen (Engel van de HEER)
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|110
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verschijning in kracht en heerlijkheid
  +
|-
  +
|Matth
  +
|23
  +
|:
  +
|38
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vertrek en wederkomst
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|29
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vervolgd
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|161
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vervolgd door de vorsten (toepassing)
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vervult alles in allen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verwachting aangaande -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|42
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verwachting omtrent de -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|118
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verwerping
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|7
  +
|:
  +
|49
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verwondering over hem: doordat Hij zonden vergeeft
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|12
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|verworping in OT voorzegd
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|110
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vijanden van -
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vijanden van -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|43
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vijanden van - worden door God onderworpen
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|19
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vleeswording
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|15
  +
|:
  +
|20
  +
|,
  +
|22
  +
|Christus
  +
|voedsel voor ons, reine en onreine
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voleinder des geloofs
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|19
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|volg Hem
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|volharding vanwege blijdschap, vgl Hebr 12 vreugde voor Hem liggend
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|volheid van -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|volheid van -: de maat van de volgroeidheid van de volheid van -
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voor alle dingen, voorbestaan
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voor de Vader de Geliefde
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|3
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voor hem uitgezonden: Johannes de Doper
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voorbeeld
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voorgesteld in Mt. als de koning, vgl. 1:1
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|106
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voorspraak, vgl. Mozes
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|65
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voorzegd
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voorzegd door Mozes en alle profeten
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|voorzegd in al de Schriften
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vorst der volken
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vrede voor Israël
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vreemdeling op aarde
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|54
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vreemdelingschap
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|vrees van -: weest elkaar daarin onderdanig
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|5
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wanneer - ons niets baat, vgl. vs 4
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|1
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|was bij de Vader
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|49
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wast kleed in wijndruivenbloed
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|11
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|40
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|33
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst met tienduizenden van heiligen (associatie)
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|59
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst: tot verlossing van de bekeerden in Israël
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst: vermeerdert onze roem in God (associatie)
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|24
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst: wijze: gelijk de bliksem
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|24
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst: zichtbaar
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wederkomst: zonder lijden
  +
|-
  +
|Hag.
  +
|2
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wens aller heidenen
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: behoeden, brengen tot
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: beoordelen van ons
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: doorzoeken hart en nieren
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|10
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: leiden, spreken
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|14
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: ons plaats bereiden in het Vaderhuis
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: opbouwing van zijn lichaam
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|1
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: openbaren evangelie
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|7
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: plaats bereiden
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: rust geven
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: toevoegen aan Gemeente
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: tuchtigen
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|16
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: verkondigen over de Vader
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: vervullen
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: volmaken verlosten
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: voor God vruchten leveren
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: woorden ingeven
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|16
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk nu: Zijn gemeente bouwen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk: krachtig in werk
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werk: nu: inzicht geven
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werken van de -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|49
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|werkloon van – is bij Zijn God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|wetsbetrachting
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|wonend in onze harten, door ons geloof
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|woord van God
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|6
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|woord van het begin van -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zal niet schreeuwen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|93
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zee gestild
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zelfbewustzijn: geliefde des Vaders
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zelfovergave: voor de Gemeente
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|37
  +
|:
  +
|13
  +
|v
  +
|
  +
|Christus
  +
|zending
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|107
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zending
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|4
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zendingsbewustzijn
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zie ook God: Zoon, Jezus
  +
|-
  +
|Matth
  +
|23
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zien van -: bij wederkomst
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|5
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zij die van - zijn
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|131
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Zijn spijze was het Gods wil te doen
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoals - doen
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|4
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Zon der gerechtigheid
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zonde: geen zonde in Hem
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zondeloos
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zonder - zijn
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon des mensen
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon Gods
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|20
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon Gods
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon van Abraham
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon van David
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|42
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon van David
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon van David (toepassing)
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon van David de koning
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|41
  +
|,
  +
|44
  +
|Christus
  +
|zoon van David en Heer van David
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon van David, Zoon van God
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|14
  +
|:
  +
|61
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|Zoon van de Gezegende
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon van God
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoon: eniggeboren
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|7
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoonschap
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|zoonschap
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|9
  +
|:
  +
|9
  +
| -
  +
|10
  +
|Christus
  +
|
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|12
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|13
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|7
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|genegenheid is tot mij (toepassing)
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Christus
  +
|metgezellen van –
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|105
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|chronologie
  +
|niet-chronologische opsomming der plagen
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|40
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|chronologie
  +
|
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|7
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|chronologie
  +
|
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|12
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|cijns
  +
|onder - wezen: de bedriegers
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|citeren
  +
|NT door NT
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|14
  +
|:
  +
|58
  +
|
  +
|
  +
|citeren
  +
|onjuist
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|15
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|citeren
  +
|verkeerd -
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Claudia
  +
|
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Clemens
  +
|
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|co-existentie
  +
|straf
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|coherentie
  +
|
  +
|-
  +
|Col.
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Col.
  +
|auteur: omstandigheden
  +
|-
  +
|Col.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Col.
  +
|auteur: omstandigheden bedroevend
  +
|-
  +
|Col.
  +
|4
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|Col.
  +
|auteur: omstandigheden: gevangenschap
  +
|-
  +
|Col.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Col.
  +
|schrijver: omstandigheden: gevangenis
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Col. 2:2
  +
|verborgenheid, vgl. 1:26v
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|21
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|collaboreren
  +
|met de overheid: onterecht hier
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|19
  +
|
  +
|45
  +
|
  +
|
  +
|commercie
  +
|in godsdienst
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|1
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|communicatie
  +
|door God: door profeten
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|10
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|communicatie
  +
|door Jezus: vraag stellen
  +
|-
  +
|Num.
  +
|14
  +
|:
  +
|36
  +
|
  +
|
  +
|communicatie
  +
|gevolg van -
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|16
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|communicatie
  +
|in huwelijk: zijn hart verklaren
  +
|-
  +
|Num.
  +
|12
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|communicatie
  +
|met God: door Mozes
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|22
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|communicatie
  +
|neemt misvattingen weg
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|16
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|communicatie
  +
|vaardigheid: Christus
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|23
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|componist
  +
|David
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|13
  +
|:
  +
|17
  +
|v
  +
|
  +
|compromis
  +
|geheiligde digen prijsgeven
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|compromis
  +
|met wereld verboden
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|5
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|compromis
  +
|toegestane -: Naaman
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|4
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|concluderen
  +
|dat Jezus een profeet is
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|17
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|concluderen
  +
|door Jezus
  +
|-
  +
|Jac.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|concluderen
  +
|geval: praktische gevolgtrekking maken uit een gegeven
  +
|-
  +
|Joh.