Onderwerpenregister bij de Bijbel/E

Uit Christipedia
< Onderwerpenregister bij de Bijbel
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 23 aug 2021 om 19:52
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

E: lijst van onderwerpen die beginnen met de letter Z.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Let op: de lijst wordt periodiek in zijn geheel vervangen en bijgewerkt. Tussentijdse aanpassingen gaan verloren en hebben daarom geen zin.

5 Deut. 27 : 4 Ebal berg -
6 Joz. 8 : 30 Ebal op de berg - bouwde Jozua een altaar boor Jahweh
24 Jer. 39 : 18 Ebed-Melech vertrouwde op God
2 Ex. 20 : 14 echtbreken gij zult niet -
20 Spr. 2 : 18 echtbreuk dodelijk
24 Jer. 11 : 15 echtbreuk grond: hoererij
7 Richt. 14 : 20 echtbreuk vrouw van Simson aan een ander gegeven
4 Num. 5 : 12 echtbreuk
24 Jer. 3 : 1 echtbreuk
24 Jer. 3 : 1 echtbreuk
1 Gen. 18 : 12 echtgenoot heer genoemd door vrouw
7 Richt. 19 : 25 echtgenoot heer van de bijvrouw
39 Mal. 2 : 14 echtgenote gezellin en huisvrouw
58 Hebr. 10 : 22 echtheid waarachtig hart
40 Matth. 5 : 31 v echtscheiding en overspel
24 Jer. 3 : 20 echtscheiding geestelijke - tov God
3 Lev. 21 : 14 echtscheiding gevolg
3 Lev. 21 : 7 echtscheiding gevolg: priester mocht niet met verstoten vrouw trouwen
40 Matth. 5 : 32 echtscheiding grond: alleen hoererij
5 Deut. 24 : 1 echtscheiding grond: hoererij
5 Deut. 21 : 14 echtscheiding mogelijk hier?
41 Mark. 10 : 29 echtscheiding niet Gods wil (toepassing)
15 Ezra 10 : 19 echtscheiding noodzakelijke -
5 Deut. 24 : 1 echtscheiding scheidbrief
2 Ex. 21 : 11 echtscheiding soms geoorloofd?
5 Deut. 22 : 19 echtscheiding tegen -
40 Matth. 19 : 8 v echtscheiding toegestaan in geval hoererij (??)
26 Ez. 17 : 19 echtscheiding verbondsbreuk (toepassing)
41 Mark. 10 : 9 echtscheiding verkeerd
24 Jer. 3 : 8 echtscheiding zie Huwelijk
3 Lev. 22 : 13 echtscheiding
40 Matth. 19 : 1 v echtscheiding
41 Mark. 10 : 2 v echtscheiding
20 Spr. 28 : 20 economie niet haastig rijk willen worden
19 Ps. 47 : 10 edele de -n der volken zijn verzameld tot Israël
66 Opb. 17 : 4 edelgesteente Grote Hoer versierd met -
66 Opb. 18 : 16 edelgesteente
20 Spr. 28 : 27 edelmoedigheid
23 Jes. 51 : 3 Eden God zal Sions woestijn maken als –
1 Gen. 2 : 8 Eden hof in Eden
5 Deut. 15 : 21 Eden hof van -: alle bomen behalve, vgl. Vers 19 'al', vs 21 uitzondering
1 Gen. 13 : 10 Eden hof van de HEER
23 Jes. 51 : 3 Eden hof van Jahweh in –
1 Gen. 2 : 8 Eden ligging
1 Gen. 2 : 10 Eden rivier voortgaande uit Eden
23 Jes. 37 : 12 Eden
12 2 Kon. 3 : 8 edom woestijn van -
25 Klg. 4 : 21 Edom dochter van –
39 Mal. 1 : 3 Edom gebergte van -
11 1 Kon. 22 : 48 Edom geen koning in -
24 Jer. 27 : 3 Edom God laat boodschap aan - brengen
39 Mal. 1 : 3 Edom goddeloos
13 1 Kron. 1 : 43 v Edom koningen van Edom
1 Gen. 25 : 30 Edom naam betekent: "Rode"
10 2 Sam. 8 : 14 Edom onderworpen
29 Joel 3 : 19 Edom oordeel over -
30 Amos 1 : 11 Edom oordeel over -
31 Obadja : 1 v Edom oordeel over -
31 Obadja : 10 v Edom oordeel over -: reden
30 Amos 9 : 12 Edom overblijfsel van -: toekomstig bezit van Israël
24 Jer. 49 : 7 Edom profetie over
23 Jes. 34 : 5 v Edom strafgericht over -
23 Jes. 11 : 14 Edom toekomst
23 Jes. 34 : 17 Edom toekomst: woonplaats van dieren
39 Mal. 1 : 3 Edom verwoest door God
39 Mal. 1 : 4 Edom voorwerp van Gods gram voor altoos
5 Deut. 23 : 7 Edomiet broeder van Israëliet
5 Deut. 23 : 7 Edomiet gewenste houding t.o.
12 2 Kon. 8 : 20 Edomieten vielen af
14 2 Kron. 21 : 10 Edomieten vielen af van onder het gebied van Juda
13 1 Kron. 16 : 16 eed aan Isaäk
59 Jak. 5 : 12 eed geen - afleggen
35 Hab. 3 : 9 eed God doet zijn - gestand
40 Matth. 26 : 72 eed loochenen met een -: door Petrus
58 Hebr. 6 : 17 eed met een - zich verbinden: door God
41 Mark. 6 : 26 eed niet willen breken
58 Hebr. 6 : 16 eed tot bevestiging strekkend
38 Zach. 8 : 17 eed valse - niet liefhebben
40 Matth. 5 : 33 eed valse –
11 1 Kon. 2 : 43 eed van Jahweh niet houden
42 Luk. 1 : 73 eed zweren: door God: aan Abraham
1 Gen. 26 : 28 eed
14 2 Kron. 15 : 15 eed
58 Hebr. 7 : 28 eedzwering door God
58 Hebr. 7 : 20 eedzwering zonder – priester worden
48 Gal. 3 : 28 een allen - in Christus Jezus
59 Jak. 2 : 19 een God is één
48 Gal. 3 : 28 een in Christus, allen
21 Pred. 4 : 9 een twee zijn beter dan één
44 Hand. 2 : 46 eendrachtig dagelijks - in de tempel zijn
44 Hand. 4 : 23 eendrachtig de leerlingen: ze verhieven - hun stem tot God
44 Hand. 15 : 25 eendrachtig geworden: voor besluit
45 Rom. 15 : 6 eendrachtig
43 Joh. 17 : 22 eenheid bewerkstelligen: door Christus: hoe
47 2 Cor. 10 : 7 eenheid der christenen: bevorderen
43 Joh. 17 : 11 eenheid der Christenen: gebeden door Christus
43 Joh. 17 : 11 eenheid der Christenen: voorwaarde
14 2 Kron. 30 : 12 eenheid des harten: door God gegeven
49 Ef. 4 : 5 eenheid één Heer, één geloof enz.
49 Ef. 4 : 7 eenheid en verscheidenheid in gaven
43 Joh. 17 : 21 eenheid gebed voor -
43 Joh. 17 : 11 eenheid God en de Zoon zijn een
30 Amos 1 : 11 eenheid God ziet de -, verwante
41 Mark. 9 : 37 eenheid Jezus - met de gelovigen
43 Joh. 17 : 23 eenheid onze -: volmaaktheid
51 Col. 2 : 2 eenheid samengevoegd in liefde
43 Joh. 17 : 21 eenheid Vader en Zoon
49 Ef. 4 : 3 eenheid van de Geest: bewaar ze
49 Ef. 4 : 13 eenheid van de kennis van de Zoon van God
43 Joh. 10 : 29 eenheid van de Vader en de Zoon
43 Joh. 17 : 22 eenheid van de Vader en de Zoon
49 Ef. 4 : 13 eenheid van het geloof
41 Mark. 9 : 37 eenheid van Jezus en zijn dienstknecht
50 Filip. 1 : 27 eenheid vaststaan in één geest
4 Num. 24 : 8 eenhoorn
18 Job 39 : 12 eenhoorn
45 Rom. 15 : 5 eensgezind dankzij God
50 Filip. 4 : 2 eensgezind in de Heer
45 Rom. 15 : 5 eensgezind in overeenstemming met Christus Jezus
60 1 Pe 3 : 8 eensgezind weest allen -
47 2 Cor. 13 : 11 eensgezind weest eensgezind
15 Ezra 3 : 1 eensgezind
10 2 Sam. 19 : 14 eensgezindheid bewerkt door woord
50 Filip. 2 : 2 eensgezindheid vermaand
41 Mark. 14 : 56 eenstemmig getuigenis
41 Mark. 14 : 59 eenstemmig getuigenissen waren niet -
50 Filip. 2 : 2 eenstemmigheid waardevol
49 Ef. 6 : 5 eenvoud in - van uw hart
44 Hand. 2 : 46 eenvoud van hart
51 Col. 3 : 22 eenvoud van hart
19 Ps. 116 : 6 eenvoudige bewaren van -n: door God
19 Ps. 119 : 130 eenvoudige verstandig maken: door Gods woorden
19 Ps. 97 : 8 eenzaamheid Christus' eenzaamheid
18 Job 19 : 13 v eenzaamheid van Job
43 Joh. 4 : 28 eenzaamheid was er niet in de stad der samaritanen
19 Ps. 68 : 7 eenzame God zet de -n in een huisgezin
19 Ps. 22 : 21 eenzame
23 Jes. 54 : 1 eenzame
14 2 Kron. 32 : 27 eer - hebben: veel -: Jehizkia
13 1 Kron. 29 : 12 eer - is voor Gods aangezicht
10 2 Sam. 1 : 8 v eer - zoeken: door leugen
27 Dan. 7 : 14 eer aan Christus gegeven
1 Gen. 41 : 16 eer aan God geven: door Jozef
19 Ps. 115 : 1 eer aan God, niet aan ons
19 Ps. 115 : 1 eer aan God: redenen
61 2 Pe 1 : 17 eer aan Jezus: door God Vader
43 Joh. 5 : 44 eer aannemen: van een ander mens
14 2 Kron. 26 : 18 eer afkomstig van God: mislopen
40 Matth. 6 : 7 eer als loon, vgl. v3
45 Rom. 2 : 10 eer als vergelding ontvangen
10 2 Sam. 12 : 28 eer ander gunnen
7 Richt. 4 : 9 eer begrip
9 1 Sam. 22 : 7 eer behoefte aan
20 Spr. 3 : 16 eer behoefte aan -
12 2 Kon. 23 : 18 eer betoon: door God: aan de profeet van Juda
60 1 Pe 3 : 7 eer bewijst de huisvrouwen eer
45 Rom. 13 : 7 eer bewijzen aan wie – toekomt
59 Jak. 2 : 3 eer bewijzen: met aanzien des persoons
19 Ps. 149 : 5 eer blijdschap om verleende eer van Godswege
19 Ps. 49 : 18 eer daalt niet na op het sterven
19 Ps. 3 : 4 eer de HERE, mijn -, bij oneer vanwege mensen
43 Joh. 5 : 44 eer die van God komt
17 Esth. 6 : 3 eer doen aan iemand
13 1 Kron. 17 : 18 eer door God gegeven aan David
54 1 Tim. 5 : 17 eer dubbele -
20 Spr. 11 : 16 eer een goed, als rijkdom
28 Hos. 4 : 7 eer eer in schande veranderd
47 2 Cor. 5 : 9 eer eer stellen in het welbehaaglijk zijn voor Hem
20 Spr. 29 : 23 eer en nederigheid
14 2 Kron. 32 : 27 eer en rijkdom
19 Ps. 49 : 17 eer en rijkdom
13 1 Kron. 16 : 28 eer en sterkte
52 1 Thess. 4 : 11 eer er een - in stellen rustig te zijn
20 Spr. 3 : 35 eer erfgoed der wijzen
45 Rom. 15 : 20 eer ergens een – in stellen
11 1 Kon. 3 : 13 eer gave Gods
14 2 Kron. 1 : 12 eer gave Gods
21 Pred. 6 : 2 eer gave Gods
27 Dan. 5 : 18 eer gave Gods
20 Spr. 5 : 9 eer geef je eer niet aan anderen
19 Ps. 66 : 2 eer geeft - Zijn lof
13 1 Kron. 16 : 28 eer geeft Jahweh - en sterkte
19 Ps. 29 : 1 eer geeft Jahweh eer - en sterkte
27 Dan. 2 : 37 eer gegeven door God
20 Spr. 26 : 8 eer geven: aan de zot: ongepast
23 Jes. 42 : 12 eer geven: aan God: laat ze Jhwh de eer geven
66 Opb. 4 : 9 eer God - geven
19 Ps. 96 : 7 v eer God - geven door ons
6 Joz. 7 : 19 eer God de - geven
19 Ps. 29 : 3 eer God der ere
42 Luk. 18 43 eer God eer geven: door Jezus
23 Jes. 48 : 11 eer God geeft zijn – aan geen ander
23 Jes. 42 : 8 eer God zal zijn - geen anderen geven
54 1 Tim. 1 : 17 eer God zij - tot in alle eeuwigheid
54 1 Tim. 6 : 16 eer God: Hem zij -
44 Hand. 10 : 28 eer goddelijke - betonen: afwijzen: door Petrus
20 Spr. 25 : 2 eer Gods -: een zaak te verbergen
26 Ez. 39 : 21 eer Gods -: God zal zijn eer zetten onder de heidenen
19 Ps. 57 : 6 eer Gods eer zij over de ganse aarde
20 Spr. 3 : 35 eer goed
20 Spr. 5 : 9 eer goed
20 Spr. 29 : 23 eer goed
19 Ps. 49 : 17 eer groot wordend
58 Hebr. 3 : 3 eer groter -: hebben dan
14 2 Kron. 17 : 5 eer hebben: in menigte: Josafat
14 2 Kron. 18 : 1 eer hebben: in overvloed: Josafat
19 Ps. 57 : 9 eer herstel
19 Ps. 4 : 3 eer hoe lang zal mijn - tot schande zijn?
58 Hebr. 13 : 4 eer huwelijk zij in -e
14 2 Kron. 32 : 33 eer iem. - aandoen in zijn dood
17 Esth. 6 : 6 eer iemand - doen
54 1 Tim. 6 : 1 eer iemand alle - waard achten
50 Filip. 2 : 29 eer iemand in ere houden: Epafroditus
48 Gal. 5 : 26 eer ijdele -: streven naar ijdele -
54 1 Tim. 5 : 17 eer in de vorm van materiele ondersteuning, zie verband
19 Ps. 62 : 8 eer in God is mijn -
43 Joh. 4 : 44 eer Jezus en -
43 Joh. 5 : 41 eer Jezus nam geen eer van mensen aan
41 Mark. 10 : 52 eer Jezus neemt de eer niet voor zich: 'uw geloof heeft u ...'
18 Job 19 : 9 eer Jobs - door God weggenomen
20 Spr. 8 : 18 eer loon der wijsheid
20 Spr. 22 : 4 eer loon van nederigheid
58 Hebr. 2 : 7 eer mens gekroond met -
1 Gen. 49 : 6 eer mijn -
7 Richt. 4 : 9 eer missen: van de overwinning
20 Spr. 15 : 33 eer nederigheid gaat voor de eer
20 Spr. 3 : 16 eer niet zondig op zichzelf
19 Ps. 7 : 6 eer on-: iems. eer te niet doen (Davids eer)
20 Spr. 29 : 23 eer ontdoen van - en vernederen
60 1 Pe 1 : 7 eer ontvangen bij openbaring van de Heer
20 Spr. 13 : 18 eer ontvangen: wie bestraffing waarneemt
20 Spr. 26 : 1 eer past den zot niet
18 Job 14 : 21 eer tot - komen
17 Esth. 6 : 6 eer tot iemands - een welbehagen hebben
2 Ex. 3 : 18 eer van God staat voorop: Hem offeren!
19 Ps. 96 : 3 eer van God: vertelt onder de heidenen Zijn -
20 Spr. 25 : 2 eer van koningen: een zaak te doorgronden
43 Joh. 12 : 43 eer van mensen: liefhebben
19 Ps. 49 : 17 eer van zijn huis groot wordend
27 Dan. 5 : 17 eer vanwege Belsazar door Daniel afgewezen
60 1 Pe 2 : 14 eer vanwege de overheid: betoond aan christenen
20 Spr. 4 : 8 eer vanwege de wijsheid gegeven
43 Joh. 12 : 43 eer vanwege God: minder liefhebben dan die vanwege mensen
43 Joh. 5 : 41 eer vanwege mensen: niet aannemen
20 Spr. 11 : 16 eer vasthouden: door een aangename huisvrouw
20 Spr. 29 : 23 eer vasthouden: door nederigheid
55 2 Tim. 2 : 20 v eer vat zijn tot -
51 Col. 2 : 23 eer verering: vleselijke
42 Luk. 20 46 eer verlangen naar -
20 Spr. 5 : 9 eer verlies van eigen eer
13 1 Kron. 16 : 24 eer vertelt Gods - onder de heidenen
20 Spr. 21 : 21 eer vinden
20 Spr. 20 : 3 eer voor een man: van twist afblijven
5 Deut. 26 : 19 eer voor Israël: door God gewenst
58 Hebr. 5 : 4 eer voor zichzelf de - nemen
20 Spr. 3 : 35 eer vs. schande
66 Opb. 5 : 12 eer waard - te ontvangen: het Lam
27 Dan. 5 : 20 eer wegnemen van iemand
13 1 Kron. 29 : 28 eer zat van -: David
eer zie ook Eerbetoon
eer zie ook Oneer, Vereren
42 Luk. 14 : 10 eer zijn voor jouzelf
43 Joh. 5 : 44 eer zoeken
40 Matth. 6 : 18 eer zoeken die van God komt
45 Rom. 2 : 7 eer zoeken: in goed werk
40 Matth. 6 : 5 eer zoeken: van mensen
14 2 Kron. 1 : 12 eer zonder weerga
40 Matth. 6 : 16 eer zucht
42 Luk. 22 24 eer zucht
40 Matth. 6 : 1 v eer zucht naar eer van mensen
40 Matth. 6 : 6 eer zucht: behandelen
40 Matth. 6 : 1 eer zucht: omgaan met eerzucht: de kwestie van loon
41 Mark. 9 : 33 v eer zucht: zie Grootste
41 Mark. 9 : 35 eer zucht: zie ook Eerste
19 Ps. 106 : 20 Eer God de - van Israël
9 1 Sam. 2 : 8 eer God geeft -
56 Tit. 2 : 2 eerbaar de oude mannen moeten – zijn
54 1 Tim. 3 : 8 eerbaar dienaars moeten - zijn
54 1 Tim. 2 : 2 eerbaarheid een leven leiden in -
52 1 Thess. 4 : 4 eerbaarheid iets bezitten in -
54 1 Tim. 3 : 4 eerbaarheid kinderen in onderdanigheid houden met alle eerbaarheid
54 1 Tim. 2 : 2 eerbaarheid
56 Tit. 2 : 7 eerbaarheid
45 Rom. 12 : 10 eerbetoon gaat elkaar voor in -
44 Hand. 28 : 10 eerbewijs vele -zen aan Paulus en de zijnen op Malta
58 Hebr. 12 : 28 eerbied en ontzag
58 Hebr. 12 : 28 eerbied God met dienen met -
18 Job 29 : 8 eerbied voor Job
58 Hebr. 11 : 7 eerbiedig Noach bereidde – een ark
41 Mark. 12 : 38 eergierig schriftgeleerden waren -
47 2 Cor. 8 : 21 eerlijk behartigen wat - is
66 Opb. 21 : 4 eerst eerste dingen
40 Matth. 23 : 6 eerst eerste plaats bij de maaltijden
42 Luk. 20 46 eerst eerste plaatsen: eervol
40 Matth. 23 : 7 eerst eerste zetels in de synagogen
41 Mark. 12 : 39 eerst plaats: eerste plaatsen
61 2 Pe 3 : 3 eerst weten: weet dit eerst
41 Mark. 12 : 39 eerst zetel: eerste zetels
66 Opb. 2 : 8 eerste Christus de -
42 Luk. 13 : 30 eerste eersten en laatsten
41 Mark. 9 : 35 eerste en laatste zijn
23 Jes. 44 : 6 eerste God is de –
66 Opb. 22 : 13 eerste Jezus is de -
40 Matth. 19 : 30 eerste laatste, vgl. 20:8, 16
40 Matth. 20 : 8 eerste laatste, vgl. vers 16;19:30
41 Mark. 10 : 31 eerste vele -n zullen laatsten zijn
40 Matth. 20 : 27 eerste willen zijn
41 Mark. 9 : 35 eerste willen zijn
41 Mark. 10 : 44 eerste willen zijn
64 3Jo : 9 eerste willen zijn
23 Jes. 41 : 2 Eerste God de - en de laatste
66 Opb. 1 : 18 Eerste Jezus
14 2 Kron. 21 : 3 eerstegeborene troonopvolger
12 2 Kon. 4 : 42 eersteling broden der -en
14 2 Kron. 31 : 5 eersteling eerstelingen gebracht voor de dienaren van de HEER
2 Ex. 23 : 19 eersteling eerstelingen van de eerste vruchten van het land
45 Rom. 8 : 23 eersteling eerstelingen van de Geest
66 Opb. 14 : 4 eersteling eerstelingen voor God en het Lam
2 Ex. 34 : 26 eersteling eerstelingen zijn te brengen in het huis van God
19 Ps. 105 : 36 eersteling eerstgeborene
66 Opb. 14 : 4 eersteling gezegd van de 144.000
24 Jer. 2 : 3 eersteling Israël was voor God de -en van Zijn inkomst
5 Deut. 26 : 1 v eersteling offer der -en
2 Ex. 23 : 19 eersteling offer van -en
45 Rom. 16 : 5 eersteling van Asia voor Christus
5 Deut. 26 : 2 eersteling van de vrucht van het land
2 Ex. 22 : 29 eersteling voor God
59 Jak. 1 : 18 eersteling wij een - van Zijn schepselen
16 Neh. 10 : 35 eersteling
16 Neh. 10 : 36 v eersteling
16 Neh. 13 : 31 eersteling
46 1 Cor. 15 : 23 eersteling
53 2 Thess. 2 : 13 eersteling
3 Lev. 23 : 10 eerstelingsgarf
5 Deut. 21 : 17 eerstgeboorte erfdeel van de eerstgeborene
13 1 Kron. 5 : 2 eerstgeboorte ging naar Jozef
1 Gen. 25 : 34 eerstgeboorte verachten
1 Gen. 25 : 33 eerstgeboorte verkopen: door Ezau
58 Hebr. 12 : 16 eerstgeboorterecht verkopen
2 Ex. 22 : 29 eerstgeborene aan God te geven
5 Deut. 21 : 17 eerstgeborene beginsel van des vaders kracht
19 Ps. 136 : 10 eerstgeborene dood der -n in Egypte
2 Ex. 12 : 29 eerstgeborene dood van de -n
2 Ex. 11 : 5 eerstgeborene eerstgeborenen van mensen en van het vee
66 Opb. 1 : 5 eerstgeborene en overste
5 Deut. 21 : 17 eerstgeborene erfrecht
58 Hebr. 12 : 23 eerstgeborene gemeente van -n
19 Ps. 105 : 36 eerstgeborene God versloeg alle -n in Egypte
2 Ex. 13 : 1 v eerstgeborene heiliging der -en
58 Hebr. 12 : 23 eerstgeborene in de hemel opgeschreven zijn de -n
1 Gen. 49 : 3 eerstgeborene Jakobs –: zijn kracht en het begin van zijn macht
45 Rom. 8 : 29 eerstgeborene Jezus de - onder vele broeders
66 Opb. 1 : 5 eerstgeborene Jezus: - van de doden
2 Ex. 13 : 15 eerstgeborene lossen dan wel offeren
5 Deut. 21 : 15 v eerstgeborene recht van de -
5 Deut. 14 : 23 eerstgeborene runderen en schapen, te eten in Jeruzalem
4 Num. 3 : 40 eerstgeborene type van Christus
3 Lev. 27 : 26 eerstgeborene van een beest is des HEEREN
4 Num. 3 : 13 eerstgeborene van God zijn ze
1 Gen. 4 : 4 eerstgeborene van schapen
5 Deut. 15 : 19 v eerstgeborene vee: heiliging
50 Filip. 4 : 8 eerzaam al wat - is, bedenkt dat
40 Matth. 23 : 7 eerzucht begroetingen op de markten
40 Matth. 23 : 6 eerzucht eerste plaats bij de maaltijden
40 Matth. 23 : 5 eerzucht geval
64 3Jo : 9 eerzucht geval: Diotrefes
42 Luk. 11 : 43 eerzucht veroordeeld door Jezus
41 Mark. 12 : 38 v eerzucht
42 Luk. 20 46 v eerzuchtig schriftgeleerden
42 Luk. 9 : 14 eetgezelschap van 50 personen
48 Gal. 1 : 4 eeuw boze -
21 Pred. 9 : 6 eeuw deel hebben in deze eeuw
49 Ef. 1 : 21 eeuw deze -
40 Matth. 12 : 32 eeuw deze -, toekomstige -
40 Matth. 13 : 41 eeuw deze -: voleinding ervan
56 Tit. 2 : 12 eeuw deze tegenwoordige -: hoe daarin te leven
58 Hebr. 1 : 2 eeuw door Wie Hij o de werelden gemaakt heeft
51 Col. 1 : 26 eeuw eeuwen en geslachten
46 1 Cor. 10 : 11 eeuw einden van de eeuwen zijn op ons gekomen
21 Pred. 3 : 11 eeuw gelegd in het hart van de mens
54 1 Tim. 1 : 17 eeuw God, de Koning der eeuwen
49 Ef. 2 : 7 eeuw in de komende eeuwen
48 Gal. 1 : 4 eeuw tegenwoordige -
54 1 Tim. 6 : 17 eeuw tegenwoordige -
55 2 Tim. 4 : 9 eeuw tegenwoordige - : liefhebben
42 Luk. 20 35 eeuw toekomende -
58 Hebr. 6 : 5 eeuw toekomende -: krachten van de toekomende -
41 Mark. 10 : 30 eeuw toekomstige -
42 Luk. 18 30 eeuw toekomstige -
49 Ef. 1 : 21 eeuw toekomstige -
40 Matth. 28 : 20 eeuw voleiding van deze - (tijdsperiode)
40 Matth. 13 : 49 eeuw voleinding
40 Matth. 13 : 39 v eeuw voleinding van de -
40 Matth 24 : 3 eeuw voleinding van de -
58 Hebr. 9 : 26 eeuw voleinding van de eeuwen: daarin is Christus geopenbaard
65 Jud : 25 eeuw voor alle eeuwen
65 Jud : 25 eeuw voor alle eeuwen
55 2 Tim. 1 : 9 eeuw voor de tijden van de eeuwen
56 Tit. 1 : 2 eeuw voor de tijden van de eeuwen
21 Pred. 1 : 10 eeuw voorbije -en
42 Luk. 16 : 8 eeuw zonen van deze -
42 Luk. 20 34 eeuw zonen van deze -
43 Joh. 6 : 51 eeuwig begrip: tot in eeuwigheid
58 Hebr. 5 : 9 eeuwig behoudenis: -e behoudenis
2 Ex. 21 : 6 eeuwig betekenis hier: voor altijd
47 2 Cor. 4 : 18 eeuwig dingen die - zijn, zijn onzienlijk
58 Hebr. 9 : 15 eeuwig eeuwige erfenis
60 1 Pe 5 : 10 eeuwig eeuwige heerlijkheid
1 Gen. 49 : 25 eeuwig eeuwige heuvelen
40 Matth. 25 : 46 eeuwig eeuwige straf
55 2 Tim. 1 : 9 eeuwig Gods - voornemen t.a.v. ons
62 1Jo 1 : 2 eeuwig het -e leven
62 1Jo 2 : 25 eeuwig het -e leven
43 Joh. 3 : 36 eeuwig leven
43 Joh. 4 : 36 eeuwig leven
48 Gal. 6 : 8 eeuwig leven
62 1Jo 2 : 17 eeuwig leven
40 Matth. 19 : 29 eeuwig leven beërven
43 Joh. 3 : 16 eeuwig leven hebben: door geloof in Jezus
41 Mark. 10 : 30 eeuwig leven ontvangen
54 1 Tim. 1 : 16 eeuwig leven: door geloof in Jezus
43 Joh. 6 : 40 eeuwig leven: hebben
62 1Jo 3 : 15 eeuwig leven: in de gelovige wonend
42 Luk. 18 30 eeuwig leven: toekomstig
40 Matth. 19 : 16 eeuwig leven: verwerven
58 Hebr. 6 : 2 eeuwig oordeel
58 Hebr. 12 : 27 eeuwig opdat de dingen blijven die niet wankelbaar zijn
58 Hebr. 13 : 20 eeuwig verbond
23 Jes. 55 : 3 eeuwig verbond zal God maken
53 2 Thess. 1 : 9 eeuwig verderf, lijden voor de ongehoorzamen
58 Hebr. 9 : 12 eeuwig verlossing: -e verlossing verworven door Christus
47 2 Cor. 4 : 18 eeuwig versus tijdelijk
53 2 Thess. 2 : 16 eeuwig vertroosting: -e vertroosting
49 Ef. 3 : 11 eeuwig voornemen van God
65 Jud : 7 eeuwig vuur
eeuwig zie ook Onvergankelijkheid
54 1 Tim. 1 : 17 eeuwigheid alle -: tot in alle -: zij God eer en heerlijkheid
58 Hebr. 13 : 21 eeuwigheid alle –: God zij de heerlijkheid tot in alle –
66 Opb. 4 : 10 eeuwigheid begrip: zonder einde van tijd
62 1Jo 2 : 17 eeuwigheid blijven tot in -: wie de wil van God doet
61 2 Pe 3 : 18 eeuwigheid dag van -: tot dag van -
23 Jes. 57 : 15 eeuwigheid God woont in de eeuwigheid
47 2 Cor. 9 : 9 eeuwigheid Gods gerechtigheid blijft tot in -
12 2 Kon. 5 : 27 eeuwigheid in -: voor altijd
19 Ps. 33 : 11 eeuwigheid in eeuwigheid bestaan en van geslacht tot geslacht
58 Hebr. 5 : 6 eeuwigheid priester tot in –: Jezus
66 Opb. 19 : 3 eeuwigheid rook van het verbrande Babylon stijgt op tot in alle -
66 Opb. 1 : 6 eeuwigheid tot in -
23 Jes. 32 : 14 , 15 eeuwigheid tot in -: niettemin beperkt, schijnt het hier
58 Hebr. 7 : 28 eeuwigheid tot in – is Jezus volmaakt
65 Jud : 25 eeuwigheid tot in alle -
66 Opb. 22 : 5 eeuwigheid tot in alle - regeren
55 2 Tim. 4 : 18 eeuwigheid tot in alle - zij de Heer Jezus heerlijkheid
23 Jes. 9 : 5 eeuwigheid Vader der -: naam van Christus
43 Joh. 9 : 32 eeuwigheid van - af is het niet gehoord dat …
20 Spr. 12 : 19 eeuwigheid versus voor een ogenblik
27 Dan. 7 : 18 eeuwigheid
3 Lev. 19 : 36 efa een rechte - zult u hebben
5 Deut. 25 : 14 efa tweeërlei -
55 2 Tim. 1 : 18 Efeze Onesíforus heeft diensten te - bewezen
42 Luk. 12 : 25 effectief ineffectief: bezorgdheid
9 1 Sam. 23 : 9 efod gebruik - bij zoeken naar Gods leiding
2 Ex. 28 : 31 efod hemelsblauw
7 Richt. 17 : 5 efod maken: door Micha
2 Ex. 28 : 31 v efod
2 Ex. 39 : 22 v efod
9 1 Sam. 30 : 7 efod
1 Gen. 41 : 52 Efraïm betekent "dubbel vruchtbaar"
1 Gen. 48 : 5 Efraïm gerekend tot een directe zoon van Jakob
28 Hos. 13 : 1 Efraïm gestorven door afgoderij
24 Jer. 31 : 9 Efraïm Gods eerstgeborene
28 Hos. 13 : 1 Efraïm had zich verheven in Israël
5 Deut. 33 : 17 Efraïm omvang der stam
28 Hos. 13 : 1 Efraïm onderscheiden van Israël
23 Jes. 7 : 5 Efraïm Tienstammenrijk
23 Jes. 7 : 8 Efraïm verbreking, ophouden volk te zijn
28 Hos. 4 : 17 Efraïm vergezeld met de afgoden
1 Gen. 48 : 19 Efraïm zegen voor -: groot worden
8 Ruth 4 : 11 Efratha en Bethlehem
6 Joz. 10 : 3 Eglon koning van -
7 Richt. 3 : 12 Eglon
42 Luk. 15 : 12 egoïsme vragen voor jezelf
5 Deut. 4 : 20 Egypte 'ijzeroven'
1 Gen. 41 : 52 Egypte "land van mijn verdrukking" (Jozef)
1 Gen. 13 : 10 Egypte Abram in - om daar als vreemdeling te verkeren
2 Ex. 3 : 22 Egypte beroven: door de kinderen Israëls
23 Jes. 43 : 3 Egypte deel van losgeld voor Israël
5 Deut. 5 : 6 Egypte diensthuis
5 Deut. 13 : 10 Egypte diensthuis
7 Richt. 6 : 8 Egypte diensthuis
5 Deut. 6 : 12 Egypte diensthuis van de Israëlieten
25 Klg. 4 : 17 Egypte en Israël: Egypte kon Israël niet verlossen
66 Opb. 11 : 8 Egypte geestelijk
2 Ex. 9 : 18 Egypte gegrond
1 Gen. 45 : 18 Egypte het beste van Egypteland
1 Gen. 47 : 20 Egypte het land werd Farao's eigendom
11 1 Kon. 8 : 51 v Egypte ijzeren over voor Israël
24 Jer. 11 : 4 Egypte ijzeroven
16 Neh. 9 : 9 Egypte Israël in - : ellende van Israël
19 Ps. 136 : 11 Egypte Israël uitgebracht uit -
5 Deut. 5 : 15 Egypte Israël was een dienstknecht in -land geweest
23 Jes. 20 : 3 Egypte Jesaja tot een - en wonder over - gesteld
5 Deut. 28 : 60 Egypte kwalen van Egypte als straf voor ongehoorzaam Israël
19 Ps. 105 : 23 Egypte land van Cham
19 Ps. 105 : 27 Egypte land van Cham
19 Ps. 106 : 22 Egypte land van Cham
23 Jes. 43 : 17 Egypte leger van - geoordeeld
23 Jes. 36 : 9 Egypte legermacht: wagens en ruiters
23 Jes. 19 : 1 v Egypte oordeel over -
29 Joel 3 : 19 Egypte oordeel over -
24 Jer. 46 : 1 v Egypte profetie tegen -
26 Ez. 29 : 1 v Egypte profetie tegen -
26 Ez. 30 : 1 v Egypte profetie tegen -
26 Ez. 32 : 1 v Egypte profetie tegen -: ondergang bewerkt door Babel
4 Num. 16 : 13 Egypte rooskleurig voorgesteld
2 Ex. 3 : 20 Egypte slaan: met wonderen
23 Jes. 11 : 15 Egypte toekomst
23 Jes. 19 : 22 Egypte toekomst: geslagen door de HEER
23 Jes. 19 : 18 v Egypte toekomst: zal God kennen en dienen
5 Deut. 16 : 1 Egypte uit - verlost: bij nacht
40 Matth. 2 : 15 Egypte uit -, vgl. ons
7 Richt. 6 : 8 Egypte uittocht uit –: God heeft Israël uit – doen opkomen
40 Matth. 2 : 13 Egypte vluchten naar –
24 Jer. 26 : 21 Egypte waarheen de profeet Uria vluchtte
28 Hos. 8 : 13 Egypte wederkeer naar -: als straf Gods
2 Ex. 15 : 26 Egypte ziekten op – gelegd door God
5 Deut. 23 : 7 Egyptenaar gewenste houding t.o.
25 Klg. 5 : 6 Egyptenaar wij hebben de – de hand gegeven
7 Richt. 3 : 15 Ehud
47 2 Cor. 8 : 17 eigen beweging: uit - beweging
43 Joh. 10 : 12 eigendom geeft betere zorg dan huur
43 Joh. 17 : 7 eigendom gelovige is - van de Vader
60 1 Pe 2 : 9 eigendom Gods -: de gelovigen als volk
23 Jes. 5 : 8 eigendom privaat land- en huisbezit is goed
45 Rom. 14 : 8 eigendom van Christus zijn de heiligen
43 Joh. 17 : 10 eigendom van de Vader en de Zoon
43 Joh. 17 : 10 eigendom wij van de Vader
43 Joh. 17 : 10 eigendom wij van de Zoon
5 Deut. 9 : 6 eigendunk middel tegen -: besef eigen zwakheid of ondeugd
20 Spr. 20 : 6 eigendunk
18 Job 31 : 33 eigenliefde door - zijn misdaad verbergen
12 2 Kon. 17 : 8 eigenmachtig inzetting: -e inzettingen
7 Richt. 7 : 2 eigenroem voorkomen
40 Matth. 10 : 31 eigenwaarde grond
20 Spr. 27 : 2 eigenwaarde laat een ander je prijzen
20 Spr. 28 : 25 eigenwaarde ongezonde -: grootmoedigheid
66 Opb. 16 : 20 eiland vluchten
46 1 Cor. 1 : 8 eind van onze gezamenlijke reis op aarde
42 Luk. 13 : 32 einde aan het - komen: door Jezus: op de derde dag
46 1 Cor. 10 : 11 einde einden van de eeuwen zijn op ons gekomen
66 Opb. 21 : 6 einde God is Begin en het -
26 Ez. 7 : 2 einde God kondigt het einde aan
47 2 Cor. 11 : 15 einde hun - zal zijn naar hun werken
50 Filip. 3 : 19 einde hun einde is het verderf
66 Opb. 22 : 13 einde Jezus is het -
40 Matth 24 : 7 einde nog niet het - is het
40 Matth 24 : 6 einde nog niet het - is het wanneer, er valse christussen opstaan en er oorlogen uitbreken
27 Dan. 12 : 10 einde tijd van het - verstandigen zullen verstaan
27 Dan. 12 : 10 einde tijd van het -: goddelozen zullen goddeloos handelen
27 Dan. 12 : 10 einde tijd van het -: velen gereinigd
52 1 Thess. 2 : 16 einde toorn van God rust op de Joden tot het - toe
58 Hebr. 6 : 11 einde tot het - toe ijver betonen
60 1 Pe 4 : 7 einde van alles is nabij
40 Matth. 28 : 20 einde van de eeuw
59 Jak. 1 : 11 einde van de rijke: verwelken
21 Pred. 7 : 8 einde van een ding is beter dan zijn begin
41 Mark. 13 : 13 einde volharden tot het -
40 Matth. 10 : 22 einde volharden tot het –
5 Deut. 32 : 20 einde zien op einde van mensen
23 Jes. 24 : 18 eindtijd aardbeving
23 Jes. 24 : 19 v eindtijd aardbeving
40 Matth 24 : 7 eindtijd aardbevingen
29 Joel 3 : 16 eindtijd aarde: beving
55 2 Tim. 1 : 15 eindtijd afwending van Paulus?
41 Mark. 13 : 12 eindtijd agressie, haat
42 Luk. 21 9 eindtijd angstige tijd
42 Luk. 21 11 eindtijd angstige tijd
42 Luk. 21 25 eindtijd angstige tijd
42 Luk. 21 26 eindtijd angstige tijd
40 Matth 24 : 8 eindtijd begin van de weeën
44 Hand. 2 : 21 eindtijd behoudenis
42 Luk. 18 1 v eindtijd bidden in de -
44 Hand. 2 : 19 eindtijd bloedig
23 Jes. 24 : 6 eindtijd brand
40 Matth 24 : 9 eindtijd christenen vervolgd en verdrukt
55 2 Tim. 3 : 5 eindtijd christenen: afzondering
44 Hand. 2 : 19 eindtijd doden vallen in de -
41 Mark. 13 : 33 eindtijd doen: uitkijken, waken, bidden
41 Mark. 13 : 12 eindtijd doodstraf
66 Opb. 22 : 11 eindtijd en polarisatie
41 Mark. 13 : 10 eindtijd evangelieprediking aan alle volken, onder vervolging
41 Mark. 13 : 8 eindtijd fasering: begin van de weeen - volle weeen
60 1 Pe 4 : 7 eindtijd gebed nodig
29 Joel 3 : 16 eindtijd gebrul des HEEREN
33 Micha 4 : 3 eindtijd gericht der volkeren
20 Spr. 30 : 11 eindtijd geslacht van de - (toepassing)
23 Jes. 27 : 1 eindtijd God bezoekt met zijn zwaard
23 Jes. 26 : 21 eindtijd God gaat uit Zijn plaats ten gerichte
61 2 Pe 2 : 9 eindtijd God zal de godvrezenden redden uit verzoeking
66 Opb. 14 : 19 eindtijd God: toorn over de wereld
23 Jes. 26 : 20 eindtijd Gods volk verbergt zich
26 Ez. 39 : 17 v eindtijd grote slachtmaaltijd
66 Opb. 16 : 6 eindtijd heiligen: bloed van heiligen en profeten wordt vergoten
44 Hand. 2 : 19 eindtijd hemel en aarde tonen wonderen en tekenen
29 Joel 3 : 16 eindtijd hemel: beving
23 Jes. 34 : 4 eindtijd hemelverschijnselen
40 Matth 24 : 7 eindtijd hongersnoden
41 Mark. 13 : 8 eindtijd hongersnoden
28 Hos. 3 : 5 eindtijd in het laatste der dagen"
41 Mark. 13 : 8 eindtijd internationale spanningen en conflicten
29 Joel 3 : 16 eindtijd Israël door God geholpen
29 Joel 3 : 17 eindtijd Jeruzalem: eeen heiligheid
29 Joel 3 : 17 eindtijd Jeruzalem: zonder vreemden
61 2 Pe 3 : 3 eindtijd laatst van de dagen
24 Jer. 23 : 20 eindtijd let op de tekenen!
29 Joel 3 : 15 eindtijd maan: zwart
40 Matth 24 : 5 eindtijd misleiding
58 Hebr. 10 : 25 eindtijd moeilijke tijd: want nodig elkaar te vermanen
41 Mark. 13 : 8 eindtijd natuurrampen: aardbevingen
19 Ps. 46 : 3 eindtijd niet vrezen in de -
61 2 Pe 2 : 12 eindtijd omkomen in eigen verderf
27 Dan. 12 : 4 eindtijd onderzoek van het boek Daniël
27 Dan. 12 : 9 eindtijd ontsluiting van openbaring
23 Jes. 24 : 18 eindtijd oordeel der aarde
42 Luk. 21 36 eindtijd oordelen staan te gebeuren
33 Micha 4 : 3 eindtijd oorlog voorbij
40 Matth 24 : 6 eindtijd oorlogen en geruchten daarvan
29 Joel 3 : 17 eindtijd openbaring van God
52 1 Thess. 5 : 3 eindtijd plotseling verderf
40 Matth. 24 : 14 eindtijd prediking van het evangelie van het koninkrijk
42 Luk. 21 25 eindtijd radeloosheid
41 Mark. 13 : 7 eindtijd schrikwekkend
23 Jes. 24 : 18 eindtijd sluizen in de hoogte opengedaan
61 2 Pe 3 : 3 eindtijd spotters in het laatst van de dagen
29 Joel 3 : 15 eindtijd sterren: zonder glans
58 Hebr. 10 : 25 eindtijd taak: elkaar te meer vermanen
42 Luk. 21 34 eindtijd taak: weest nuchter
45 Rom. 13 : 11 eindtijd te meer moeten wij liefhebben
66 Opb. 16 : 19 eindtijd teken: Jeruzalem een grote stad geworden (toepassing)
41 Mark. 6 : 48 eindtijd toepassing: tegenwind, moeite
24 Jer. 25 : 32 v eindtijd veel doden
42 Luk. 21 34 eindtijd verantwoordelijkheid gelovige: pas op je zelf
42 Luk. 21 36 eindtijd verantwoordelijkheid gelovige: pas op je zelf
23 Jes. 24 : 6 eindtijd vermindering bevolking
40 Matth. 10 : 22 eindtijd vervolging
41 Mark. 13 : 9 eindtijd vervolging van de heiligen
41 Mark. 13 : 9 eindtijd vervolging van de zijde der joden
40 Matth. 13 : 39 v eindtijd voleinding van de eeuw
42 Luk. 21 19 eindtijd volharding nodig
24 Jer. 25 : 32 v eindtijd volk tegen volk
41 Mark. 13 : 28 eindtijd voortekenen van het einde
52 1 Thess. 5 : 3 eindtijd vrede en veiligheid (tijdelijk)
29 Joel 3 : 15 eindtijd zon: zwart
23 Jes. 4 : 2 eindtijd
37 Hag. 2 : 7 eindtijd
41 Mark. 13 : 6 v eindtijd
42 Luk. 21 7 v eindtijd
42 Luk. 23 24 eis van het volk: Jezus' dood
42 Luk. 23 23 eisen dat Jezus zou worden gekruisigd
42 Luk. 6 : 31 eisen terug- nalaten
2 Ex. 11 : 2 eisen vaten –
2 Ex. 12 : 35 eisen zilveren en gouden vaten en klederen
7 Richt. 1 : 18 Ekron ingenomen door Juda
6 Joz. 13 : 3 Ekron
12 2 Kon. 1 : 2 Ekron
6 Joz. 13 : 3 Ekroniet
5 Deut. 3 : 11 el begrip
26 Ez. 41 : 8 el maat
13 1 Kron. 1 : 17 Elam oorsprong
6 Joz. 24 : 32 Eleazar dood van –
6 Joz. 24 : 32 Eleazar graf van –
2 Ex. 6 : 24 Eleazar vrouw van –
51 Col. 2 : 8 element beginsel
51 Col. 2 : 8 element elementen van de wereld
58 Hebr. 5 : 12 element elementen van het begin van de uitspraken van God
61 2 Pe 3 : 12 element zullen brandende wegsmelten
12 2 Kon. 2 : 15 Elia geest van - rust op Elisa
41 Mark. 9 : 14 Elia gekomen in de persoon van Johannes de Doper
42 Luk. 1 : 17 Elia in geest en kracht van -: Johannes
42 Luk. 9 : 8 Elia Jezus als - geduid
41 Mark. 8 : 28 Elia Jezus gehouden voor -
40 Matth. 11 : 14 Elia Johannes is Elia die zou komen
40 Matth. 17 : 10 v Elia komst van -
41 Mark. 9 : 12 Elia komst: vóór de Messias, hij herstelt alles
42 Luk. 9 : 30 Elia sprak met Jezus
66 Opb. 13 : 13 Elia valse Elia-nabootsende profeet
41 Mark. 9 : 4 Elia verschijning
41 Mark. 6 : 15 Elia verwacht
39 Mal. 4 : 5 Elia wederkomst van -
1 Gen. 24 : 26 Eliëzer noemde God "de God van mijn heer Abraham"
2 Ex. 18 : 4 Eliëzer
2 Ex. 15 : 27 Elim
12 2 Kon. 2 : 15 Elisa geest van Elia rust op -
2 Ex. 6 : 22 Eliseba vrouw van Aäron
42 Luk. 1 : 36 Elizabeth bloedverwante van Maria
42 Luk. 1 : 39 Elizabeth woonplaats: plaatsnaam hier niet genoemd
42 Luk. 1 : 5 Elizabeth
23 Jes. 22 : 15 v Eljakim verhoging van
58 Hebr. 10 : 24 elkaar geef acht op elkaar, tot …
51 Col. 3 : 16 elkaar leert - in alle wijsheid
51 Col. 3 : 16 elkaar vermaant - in alle wijsheid
23 Jes. 8 : 21 ellende aanleiding voor sommigen om de koning of God te vloeken
16 Neh. 9 : 9 ellende aanzien: door God
26 Ez. 12 : 18 ellende Ezechiel ondervindt de ellende die het volk ondergaat
18 Job 6 : 2 ellende grote -
20 Spr. 19 : 13 ellende grote - is een zotte zoon voor zijn vader
40 Matth. 12 : 45 ellende grotere -
45 Rom. 3 : 16 ellende is op hun wegen
5 Deut. 4 : 30 ellende kan leiden tot wederkeer tot God
19 Ps. 44 : 25 ellende onze - vergeten: door God
23 Jes. 48 : 10 ellende smeltkroes der -
19 Ps. 119 : 50 ellende troost in -
9 1 Sam. 10 : 19 ellende uit alle - verlost God
1 Gen. 31 : 42 ellende van Jakob door God aangezien
23 Jes. 51 : 22 ellende voorgesteld door een beker die gedronken wordt
14 2 Kron. 6 : 29 ellende vormen van -
24 Jer. 2 : 17 ellende zichzelf - berokkenen door de Heer te verlaten
18 Job 10 : 15 ellende zie mij - aan, bad Job
19 Ps. 119 : 153 ellende zie mijn - aan en help mij uit
25 Klg. 3 : 1 ellende zien: door Jeremia
5 Deut. 28 : 67 ellende
59 Jak. 5 : 1 ellende
66 Opb. 3 : 17 ellendig geestelijk -
59 Jak. 4 : 9 ellendig weest -
19 Ps. 69 : 30 ellendig zijn
46 1 Cor. 15 : 19 ellendig zijn
27 Dan. 4 : 27 ellendige aan de -n genade bewijzen
23 Jes. 32 : 7 ellendige bederven van de -n met valse redenen
20 Spr. 31 : 20 ellendige de deugdelijke vrouw helpt de -
20 Spr. 30 : 14 ellendige ellendigen van de aarde verteren
23 Jes. 49 : 13 ellendige God zal zich over Zijn -n ontfermen
27 Dan. 4 : 27 ellendige God ziet de -n
23 Jes. 10 : 2 ellendige recht van de ellendigen roven
20 Spr. 22 : 22 ellendige verbrijzelen
26 Ez. 18 : 12 ellendige verdrukken
18 Job 24 : 3 v ellendige verdrukking van -n
19 Ps. 34 : 7 ellendige
24 Jer. 1 : 5 embryo door God geformeerd
66 Opb. 21 : 3 Emmanuël associatie: God bij de mensen
42 Luk. 24 : 38 emotie denken en –
10 2 Sam. 15 : 25 emotie en denken
9 1 Sam. 30 : 6 emotie omgaan met -s
43 Joh. 14 : 1 emotie uw hart worde niet ontroerd:taalhandeling t.a.v. -
43 Joh. 14 : 27 emotie voorkomen: door de Heer
59 Jak. 5 : 13 emotie welgemoed zijn
43 Joh. 16 : 6 emotie woorden wekken -s
emotie zie toorn
9 1 Sam. 24 : 17 emotie zonder bekering
43 Joh. 16 : 20 emoties Christus: Ik zeg u dat u zult wenen en weeklagen ... u zult bedroefd zijn, .. blijdschap .. benauwdheid
1 Gen. 4 : 5 emoties en gelaatsuitdrukking: toorn
40 Matth. 10 : 19 v emoties Jezus over -
20 Spr. 25 : 28 emoties uiten: beheerst
43 Joh. 3 : 32 empirie hemelse –
19 Ps. 107 : 43 empirisch -e instelling goed: waarnemen
43 Joh. 14 : 17 empirisme associatie: de wereld vereist aanschouwing
6 Joz. 15 : 14 Enak zonen van -
7 Richt. 1 : 20 Enak zonen van – verdreven
6 Joz. 14 : 13 v Enak
6 Joz. 11 : 22 Enakieten resterende woonplaatsen
6 Joz. 11 : 21 Enakieten uitroeiing der -
4 Num. 13 : 22 Enakieten
26 Ez. 9 : 1 engel -en opzieners over een stad
7 Richt. 5 : 20 engel -en strijden voor ons
40 Matth. 24 : 36 engel -en van de hemel
27 Dan. 7 : 10 engel -enschaar
7 Richt. 13 : 6 engel aangezicht: zeer vreselijk
66 Opb. 5 : 11 engel aantal, min. 202 miljoen
58 Hebr. 12 : 22 engel aantal: tienduizenden
44 Hand. 10 : 22 engel aanwijzing gevend
65 Jud : 9 engel aarts-: Michael
40 Matth. 25 : 31 engel alle engelen komen met de Zoon des mensen
2 Ex. 23 : 20 engel als hoeder en leider
66 Opb. 15 : 6 engel bekleed met rein, blinkend linnen
44 Hand. 8 : 26 engel bevelen door een -
44 Hand. 12 : 7 engel bevrijdt Petrus
12 2 Kon. 1 : 3 engel boodschap
44 Hand. 11 : 13 engel boodschap
42 Luk. 24 : 23 engel boodschap van -en: Jezus leeft
66 Opb. 15 : 6 engel borst omgord met gouden gordels
66 Opb. 10 : 1 engel Christus mogelijk als - optredend
66 Opb. 3 : 5 engel Christus spreekt tot -en
40 Matth. 13 : 40 engel Christus' - engelen: 'zijn engelen'
40 Matth. 24 : 31 engel Christus' -en
13 1 Kron. 21 : 15 v engel de - des HEEREN
23 Jes. 37 : 36 engel de - des HEEREN
23 Jes. 63 : 9 engel de – van Zijn aangezicht: heeft de Israëlieten behouden
12 2 Kon. 19 : 35 engel de engel des HEEREN
19 Ps. 34 : 8 engel de engel van Jhwh
1 Gen. 16 : 7 engel des HEEREN
7 Richt. 2 : 1 v engel des HEEREN
2 Ex. 3 : 2 v engel des HEEREN: God zelf
44 Hand. 7 : 38 engel des HEEREN: op de berg Sinai (?)
7 Richt. 6 : 11 v engel des HEEREN: verschijnt aan Gideon
2 Ex. 32 : 34 engel des HEREN: 'mijn engel'
7 Richt. 13 : 1 v engel des HEREN: Christus zelf, vgl. 13:22
28 Hos. 12 : 4 v engel des HEREN: is God
58 Hebr. 1 : 14 engel dienaar
58 Hebr. 1 : 7 engel dienaar van God
58 Hebr. 1 : 14 engel dienst aan de heiligen
19 Ps. 91 : 11 - 12 engel dienst der -en: bewaring
12 2 Kon. 6 : 17 engel dienst van bescherming
66 Opb. 22 : 6 engel dienst van een engel: bekend maken
66 Opb. 1 : 1 engel dienst: openbaren
27 Dan. 6 : 23 engel dienst: sloot de muil der leeuwen toe
19 Ps. 103 : 20 engel doet Gods woord
44 Hand. 7 : 53 engel door beschikking van engelen heeft Israël de wet ontvangen
14 2 Kron. 32 : 21 engel door God gezonden
19 Ps. 91 : 12 engel dragen heiligen
66 Opb. 12 : 18 engel een heeft macht over het vuur
66 Opb. 5 : 2 engel een sterke -
42 Luk. 12 : 8 engel en Jezus: de engelen horen zijn woorden
66 Opb. 7 : 1 engel en winden op aarde
38 Zach. 1 : 11 v engel Engel des HEEREN
38 Zach. 3 : 1 engel Engel van de HEER
1 Gen. 19 : 2 engel engelen aangesproken met "mijn heren"
42 Luk. 16 : 22 engel engelen droegen Lazarus in de schoot van Abraham
45 Rom. 8 : 38 engel engelen kunnen ons niet scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus
66 Opb. 5 : 11 engel engelen rond de troon van God
1 Gen. 19 : 11 engel engelen sloegen de mannen van Sodom met verblindheden
66 Opb. 3 : 5 engel engelen van de Vader
42 Luk. 15 : 10 engel engelen van God
5 Deut. 33 : 2 engel engelen vormden myriaden van heiligheid (woordelijk)
40 Matth. 18 : 10 engel engelen zien het aangezicht van de Vader
60 1 Pe 1 : 12 engel engelen zijn begerig een blik te werpen in Gods heilsplan
18 Job 38 : 7 engel engelen zongen bij de schepping van de aarde
40 Matth. 13 : 39 v engel engelen: rol in voleinding eeuw
1 Gen. 19 : 3 engel eten op aarde: twee engelen bij Lot
66 Opb. 12 : 4 engel fig. ster
27 Dan. 9 : 21 engel Gabriel
42 Luk. 1 : 19 engel Gabriel
42 Luk. 1 : 26 engel Gabriel
66 Opb. 9 : 14 engel gebonden -en losgemaakt
40 Matth. 28 : 3 engel gedaante: gelijk de bliksem
27 Dan. 9 : 21 engel gedaante: mannelijk
11 1 Kon. 22 : 21 engel geest
58 Hebr. 1 : 14 engel geest
19 Ps. 104 : 3 engel geesten zijn zij
19 Ps. 103 : 20 engel gehoorzaam aan Gods woord
65 Jud : 6 engel gevallen engelen in de duisternis bewaard
66 Opb. 1 : 1 engel gezonden
66 Opb. 22 : 6 engel gezonden
13 1 Kron. 21 : 15 engel gezonden om Jeruzalem te verderven
9 1 Sam. 29 : 9 engel Gods: aangenaam
1 Gen. 31 : 11 engel Gods: Christus (verklaring)
1 Gen. 21 : 17 engel Gods: en God zelf
61 2 Pe 2 : 11 engel groter dan de mens, in sterkte en macht
44 Hand. 10 : 4 engel heer genoemd, door Cornelius
12 2 Kon. 1 : 3 engel HEER: de - des HEEREN
12 2 Kon. 1 : 15 engel HEER: de - des HEEREN
66 Opb. 18 : 1 engel heerlijkheid van de -
27 Dan. 4 : 13 engel heilige
44 Hand. 10 : 22 engel heilige -
41 Mark. 8 : 38 engel heilige -en
66 Opb. 14 : 10 engel heilige -en: en het Lam
18 Job 15 : 15 engel heilige genoemd
27 Dan. 4 : 23 engel heilige, wachter
19 Ps. 103 : 20 engel held: krachtige helden zijn de engelen
27 Dan. 10 : 13 engel helpen elkaar
44 Hand. 12 : 16 engel het is zijn -
58 Hebr. 13 : 2 engel huisvesten: onwetend -en gehuisvest
40 Matth. 22 : 30 engel huwt niet
26 Ez. 40 : 3 engel in de gedaante van koper
41 Mark. 13 : 32 engel in de hemel
40 Matth. 22 : 30 engel in de hemel zijn de -en
58 Hebr. 1 : 7 engel is een geest
41 Mark. 1 : 13 engel Jezus gediend door de -en
40 Matth. 4 : 11 engel Jezus: door engelen gediend
41 Mark. 13 : 27 engel Jezus: zijn -en
41 Mark. 16 : 5 engel jongeman
1 Gen. 24 : 40 engel kan mensen leiden
11 1 Kon. 22 : 20 engel kan ons ongezien motiveren
41 Mark. 13 : 32 engel kennen: onbeperkt
44 Hand. 10 : 4 engel kennis
49 Ef. 3 : 10 engel kennis: engelen zijn niet alwetend
18 Job 1 : 6 engel kind van God
18 Job 2 : 1 engel kind van God
18 Job 38 : 7 engel kind van God
66 Opb. 15 : 6 engel kleding
42 Luk. 24 4 engel kleding: lichtende kleren
44 Hand. 10 : 30 engel kleding: prachtig kleed
43 Joh. 20 : 11 engel kleding: twee engelen in witte kleren
40 Matth. 28 : 3 engel kleding: wit als sneeuw
44 Hand. 1 : 10 engel kleding: witte kleren hier
40 Matth. 16 : 27 engel komen met Christus weder
40 Matth. 4 : 11 engel komen van -en
66 Opb. 9 : 11 engel koning
40 Matth. 28 : 2 engel kracht: wentelde de steen af
19 Ps. 103 : 20 engel krachtig: k-e gelden zijn de engelen
1 Gen. 32 : 1 engel leger van -en gezien
44 Hand. 12 : 7 engel lichtende verschijning
26 Ez. 47 : 3 engel man genoemd
7 Richt. 13 : 6 engel man Gods
27 Dan. 10 : 5 engel man met linnen bekleed, zo verscheen hij aan Daniel
42 Luk. 24 4 engel man: ‘twee mannen’ hier
44 Hand. 10 : 30 engel mannelijk
42 Luk. 24 4 engel mannelijke verschijning
66 Opb. 22 : 9 engel medeslaaf van de heiligen
58 Hebr. 1 : 4 engel meerder dan de -en is de Zoon van God
58 Hebr. 2 : 7 engel mens is weinig minder gemaakt dan -en
27 Dan. 10 : 13 engel Michaël, een van de eerste vorsten
58 Hebr. 2 : 5 engel niet aan -en heeft Hij het toekomstige aardrijk onderworpen
58 Hebr. 2 : 15 engel niet engelen neemt Hij aan
7 Richt. 13 : 16 engel niet weten dat iemand een - is
39 Mal. 3 : 1 engel of boodschapper
38 Zach. 2 : 3 engel onderling verkeer der -en
1 Gen. 32 : 1 engel ontmoeting met -en: door Jakob
65 Jud : 6 engel oordeel over -en
61 2 Pe 2 : 4 engel oordeel over gevallen engelen
46 1 Cor. 6 : 3 engel oordelen van -n: door de heiligen
66 Opb. 12 : 7 engel oorlogvoering door -en
40 Matth. 28 : 4 engel reactie van mensen op engelen: bangheid, verlamd
66 Opb. 19 : 10 engel slaaf van God
23 Jes. 37 : 36 engel slaat 185.000 soldaten
27 Dan. 9 : 21 engel snelheid
65 Jud : 6 engel sommige -en verlieten hun woonplaats
27 Dan. 10 : 15 engel spraak: effect op Daniël
26 Ez. 47 : 6 engel spreekt Ezechiel aan met 'mensenkind'
1 Gen. 31 : 11 engel spreekt tot Jakob in een droom
66 Opb. 17 : 1 engel spreekt tot mens: geval
66 Opb. 17 : 7 engel spreekt tot mens: geval
66 Opb. 19 : 9 engel spreekt tot mens: geval
38 Zach. 1 : 9 engel spreken met een -: door Zacharia
42 Luk. 1 : 13 engel spreken: geruststellen
44 Hand. 8 : 26 engel spreken: tot een mens: tot Filippus
27 Dan. 10 : 11 v engel sprekend tot Daniël
66 Opb. 19 : 17 engel staande in de zon
42 Luk. 1 : 30 engel stelde gerust
66 Opb. 9 : 1 engel ster fig. voor -
61 2 Pe 2 : 11 engel sterkte, macht
44 Hand. 12 : 7 engel stootte Petrus aan
40 Matth. 13 : 49 engel taak in de oogst
40 Matth. 4 : 11 engel taak: dienen
41 Mark. 1 : 13 engel taak: dienen der heiligen
66 Opb. 1 : 1 engel taak: openbaren
40 Matth. 1 : 24 engel taaldaden: bevelen, voorzeggen, verklaren
38 Zach. 1 : 13 engel troost voor -
44 Hand. 1 : 10 engel twee -en stond bij hen
27 Dan. 12 : 5 engel twee engelen
48 Gal. 1 : 8 engel uit de hemel
40 Matth. 28 : 2 engel uit de hemel neerdalend
41 Mark. 13 : 27 engel uitgezonden door de Heer Jezus
1 Gen. 19 : 13 engel uitgezonden om te verderven, in dit geval
54 1 Tim. 5 : 21 engel uitverkoren -en
12 2 Kon. 19 : 35 engel uitvoerder van Gods oordeel: geval
44 Hand. 8 : 26 engel van [de] Heer
66 Opb. 9 : 11 engel van de afgrond
66 Opb. 3 : 14 engel van de gemeente
2 Ex. 23 : 20 v engel van de HEER
46 1 Cor. 10 : 9 engel van de HEER: Christus
2 Ex. 23 : 23 engel van de HEER: ging voorop
4 Num. 21 : 32 engel van de HEER: God zelf: "van mij afwijkt"
66 Opb. 16 : 5 engel van de wateren
44 Hand. 10 : 3 engel van God: verscheen in een gezicht aan Cornelius
39 Mal. 3 : 1 engel van het verbond: Jezus
7 Richt. 13 : 22 engel van Jahweh: is God Zelf
7 Richt. 13 : 16 engel van Jahweh: Manoach wist niet dat het een - van Jahweh was
7 Richt. 13 : 18 engel van Jahweh: naam: wonderlijk, vgl. vers 19
7 Richt. 13 : 3 engel van Jahweh: verscheen aan Manoachs vrouw
7 Richt. 13 : 22 engel van Jahweh: voer, in de vlam van het altaar, op ten hemel
66 Opb. 22 : 16 engel van Jezus
66 Opb. 1 : 1 engel van Jezus Christus
47 2 Cor. 12 : 7 engel van satan
2 Ex. 23 : 21 engel verbitteren: valt door mensen te verbitteren
14 2 Kron. 32 : 21 engel verderf-
10 2 Sam. 24 : 16 engel verderven door een -
18 Job 2 : 1 engel vergadering der -en
66 Opb. 14 : 6 engel verkondiging door -
44 Hand. 12 : 11 engel verlossing door een engel
44 Hand. 27 : 23 engel verscheen aan Paulus
42 Luk. 1 : 11 v engel verschijning
42 Luk. 2 : 9 engel verschijning aan de herders
7 Richt. 2 : 1 v engel verschijning aan het volk
6 Joz. 5 : 13 v engel verschijning aan Jozua
40 Matth. 1 : 20 engel verschijning in droom
42 Luk. 24 : 23 engel verschijning van -en
42 Luk. 2 : 9 engel verschijning wekt angst
13 1 Kron. 21 : 20 engel verschijning: aan Ornan
7 Richt. 13 : 8 engel verschijning: bidden erom
42 Luk. 1 : 12 engel verschijning: deed Zacharias ontstellen
40 Matth. 2 : 19 engel verschijning: in droom
40 Matth. 2 : 13 engel verschijning: in een droom
44 Hand. 10 : 4 engel verschijning: wekt vrees
27 Dan. 11 : 1 engel versterkt aards koning, of mede-engel (10:21)
11 1 Kon. 19 : 4 engel versterkt de zwakke: Elia, vgl . Christus
42 Luk. 22 43 engel versterkte Jezus
27 Dan. 9 : 21 engel vliegende
66 Opb. 19 : 10 engel voeten
6 Joz. 5 : 14 engel vorst van het heir van Jahweh
19 Ps. 104 : 3 engel vuur: vlammend vuur
58 Hebr. 1 : 7 engel vuurvlam gelijk
7 Richt. 6 : 22 engel waargenomen
27 Dan. 4 : 13 engel wachter
1 Gen. 32 : 29 engel weigert zijn naam te noemen
40 Matth. 24 : 36 engel weten
65 Jud : 6 engel woonplaats
41 Mark. 12 : 25 engel woonplaats der engelen: in de hemelen
40 Matth. 28 : 2 engel woonplaats: hemel
44 Hand. 27 : 23 engel zei: Wees niet bang
42 Luk. 1 : 19 engel zending
42 Luk. 1 : 26 engel zending
66 Opb. 8 : 2 engel zeven engelen die voor God staan
13 1 Kron. 21 : 16 engel zien: ogen moeten geopend worden
48 Gal. 1 : 8 engel zijn woord ondergeschikt aan Gods woord
23 Jes. 63 : 9 engel Zijns aangezichts
18 Job 38 : 7 engel zingen
61 2 Pe 2 : 4 engel zondigen door engelen
40 Matth. 13 : 41 engel zoon des mensen zal zijn -en uitzenden
40 Matth. 18 : 10 engel zorg voor kinderen
38 Zach. 4 : 1 v engel
1 Gen. 48 : 16 Engel des HEREN: God zelf: die Jakob verlost heeft van alle kwaad
7 Richt. 6 : 14 v Engel des HEREN: is de HEERE zelf
2 Ex. 32 : 34 Engel Gods – ging voor Mozes' aangezicht
2 Ex. 14 : 19 Engel Gods: ging voor het heir van Israël
27 Dan. 12 : 6 Engel van de HEER (toepassing)
2 Ex. 23 : 22 Engel van de HEER: woord van God
41 Mark. 13 : 32 engel weten niet alles
1 Gen. 16 : 13 , 8 Engel van Jahweh Jahweh zelf
60 1 Pe 1 : 12 engelen behoeften
54 1 Tim. 2 : 16 engelen Christus gezien door -
11 1 Kon. 6 : 29 engelen Christus gezien door de -
53 2 Thess. 1 : 7 engelen en Christus: engelen van zijn kracht
19 Ps. 148 : 1 engelen loven God
58 Hebr. 2 : 2 engelen spreken: hun woord stond vast
42 Luk. 15 : 10 engelen verblijden zich bij de bekering van een zondaar
51 Col. 2 : 18 engelenverering verkeerd
42 Luk. 1 : 22 engelverschijning gezicht zien
47 2 Cor. 6 : 12 enghartig
22 Hgl 6 : 9 eniggeboren dochter
42 Luk. 8 : 42 eniggeborene een enige dochter
58 Hebr. 11 : 17 eniggeborene Izaak was Abrahams –
42 Luk. 9 : 38 eniggeborene zoon
43 Joh. 1 : 14 eniggeborene
10 2 Sam. 22 : 37 enkel mijn -en hebben niet gewankeld
4 Num. 1 : 5 v enkeling God kent de -
2 Ex. 3 : 6 enkeling God van de –
40 Matth. 12 : 11 enkeling God ziet de -: 'één schaap' hebben
23 Jes. 3 : 20 enkelketting
43 Joh. 3 : 23 Enon bij Salim
40 Matth. 13 : 21 enthousiasme oppervlakkig -: zonder wortel
57 Flm. : 23 Epafras medegevangene van Paulus
51 Col. 4 : 12 Epafras slaaf van Christus
21 Pred. 6 : 1 epidemiologie (associatie)
1 Gen. 38 : 3 Er
42 Luk. 18 38 v erbarmen aan Jezus om - gesmeekt
45 Rom. 9 : 15 erbarmen en ontfermen
41 Mark. 10 : 47 erbarmen Erbarm U over mij
42 Luk. 16 : 24 erbarmen erbarm u over mij, zei de rijke in de hades
40 Matth. 20 : 30 erbarmen erbarm U over ons
42 Luk. 17 : 13 erbarmen gevraagd aan Jezus
40 Matth. 17 : 14 erbarmen Jezus gesmeekt zich te erbarmen
40 Matth. 15 : 22 erbarmen Jezus: erbarm u over mij, smeekte de vrouw
40 Matth. 18 : 33 erbarmen naar het voorbeeld van de Heer
50 Filip. 2 : 27 erbarmen zich over Epafroditus - door God
43 Joh. 5 : 23 eren de Zoon – : opdat allen de Zoon - zoals zij de Vader -
42 Luk. 7 : 24 eren door de Heer Jezus: Johannes
43 Joh. 8 : 49 eren door Jezus: Hij eerde Zijn Vader
39 Mal. 1 : 6 eren een knecht zal zijn heer -
39 Mal. 1 : 6 eren een zoon zal de vader -
54 1 Tim. 5 : 3 eren eer de echte weduwen
40 Matth. 19 : 19 eren eer je ouders
9 1 Sam. 15 : 30 eren eer mij (Saul) voor de oudsten
41 Mark. 7 : 10 eren eer uw vader en uw moeder
49 Ef. 6 : 2 eren eer uw vader en uw moeder
60 1 Pe 2 : 17 eren eert allen
2 Ex. 20 : 12 eren eert uw vader en uw moeder
47 2 Cor. 8 : 18 eren elkaar -: geval
40 Matth. 13 : 57 eren geëerd of ongeëerd
46 1 Cor. 4 : 10 eren geëerd zijn
10 2 Sam. 10 : 3 eren geval van -: door troosten
19 Ps. 66 : 2 eren God -
19 Ps. 50 : 23 eren God - door Hem te danken
40 Matth. 15 : 8 eren God - met de lippen
9 1 Sam. 2 : 30 eren God -: dien God eren zal Hij eren
20 Spr. 14 : 31 eren God -: door zich te ontfermen over de arme
27 Dan. 6 : 17 eren God -: gedurig: door Daniël
9 1 Sam. 2 : 29 eren God -: hoe: door met Hem rekening te houden en Hem te behagen
41 Mark. 7 : 6 eren God -: met de lippen
23 Jes. 29 : 13 eren God -: met de lippen alleen
23 Jes. 43 : 23 eren God – met slachtoffers
54 1 Tim. 5 : 3 eren hoe: door in iemands noden te voorzien
13 1 Kron. 11 : 21 eren iemand - boven anderen
43 Joh. 12 : 26 eren Jezus' dienaar: de Vader zal hem eren
9 1 Sam. 2 : 29 eren kinderen meer - dan God
54 1 Tim. 6 : 1 eren meerderen -
9 1 Sam. 2 : 29 eren mens meer - dan God
49 Ef. 6 : 2 eren mensen: vader en moeder
43 Joh. 5 : 23 eren niet –: de Zoon: wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet
2 Ex. 20 : 12 eren ouders eren: zegen van
5 Deut. 5 : 16 eren ouders te eren: gunstig gevolg
42 Luk. 18 20 eren vader en moeder te eren
40 Matth. 15 : 4 eren vader of moeder te eren
9 1 Sam. 2 : 30 eren versus versmaden
54 1 Tim. 5 : 5 eren weduwen te -
20 Spr. 12 : 9 eren zichzelf -
20 Spr. 12 : 8 eren zie ook Prijzen
44 Hand. 26 : 25 eretitel hoogedele: zo sprak Paulus de stadhouder Festus aan
1 Gen. 23 : 4 erfbegrafenis
19 Ps. 2 : 8 erfdeel Christus ': de heidenen
19 Ps. 16 : 3 erfdeel de HERE is het deel mijner erve
23 Jes. 63 : 17 erfdeel erfdeel van God
6 Joz. 13 : 33 erfdeel God als -
5 Deut. 10 : 9 erfdeel God als -: voor Levi
44 Hand. 20 : 32 erfdeel God geeft ons een -
12 2 Kon. 21 : 14 erfdeel Gods -
9 1 Sam. 10 : 1 erfdeel Gods -: Israël
11 1 Kon. 8 : 51 v erfdeel Gods -: volk Israël
49 Ef. 5 : 5 erfdeel in het koninkrijk van God
19 Ps. 94 : 5 erfdeel Israël Gods -
2 Ex. 34 : 9 erfdeel Israël tot een - voor God
6 Joz. 18 : 7 erfdeel Levi: priesterdom des HEEREN
6 Joz. 13 : 14 erfdeel Levi: vuurofferen
44 Hand. 26 : 18 erfdeel onder de geheiligden ontvangen
58 Hebr. 11 : 8 erfdeel ongezien –
25 Klg. 5 : 2 erfdeel ons – is tot de vreemdelingen gewend
58 Hebr. 11 : 8 erfdeel van Abraham: land Kanaän
10 2 Sam. 21 : 3 erfdeel van de HEER: Israël
18 Job 27 : 13 erfdeel van de tyrannen bij God
6 Joz. 14 : 9 erfdeel van Kaleb
7 Richt. 2 : 6 erfdeel
4 Num. 13 : 30 erfelijk bezitten
7 Richt. 2 : 6 erfelijk bezitten: land
7 Richt. 18 : 1 erfenis aan de Danieten was niet genoeg ter – toegevallen
40 Matth. 5 : 5 erfenis aarde: voor de zachtmoedigen
20 Spr. 8 : 21 erfenis bestendige
4 Num. 36 : 7 v erfenis bewaren en overdragen aan het nageslacht
49 Ef. 1 : 14 erfenis bezitting
19 Ps. 37 : 18 erfenis blijvend: hun erfenis (der oprechten) zal in eeuwigheid blijven
5 Deut. 18 : 1 erfenis de Heere zelf
19 Ps. 61 : 6 erfenis dergenen die Uw naam vrezen is mij gegeven
58 Hebr. 9 : 15 erfenis eeuwige -
26 Ez. 44 : 28 erfenis God de - der toekomstige priesters
19 Ps. 68 : 10 erfenis God heeft zijn - gesterkt toen zij mat geworden was
49 Ef. 1 : 18 erfenis Gods - voor ons
33 Micha 7 : 14 erfenis Gods -: Israël
24 Jer. 2 : 7 erfenis Gods – (land van Israël) tot een gruwel gesteld
51 Col. 1 : 12 erfenis hemelse - , geestelijke -
40 Matth. 21 : 38 erfenis in bezit nemen
60 1 Pe 1 : 4 erfenis in de hemelen
19 Ps. 105 : 44 erfenis Israëls -: landen en arbeid der heidenen
4 Num. 18 : 20 erfenis Jhwh is de - van de priester
49 Ef. 1 : 14 erfenis onderpand van onze -
49 Ef. 1 : 13 erfenis onderpand van onze -: de heilige Geest
33 Micha 2 : 2 erfenis onrechtmatig iem - in bezit nemen
60 1 Pe 1 : 4 erfenis onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkelijk
59 Jak. 2 : 5 erfenis onze -: Koninkrijk
19 Ps. 16 : 5 erfenis onze hemelse -
47 2 Cor. 12 : 14 erfenis schatten verzamelen voor de kinderen
4 Num. 34 : 29 erfenis uitdelen van de -sen
42 Luk. 20 14 erfenis van een ander begeren
42 Luk. 12 : 13 erfenis verdelen
51 Col. 3 : 24 erfenis vergelding: de - als vergelding ontvangen
20 Spr. 20 : 21 erfenis verhaasten
19 Ps. 47 : 5 erfenis verkiezen: Jhwh verkiest voor ons onze -
5 Deut. 32 : 8 erfenis volken: - der v: uitgedeeld door God
60 1 Pe 1 : 4 erfenis weggelegd, is er dus al
5 Deut. 33 : 4 erfenis wet een - van Jakob s gemeente
19 Ps. 49 : 11 erfenis
20 Spr. 17 : 2 erfenis
42 Luk. 15 : 11 erfenis
48 Gal. 3 : 18 erfenis
49 Ef. 5 : 5 erfenis
59 Jak. 2 : 5 erfgenaam - van het Koninkrijk
57 Tit. 3 : 7 erfgenaam christen een - geworden
20 Spr. 30 : 23 erfgenaam dienstmaagd als - van haar vrouw
48 Gal. 4 : 7 erfgenaam doordat je zoon bent
48 Gal. 3 : 29 erfgenaam gelovige is een -
48 Gal. 4 : 1 erfgenaam gelovige is een -
49 Ef. 1 : 11 erfgenaam in Christus zijn wij -en geworden
42 Luk. 20 14 erfgenaam Jezus de - van God
40 Matth. 21 : 38 erfgenaam Jezus is - van God
58 Hebr. 1 : 2 erfgenaam Jezus: gesteld ttot - van alle dingen
58 Hebr. 11 : 9 erfgenaam mede-erfgenamen:Izak en Jakob
49 Ef. 3 : 6 erfgenaam medeërfgenamen zijn de volken
58 Hebr. 6 : 17 erfgenaam van de belofte van God
60 1 Pe 3 : 7 erfgenaam van de genade van het leven
58 Hebr. 11 : 7 erfgenaam van de gerechtigheid naar het geloof
45 Rom. 4 : 13 erfgenaam van de wereld: Abraham
48 Gal. 4 : 7 erfgenaam van God
7 Richt. 18 : 7 erfheer
5 Deut. 21 : 17 erfrecht dubbel deel voor de eerstgeborene
4 Num. 27 : 8 v erfrecht
5 Deut. 4 : 20 erfvolk Israël
54 1 Tim. 5 : 8 erg erger dan een ongelovige zijn
40 Matth. 12 : 45 erg erger worden: toestand van een mens
24 Jer. 7 : 26 erger erger gemaakt dan hun vaders
36 Zef. 1 : 3 ergernis God zal de -sen wegrapen
45 Rom. 9 : 33 ergernis rots der -
60 1 Pe 2 : 7 ergernis rots der -
46 1 Cor. 16 : 18 erkennen broeders die de heiligen dienen -
43 Joh. 17 : 7 v erkennen dat ...
14 2 Kron. 33 : 13 erkennen dat de HEERE God is: door Manasse
9 1 Sam. 3 : 20 erkennen dat iemand door God tot profeet bevestigd is
43 Joh. 7 : 17 erkennen dat Jezus' leer uit God is
48 Gal. 2 : 9 erkennen de genade gegeven aan de ander -
52 1 Thess. 5 : 12 erkennen die leiding geven -
49 Ef. 5 : 5 erkennen dit weet en erkent u
2 Ex. 16 : 12 erkennen doen -: door God
43 Joh. 17 : 25 erkennen door de gelovigen: dat de Vader de Zoon heeft gezonden
46 1 Cor. 16 : 10 erkennen een werker van de Heer -
46 1 Cor. 14 : 37 erkennen en geestelijke gesteldheid
1 Gen. 24 : 50 erkennen Gods zaak -
40 Matth. 17 : 12 erkennen niet -: Johannes
47 2 Cor. 13 : 5 erkennen niet erkennen dat Jezus Christus in u is
55 2 Tim. 2 : 25 erkennen waarheid -
14 2 Kron. 6 : 29 erkennen zijn smart, zijn plaag
44 Hand. 24 : 3 erkennen
27 Dan. 4 : 25 erkentenis door omstandigheden afgedwongen -
2 Ex. 15 : 26 ernst met – de stem van God horen
14 2 Kron. 16 : 9 ervaren God -
19 Ps. 40 : 6 ervaren God -
ervaren God -, zie ook Merken
10 2 Sam. 5 : 24 ervaren God -: waarnemen een geruis
60 1 Pe 2 : 3 ervaren Jezus -: proeven dat Hij goedertieren is
21 Pred. 1 : 17 ervaring ervaren dat iets dwaas is
50 Filip. 4 : 12 ervaring ervaringskennis
61 2 Pe 1 : 18 ervaring Gods woord horen
44 Hand. 15 : 8 ervaring godsdienstige -
43 Joh. 3 : 32 ervaring hemelse –
42 Luk. 23 2 ervaring interpretatie in -
50 Filip. 4 : 12 ervaring rijke -
19 Ps. 34 : 9 ervaring smaakt en ziet dat Jhwh goed is
58 Hebr. 11 : 5 ervaring van gelovige: door Henoch
26 Ez. 6 : 14 ervaring van God: door oordeel opdoen
19 Ps. 51 : 15 ervaringsdeskundige in overtreding en herstel
19 Ps. 111 : 6 erve der heidenen: aan Gods volk gegeven
19 Ps. 119 : 111 erve Gods getuigenissen: genomen tot een eeuwige -
19 Ps. 119 : 111 erve iets ten - nemen: vanwege de kostbaarheid
19 Ps. 33 : 12 erve ten - verkiezen: een volk: door God
23 Jes. 54 : 17 erve van de knechten van de HEER
20 Spr. 19 : 14 erve van de vaderen: huis, goed
18 Job 31 : 3 erve van God: voor de verkeerde: verderf
23 Jes. 57 : 13 erven aardrijk -
5 Deut. 2 : 31 erven begin te -!
5 Deut. 2 : 24 erven begint te -!
5 Deut. 23 : 20 erven begrip: in eigendom ontvangen van een erflater
58 Hebr. 1 : 4 erven Christus heeft een uitnemender naam gekregen dan de engelen
23 Jes. 54 : 3 erven de heidenen -: door de joden
5 Deut. 21 : 16 erven doen - tijdens het leven van de erflater
20 Spr. 13 : 22 erven doen erven is een goede zaak
38 Zach. 2 : 12 erven door God: Juda
6 Joz. 14 : 1 erven in het land Kanaän
16 Neh. 9 : 15 erven ingaan om het land te erven
5 Deut. 12 : 2 erven volken -
6 Joz. 14 : 1 erven wie deden erven in het land Kanaän
58 Hebr. 12 : 17 erven zegen willen –
erven zie ook Beerven
48 Gal. 4 : 29 erven
1 Gen. 36 : 1 Esau geboorten van -
1 Gen. 25 : 30 Esau is Edom
1 Gen. 36 : 1 , 8 Esau is Edom
1 Gen. 36 : 2 v Esau vrouwen van -
17 Esth. 9 : 29 , 31 Esther dochter van Abihail
17 Esth. 6 : 1 Esther Gods verborgen regering
17 Esth. 9 : 29 Esther koningin
7 Richt. 15 : 8 Etam rots –
7 Richt. 15 : 11 Etam rots –
5 Deut. 9 : 9 eten 40 dagen niet -: Mozes
10 2 Sam. 9 : 13 eten aan des konings tafel: Mefiboseth
5 Deut. 12 : 17 v eten alleen in Jeruzalem
43 Joh. 6 : 57 eten Christus -: door ons
3 Lev. 22 : 1 v eten der priesters: voorschriften
5 Deut. 15 : 22 eten door onreine en reine samen
23 Jes. 55 : 2 eten eet het goede!
5 Deut. 14 : 7 eten en aanraken
42 Luk. 12 : 19 eten en drinken
42 Luk. 15 : 24 eten en vrolijk zijn
23 Jes. 55 : 3 eten fig. eet het goede van God
40 Matth. 23 : 24 eten gebruiken
3 Lev. 22 : 10 eten geen vreemde zal het heilige eten
43 Joh. 6 : 53 eten geestelijk -
42 Luk. 12 : 19 eten genieten
42 Luk. 17 : 27 eten in de dagen van Noach
42 Luk. 15 : 23 eten laten wij - en vrolijk zijn
16 Neh. 5 : 17 eten met heidenen: door Nehemia
19 Ps. 102 : 5 eten niet - uit smart en druk
11 1 Kon. 21 : 5 eten niet eten uit frustratie en toorn
1 Gen. 32 : 32 eten niet eten: de verrukte zenuw
9 1 Sam. 1 : 7 eten niet: uit verdriet
7 Richt. 13 : 4 eten onreins - verboden
42 Luk. 9 : 12 eten opdracht tot geven van eten aan de menigte
41 Mark. 12 : 40 eten opeten: huizen van de weduwen
42 Luk. 15 : 24 eten van het geslachte kalf
2 Ex. 22 : 31 eten verboden te eten: verscheurd vlees
5 Deut. 12 : 21 eten vlees
5 Deut. 15 : 20 eten vlees -
51 Col. 2 : 16 eten vrijheid in
5 Deut. 14 : 3 eten wat niet, wat wel
20 Spr. 19 : 24 eten wijze van -: met de handen: hand in de schotel steken
eten zie ook Spijs: ter spijze overgeven
eten zie spijziging
42 Luk. 12 : 29 eten zoekt niet wat u - zult
28 Hos. 4 : 10 eten zonder verzadigd te worden
5 Deut. 12 : 15 eten
42 Luk. 12 : 22 eten
2 Ex. 13 : 20 Etham
11 1 Kon. 8 : 2 Ethanim zevende maand
44 Hand. 8 : 27 Ethiopiër
47 2 Cor. 11 : 25 etmaal nacht en dag
23 Jes. 1 : 6 etterbuil fig.
55 2 Tim. 4 : 21 Eubulus
13 1 Kron. 18 : 3 Eufraat David rukte op naar de -
66 Opb. 9 : 14 Eufraat grote rivier
66 Opb. 16 : 11 Eufraat
6 Joz. 1 : 4 Eufraath grensrivier van Israëls beloofde land
13 1 Kron. 5 : 9 Eufraath tot aan de Eufraath waren de Israëlieten
55 2 Tim. 1 : 5 Eunice moeder van Timotheüs: ongeveinsd geloof
66 Opb. 9 : 6 euthanasie (toepassing)
18 Job 2 : 9 euthanasie aangeraden (toepassing)
18 Job 6 : 9 v euthanasie dat God een einde met mij maakte
32 Jona 4 : 8 euthanasie Jona's wens te sterven
47 2 Cor. 11 : 3 Eva verleid door de slang
12 2 Kon. 7 : 9 evangelie - verkondigen: onze plicht
48 Gal. 3 : 8 evangelie aan Abraham
24 Jer. 27 : 3 evangelie aan ongelovigen (toepassing): God als schepper voorstellen
44 Hand. 8 : 12 evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus
55 2 Tim. 1 : 11 evangelie aangesteld voor het - als prediker, apostel en leraar: Paulus
40 Matth. 13 : 20 evangelie aannemen: oppervlakkig
40 Matth. 10 : 15 evangelie afwijzen: gevolg: zwaar oordeel
48 Gal. 1 : 6 evangelie ander -: overgaan tot
47 2 Cor. 11 : 4 evangelie andersoortig -
47 2 Cor. 4 : 3 evangelie bedekt in hen die verloren gaan
45 Rom. 1 : 2 evangelie beloofd
42 Luk. 1 : 3 evangelie berust op ooggetuigen
45 Rom. 16 : 25 evangelie berust op openbaring
41 Mark. 16 : 20 evangelie bevestigen: door de Heer Jezus: door tekenen
50 Filip. 1 : 7 evangelie bevestiging
50 Filip. 1 : 12 evangelie bevordering van het -
42 Luk. 2 : 10 evangelie blijde boodschap: geval
48 Gal. 2 : 5 evangelie de waarheid van het -
40 Matth. 22 : 5 evangelie desinteresse aangaande het -
51 Col. 1 : 23 evangelie dienaar van het -: Paulus
40 Matth. 26 : 13 evangelie dit - zal overal worden gepredikt
55 2 Tim. 4 : 17 evangelie doelgroep: alle volken
45 Rom. 1 : 16 evangelie doelgroep: eerst Jood
48 Gal. 1 : 12 evangelie door openbaring ontvangen: door Paulus
66 Opb. 14 : 6 evangelie eeuwig
55 2 Tim. 2 : 8 evangelie elementen: opstanding, zoon van David
44 Hand. 13 : 47 evangelie en behoudenis
44 Hand. 13 : 46 evangelie en eeuwig leven
54 1 Tim. 1 : 11 evangelie en leer
42 Luk. 1 : 2 evangelie gebaseerd op verslagen van ooggetuigen
45 Rom. 10 : 16 evangelie gehoorzamen
53 2 Thess. 1 : 8 evangelie gehoorzamen: niet
60 1 Pe 4 : 17 evangelie gehoorzamen: niet gehoorzamen
50 Filip. 1 : 27 evangelie geloof van het -, meestrijden met het geloof van het -
50 Filip. 1 : 5 evangelie gemeenschap met het -
54 1 Tim. 1 : 11 evangelie geopenbaard, niet bedacht door Paulus
57 Flm. : 13 evangelie gevangenschap voor het -
42 Luk. 12 : 51 evangelie gevolg: verdeeldheid
52 1 Thess. 2 : 2 evangelie God: - van God
52 1 Thess. 2 : 9 evangelie Gods - prediken
45 Rom. 1 : 16 evangelie Gods kracht tot behoudenis
52 1 Thess. 3 : 2 evangelie Gods medearbeider in het -
23 Jes. 52 : 7 evangelie goede boodschap
51 Col. 1 : 23 evangelie hoop van het -
49 Ef. 3 : 6 evangelie houdt een belofte in
55 2 Tim. 2 : 10 evangelie inhoud: behoudenis, met eeuwige heerlijkheid
50 Filip. 1 : 12 v evangelie inhoud: Christus
51 Col. 1 : 6 evangelie inhoud: Christus, vgl. vers 4 `geloof in Christus Jezus´
51 Col. 1 : 6 evangelie inhoud: genade Gods
44 Hand. 20 : 24 evangelie inhoud: genade van God
45 Rom. 1 : 17 evangelie inhoud: Gods gerechtigheid
45 Rom. 1 : 3 evangelie inhoud: Gods Zoon
54 1 Tim. 1 : 11 evangelie inhoud: heerlijkheid van de gelukkige God
46 1 Cor. 1 : 23 evangelie inhoud: Jezus Christus
55 2 Tim. 1 : 10 evangelie inhoud: leven en onvergankelijkheid
51 Col. 1 : 5 evangelie inhoud: ook hemelse hoop
53 2 Thess. 1 : 8 evangelie inhoud: oproep tot bekering en gehoorzaamheid
44 Hand. 13 : 38 v evangelie inhoud: vergeving van zonden door Jezus, rechtvaardiging
52 1 Thess. 2 : 13 evangelie is Gods woord
45 Rom. 16 : 25 evangelie kernboodschap: Jezus Christus
44 Hand. 17 : 18 evangelie kernelementen:Jezus, de opstanding
52 1 Thess. 1 : 5 evangelie komen van het -
48 Gal. 1 : 12 evangelie leren van een mens
55 2 Tim. 1 : 8 evangelie lijdt verdrukking met het -
45 Rom. 2 : 16 evangelie mijn (door Paulus verkondigd) -
48 Gal. 1 : 11 evangelie niet naar de mens
45 Rom. 1 : 9 evangelie onderwerp: Gods Zoon
52 1 Thess. 1 : 5 evangelie ons
53 2 Thess. 2 : 14 evangelie ons -
48 Gal. 1 : 12 evangelie ontvangen van een mens
45 Rom. 2 : 16 evangelie oordeelsboodschap is daarvan een onderdeel
58 Hebr. 4 : 2 evangelie oud -: belofte van het land en de zegen ervan
55 2 Tim. 2 : 8 evangelie Paulus' -
48 Gal. 2 : 2 evangelie prediken: onder de volken
41 Mark. 16 : 15 evangelie prediking: geboden: aan een groep
41 Mark. 14 : 9 evangelie prediking: wereldwijd: welk evangelie: "dit evangelie"
47 2 Cor. 2 : 16 evangelie reactie op -
60 1 Pe 2 : 8 evangelie reactie op het -: zich daaraan stoten: door ongehoorzaamheid
45 Rom. 2 : 8 evangelie reactie op: twisten
44 Hand. 24 : 25 evangelie reactie: vrees
40 Matth. 22 : 4 evangelie reacties op -
42 Luk. 8 : 5 evangelie reacties op -
44 Hand. 17 : 32 evangelie reacties op - verschillend
45 Rom. 1 : 16 evangelie schaamte voor -: geen
52 1 Thess. 2 : 2 evangelie spreken over het -
41 Mark. 10 : 29 evangelie ter wille van het - iets opgeven
41 Mark. 8 : 35 evangelie ter wille van het - zijn leven verliezen
45 Rom. 15 : 19 evangelie van Christus
47 2 Cor. 2 : 12 evangelie van Christus
52 1 Thess. 3 : 2 evangelie van Christus
50 Filip. 1 : 27 evangelie van Christus, wandelt waardig het - van Christus
58 Hebr. 2 : 3 evangelie van de behoudenis: verkondigd door de Heer
48 Gal. 2 : 7 evangelie van de besnedenen: aan Petrus toevertrouwd
47 2 Cor. 4 : 4 v evangelie van de heerlijkheid van Christus
48 Gal. 2 : 7 evangelie van de onbesnedenen: aan Paulus toevertrouwd
49 Ef. 6 : 15 evangelie van de vrede
41 Mark. 1 : 14 evangelie van God
45 Rom. 1 : 2 evangelie van God
60 1 Pe 4 : 17 evangelie van God: niet gehoorzamen
45 Rom. 15 : 16 evangelie van God: priesterlijk bedienen
45 Rom. 1 : 9 evangelie van Gods Zoon
40 Matth. 13 : 18 evangelie van het koninkrijk
40 Matth. 4 : 23 evangelie van het Koninkrijk
41 Mark. 1 : 14 evangelie van het Koninkrijk van God: inhoud
42 Luk. 16 : 16 evangelie van het koninkrijk van God: verkondigd sinds Johannes
42 Luk. 4 : 43 evangelie van het Koninkrijk van God: verkondigen: door Christus
42 Luk. 8 : 1 evangelie van het Koninkrijk van God: verkondigen: door Christus
42 Luk. 10 : 9 , 11 evangelie van het koninkrijk van God: verkondigen: door de discipelen
19 Ps. 96 : 1 v evangelie van het Koninkrijk: deze psalm lijkt een -
40 Matth. 24 : 14 evangelie van het Koninkrijk: wordt op het eind overal gepredikt
45 Rom. 16 : 25 evangelie van Paulus verkondigd
49 Ef. 1 : 13 evangelie van uw behoudenis
42 Luk. 1 : 1 evangelie velen hebben ondernomen een verhaal te schrijven
44 Hand. 13 : 48 evangelie verblijdt de volken
49 Ef. 6 : 19 evangelie verborgenheid van het -
44 Hand. 13 : 49 evangelie verbreiding
50 Filip. 1 : 7 evangelie verdediging
50 Filip. 1 : 16 evangelie verdediging
48 Gal. 1 : 7 evangelie verdraaien
23 Jes. 40 : 9 evangelie verkondigd door Sion
44 Hand. 14 : 21 evangelie verkondigen
42 Luk. 9 : 6 evangelie verkondigen, en genezingen verrichten
42 Luk. 3 : 18 evangelie verkondigen, met waarschuwingen en vermaningen
40 Matth. 11 : 5 evangelie verkondigen: aan armen
44 Hand. 8 : 25 evangelie verkondigen: aan dorpen
45 Rom. 1 : 15 evangelie verkondigen: bereid om
42 Luk. 20 1 evangelie verkondigen: door Christus
42 Luk. 20 1 evangelie verkondigen: door Christus
60 1 Pe 1 : 12 evangelie verkondigen: door de Heilige Geest
44 Hand. 8 : 40 evangelie verkondigen: door Filippus
48 Gal. 4 : 13 evangelie verkondigen: in lichamelijke zwakheid: door Paulus
42 Luk. 7 : 22 evangelie verkondiging aan armen
44 Hand. 17 : 24 evangelie verkondiging aan heidense Atheners
44 Hand. 13 : 40 evangelie verkondiging en waarschuwing
52 1 Thess. 1 : 5 evangelie verkondiging: in kracht, in Heilige Geest, in zekerheid
44 Hand. 17 : 30 evangelie vermeldt ook Gods bevel tot bekering
45 Rom. 15 : 19 evangelie voleindigen: de verkondiging ervan: door Paulus
26 Ez. 43 : 10 evangelie voorbereiding: zonden bekendmaken
48 Gal. 2 : 2 evangelie voorstellen: aan gelovigen: door Paulus
51 Col. 1 : 6 evangelie vrucht dragende en groeiende in de wereld
50 Filip. 1 : 27 evangelie wandelen waardig het - van Christus
51 Col. 1 : 23 evangelie was gepredikt in de hele schepping die onder de hemel is
41 Mark. 10 : 23 evangelie welvaart mogelijke hindernis
52 1 Thess. 1 : 5 evangelie woord
44 Hand. 13 : 26 evangelie woord van behoudenis
44 Hand. 13 : 44 evangelie woord van de Heer
44 Hand. 13 : 49 evangelie woord van de Heer
44 Hand. 16 : 32 evangelie woord van de Heer
52 1 Thess. 1 : 8 evangelie woord van de Heer
44 Hand. 13 : 46 evangelie woord van God
44 Hand. 15 : 7 evangelie woord van het - horen en geloven
44 Hand. 14 : 3 evangelie woord van Jezus' genade
46 1 Cor. 4 : 15 evangelie zaad om te verwekken nieuwe mensen
evangelie zie ook Tijding: goeding
43 Joh. 14 : 26 Evangelieën mede gebaseerd door bovennatuurlijke herinnering
21 Pred. 12 : 14 evangelietekst
42 Luk. 24 : 47 evangelisatie aan alle volken
44 Hand. 8 : 29 evangelisatie aanleiding tot -
44 Hand. 8 : 35 evangelisatie aanleiding tot -
60 1 Pe 3 : 15 evangelisatie aanleiding: men stelt een vraag
66 Opb. 2 : 24 evangelisatie aanpassing aan taal hoorders
43 Joh. 4 : 38 evangelisatie arbeid
44 Hand. 10 : 42 evangelisatie boodschap: Jezus is de door God aangestelde Rechter van levenden en doden
50 Filip. 1 : 15 , 18 evangelisatie Christus prediken
66 Opb. 3 : 3 evangelisatie Christus weet ervan
40 Matth. 13 : 15 evangelisatie d.m.v. beeld, vgl. 'zien'
52 1 Thess. 2 : 16 evangelisatie doel: behoudenis der hoorders
60 1 Pe 3 : 1 evangelisatie doel: zielen winnen
43 Joh. 4 : 39 evangelisatie door de Heer Jezus: resultaat: velen geloofden
50 Filip. 2 : 16 evangelisatie door gedrag: woord van het leven vertonen
40 Matth. 10 : 27 evangelisatie door massamedia
40 Matth. 13 : 18 evangelisatie duivel werkt tegen
40 Matth. 13 : 18 evangelisatie eis: verstaanbaar
44 Hand. 11 : 20 evangelisatie en de hulp van God
45 Rom. 15 : 19 evangelisatie en tekenen
20 Spr. 26 : 6 evangelisatie folders niet laten bezorgen door ongelovigen (toepassing)
66 Opb. 3 : 3 evangelisatie fundament leggen
49 Ef. 6 : 19 evangelisatie gaven van God daarbij
47 2 Cor. 2 : 12 evangelisatie geopende deuren
53 2 Thess. 1 : 10 evangelisatie getuigen
41 Mark. 3 : 8 evangelisatie getuigen van Jezus' daden (toepassing)
26 Ez. 14 : 4 evangelisatie Gods aandeel: in het hart grijpen
44 Hand. 14 : 27 evangelisatie Gods werk
41 Mark. 14 : 9 evangelisatie in de hele wereld
52 1 Thess. 1 : 9 evangelisatie ingang vinden bij mensen tijdens -
45 Rom. 10 : 17 evangelisatie inhoud
46 1 Cor. 15 : 11 evangelisatie inhoud van de prediking
41 Mark. 16 : 20 evangelisatie Jezus: werkte mee
47 2 Cor. 6 : 3 evangelisatie lastering voorkomen bij -
44 Hand. 8 : 6 evangelisatie met tekenen
42 Luk. 3 : 18 evangelisatie met vermaningen
52 1 Thess. 2 : 5 evangelisatie motief: verkeerde motieven
50 Filip. 1 : 15 v evangelisatie motieven
19 Ps. 67 : 2 - 3 evangelisatie na omgang met God
20 Spr. 24 : 11 evangelisatie opdracht
53 2 Thess. 2 : 14 evangelisatie roepen door God
51 Col. 1 : 28 evangelisatie sluit terechtwijzen van iedere mens in
50 Filip. 1 : 14 v evangelisatie spreekactiviteit
52 1 Thess. 2 : 2 evangelisatie strijd
41 Mark. 4 : 15 evangelisatie tegenwerking satan
40 Matth. 3 : 7 evangelisatie thema: Gods toorn
40 Matth. 13 : 18 evangelisatie toehoorders: wat gebeurter bij hen
44 Hand. 13 : 47 evangelisatie tot aan het einde van de aarde
41 Mark. 16 : 20 evangelisatie vereist uitgaan
32 Jona 1 : 9 evangelisatie verkondiging van God: inhoud
44 Hand. 8 : 4 evangelisatie verkondiging van het woord
52 1 Thess. 2 : 3 evangelisatie vermaning ingesloten
23 Jes. 61 : 1 evangelisatie voor wie: zachtmoedigen
42 Luk. 24 47 v evangelisatie voorwaarde
50 Filip. 1 : 28 evangelisatie vrees bij -
50 Filip. 1 : 14 evangelisatie vrijmoedigheid
52 1 Thess. 2 : 2 evangelisatie vrijmoedigheid tot
20 Spr. 8 : 2 evangelisatie waar: waar veel mensen zijn (toepassing)
42 Luk. 10 : 1 v evangelisatie weg bereiden voor de Heer
40 Matth. 11 : 10 evangelisatie wegbereiding voor Christus
19 Ps. 96 : 3 evangelisatie wereld-
45 Rom. 10 : 18 evangelisatie wereldwijd
50 Filip. 1 : 18 evangelisatie wijzen van -
47 2 Cor. 3 : 3 evangelisatie Woord en Geest werken samen
20 Spr. 11 : 30 evangelisatie zielen vangen
50 Filip. 1 : 14 evangelisatie zonder vrees
20 Spr. 9 : 3 v evangelisatie
23 Jes. 13 : 5 evangelisatie
43 Joh. 5 : 34 evangelisatie
51 Col. 1 : 23 evangelisatie
19 Ps. 126 : 6 evangelisatiearbeid zaaien en maaien
55 2 Tim. 2 : 9 evangelische verdrukking lijden in het -
44 Hand. 3 : 12 evangeliseren aanleiding: wonder, verbazing over genezing
51 Col. 4 : 5 evangeliseren bij gelegenheid
23 Jes. 61 : 1 evangeliseren blijde boodschap brengen
13 1 Kron. 16 : 23 evangeliseren boodschap Zijn heil van dag t dag
19 Ps. 96 : 2 evangeliseren boodschapt Zijn heil van dag tot dag
43 Joh. 21 : 6 evangeliseren door Zijn leiding
42 Luk. 5 : 10 evangeliseren en mensen vangen
5 Deut. 27 : 8 evangeliseren evangelie wel uitdrukken
32 Jona 3 : 2 evangeliseren inhoud: door God bepaald
42 Luk. 10 : 7 evangeliseren is arbeiden
51 Col. 4 : 4 evangeliseren is openbaren
40 Matth. 12 : 22 evangeliseren mensen brengen bij Christus
23 Jes. 58 : 1 evangeliseren overtreding verkondigen
43 Joh. 18 : 20 evangeliseren plaats: waar mensen samenkomen
42 Luk. 10 : 7 evangeliseren trekt niet van huis tot huis
40 Matth. 22 : 9 evangeliseren waar te -
24 Jer. 17 : 18 evangeliseren waar: volkrijke plaatsen
52 1 Thess. 1 : 8 evangeliseren woord van de Heer doen weerklinken
51 Col. 4 : 4 evangeliseren woordkeus
24 Jer. 7 : 27 evangeliseren zonder respons -
23 Jes. 52 : 7 evangeliseren
41 Mark. 6 : 11 evangeliseren
43 Joh. 17 : 20 evangeliseren
45 Rom. 10 : 14 evangeliseren
52 1 Thess. 1 : 5 evangeliseren
23 Jes. 41 : 27 evangelist blijde-boodschapper
49 Ef. 4 : 11 - 12 evangelist gave aan de gemeente
12 2 Kon. 5 : 10 evangelist gezonden bode (toepassing)
40 Matth. 4 : 19 evangelist Jezus maakt vissers van mensen
20 Spr. 13 : 17 evangelist medicijn
47 2 Cor. 2 : 16 evangelist reuk uit de dood en uit het leven
40 Matth. 22 : 3 evangelist slaaf van God de Vader (toepassing)
55 2 Tim. 4 : 5 evangelist werk van een -
55 2 Tim. 4 : 5 evangelist werk van een -: doe dat
1 Gen. 5 : 3 evenbeeld Seth, naar het - van Adam
23 Jes. 40 : 21 evolutie Bijbel tegen - (toepassing)
21 Pred. 1 : 15 evolutie missing links ontelbaar (associatie)
21 Pred. 3 : 18 v evolutietheorie gebaseerd op overeenkomsten mens en dier (associatie)
27 Dan. 7 : 4 evolutietheorie mens uit dier (associatief denkbeeld)
23 Jes. 43 : 9 evolutietheorie onbetrouwbare leer (toepassing)
21 Pred. 1 : 9 evolutietheorie strijdig met 'niets nieuws onder de zon'
24 Jer. 16 : 19 v evolutietheorie theoretische afgoderij (toepassing)
45 Rom. 1 : 25 evolutietheorie vervangt de waarheid van God (toepassing)
41 Mark. 8 : 23 evolutionisme ziet mens als dieren (toepassing)
43 Joh. 14 : 6 exclusief Christus - de weg tot de Vader
27 Dan. 3 : 28 exclusief exclusieve aanbidding en verering voor God
3 Lev. 17 : 1 - 9 exclusief exclusieve eigenschappen van de ware offerdienst
44 Hand. 4 : 12 exclusief in niemand anders is de behoudenis dan in Jezus Christus
2 Ex. 12 : 15 excommunicatie
2 Ex. 12 : 19 excommunicatie
40 Matth. 12 : 43 excorcisme vgl. vers 28
42 Luk. 8 : 27 exhibitionisme en demonie
exodus zie Uitvoering
2 Ex. 24 : 4 Exodus Mozes auteur van deel
47 2 Cor. 12 : 8 exorcisme
44 Hand. 19 : 13 exorcist
exploiteren zie Uitbuiten
1 Gen. 33 : 9 Ezau bezit: veel
39 Mal. 1 : 3 Ezau door God gehaat
5 Deut. 2 : 5 Ezau erfenis
6 Joz. 24 : 4 Ezau erfenis: gebergte Seir
1 Gen. 25 : 25 Ezau naam betekent: "de harige"
58 Hebr. 12 : 16 Ezau ongoddelijke
5 Deut. 1 : 5 Ezau ontving het gebergte Seir ter erfenis
1 Gen. 25 : 23 Ezau voorzegging aangaande
1 Gen. 36 : 40 Ezau vorsten uit hem voortgekomen
26 Ez. 20 : 49 Ezechiel gesmaad
11 1 Kon. 1 : 39 , 44 ezel koning op een - rijdende: Salomo
1 Gen. 45 : 23 ezel lastdier
40 Matth. 21 : 5 ezel lastdier
6 Joz. 15 : 18 ezel rijdier
16 Neh. 7 : 69 ezel veelgebruikt lastdier
2 Ex. 4 : 20 ezel vervoermiddel: door Mozes gebruikt
1 Gen. 43 : 24 ezel voer voor de -s
24 Jer. 22 : 19 ezelsbegrafenis
7 Richt. 12 : 14 ezelveulen rijden op -s
11 1 Kon. 22 : 49 Ezeon-Géber
16 Neh. 8 : 5 Ezra schriftgeleerde
16 Neh. 8 : 14 Ezra schriftgeleerde
16 Neh. 12 : 26 Ezra schriftgeleerde
16 Neh. 12 : 36 Ezra schriftgeleerde
16 Neh. 8 : 3 Ezra priester