Onderwerpenregister bij de Bijbel/I: verschil tussen versies

Uit Christipedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Onderwerpenregister}} {| class="wikitable" |Hand. |13 |: |51 | | |Iconium | |- |2 Kron. |12 |: |15 | | |Iddo |ziener |- |Joh. |9 |: |9 | | |identificatie |discuss...')
 
k (Tekst vervangen door "{{Onderwerpenregister}}")
Label: Vervangen
Regel 1: Regel 1:
 
{{Onderwerpenregister}}
 
{{Onderwerpenregister}}
{| class="wikitable"
 
|Hand.
 
|13
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|Iconium
 
|
 
|-
 
|2 Kron.
 
|12
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Iddo
 
|ziener
 
|-
 
|Joh.
 
|9
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|identificatie
 
|discussie over - van een persoon
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|18
 
|,
 
|20
 
|identiteit
 
|vraag naar -
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|iets
 
|zijn: aanzien hebben
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ijdel
 
|bedrog
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|ijdel
 
|ding: gegoten beeld
 
|-
 
|Gal.
 
|5
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|ijdel
 
|ijdele eer: streven naar ijdele eer
 
|-
 
|Job
 
|15
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ijdel
 
|ijdele wetenschap
 
|-
 
|Spr.
 
|12
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ijdel
 
|mens: ijdele mensen volgen: is verstandeloos
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|ijdel
 
|worden: oorzaak: ijdelheid nawandelen
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|afgoderij
 
|-
 
|Ps.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|beminnen
 
|-
 
|Ps.
 
|62
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|de gemene lieden zijn -
 
|-
 
|Pred.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|der ijdelheden
 
|-
 
|Spr.
 
|30
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|doe verre van mij
 
|-
 
|Pred.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|droom: in de veelheid der dromen zijn -en
 
|-
 
|Ps.
 
|94
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|gedachten der mensen
 
|-
 
|Pred.
 
|6
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|het leven van zijn -
 
|-
 
|Ps.
 
|144
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|mens der - gelijk
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|met - omgaan
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|nawandelen: gevolg: ijdel worden
 
|-
 
|Pred.
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|nijd om arbeid of begaafdheid
 
|-
 
|Pred.
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|onder de zon
 
|-
 
|Pred.
 
|8
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|rechtvaardigen worden vergeten
 
|-
 
|Pred.
 
|8
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|soort: onrechtvaardigheid
 
|-
 
|Pred.
 
|6
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|vermeerderen
 
|-
 
|Jes.
 
|40
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|volken bij God minder geacht dan niet en ijdelheid
 
|-
 
|Pred.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|woord: in vele woorden zijn -en
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|zij zijn allemaal ijdelheid
 
|-
 
|Pred.
 
|6
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ijdelheid
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|147
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ijs
 
|God werpt het heen als stukken (hagel?)
 
|-
 
|Ps.
 
|147
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ijs
 
|Gods -
 
|-
 
|Ps.
 
|147
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ijs
 
|smelt door Gods woord
 
|-
 
|Job
 
|38
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|ijs
 
|
 
|-
 
|Gal.
 
|4
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ijver
 
|betonen in het goede
 
|-
 
|Joh.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ijver
 
|Christus'
 
|-
 
|1 Kon.
 
|14
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|ijver
 
|God tot - verwekken
 
|-
 
|Ez.
 
|38
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ijver
 
|Gods
 
|-
 
|2 Kon.
 
|19
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|ijver
 
|Gods -
 
|-
 
|Zach.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ijver
 
|Gods - over Jeruzalem
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ijver
 
|inspirerende -
 
|-
 
|Spr.
 
|13
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|ijver
 
|loont
 
|-
 
|Spr.
 
|6
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|ijver
 
|nuttig
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ijver
 
|Paulus' - in het vervolgen van de gemeente
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ijver
 
|tot voorbeeld voor anderen
 
|-
 
|Jes.
 
|9
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ijver
 
|van Jahweh der heirscharen
 
|-
 
|Ps.
 
|69
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|ijver
 
|van Uw huis heeft mij verteerd
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|139
 
|
 
|
 
|ijver
 
|verterende -
 
|-
 
|Rom.
 
|10
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ijver
 
|voor God hebben
 
|-
 
|2 Kon.
 
|10
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|ijver
 
|voor God: bij Jehu: oordeel uitvoeren
 
|-
 
|2 Cor.
 
|7
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|ijver
 
|voor iem.
 
|-
 
|Deut.
 
|29
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|ijver
 
|vs. vergeven
 
|-
 
|Rom.
 
|12
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ijver
 
|weest niet traag in de ijver
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|ijver
 
|zie ook Beijveren
 
|-
 
|Rom.
 
|10
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ijver
 
|zonder verstand
 
|-
 
|2 Cor.
 
|7
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ijver
 
|
 
|-
 
|Hand.
 
|22
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ijveraar
 
|voor God: Paulus was zo iemand
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|ijveraar
 
|voor het goede
 
|-
 
|Zach.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ijveren
 
|door God: over Jeruzalem
 
|-
 
|Joel
 
|2
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ijveren
 
|door God: over zijn land
 
|-
 
|1 Kon.
 
|19
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|ijveren
 
|voor God
 
|-
 
|1 Kon.
 
|19
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ijveren
 
|voor God: door Elia
 
|-
 
|Gal.
 
|4
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ijveren
 
|voor mensen: door wettische leraars
 
|-
 
|Joz
 
|24
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|ijverig
 
|God is een naijverig God
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|ijverig
 
|iemand - voorthelpen
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ijverig
 
|in goede werken
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|ijverig
 
|wees dan -: en bekeer u
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|ijzer
 
|aarde zal - zijn als gevolg van vloek
 
|-
 
|Joz
 
|17
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|ijzer
 
|ijzeren wagens bij Kanaänieten
 
|-
 
|Job
 
|28
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ijzer
 
|wordt uit stof genomen
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ijzersmid
 
|arbeid
 
|-
 
|Spr.
 
|5
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ik
 
|en hart
 
|-
 
|Gal.
 
|6
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ik
 
|houding t.o. -
 
|-
 
|Matth.
 
|26
 
|:
 
|39
 
|v
 
|
 
|ik
 
|Jezus' ik onderworpen
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Illyrië
 
|
 
|-
 
|1 Sam.
 
|9
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|imago
 
|Samuels -
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|imago
 
|slechte -'s
 
|-
 
|Jes.
 
|7
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Immanuel
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|immigratie
 
|als straf (toepassing)
 
|-
 
|Gen.
 
|47
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|immigratie
 
|reden: gebrek
 
|-
 
|1 Sam.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|implicatie
 
|contextuele -
 
|-
 
|Luk.
 
|4
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|impopulair
 
|profeet
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|in
 
| - Christus: geschapen - Christus Jezus
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|in
 
| - de liefde blijven
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|in
 
| - de Vader blijven: hoe
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|in
 
| - de Zoon blijven: hoe
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|in
 
| - God blijven
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|in
 
| - mij blijven: door God
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|in
 
| - mij de Heilige Geest blijvend
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|in
 
| - ons kracht werkend
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|in
 
| - u: werkt God beide het willen en het werken
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|in
 
|allen (alle nieuwe mensen): Christus
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|in
 
|allen: God
 
|-
 
|Ps.
 
|94
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|in
 
|binnen in mij: gedachten
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus - de Vader
 
|-
 
|Gal.
 
|1
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus - mij
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus bevonden worden
 
|-
 
|Joh.
 
|15
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus blijven en Hij in ons
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus in de Vader
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus in de Vader
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus in mij
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus in u
 
|-
 
|1 Tim.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus Jezus: geloof en liefde
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus Jezus: harten en gedachten bewaard
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus Jezus: wil van God: jegens u
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus zijn
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus zijn: en als hem wandelen
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: - Hem bent u ook mee opgewekt
 
|-
 
|Joh.
 
|15
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: begrip: rank-wijnstok
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: bent u besneden
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: blijft in Christus
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: blijven
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: blijven: door de Vader
 
|-
 
|Rom.
 
|9
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: de waarheid spreken
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: goede wandel
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: heeft God ons vergeven
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: heilige en trouwe broeders
 
|-
 
|Joh.
 
|15
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: niet blijven: gevolg
 
|-
 
|Filemon
 
|
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: vrijmoedigheid hebben - om te bevelen
 
|-
 
|Gal.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|in
 
|Christus: zijn: gemeente
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|in
 
|de Heer Jezus hopen iets te doen
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|in
 
|de Zoon: de Vader
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|in
 
|God - ons: weten aan de Geest
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|in
 
|God blijven: Jezus als Gods Zoon belijden
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|in
 
|God de Vader - Christus
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|in
 
|God de Vader en de Zoon: "Ons"
 
|-
 
|2 Thess.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|in
 
|God onze Vader: de gemeente van de Thessalonikers
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|in
 
|God zijn
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|in
 
|God zijn: waaraan te weten: Gods woord houden
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|in
 
|God: vrijmoedigheid hebben
 
|-
 
|2 Thess.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|in
 
|Heer Jezus: de gemeente van de Thessalonikers
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|in
 
|Heer: in het betaamt het dat de vrouw onderdanig is aan haar man
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|in
 
|Hem blijven en Hij in mij
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|in
 
|ik in Christus
 
|-
 
|Rom.
 
|16
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|in
 
|in [de] Heer: de uitverkorene in [de] Heer
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|in
 
|in [de] Heer: gevangene in [de] Heer
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|in
 
|in Christus Jezus een heilige zijn
 
|-
 
|Rom.
 
|8
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|in
 
|in Christus Jezus is de liefde van God
 
|-
 
|Rom.
 
|8
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|in
 
|in Christus Jezus zijn
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|in
 
|in de Heer eensgezind zijn
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|in
 
|in de Heer Jezus vaststaan
 
|-
 
|Rom.
 
|16
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|in
 
|in de Heer zijn: gezegd van de gelovige
 
|-
 
|2 Cor.
 
|13
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|in
 
|Jezus Christus in u
 
|-
 
|1Jo
 
|5
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|in
 
|Jezus Christus zijn
 
|-
 
|Joh.
 
|6
 
|:
 
|56
 
|
 
|
 
|in
 
|Jezus: blijven: zijn vlees en bloed nuttigen
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|in
 
|laat Gods woord - u blijven
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|in
 
|mij werkt Christus' kracht
 
|-
 
|Joh.
 
|6
 
|:
 
|56
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: blijven: door Jezus
 
|-
 
|Joh.
 
|10
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: Christus: en mij werken
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: de Heilige Geest
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: de liefde van God
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: eeuwig leven
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: God: blijven
 
|-
 
|Joh.
 
|11
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: het licht van de zon
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|in
 
|mij: Jezus' blijdschap
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|in
 
|mij:de liefde van de Vader
 
|-
 
|Job
 
|6
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|in
 
|mijn hulp in mij
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|in
 
|ons blijft Gods zaad
 
|-
 
|Filemon
 
|
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|in
 
|ons, al het goede dat in ons is voor Christus
 
|-
 
|Filemon
 
|
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: al het goede dat - ons is, ctr. Rom.7
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: begrip
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: Christus: bevorderen: God bekendmaken
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: Christus: kenteken: liefde Gods in ons
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: de Geest van God
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: de liefde van God
 
|-
 
|1Jo
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: de waarheid
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: doet God: wat voor Hem welbehaaglijk is door Jezus Christus
 
|-
 
|2 Cor.
 
|6
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: geen enge plaats: u hebt
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: God blijft in ons als wij liefhebben
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: Jezus
 
|-
 
|Joh.
 
|15
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: Jezus' blijdschap
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|in
 
|ons: woont de Geest
 
|-
 
|2 Tim.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|in
 
|Timotheus: genadegave
 
|-
 
|2 Cor.
 
|13
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|in
 
|u: Christus al of niet
 
|-
 
|1 Cor.
 
|1
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|in
 
|uit God in Christus Jezus zijnde
 
|-
 
|Joh.
 
|14
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|in
 
|Vader - Christus
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|in
 
|Vaders liefde in ons, Christus in ons
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|in
 
| - mij: God werkt - mij: tot iets
 
|-
 
|Esther
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|inbeelden
 
|zich -
 
|-
 
|Ps.
 
|73
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|inbeelding
 
|bij de goddelozen in voorspoed
 
|-
 
|Jes.
 
|10
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|inbeelding
 
|bij de koning van Assyrië
 
|-
 
|Lev.
 
|17
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|inboorling
 
|
 
|-
 
|2 Kon.
 
|11
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|inbraak
 
|voorkomen: door wacht
 
|-
 
|Matth.
 
|6
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inbreken
 
|
 
|-
 
|Ez.
 
|18
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|inbreker
 
|onrechtvaardig
 
|-
 
|Matth.
 
|6
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inbreker
 
|
 
|-
 
|Luk.
 
|14
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|inbrengen
 
|zij waren niet in staat hiertegen iets in te brengen
 
|-
 
|Gen.
 
|19
 
|:
 
|31
 
|v
 
|
 
|incest
 
|geval
 
|-
 
|Deut.
 
|22
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|incest
 
|man - moeder
 
|-
 
|Ez.
 
|13
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|incest
 
|smart: niet door God aangedaan
 
|-
 
|Lev.
 
|20
 
|:
 
|11
 
|v
 
|
 
|incest
 
|straf
 
|-
 
|Deut.
 
|27
 
|:
 
|20
 
|v
 
|
 
|incest
 
|veroordeeld
 
|-
 
|2 Cor.
 
|7
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|incest
 
|vorm van onrecht
 
|-
 
|Lev.
 
|20
 
|:
 
|17
 
|, 20
 
|
 
|incest
 
|
 
|-
 
|Amos
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|incest
 
|
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|25
 
|
 
|
 
|inclusief
 
|antwoord op exclusieve vraag
 
|-
 
|1 Sam.
 
|28
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inconsequent
 
|geval: Saul en waarzeggerij
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|inconsequent
 
|
 
|-
 
|Luk.
 
|11
 
|:
 
|46
 
|
 
|
 
|inconsequentie
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|indachtig
 
|maak Mij -
 
|-
 
|Deut.
 
|12
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|individualisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Esther
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|individueel
 
|vrij
 
|-
 
|Marcus
 
|13
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|indrukwekkend
 
|tempel
 
|-
 
|2 Kron.
 
|32
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|inductie
 
|geval van inductief redeneren
 
|-
 
|2 Kon.
 
|4
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|ineffectief
 
|middel tot dodenopwekking: geval
 
|-
 
|2 Sam.
 
|1
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|informatie
 
|achterhouden
 
|-
 
|Opb.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|informatie
 
|en God
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|informatie
 
|verzamelen: motief
 
|-
 
|Marcus
 
|15
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|informeren
 
|zich laten - : om onzekerheid weg te nemen
 
|-
 
|Ruth
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|Boaz ging tot Ruth in
 
|-
 
|Luk.
 
|13
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|door de nauwe deur
 
|-
 
|Ps.
 
|118
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|door de poort der gerechtigheid
 
|-
 
|Joz
 
|14
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|en uitgaan
 
|-
 
|Gen.
 
|16
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|tot een vrouw
 
|-
 
|Gen.
 
|19
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|tot een vrouw
 
|-
 
|Gen.
 
|29
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|tot een vrouw
 
|-
 
|Gen.
 
|38
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|tot een vrouw
 
|-
 
|Gen.
 
|38
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|tot een vrouw
 
|-
 
|Gen.
 
|29
 
|:
 
|21
 
|,
 
|23
 
|ingaan
 
|tot een vrouw -
 
|-
 
|Gen.
 
|38
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|tot een vrouw versus ontvangen door haar
 
|-
 
|Gen.
 
|38
 
|:
 
|16
 
|v
 
|
 
|ingaan
 
|tot een vrouw: hier een schijnbare hoer
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|vervloekt in uw -
 
|-
 
|Ps.
 
|42
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ingaan
 
|wanneer zal ik - en voor Gods aangezicht verschijnen?
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|ingang
 
|bij mensen krijgen
 
|-
 
|1 Thess.
 
|1
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ingang
 
|hebben bij mensen
 
|-
 
|Ef.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ingelijfde
 
|medeïngelijfden zijn de volken
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ingetogen
 
|de oude mannen moeten – zijn
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|ingetogen
 
|jonge vrouwen moeten – zijn
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ingetogen
 
|jongere mannen moeten – zijn
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ingetogen
 
|leven
 
|-
 
|1 Tim.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ingetogen
 
|opziener moet - zijn
 
|-
 
|Tit.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ingetogen
 
|opziener zij -
 
|-
 
|2 Sam.
 
|23
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ingeving
 
|door de Geest: woorden
 
|-
 
|Marcus
 
|13
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ingeving
 
|door de Heilige Geest
 
|-
 
|Ef.
 
|6
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|ingeving
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|63
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|ingewand
 
|Gods -
 
|-
 
|Jer
 
|4
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|ingewand
 
|hart en -
 
|-
 
|1 Kon.
 
|3
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|ingewand
 
|ivm. gevoelens: hoer
 
|-
 
|Job
 
|30
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|ingewand
 
|mijn - ziedt en is niet stil
 
|-
 
|Gen.
 
|43
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|ingewand
 
|ontsteken: bij Jozef
 
|-
 
|Hand.
 
|28
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ingewandsziekte
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|inhouden
 
|zich -: door God: zal een einde nemen
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inhoudsloos
 
|bepaalde twisten zijn -
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inhoudsloos
 
|zekere twisten
 
|-
 
|Spr.
 
|8
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inkomen
 
|der wijsheid
 
|-
 
|Pred.
 
|5
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inkomen
 
|geen genoeg van het - krijgen
 
|-
 
|Spr.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inkomst
 
|eerstelingen: daarvan God vereren
 
|-
 
|Spr.
 
|15
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|inkomst
 
|van de goddeloze: daarin is beroerte
 
|-
 
|Spr.
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|inkomst
 
|van de wijsheid
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|inkomst
 
|veel -en: dankzij de os
 
|-
 
|Spr.
 
|16
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|inkomst
 
|veel of weinig -en
 
|-
 
|Gen.
 
|47
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|inkomstenbelasting
 
|vijfde deel van de opbrengst van het land voor Farao
 
|-
 
|1 Sam.
 
|23
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|inlichtingendienst
 
|
 
|-
 
|Marcus
 
|6
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|buiten zichzelf zijn
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|Christus doorzoekt nieren en harten
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|God kent ons -
 
|-
 
|Rom.
 
|7
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|innerlijke mens
 
|-
 
|Ps.
 
|139
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|innerlijk
 
|kennen: door God
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|25
 
|v
 
|
 
|innerlijk
 
|onrein -
 
|-
 
|Rom.
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|oordeel van het innerlijk leven
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|van binnen bent u …
 
|-
 
|Joh.
 
|2
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|van de mens
 
|-
 
|Ps.
 
|16
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|zie Nier
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|innerlijk
 
|
 
|-
 
|2 Cor.
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|innerlijke
 
|innerlijke mens: wordt van dag tot dag vernieuwd
 
|-
 
|Luk.
 
|15
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|innig
 
|kussen
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|inpalmen
 
|vrouwspersonen -
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|inquisitie
 
|verbranden ketters verkeerd
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|inscherpen
 
|de jonge vrouwen –
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|inschikkelijk
 
|wees -
 
|-
 
|Jac.
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|inschikkelijk
 
|wijsheid die - is
 
|-
 
|1 Tim.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|inschikkelijk
 
|
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|inschikkelijkheid
 
|laat uw - aan alle mensen bekend zijn
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inschrijven
 
|geval
 
|-
 
|Luk.
 
|10
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|inschrijven
 
|namen ingeschreven in de hemelen
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|inslapen
 
|
 
|-
 
|Jer
 
|47
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|insnijding
 
|zich -en maken
 
|-
 
|Jes.
 
|59
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|inspiratie
 
|Bijbel: begrip
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|inspiratie
 
|bijbel: inspiratie van de Bijbel: zie Bijbel
 
|-
 
|2 Kron.
 
|18
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|inspiratie
 
|door een geest
 
|-
 
|Marcus
 
|8
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|inspiratie
 
|door satan
 
|-
 
|Ps.
 
|40
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|inspiratie
 
|lied
 
|-
 
|Ef.
 
|6
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inspiratie
 
|
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|inspireren
 
|door ijver
 
|-
 
|Ex.
 
|32
 
|:
 
|7
 
|v
 
|
 
|inspraak
 
|van de mens: bij God
 
|-
 
|Spr.
 
|28
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|instabiliteit
 
|politieke -
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|instelling
 
|hoogste -
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|instelling
 
|menselijke -
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|39
 
|
 
|
 
|instemming
 
|door sommige schriftgeleerden met Jezus' antwoord
 
|-
 
|Luk.
 
|6
 
|:
 
|49
 
|
 
|
 
|instorten
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|54
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|instrument
 
|tegen Israël: mislukken
 
|-
 
|Spr.
 
|3
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|intelligent design
 
|wijsheid
 
|-
 
|Luk.
 
|22
 
|
 
|33
 
|
 
|
 
|intentie
 
|Petrus’ –
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|intentie
 
|verklaring door God: gebroken
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|internationaal
 
|rechtspraak door Christus
 
|-
 
|2 Kron.
 
|26
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|internet
 
|hyperlink (associatie)
 
|-
 
|Marcus
 
|15
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|interpratie
 
|deze is waarlijk Gods zoon"
 
|-
 
|2 Kon.
 
|7
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
| - van geluid: onjuiste -: door Syriers
 
|-
 
|Joh.
 
|12
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|geluid
 
|-
 
|Richt.
 
|20
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|in waarneming
 
|-
 
|1 Sam.
 
|5
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|juiste -
 
|-
 
|Matth.
 
|27
 
|:
 
|47
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|mis
 
|-
 
|1 Kron.
 
|19
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|mis- van gedrag: bij Ammonieten
 
|-
 
|2 Sam.
 
|10
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|mis- van gedrag: door vorsten Ammons
 
|-
 
|Joh.
 
|21
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|onjuiste -
 
|-
 
|Richt.
 
|3
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|onjuiste - van gedrag
 
|-
 
|2 Sam.
 
|3
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|onjuiste - van gedrag
 
|-
 
|2 Kon.
 
|3
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|onjuiste - van waarneming
 
|-
 
|Joz
 
|22
 
|:
 
|16
 
|v
 
|
 
|interpretatie
 
|onjuiste -: altaar van de 2,5 stam
 
|-
 
|Matth.
 
|14
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|onjuiste waarnemings-: spook
 
|-
 
|Joh.
 
|9
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|over wie iemand is
 
|-
 
|1 Kon.
 
|3
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|theologische -
 
|-
 
|1 Kron.
 
|14
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|theologische - van voorspoed
 
|-
 
|2 Sam.
 
|16
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|theologische -: verkeerde, van gedrag
 
|-
 
|1 Kon.
 
|22
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|valse -
 
|-
 
|2 Kon.
 
|3
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|valse -
 
|-
 
|Gen.
 
|38
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|valse - van een verschijnsel: van een vrouw
 
|-
 
|2 Kon.
 
|7
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|valse -: geval
 
|-
 
|Joh.
 
|12
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|valse -s
 
|-
 
|2 Kon.
 
|7
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van een boodschap: verkeerde -
 
|-
 
|2 Sam.
 
|18
 
|:
 
|25
 
|v
 
|
 
|interpretatie
 
|van een waarneming
 
|-
 
|Ex.
 
|14
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van gedrag
 
|-
 
|Ex.
 
|32
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van gedrag: Gods gedrag: door heidenen
 
|-
 
|Marcus
 
|3
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van gedrag: onjuiste
 
|-
 
|2 Kon.
 
|5
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van gedrag: onjuiste -
 
|-
 
|2 Kon.
 
|7
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van gedrag: onjuiste -
 
|-
 
|Ex.
 
|32
 
|:
 
|17
 
|v
 
|
 
|interpretatie
 
|van geroep
 
|-
 
|Marcus
 
|15
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van gesproken woorden
 
|-
 
|Matth.
 
|14
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|van wie iemand is: hier onjuiste -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|23
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|verkeerde - in termen van Gods handelen
 
|-
 
|1 Kon.
 
|22
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|verwerping van een valse -
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|waarneming
 
|-
 
|Marcus
 
|6
 
|:
 
|49
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|waarneming van een spookachtig verschijnsel
 
|-
 
|Marcus
 
|9
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|waarneming: onjuiste -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|interpretatie
 
|waarneming: onjuiste -: Eli tov Hanna
 
|-
 
|Joh.
 
|11
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|interpreteren
 
|geval
 
|-
 
|Joh.
 
|12
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|interpreteren
 
|Gods stem: een donderslag
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|16
 
|
 
|
 
|interpreteren
 
|juist - verhinderd
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|interpreteren
 
|juist -: door God bevorderd
 
|-
 
|Joh.
 
|7
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|interpreteren
 
|ten onrechte als demonisch -
 
|-
 
|Ex.
 
|14
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|interpreteren
 
|theologisch -: door ongelovigen: hier juist
 
|-
 
|Jer
 
|11
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|intimideren
 
|zie ook Bedreigen
 
|-
 
|Hgl
 
|7
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|intimiteit
 
|lichamelijke -
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|intocht
 
|in Kanaan: opdracht van God
 
|-
 
|2 Kron.
 
|15
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|intolerant
 
|geval: geoorloofde intolerantie
 
|-
 
|2 Kron.
 
|28
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inval
 
|invallen door bestuur van God
 
|-
 
|Ef.
 
|6
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|investeren
 
|
 
|-
 
|2 Pe
 
|2
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|invoeren
 
|verderfelijke sekten heimelijk -
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|inwijden
 
|Paulus in elk opzicht en in alles ingewijd
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|inwijden
 
|weg -: door Jezus
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|inwijden
 
|
 
|-
 
|Ezra
 
|6
 
|:
 
|16
 
|v
 
|
 
|inwijding
 
|van Gods huis
 
|-
 
|Neh.
 
|12
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|inwijding
 
|van Jeruzalems muur
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inwonend
 
|
 
|-
 
|2 Kron.
 
|24
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|inzameling
 
|van geld
 
|-
 
|Hand.
 
|11
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|inzameling
 
|
 
|-
 
|1 Cor.
 
|16
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|inzameling
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|10
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|inzetting
 
| - van onheil verordenen
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|inzetting
 
| -en der volken
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|al Mijn -en zult u onderhouden en doen
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|48
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|betrachten
 
|-
 
|Micha
 
|6
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|boze -en: van Omri
 
|-
 
|Jer
 
|10
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|der volken ijdelheid
 
|-
 
|Num.
 
|27
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|des rechts: voorbeeld
 
|-
 
|Jes.
 
|10
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|die moeite geeft
 
|-
 
|Lev.
 
|25
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|doet Mijn -en
 
|-
 
|1 Cor.
 
|11
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|door Paulus overgeleverd
 
|-
 
|Ez.
 
|20
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|eigen -en versus Gods -en
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|eigen (verkeerde) -en
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|eigen (verkeerde) -en
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|en recht
 
|-
 
|Joz
 
|24
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|en recht
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|geboden en inzettingen een wet
 
|-
 
|1 Sam.
 
|30
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|geval
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -: u zult ze houden
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en doen van ganser harte
 
|-
 
|Lev.
 
|18
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en houden
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|58
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en houden
 
|-
 
|1 Kron.
 
|29
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en houden
 
|-
 
|Mal.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en niet bewaren
 
|-
 
|1 Kon.
 
|2
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en onderhouden
 
|-
 
|Lev.
 
|18
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en ten leven
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en verwerpen
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|155
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en zoeken
 
|-
 
|2 Sam.
 
|22
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en, daarvan week ik niet af
 
|-
 
|Mal.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Gods -en: daarvan afwijken
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|goede -en
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|houden en doen van Gods -en
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|houden van Gods -en
 
|-
 
|2 Thess.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|houdt de inzettingen!
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|hun inzettingen: Israëls door God gegeven inzettingen
 
|-
 
|Lev.
 
|18
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|in -en wandelen
 
|-
 
|Lev.
 
|26
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|in Gods -en wandelen
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|inzettingen en geboden
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|Juda wandelde in de -en van Israël
 
|-
 
|Deut.
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|leren
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|menselijke -en
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|,
 
|10
 
|inzetting
 
|nieuw-testamentische -
 
|-
 
|Lev.
 
|20
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|onderhouden en doen
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|onderhouden van Gods -en
 
|-
 
|Jes.
 
|10
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|ongerechtige -en
 
|-
 
|2 Kron.
 
|35
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|ontstaan
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|schuldig op grond van Gods inzettingen
 
|-
 
|Num.
 
|19
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|van de wet
 
|-
 
|Lev.
 
|26
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|van God smadelijk - verwerpen
 
|-
 
|Lev.
 
|18
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|van God te onderhouden
 
|-
 
|Num.
 
|9
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|van het pascha
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|van Israël: wandelen in de inzettingen van Israël: door Juda
 
|-
 
|Num.
 
|35
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|van recht
 
|-
 
|Hebr.
 
|9
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|van vlees
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|vermaak in Gods inzettingen
 
|-
 
|1 Sam.
 
|30
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|voorbeeld
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|,
 
|10
 
|inzetting
 
|voorbeeld
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|voorbeelden
 
|-
 
|Deut.
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|waarnemen
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|wandelen in alle -en van de Heer
 
|-
 
|Ez.
 
|18
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|wandelen in Gods -en
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|61
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|wandelen in Gods -en: daartoe zij ons hart met Hem
 
|-
 
|Lev.
 
|18
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|wereldse -en
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|zich onderwerpen aan -en
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|117
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|zich vermaken in Gods -en
 
|-
 
|Deut.
 
|6
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|inzetting
 
|
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|inzettingen
 
|wandelen in de onjuiste - van mensen
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|alle -
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|alle wijsheid en geestelijk -, dus geen obscurantisme, vs.28
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|geestelijk -
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|geven: door Christus
 
|-
 
|2 Tim.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|geven: door de Heer: in alle dingen
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|liefde en -
 
|-
 
|Joh.
 
|12
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|naderhand
 
|-
 
|Jes.
 
|32
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|toekomstig -
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|waarde
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|zekerheid van het -
 
|-
 
|Ef.
 
|3
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|inzicht
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|inzien
 
|dat God iets gewerkt heeft
 
|-
 
|Luk.
 
|19
 
|
 
|42
 
|
 
|
 
|inzien
 
|niet -
 
|-
 
|Amos
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Irak
 
|grondgebied onrechtmatig vergroten
 
|-
 
|2 Sam.
 
|6
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|ironie
 
|voorbeeld
 
|-
 
|2 Cor.
 
|11
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ironie
 
|
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|irriteren
 
|kind: vaders irriteert uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|irriteren
 
|vaders, irriteert uw kinderen niet
 
|-
 
|Gen.
 
|26
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Isaak
 
|belofte aan -
 
|-
 
|Gen.
 
|27
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Isaak
 
|blind
 
|-
 
|Gen.
 
|24
 
|:
 
|67
 
|
 
|
 
|Isaak
 
|getroost na zijn moeders dood
 
|-
 
|Gen.
 
|17
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Isaäk
 
|naam: betekenis: gelach, men lacht
 
|-
 
|Amos
 
|7
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Isael
 
|genoemd Isaäk
 
|-
 
|Jes.
 
|11
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Isai
 
|wortel van -
 
|-
 
|Amos
 
|1
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Islam
 
|eeuwige toorn jegens joden
 
|-
 
|Joh.
 
|16
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Islam
 
|extremisme: menen God te dienen door de doden
 
|-
 
|1 Kron.
 
|27
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Islam
 
|Mohammed was een krijgsman
 
|-
 
|Gen.
 
|16
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Ismael
 
|naam betekent: God verhoort
 
|-
 
|Gen.
 
|25
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Ismael
 
|nakomelingschap
 
|-
 
|Gen.
 
|21
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Ismael
 
|volk: tot een groot volk gesteld door God
 
|-
 
|Gen.
 
|25
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Ismaël
 
|begroef met Izak zijn vader Abraham
 
|-
 
|Gen.
 
|16
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Ismaël
 
|betekenis van de naam
 
|-
 
|Gen.
 
|28
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Ismaël
 
|dochter van -: Máhalath
 
|-
 
|Gen.
 
|17
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Ismaël
 
|gezegend
 
|-
 
|Gen.
 
|21
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Ismaël
 
|God was met -
 
|-
 
|Gen.
 
|21
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Ismaël
 
|volk: door God tot een volk gesteld, omdat hij Abrahams zoon is
 
|-
 
|Gen.
 
|17
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Ismaël
 
|volk: tot een groot volk gesteld door God
 
|-
 
|Richt.
 
|8
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Ismaeliet
 
|
 
|-
 
|Gen.
 
|37
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Ismaëlieten
 
|reisgezelschap van -
 
|-
 
|Spr.
 
|19
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|isolement
 
|sociaal -: door armoede
 
|-
 
|1 Kon.
 
|11
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|Israël
 
| -s overtreding: Salomo's dagen
 
|-
 
|Amos
 
|2
 
|:
 
|6
 
|v
 
|
 
|Israël
 
| -s overtredingen
 
|-
 
|1 Kon.
 
|9
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
| -s smaad onder de volken
 
|-
 
|1 Kon.
 
|9
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
| -s straf: door de volken onderkend
 
|-
 
|Amos
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
| -s uitverkiezing
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Israël
 
|10 stammen: in Assyrie ('tot op dezen dag')
 
|-
 
|Matth.
 
|19
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Israël
 
|12 stammen in de toekomst bekend
 
|-
 
|Jac.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|12 stammen in de verstrooiing
 
|-
 
|Jes.
 
|14
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|aanhangen: door vreemdelingen
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Israël
 
|aanneming: hiervoor is geloof nodig
 
|-
 
|Num.
 
|1
 
|:
 
|46
 
|
 
|
 
|Israël
 
|aantal, 2:32
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Israël
 
|aanwas: door God bewerkt
 
|-
 
|Jes.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afgehouwen tronk
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|53
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afgezonderd door God uit alle volkeren
 
|-
 
|1 Kon.
 
|9
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afgoderij
 
|-
 
|Joz
 
|24
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afgoderij in Egypte
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afgoderij voorzegd
 
|-
 
|Hos.
 
|14
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afkering: God zal deze genezen
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afval van God voorzegd
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afval van God: gevolgen: prooi, kwaden
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afval van God: stappen
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afval van God: stappen
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Israël
 
|afval voorzegd
 
|-
 
|Jer
 
|12
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|akker Gods
 
|-
 
|Jer
 
|50
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|als geheel gezien
 
|-
 
|Micha
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ballingschap in Babel voorzegd
 
|-
 
|1 Kon.
 
|14
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ballingschap voorzegd
 
|-
 
|Jer
 
|29
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ballingschap voorzegd
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|7
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|ballingschap: oorzaken
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ballingschap: straf
 
|-
 
|Micha
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|barende vrouw
 
|-
 
|Jes.
 
|54
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bedroefde van geest
 
|-
 
|Jer
 
|2
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|begin: goed begin
 
|-
 
|2 Kron.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|begrip: 10 stammen
 
|-
 
|2 Kron.
 
|11
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|begrip: uit de 10 stammen: ganse - in Juda en Benjamin
 
|-
 
|1 Sam.
 
|15
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|behandeling: goede - van in wordt vergolden: geval: Kenieten
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|56
 
|
 
|
 
|Israël
 
|behoefte: rust: geeft God
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|69
 
|
 
|
 
|Israël
 
|behoudenis voor -
 
|-
 
|Jes.
 
|6
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bekering van - belet door God
 
|-
 
|Jer
 
|32
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|Israël
 
|belofte van God aan -: God zal hem weldoen
 
|-
 
|Hos.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bemind door God
 
|-
 
|Ps.
 
|108
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
|beminden van God
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|Israël
 
|benauwd
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Israël
 
|benauwd
 
|-
 
|Ps.
 
|129
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|benauwdheid
 
|-
 
|Jes.
 
|26
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|benauwdheid
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Israël
 
|beroerd door alle koninkrijken der aarde
 
|-
 
|Jer
 
|31
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bestand
 
|-
 
|Jer
 
|21
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bestreden door God
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bewaard tegen onderdrukking
 
|-
 
|Jer
 
|31
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bewaren: door God: als een herder zijn kudde
 
|-
 
|Mal.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bewaring van -
 
|-
 
|Micha
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bijeenvergadering
 
|-
 
|Ez.
 
|20
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bijeenvergadering uit de volken
 
|-
 
|Luk.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|blijdschap voor -: Jezus
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|blind volk
 
|-
 
|Luk.
 
|11
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|Israël
 
|boos geslacht indertijd
 
|-
 
|Marcus
 
|2
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Israël
 
|bruid van Christus
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|de Heilige Israëls
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Israël
 
|de Heilige van -
 
|-
 
|Hand.
 
|28
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Israël
 
|de hoop van -
 
|-
 
|Opb.
 
|21
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Israël
 
|de namen van de twaalf stammen vermeld op de poorten van het Nieuwe Jeruzalem
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Israël
 
|deels erfelijk ingenomen door vreemde volken
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
|deels verhard
 
|-
 
|Ezra
 
|9
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|dienstbaarheid: in dienstbaarheid, knechtschap
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|doel van God met -: verhoging boven alle volken
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|doel van God met -: verhoging boven alle volken
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Israël
 
|doel: Gods doel met -
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|doof volk
 
|-
 
|Jer
 
|51
 
|:
 
|20
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|door – zal God volken oordelen
 
|-
 
|1 Kon.
 
|10
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|door God bemind
 
|-
 
|Jer
 
|45
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|door God geplant, gebouwd en uitgerukt
 
|-
 
|Ez.
 
|39
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Israël
 
|door God gestraft
 
|-
 
|Luk.
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|dorsvloer van Christus
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|dwaas en onwijs volk
 
|-
 
|Jer
 
|2
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|een heiligheid was - voor God
 
|-
 
|Ps.
 
|106
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Egypte, in: niet gedachtig aan God, weerspannig later
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Egypte: - in een gehaat
 
|-
 
|Neh.
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ellende
 
|-
 
|Jer
 
|30
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ellende: door vele zonden
 
|-
 
|Jer
 
|32
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ellende: oorzaak: ongehoorzaamheid
 
|-
 
|Deut.
 
|29
 
|:
 
|22
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|ellende: vraag van de vreemde en de volken
 
|-
 
|Gal.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en Christendom: struikelblok
 
|-
 
|Jes.
 
|48
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en God: 'Mijn geroepene'
 
|-
 
|Jes.
 
|54
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en God: Deze heeft Zijn aangezicht voor - verborgen, een ogenblik, in een kleine toorn
 
|-
 
|Jes.
 
|49
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en God: door - zal God verheerlijkt worden
 
|-
 
|Jer
 
|5
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en God: God wreekt zich aan -
 
|-
 
|Jes.
 
|49
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en God: knecht van God
 
|-
 
|Hebr.
 
|8
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en God: relatie hersteld in nieuwe verbond
 
|-
 
|Jes.
 
|49
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en Jezus: Israël liet zich niet verzamelen (toepassing)
 
|-
 
|Gen.
 
|50
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Israël
 
|en Jezus: onderwerpt zich aan de Heer Jezus (toepassing)
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
|enkelingen geschapen tot Gods eer
 
|-
 
|Ps.
 
|106
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfdeel Gods
 
|-
 
|2 Sam.
 
|21
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfdeel van de Heer
 
|-
 
|Jes.
 
|63
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfdeel: weinig tijd bezeten
 
|-
 
|Ps.
 
|136
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfelijk bezit: land van Sihon en Og
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfelijk bezit: volken in Kanaan
 
|-
 
|Jer
 
|12
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfenis Gods
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfenis van -: de arbeid der volken
 
|-
 
|Joel
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfenis van God
 
|-
 
|Jer
 
|50
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfenis van God: geplunderd door de Chaldeeën
 
|-
 
|Ps.
 
|47
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|erfenis: door God verkozen
 
|-
 
|Ez.
 
|20
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Israël
 
|falen
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|formeerder van -: God
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|formeerder van -: God
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|formeerder van -: God
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|formeren: door God voor Hemzelf geformeerd
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geformeerd door God
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gegeven, door God, in de hand van hun benauwers
 
|-
 
|Jer
 
|31
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geliefd door God
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gelost: door God
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gelove God
 
|-
 
|Deut.
 
|33
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gelukkig
 
|-
 
|Ps.
 
|149
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gemaakt door God
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geplant door God
 
|-
 
|Jes.
 
|54
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geroepen: door God: als een verlaten vrouw
 
|-
 
|Joz
 
|9
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gerucht over - bij de Gibeonieten
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gescheurd: door God als straf
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geschiedenis: toorn van God over hen tot het einde toe
 
|-
 
|Ps.
 
|44
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geschiedenis: verovering van het beloofde land
 
|-
 
|Joz
 
|24
 
|:
 
|2
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|geschiedkundige terugblik
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geslacht van -: uit het geslacht van -: Paulus
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geslacht: verkeerd en verdraaid
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|getuigen van God
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|getuigen van Gods enigheid en grootheid
 
|-
 
|Deut.
 
|30
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gevangenis, in g
 
|-
 
|Jer
 
|32
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Israël
 
|gevangenis: God zal deze wenden
 
|-
 
|Jes.
 
|63
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Israël
 
|geworden als de heidenen, zonder God
 
|-
 
|Hos.
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God bemint de kinderen van Israël
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God bewaarde - als zijn oogappel
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God bezocht Israël in/door Jezus
 
|-
 
|Jes.
 
|46
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God draagt – van de moederschoot af
 
|-
 
|Ps.
 
|44
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God had een welbehagen in hen
 
|-
 
|Jes.
 
|29
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God handelt wonderlijk met dit volk
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God heeft hem liefgehad
 
|-
 
|Jer
 
|3
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God is de leidsman van haar jeugd
 
|-
 
|Num.
 
|23
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God is met -
 
|-
 
|Hos.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God niet haar man, zij niet Zijn vrouw
 
|-
 
|Hebr.
 
|8
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God sloeg geen acht meer op hen
 
|-
 
|2 Kon.
 
|10
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God van -
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God van -:Jhwh
 
|-
 
|Klg.
 
|5
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God verbolgen tegen –
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God vergeet - niet
 
|-
 
|Jer
 
|11
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God voor Israël tot een God mits gehoorzaamheid van het volk
 
|-
 
|Num.
 
|35
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God woonde in het midden van het land Israël
 
|-
 
|Jes.
 
|14
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God zal - nog verkiezen
 
|-
 
|Deut.
 
|30
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God zal wederkeren tot hen
 
|-
 
|Jes.
 
|14
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God zal zich over Jakob ontfermen
 
|-
 
|Ps.
 
|106
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God: erfdeel van Hem
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|God: God heeft zijn volk niet verstoten
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God: God heeft zijn volk tevoren gekend
 
|-
 
|Zach.
 
|8
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God: God weer tot een God van -
 
|-
 
|1 Kon.
 
|6
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God: in hun midden wel of niet wonen
 
|-
 
|Ex.
 
|6
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God: is JHWH
 
|-
 
|Klg.
 
|5
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God: Israël: zou God Israël geheel verwerpen?
 
|-
 
|1 Kon.
 
|6
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|God: verlaten of niet door God
 
|-
 
|Hos.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|God: zal met God trouwen
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gode tot een volk des eigendoms
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods deel is zijn volk Israël
 
|-
 
|1 Kron.
 
|16
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods dienaar
 
|-
 
|Ex.
 
|4
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods eerstgeborene
 
|-
 
|Deut.
 
|14
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods eigen volk
 
|-
 
|Ps.
 
|135
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods eigendom
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods erfdeel
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|53
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods erfdeel
 
|-
 
|Ps.
 
|94
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods erfdeel
 
|-
 
|Micha
 
|7
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods erfenis
 
|-
 
|Ps.
 
|94
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods erve
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods gezalfden en profeten
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods knecht
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods knecht
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods knechten
 
|-
 
|Mal.
 
|1
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods liefde tot -
 
|-
 
|Zach.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods oogappel
 
|-
 
|Jer
 
|13
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods plan met -
 
|-
 
|Ps.
 
|135
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods uitverkorene
 
|-
 
|1 Kron.
 
|16
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods uitverkorenen
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|43
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods uitverkorenen
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods uitverkorenen
 
|-
 
|Deut.
 
|4
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods verbond met Israël blijvend
 
|-
 
|Ex.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|1 Sam.
 
|9
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|Neh.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|43
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|Joel
 
|2
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|77
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk
 
|-
 
|Deut.
 
|29
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk: bevestiging
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Gods volk: tot in eeuwigheid
 
|-
 
|Jer
 
|32
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Israël
 
|grond kopen in -
 
|-
 
|2 Sam.
 
|24
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|grootte van het volk
 
|-
 
|Ps.
 
|129
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|haat jegens -
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|11
 
|,
 
|14
 
|Israël
 
|handeling ten opzichte van -: hun jaloersheid opwekken
 
|-
 
|Ex.
 
|32
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hardnekkig volk
 
|-
 
|Ex.
 
|34
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hardnekkig volk
 
|-
 
|Deut.
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hardnekkig volk
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heden: blind en doof
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heeft geloof nodig
 
|-
 
|Deut.
 
|4
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heeft toekomst
 
|-
 
|Ez.
 
|37
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heel – zal herleven
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heerlijk gemaakt in het verleden door God
 
|-
 
|Klg.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heerlijkheid: ter aarde geworpen
 
|-
 
|Zach.
 
|8
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heidenen: een vloek onder de heidenen
 
|-
 
|Zach.
 
|8
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heidenen: een zegening onder de heidenen
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heilig -volk: dat moest Israël wezen
 
|-
 
|Deut.
 
|14
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|heilig volk
 
|-
 
|Ps.
 
|71
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Heilige - is God
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Heilige van –: God
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|helpen van -: door God
 
|-
 
|Jer
 
|50
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herders: hadden volk verleid
 
|-
 
|Jer
 
|12
 
|:
 
|15
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|herstel
 
|-
 
|Jer
 
|33
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel
 
|-
 
|Hos.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|herstel
 
|-
 
|Amos
 
|9
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel in toekomst
 
|-
 
|Jer
 
|32
 
|:
 
|44
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel voorzegd
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel: aanneming door God
 
|-
 
|Jer
 
|50
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|herstel: begin
 
|-
 
|Hand.
 
|15
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel: begin door de Heer Jezus en de apostelen
 
|-
 
|Jer
 
|33
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel: gezondheid, overvloed van vrede en waarheid
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel: indirecte aanwijzing
 
|-
 
|Hos.
 
|6
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|herstel: na 2 millenia
 
|-
 
|Jer
 
|33
 
|:
 
|7
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|herstel: voorzegd
 
|-
 
|Ez.
 
|38
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hersteld
 
|-
 
|Ez.
 
|38
 
|:
 
|11
 
| -
 
|12
 
|Israël
 
|hersteld, vs 14
 
|-
 
|Zach.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hervergadering
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|hervergadering: door God
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|hervergadering: door God
 
|-
 
|Gal.
 
|6
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Israël
 
|het - van God: het ware of geestelijke -
 
|-
 
|Zach.
 
|7
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|het gewenste land
 
|-
 
|Hand.
 
|10
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|Israël
 
|het land van de Joden
 
|-
 
|Hos.
 
|9
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|het prille - in Gods oog
 
|-
 
|Micha
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hinkende
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hoofd: God zal - tot een hoofd maken
 
|-
 
|Ezra
 
|7
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hoofden van -
 
|-
 
|Jer
 
|5
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hoop op herstel
 
|-
 
|Jer
 
|4
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hoop voor -s herstel
 
|-
 
|Jer
 
|12
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Israël
 
|huis Gods
 
|-
 
|Jes.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|huis Jakobs
 
|-
 
|Ez.
 
|44
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|huis van - zijn wederspannigen
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|Israël
 
|huis van Jakob
 
|-
 
|Ex.
 
|1
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Israël
 
|hulp aan -, tegen de wereld in, wordt door God beloond (toepassing)
 
|-
 
|Jer
 
|31
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|Israël
 
|huwelijk met -: door God
 
|-
 
|1 Kon.
 
|4
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|Israël
 
|ieder onder zijn wijnstok: Salomo's tijd
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in - geloof vinden
 
|-
 
|Jes.
 
|26
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in barensnood, vgl. Openbaring
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in benauwdheid
 
|-
 
|Hos.
 
|3
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in de periode van de Gemeente
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|in Egypte
 
|-
 
|Jes.
 
|52
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in Egypte
 
|-
 
|Deut.
 
|6
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in Egypte: Farao's dienstknechten
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in Egypte: verdrukt
 
|-
 
|Ez.
 
|23
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in Egypte: zonde: hoererij
 
|-
 
|Hebr.
 
|11
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in getal gelijk als de sterren
 
|-
 
|Hebr.
 
|11
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in getal gelijk als de zandkorrels aan de oever van de zee
 
|-
 
|Deut.
 
|4
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in getal verminderd door straf
 
|-
 
|Deut.
 
|6
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in het leven behouden dankzij gehoorzaamheid
 
|-
 
|Num.
 
|14
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|in het midden van - is God
 
|-
 
|Ezra
 
|9
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|inwonende en aangrenzende volken
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|62
 
|
 
|
 
|Israël
 
|inwonertal: verminderd door vloek
 
|-
 
|Jer
 
|51
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Israël
 
|is een set krijgswapenen in Gods hand
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Israël
 
|is van God
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Israëlieten zullen om hun Godsgeloof niet beschaamd worden
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Israëlieten zullen om hun Godsgeloof niet tot schande worden
 
|-
 
|Rom.
 
|9
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|Israël
 
|jaagde naar een wet van gerechtigheid
 
|-
 
|1 Kron.
 
|6
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Jakob
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Jakob genoemd
 
|-
 
|Gen.
 
|42
 
|:
 
|17
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|Jakob s benauwdheid
 
|-
 
|Deut.
 
|33
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Jakob s gemeente geheten
 
|-
 
|Gen.
 
|47
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Jakobs familie waren schaapherders
 
|-
 
|Rom.
 
|10
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Israël
 
|jaloersheid: opgewekt door gelovige heidenen
 
|-
 
|Deut.
 
|33
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Jeschurun genoemd
 
|-
 
|Jer
 
|3
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Israël
 
|jeugd van -
 
|-
 
|Jer
 
|18
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Israël
 
|jonkvrouw
 
|-
 
|1 Kon.
 
|14
 
|:
 
|23
 
|v
 
|
 
|Israël
 
|Juda: zonden
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kenmerk: wederspannig
 
|-
 
|Jer
 
|4
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kinderen
 
|-
 
|Neh.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kinderen -s: teruggekeerde ballingen
 
|-
 
|Hos.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kinderen van God, in de toekomst
 
|-
 
|Amos
 
|7
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Israël
 
|klein is -
 
|-
 
|Amos
 
|7
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Israël
 
|klein is -
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Israël
 
|klein volk, 'volkje Israëls'
 
|-
 
|Matth.
 
|20
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Israël
 
|klimaat: warm
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Israël
 
|knecht van God
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|54
 
|
 
|
 
|Israël
 
|knecht van God
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Israël
 
|knecht van God: uitverkoren
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|Israël
 
|knechtschap in het land -
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Koning van -: God
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|Koning van -: God
 
|-
 
|Joh.
 
|18
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|Israël
 
|koning van -: Jezus
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|Israël
 
|koning van -: zal Jezus zijn
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|Israël
 
|koningschap in -: voorxzegd
 
|-
 
|Hand.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Israël
 
|koninkrijk voor - herstellen
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|krenken: door de kinderen der verkeerdheid
 
|-
 
|Jer
 
|13
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kudde Gods
 
|-
 
|Jes.
 
|40
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kudde van God
 
|-
 
|Jer
 
|40
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kwaad - overkomen: oorzaak: zonde
 
|-
 
|Jer
 
|32
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|Israël
 
|kwaad doend
 
|-
 
|Richt.
 
|6
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Israël
 
|land aan het volk gegeven
 
|-
 
|Gen.
 
|35
 
|:
 
<