Onderwerpenregister bij de Bijbel/N: verschil tussen versies

Uit Christipedia
(Leegmaken om daarna geheel te verversen)
Labels: Vervangen Handmatige ongedaanmaking
k (Geheel ververst)
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{Onderwerpenregister}}
 
{{Onderwerpenregister}}
  +
{| class="wikitable"
  +
|Mark.
  +
|14
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|na
  +
|2 dagen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|4
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|alle dingen zijn - en geopend voor God
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|25
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|en gekleed worden
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|25
  +
|:
  +
|38
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|en gekleed worden
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|fig. naakt: bevonden worden bij de wederkomst
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
| -
  +
|18
  +
|naakt
  +
|geestelijk -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|geestelijk - (toepassing)
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|20
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|Jesaja -
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|mens komt - uit de moederschoot en keert - weder
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|9
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|Noach ontblootte zich
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|zie ook Ongekleed
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|naakt
  +
|zijn
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|58
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|naakte
  +
|te bedekken
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|18
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|naakte
  +
|te kleden
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|28
  +
|:
  +
|48
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|als vloek
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|9
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|bedekken
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|2
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|bedekken
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|besef van naaktheid
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|8
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|en demonie
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|11
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|in -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|8
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|kan ons niet scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|2
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|oorspronkelijke toestand
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|schande van -
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|zie ook Schaamte
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|9
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|zien: vermijden
  +
|-
  +
|Hab.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|zoeken te aanschouwen
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|16
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|naaktheid
  +
|
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|18
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|naald
  +
|oog van de -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|65
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|andere - krijgen Gods knechten
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|1
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|andere naam krijgen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|1
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|betekenis
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|boven alle - gesteld is Christus
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Christus -: niet verloochenen
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Christus heeft een - boven alle naam gekregen
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Christus' - welriekende olie (toepassing)
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|33
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|des HEEREN: uitgeroepen door God zelf, 34:6
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|een - gelijk de - is van de groten
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|56
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|eeuwige - ontvangen: van God
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|gebruik als zijnde een persoon
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|15
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|getal van de - van het Beest
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|6
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|geval van naamgeving: Jerubbaal voor Gideon
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|5
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|geven: aan de mensen: door God
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|18
  +
|:
  +
|3
  +
|v
  +
|
  +
|naam
  +
|geven: betekenis
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|17
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|geven: betekenis geven
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|geven: door Jezus
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|God maakte David een -
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|God maakte Zich een - door de Kanaänietische volken uit te stoten
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Gods - niet ijdel gebruiken
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Gods -: "Uw naam worde grootgemaakt tot in eewigheid"
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|20
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Gods -: gebruiken: niet ijdel
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|27
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Gods –: in Gods naam valselijk profeteren
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|12
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Gods naam: God laat na terwille v.z. -
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Gods: de naam Mijner heiligheid
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|7
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|goede - beter dan goede olie
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|22
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|goede - is uitgelezener dan rijkdom
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|groot maken: door God
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|7
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|grote -: David: door God gemaakt
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|11
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|hebben: een naam hebben
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|12
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|iem. - verheerlijken
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|6
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|iemands - als slecht verwerpen
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|22
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|iets tot een Naam maken
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|25
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in - van iem.
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in [de] van onze Heer Jezus Christus de Vader danken
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|:
  +
|47
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in Christus' naam prediken
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|18
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in de - van
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|20
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in de - van Christus: leven hebben
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|17
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in de - van de Vader: bewaren
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|21
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in de - van God spreken: geval
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in de – van de Heer: zalven met olie in Zijn naam
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|18
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in de naam des HEREN dienen
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|17
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in de naam van de Vader: bewaar
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|29
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in eigen -
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|25
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in iem. - spreken: voorbeeld
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|14
  +
|:
  +
|13
  +
|v
  +
|
  +
|naam
  +
|in Jezus’ – bidden
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in naam van de Heer Jezus doen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|10
  +
|:
  +
|41
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in naam van iemand ontvangen
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|43
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|in zijn eigen - komen
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|13
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Israël moest tot een naam (roem) voor God zijn
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|6
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|kwade -
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|5
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|mannen van -
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|6
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|mannen van -: reuzen
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|nieuwe -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|62
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|nieuwe - voor Jeruzalem
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|12
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|nieuwe -: door God gegeven: Absalom
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|48
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|nominale godsdienst, zonder waarheid en gerechtigheid
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|4
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|Salomo's naam was onder alle heidenen rondom
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|tot een – wezen: het zal de HEERE wezen tot een –
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|26
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|tot een naam zetten: bekend, beroemd
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|10
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|twee namen van een persoon: Kelaja en Kelita
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|uitnemender – dan de engelen heeft Jezus
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|1
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|van Jezus: verheerlijken in de gelovigen
  +
|-
  +
|Num.
  +
|32
  +
|:
  +
|38
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|van steden veranderen
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|23
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|veranderen: door iemand anders: geval: Eljakim -> Jojakim
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|20
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|verandering van –: Pashur → Magor-missabib
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|24
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|verandering: Mattanja => Zedekia
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|9
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|verkort: Saulus, Saul
  +
|-
  +
|Ruth
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|vermaard maken: maak uw - vermaard in Bethlehem
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|1
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|vermeld, hoewel van later oorsprong: Israël
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|63
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|zich een eeuwige - maken: door God
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|63
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|naam
  +
|zich een heerlijke - maken: door God
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|13
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Naam
  +
|de -
  +
|-
  +
|3Jo
  +
|
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Naam
  +
|voor de - uitgaan
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|4
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Naäman
  +
|de Syriër
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|15
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naamchristen
  +
|wordt weggenomen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|naamchristen
  +
|
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|3
  +
|:
  +
|18
  +
|v
  +
|
  +
|naamchristen
  +
|
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|1
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|naamgeving
  +
|door God
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|22
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|naamgeving
  +
|door God: Salomo
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|38
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|naamgeving
  +
|grond voor een naam: gebeurtenis bij bevalling
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|naamgeving
  +
|plaats kreeg later deze naam
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|4
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|naamgeving
  +
|plaats kreeg later deze naam, vgl. 5:9
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|20
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|begeren wat van uw naaste is: verboden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|3
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|begrip
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|behagen, ten goede
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|28
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|David was de - van Saul
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|22
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|dienst van een -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|13
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|kwaad doen aan de –
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|12
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|liefhebben
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|22
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|liefhebben: door ons: als onszelf
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|19
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|naarstig berispen van de -
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|19
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|niet bedrieglijk verdrukken
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|4
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|oordelen van uw -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|11
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|verachten van de -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|verachten van de -: is zonde
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|10
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|vraag wie mijn naaste is
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|11
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|10
  +
|:
  +
|36
  +
|
  +
|
  +
|naaste
  +
|zijn
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|12
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|naastenliefde
  +
|
  +
|-
  +
|Ruth
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nabestaande
  +
|Boaz was Noamie en Ruth -
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|18
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nabestaande
  +
|
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|22
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|de tijd is -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|de tijd is –
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|einde van alles is -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|gekomen door het bloed van Christus
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|23
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|God - om te verlossen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|145
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|God is - allen die Hem aanroepen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|God is –: roept Hem aan terwijl Hij – is
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|21
  +
|
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|uw verlossing is -
  +
|-
  +
|Zef.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nabij
  +
|grote dag van de HEER is -
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|5
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Naboth
  +
|toepassing
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|21
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Naboth
  +
|
  +
|-
  +
|Job
  +
|7
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
| -en der moeite
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|8
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|derde deel verduisterd
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|55
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|des -s ben ik Uws Naams gedachtig geweest
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|4
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|2
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|20
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag (volgorde van noemen)
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|26
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag God dienen
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|11
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|en dag: etmaal
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|9
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|fig.
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|fig. - der wereld
  +
|-
  +
|Micha
  +
|3
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|fig. - worden
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|13
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|fig. is vergevorderd
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|104
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|gedierte des wouds treedt uit bij -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|21
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|geen - in het Nieuwe Jeruzalem
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|22
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|geen nacht meer in het Nieuwe Jeruzalem
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|v
  +
|
  +
|nacht
  +
|geestelijk
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|12
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|het paaslam eten in de –
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|Jozef nam het kind en zijn moeder ‘s nachts mee
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|13
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|Judas ging in de nacht naar buiten
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|139
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|licht om mij dankzij God
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|misdaad in de -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|61
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|te middelnacht opstaan om God te loven
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|16
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|uittocht uit Egypte, bij nacht
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|van de - zijn
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|12
  +
|:
  +
|42
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|van Jahweh: nacht van het Pascha
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|33
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|verbond van dag en nacht
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|33
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|wisseling dag en nacht: bewaard door God
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|1
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|zogenoemd het donkere deel van etmaal
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|13
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|zonden die vooral 's nachts gepleegd worden
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|8
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|nacht
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nachtbraken
  +
|
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|46
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nachtgezicht
  +
|gevallen
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nachtgezicht
  +
|in een - werd aan Daniël de verborgenheid geopenbaard
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|7
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nachtgezicht
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nachtleven
  +
|
  +
|-
  +
|Job
  +
|7
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nachtmerrie
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|14
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nachtuil
  +
|
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|7
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nachtwaak
  +
|middelste
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|14
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nachtwaak
  +
|tussen 3 en 6 uur 's ochtend
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|6
  +
|:
  +
|48
  +
|
  +
|
  +
|nachtwaak
  +
|vierde -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|63
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nachtwake
  +
|in de nachtwaken aan God denken
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|24
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Nadab
  +
|
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|24
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Nadab
  +
|
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|de dag van de komst van de Heer zien -
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|met een waarachtig hart, in volle zekerheid van geloof
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|4
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|nadert tot God: en Hij zal tot u naderen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|7
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|tot God –: door een betere hoop
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|7
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|tot God: door Jezus
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|58
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|tot God: lust daartoe hebben
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|29
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|tot God: met lippendienst
  +
|-
  +
|Zef.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|tot God: nalaten te doen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|4
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|naderen
  +
|tot troon van genade: met vrijmoedigheid
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|12
  +
|:
  +
|18
  +
|v
  +
|
  +
|naderen
  +
|tot wat (niet) en wie zoal
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|49
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Naftali
  +
|profetie aangaande
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|21
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nagel
  +
|vrouw: nagels besnijden
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|58
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nageslacht
  +
|die uit u voortkomen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|112
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nageslacht
  +
|gezegend om de vader
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|11
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nageslacht
  +
|talrijk – van Abraham
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nageslacht
  +
|van Abraham
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|Nahalol
  +
|
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|19
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Nahas
  +
|
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nahoereren
  +
|andere goden -
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|8
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|nahoereren
  +
|de Baäls
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nahoereren
  +
|goden –
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|nahoereren
  +
|goden –: ontuchtig achterna lopen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|31
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nahoereren
  +
|
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|5
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nahoereren
  +
|
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|22
  +
|:
  +
|20
  +
|v
  +
|
  +
|Nahor
  +
|zonen van -
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|6
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|naijver
  +
|bij God
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|32
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|naijver
  +
|God tot - verwekken: door afgoderij
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|naijver
  +
|Gods -
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|11
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|naijver
  +
|van God
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|naijverig
  +
|God is –
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|11
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|naijverig
  +
|Paulus was - over de Corinthiers
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Naijverige
  +
|naam van God
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|najagen
  +
|Adoni-bezek
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|16
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|najagen
  +
|gerechtigheid
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|51
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|najagen
  +
|gerechtigheid
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|15
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|najagen
  +
|gerechtigheid -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|11
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|najagen
  +
|het goede vroeg -
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|najagen
  +
|oostenwind -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|21
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|najagen
  +
|rechtvaardigheid, weldadigheid
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|11
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|nakomeling
  +
| -en der rechtvaardigen zullen ontkomen
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|21
  +
|v
  +
|
  +
|nalaten
  +
|door God als reactie op ongehoorzaamheid
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|21
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|door God: om des verbonds wil
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|7
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|gebod van God -
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|12
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|geboden
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|23
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|niet na te laten: kleine dingen
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|26
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|om de gevolgen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|15
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|omwille van je zending
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|28
  +
|v
  +
|
  +
|nalaten
  +
|te verdrijven
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|te verdrijven wegens de ijzeren strijdwagens
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|25
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|terwille van het gebod
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|vijanden te verdrijven
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|27
  +
|v
  +
|
  +
|nalaten
  +
|vijanden te verdrijven
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|1
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|vijanden te verslaan, uit vrees
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|14
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|voor de Heer
  +
|-
  +
|Jona
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|wat je gezegd hebt: door God
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|23
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nalaten
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|49
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nalatenschap
  +
|
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|9
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nalatigheid
  +
|geval
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|30
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nalatigheid
  +
|pascha
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|25
  +
|:
  +
|45
  +
|
  +
|
  +
|nalatigheid
  +
|verwijtbare nalatigheid
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|4
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nalatigheid
  +
|zonde van –: wie weet goed te doen en het niet doet
  +
|-
  +
|Job
  +
|31
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nalatigheid
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nalezen
  +
|druiven –
  +
|-
  +
|Ruth
  +
|4
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Náomi
  +
|verkocht het stuk land van Elimélech
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|16
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Narcissus
  +
|
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|12
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nardus
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|naroepen
  +
|Jeremia nageroepen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|51
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Nathan
  +
|
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|21
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Nathanaël
  +
|uit Kana
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|1
  +
|:
  +
|46
  +
|v
  +
|
  +
|Nathanaël
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|einde door Gods verwerping
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|22
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|genezing van de -s
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|15
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|God is Koning van de -s
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|heilige -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|19
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|naties slaan
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|21
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|naties zullen door haar licht wandelen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|2
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|openbaring voor de naties
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|schandvlek der -en: de zonde
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|67
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|toekomst: de natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|11
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|toekomst: de naties zijn toornig geworden
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|67
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|toekomst: God zal de natiën leiden
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|12
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|toekomst: Jezus zal alle naties hoeden met een ijzeren staf
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|natie
  +
|zonde is een schandvlek der natiën
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|117
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|natien
  +
|prijst Hem, alle -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|14
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|naturalisme
  +
|de hemel geeft druppelen
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|naturisme
  +
|niet goed (toepassing)
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|28
  +
|:
  +
|42
  +
|
  +
|
  +
|naturisme
  +
|tegen -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|naturisme
  +
|tegen -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|16
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|naturisme
  +
|tegen -
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|20
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|naturisme
  +
|tegen – (toepassing)
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|8
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|aan Jezus onderworpen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|24
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Christus had oog voor de -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|135
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|door God geregeerd
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|11
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|droogte, honger
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|45
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|en zedelijke orde in samenhang
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|3
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|gegevens over de Jordaan
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|4
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|gehoorzaamt aan Jezus
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|4
  +
|:
  +
|41
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|gehoorzaamt aan Jezus
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|10
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God betrokken bij -
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|10
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God gebruikt de natuur in de oorlog
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|6
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God onderhoudt de -
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God regeert de natuur, de dieren
  +
|-
  +
|Jona
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God regeert: door Zijn woord
  +
|-
  +
|Jona
  +
|1
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God regeert: God beschikte een vis
  +
|-
  +
|Jona
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God regeert: God sprak tot de vis
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|50
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God wendt de natuur aan
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|14
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God werkt door de natuur
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|7
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God werkt door de natuur: bij nakomelingschap
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|14
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|God werkt in de -: aardbeving
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|147
  +
|:
  +
|8
  +
|v
  +
|
  +
|natuur
  +
|God werkzaam in de -
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|goddelijke -: hiervan deelgenoten worden
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|31
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Gods bestuur in de -
  +
|-
  +
|Amos
  +
|4
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Gods werk
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|38
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Gods werk in de -: geeft lichaam aan nieuwe plant
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|8
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Gods werk in de natuur niet uit te vinden (toepassing)
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|147
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Gods woord werkt daarin
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|15
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|ingrijpen door God: God kloofde een holle plaats
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|8
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Jezus bestrafte de wind en de golfslag van het water
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|12
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Jezus door de korenvelden
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|13
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|Jezus zag wat in de natuur gebeurt
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|6
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|leren van de - (schepping)
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|6
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|les van de mier
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|5
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|mens van gelijke - als wij: Elia
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|18
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|middel door God ingezet
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|3
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|nieuwe -
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|3
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|nieuwe en oude -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|147
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|oorzaken in de -: God, wind
  +
|-
  +
|Job
  +
|12
  +
|:
  +
|7
  +
|v
  +
|
  +
|natuur
  +
|sprake der -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|toekomst: paradijselijk
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|toekomst: vrolijke uitingen
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|van dieren en mensen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|van nature de geboden van de wet doen
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|3
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|verderven: geval: op bevel van God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|10
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|verschijnselen: door God bestuurd: ontstaan regen
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|8
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|vruchteloosheid tijdens verval van het volk
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|4
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|werking
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|30
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|wijsheid in de -
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|natuur
  +
|zie ook Schepping
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|1
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|natuurlijk
  +
|gezicht
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|natuurlijk
  +
|natuurlijke mensen: die de Geest niet hebben
  +
|-
  +
|Job
  +
|37
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|(associatie)
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|107
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|als straf
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|7
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|door God gezonden
  +
|-
  +
|Amos
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|door God gezonden
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|8
  +
|:
  +
|2
  +
|v
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|overvloed van kikvorsen
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|6
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|105
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|16
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|natuurramp
  +
|
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|24
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|natuurverschijnsel
  +
|bliksem, door Jezus genoemd
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nauwkeurig
  +
|goede leer - navolgen
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nauwkeurig
  +
|navolgen: leer
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|9
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Abimelech -: hier niet goed
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|14
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|achtervolgen hier
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|andere goden -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|13
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|andere goden –
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|bedoeling
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|8
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Christus -: vergt zelfverloochening, kruisopname, volgen
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|25
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Christus voetstappen nawandelen (toepassing)
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Christus’ voetstappen –
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|3
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|de ark van het verbond -: volgt haar na!
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|3
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Ehud –
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|19
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Elia - : door Elisa
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|19
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Elia -: door Elisa
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|geloof
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|geloof van de voorgangers -
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|13
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God
  +
|-
  +
|Num.
  +
|32
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God -
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|17
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God -, vgl. 4:32
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|14
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God -: door Jozua
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|14
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God -: met je ganse hart
  +
|-
  +
|Num.
  +
|30
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God -: volharden in
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|14
  +
|:
  +
|8
  +
|,
  +
|14
  +
|navolgen
  +
|God -: volharding daarin
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|9
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God -: zich afkeren van Hem na te volgen
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|God verlaten en andere goden -
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|goede leer nauwkeurig -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|8
  +
|:
  +
|18
  +
|v
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Jezus -: consequenties
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|13
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Jezus – in nederige dienst
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|lankmoedigheid
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|leer van Paulus: nauwkeurig: door Timotheüs
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|liefde van Paulus -
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|losbandigheden -
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|nauwkeurig -: door Timotheüs: de leer van Paulus
  +
|-
  +
|Job
  +
|31
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|ogen: door het hart
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|13
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|om te dienen
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|17
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|Saul -
  +
|-
  +
|3Jo
  +
|
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|volg niet het kwade na, maar het goede
  +
|-
  +
|Num.
  +
|30
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|vs. zich van achter God afkeren
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|18
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|wijken van -: Hizkia week niet van God na te volgen
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|wijze van doen
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|zie ook Volgen
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|9
  +
|:
  +
|49
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|45
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|navolgen
  +
|
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|in het lijden
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|van de apostelen en van de Heer
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|6
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|van de voorbeeldige heiligen
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|van een fabel
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|van gemeenten zijn
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|van God: weest -s van God
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|11
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|van Paulus is – van Christus
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|weest mijn -s
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|navolger
  +
|weest samen mijn (Paulus') navolgers
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|navolging
  +
|bevorderen: door voorbeeld
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|9
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|navolging
  +
|Christus: vereist zelfverloochening
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|navolging
  +
|na de bekering
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|navolging
  +
|van Paulus
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|navolging
  +
|van Paulus en de zijnen
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|navolging
  +
|voorbeeld / geval
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|navorsen
  +
|door profeten
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|6
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|navragen
  +
|door de mannen van de stad
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|11
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|nawandelen
  +
|andere goden -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|11
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nawandelen
  +
|andere goden –
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|7
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nawandelen
  +
|andere goden – die u niet kent
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|7
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nawandelen
  +
|andere goden niet –
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nawandelen
  +
|ijdelheid –
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|23
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nawandelen
  +
|Jhwh -: verbond daartoe
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|13
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nawandelen
  +
|zonden -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|4
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|Nazarener
  +
|Jezus -
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|14
  +
|:
  +
|67
  +
|
  +
|
  +
|Nazarener
  +
|Jezus - genoemd
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Nazarener
  +
|Jezus de –
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|4
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|Nazareth
  +
|gebouwd op de rand van een berg
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|21
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Nazareth
  +
|in Galilea
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|10
  +
|:
  +
|38
  +
|
  +
|
  +
|Nazareth
  +
|Jezus van -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Nazareth
  +
|stad in Galilea
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|13
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nazireeër
  +
|Gods: Simson
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|16
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|Nazireeër
  +
|ongeschoren hoofd
  +
|-
  +
|Num.
  +
|6
  +
|:
  +
|2
  +
|v
  +
|
  +
|Nazireer
  +
|
  +
|-
  +
|Num.
  +
|6
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Nazireër
  +
|
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|26
  +
|:
  +
|71
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|Jezus de -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|18
  +
|
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|Jezus de -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|26
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|Jezus de - genoemd
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|22
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|Jezus de -: zo stelde Hij zichzelf aan Saulus voor
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|Jezus de –
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|24
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|sekte der -s
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Nazoreeër
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|60
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Nebajoth
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|46
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Nebo
  +
|afgod der Babyloniërs
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|5
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|Chaldeeër
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|4
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|God had tekenen en wonderen aan hem gedaan
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|4
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|grootheid
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|51
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|Israël: wat hij Israël heeft aangedaan
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|25
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|knecht van God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|27
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|knecht van God genoemd
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|leeuw
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|3
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|loofde God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Nebukadnezar
  +
|verderver der heidenen
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|22
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nederdalen
  +
|door God
  +
|-
  +
|Micha
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nederdalen
  +
|God zal - uit de hemel
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|18
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|Christus
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|16
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|van - zijn
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|van hart: Jezus
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|vernederen, zich: voor de Heer: dan verhoging
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|28
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|versus overmoedig (toepassing)
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|weest allen -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|18
  +
|
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|zichzelf vernederen: en verhoogd worden
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|10
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nederig
  +
|
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|4
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|aan -n geeft God genade
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|138
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|ctr. verhevene
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|57
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|God maakt levend de geest der -n
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|7
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|God troost de -n
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|15
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|God verhoogt het -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|138
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|God ziet de - aan
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|ontferming over de -n
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|tegenover hoogmoedige
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|29
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|van geest
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|12
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|voegt u bij de -n
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|29
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|zal de eer vasthouden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|30
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nederige
  +
|
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|aan te doen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|26
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|bewaren: gedenken eigen geringheid
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|bron: Christus, zie vers 11
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Christus -: in zijn geboorteplaats
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|18
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|David
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|18
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|David
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|7
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|David
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|15
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|David
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|26
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Davids -
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|6
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Davids -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|131
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Davids -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|20
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|de Heer dienen met alle -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|22
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|de vreze des HEEREN: lonend
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|denkaspect
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|eigenwillige, vleselijke -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|15
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|gaat voor de eer
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|7
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|geval: hoofdman
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|136
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|God dacht aan ons in onze -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|8
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|hoofdman Kapernaum
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|in - de ander uitnemender achten dan zichzelf
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|in alle -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Johannes' -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|22
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|loon der -: rijkdom, eer en leven
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|48
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Maria's -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|136
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|nederige staat
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|14
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|neem de laatste plaats
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|omgord met -
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Salomo's -
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|9
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|Sauls -
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|8
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|tijdelijke -
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|valse -, vs. 18
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|24
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|van David
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|van Judas: laat na zich broer van Jezus Christus te noemen
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|vleselijke -
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|nederigheid
  +
|zie Vernederen
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|11
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nederkomen
  +
|door God
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|als straf
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|25
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|door God bewerkt
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|23
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|geestelijk -: oorzaak: vermenging
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|20
  +
|:
  +
|18
  +
|v
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|ondanks Gods leiding
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|7
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|oorzaak: zonde
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|vanwege de HERE
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|8
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|vanwege zonde
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|6
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|vanwege zonde
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|4
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|vernietigende –
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|44
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nederlaag
  +
|
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|15
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|nee
  +
|zeggen
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|8
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nee
  +
|zeggen: door Jezus
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|4
  +
|:
  +
|43
  +
|
  +
|
  +
|nee zeggen
  +
|door Jezus
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|24
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|buigt u neer van verre
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|de gewone man zal neergebogen worden
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|33
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|opstaan en –
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|33
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|zich -: door Jozef en Rachel:voor Ezau
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|33
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|zich -: door Lea en haar kinderen:voor Ezau
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|33
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|zich -: door Zilpa, Bilha en hun kinderen: voor Ezau
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|13
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|zich – voor andere goden
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|neerbuigen
  +
|zich – voor u
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|31
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|neerdalen
  +
|door God
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|neerdalen
  +
|door God: in een wolk
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|9
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|neerdalen
  +
|door God: op de berg Sinai
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|118
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|neerhouwen
  +
|vijanden -
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|neerkomen
  +
|God: om te verlossen
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|19
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|neerslachtigheid
  +
|Elia
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|15
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|neerslachtigheid
  +
|Jeremia
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|28
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|neerslag
  +
|pulver en stof, als straf uit de hemel
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|neerslag
  +
|regen, sneeuw
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|neervallen
  +
|door de Wijzen uit het oosten
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|19
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|neervallen
  +
|tot aanbidding
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|19
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|neervallen
  +
|voor de voeten van een engel
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|neervallen
  +
|voor Gods troon: door de 24 ouderlingen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|8
  +
|:
  +
|47
  +
|
  +
|
  +
|neervallen
  +
|voor Jezus: door de van bloedvloeiïng genezen vrouw
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|18
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|neervellen
  +
|laat hen neergeveld worden voor Uw aangezicht
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|4
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|neerwerpen
  +
|door een demon: de bezetene
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|neerwerpen
  +
|neergeworpen, maar niet omkomend
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|12
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|negatief
  +
|verbod gehoorzamen geeft zegen
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|negatief
  +
|wees op je hoede. Alternatief, positief: groeit (geestelijk) op
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|13
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|Négeb
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|13
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|neger
  +
|zwarte huid
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|5
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Nehemia
  +
|arbeid
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|8
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Nehemia
  +
|Hattirsatha
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Nehemia
  +
|landvoogd
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|12
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Nehemia
  +
|landvoogd
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Nehemia
  +
|tijd
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|21
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|neigen
  +
|door God: des konings hart
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|neigen
  +
|het hoofd ter aarde –
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|51
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|neigen
  +
|neigt naar Mij het oor
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|8
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|neigen
  +
|zich - tot gierigheid
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|11
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|neigen
  +
|zich – voor Mozes
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|24
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|neigen
  +
|zijn hart – tot God
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|breken: van een ongelost eerstgeboren ezelsveulen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|48
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|Israëls nek een ijzeren zenuw
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|17
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|verharden
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|9
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|verharden
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|9
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|verharden
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|7
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|verharden
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|19
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|verharden om Gods woorden niet te horen
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|9
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|verharden: zijn - verharden
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|36
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|zijn - verharden
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|17
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nek
  +
|zijn - verharden
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|24
  +
|:
  +
|48
  +
|
  +
|
  +
|nemen
  +
|een dochter van de broer van mijn heer nemen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|16
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Nereus
  +
|
  +
|-
  +
|Job
  +
|39
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|nest
  +
|maken: door een arend: in de hoogte
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|12
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|net
  +
|der bozen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|66
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|net
  +
|God had het volk Israël in het - gebracht
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|23
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|net
  +
|Kanaänieten tot een –
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|140
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|net
  +
|uitspreiden voor iemand
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|11
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|Nethinim
  +
|woonplaats der -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|30
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|neus
  +
|drukking van de neus brengt bloed voort
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|3
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|neusring
  +
|
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|5
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|neutraliteit
  +
|
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nevel
  +
|door de storm voortgedreven nevelen nevelen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|5
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|New Age
  +
|afgod Gaia
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|13
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|New Age
  +
|kritiek: eigen geest kan misleiden
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|41
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|New Age
  +
|tegen - (toepassing)
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Nicodemus
  +
|farizeeër
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Nicodemus
  +
|overste der Joden
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|19
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|Nicodemus
  +
|
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Nicolaïeten
  +
|leer van de -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Nicolaïeten
  +
|werken van de -: gehaat door de Heer Jezus
  +
|-
  +
|Job
  +
|16
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|doorsplijten: God heeft mijn nieren doorspleten (zo Job)
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|doorzoeken nieren en harten: door Christus
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|139
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|God bezit mijn nieren
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|17
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|God proeft de -en
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|20
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|God ziet de -en
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|16
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|onderwijs door de -en
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|11
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|proeven van de nieren: door God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nier
  +
|verre van hun nieren is God, maar nabij in hun mond
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|7
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nieren
  +
| - beproeven: door God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nieren
  +
|begrip: innerlijk
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nieren
  +
|God nabij onze -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|41
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|niet
  +
|minder dan - zijn: gezegd van mensen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|40
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|niet
  +
|volken bij God minder geacht dan niet en ijdelheid
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|41
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|niet
  +
|worden als niet: Israëls tegenstanders
  +
|-
  +
|Col.
  +
|4
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|niet-gelovige
  +
|houding tegenover -n, omgang met hen
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|niet-gelovige
  +
|is 'buiten' ten opzichte van het huis van God, de gemeente
  +
|-
  +
|Col.
  +
|4
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|niet-gelovige
  +
|is buiten
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|41
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nietig
  +
|ding: worden de vijanden van Israël
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|41
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|nietig
  +
|dingen zijn hun werken
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nietig
  +
|mens
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|14
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nietigheid
  +
|profeteren van –
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|10
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|niets
  +
| - zijn: Paulus
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|1
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|niets
  +
|door God uitverkoren
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|9
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|niets
  +
|Jezus als - geacht
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|6
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|niets
  +
|zijn
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|niets
  +
|zijn: Paulus: 'ook al ben ik niets'
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|5
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Nietschze
  +
|Umwertung aller Werte (associatie)
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|52
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|dingen: -e de voortbrengen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|5
  +
|
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|en oud
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|18
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|geest: nieuwe geest
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|43
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|God maakt iets – s
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|18
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|hart
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|land: ontgin u een - land
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|33
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|lied
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|lied: zingt de HEER een - lied
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|1
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|niets -s onder de zon
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|66
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|niets -s onder de zon
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|48
  +
|:
  +
|6
  +
|v
  +
|
  +
|nieuw
  +
|nieuwe dingen: God doet ze horen
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|21
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|nieuwe hemel, nieuwe aarde
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|6
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|nieuwe schepping
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|2
  +
|:
  +
|21
  +
|v
  +
|
  +
|nieuw
  +
|nieuwe stof
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|13
  +
|:
  +
|52
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|oud: - en o
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|5
  +
|
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|weerstand tegen het -e
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nieuw
  +
|zie ook Vernieuwen
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|15
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Nieuwe Testament
  +
|ontstaan
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|7
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nieuwheid
  +
|van geest: daarin dienen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|6
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nieuwheid
  +
|van leven
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|nijd
  +
|is verrotting der beenderen
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|4
  +
|:
  +
|5
  +
|v
  +
|
  +
|nijd
  +
|Kains -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|73
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nijd
  +
|op de goddelozen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|23
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nijd
  +
|over zondaars: nalaten
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|30
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nijd
  +
|Rachels -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|24
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nijd
  +
|tegen - jegens zondaars
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|27
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nijd
  +
|
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nijd
  +
|
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|27
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nijdigheid
  +
|
  +
|-
  +
|Amos
  +
|9
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Nijl
  +
|rivier van Egypte
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|11
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Nijl
  +
|toekomst
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Nikópolis
  +
|Paulus had besloten in Nikópolis te overwinteren
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|10
  +
|:
  +
|8
  +
|v
  +
|
  +
|Nimrod
  +
|zoon van Cusch, geweldig, jager
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Nimrod
  +
|
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|10
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Nineve
  +
|gebouwd door Assur
  +
|-
  +
|Jona
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Ninevé
  +
|grote stad
  +
|-
  +
|Zef.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|Ninevé
  +
|verwoesting voorzegd
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|37
  +
|:
  +
|38
  +
|
  +
|
  +
|Nisroch
  +
|god van Sanherib
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|7
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|600 jaren oud toen de zondvloed kwam
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|9
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|950 jaar werd hij
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|9
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|akkerman
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|17
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|dagen van -
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|dagen van -
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|7
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|gehoorzaamheid
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|6
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|genade bij God vond hij
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|leefde in een wereld van goddelozen
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|prediker van de gerechtigheid
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|7
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|rechtvaardig
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|rechtvaardig, oprecht
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|5
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|11
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|Noach
  +
|
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|8
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Nobah
  +
|
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|4
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|Nod
  +
|
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|7
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|dagelijks -
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|6
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|God heeft ons niet nodig om de ark terug te brengen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|6
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|hebben
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|9
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|hebben: genezing
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|hebben: iets geleerd te worden
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|hebben: melk
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|16
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|hebben: mensen – hebben
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|2
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|hebben: niet - hebben dat iemand u leert
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|iets is -er dan iets anders, ter wille van u
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|nodig
  +
|spreken tot opbouwing waar dat - is
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|9
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nodige
  +
|in bezit van al het -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|59
  +
|
  +
|
  +
|noemen
  +
|gebruik: een zoon vernoemen naar zijn vader
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|43
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|noemen
  +
|naar Gods naam
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nomadisch
  +
|God heeft als het ware een - bestaan gehad
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|8
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|barens- van de schepping
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|2
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|drijft tot God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|143
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|drijft tot toewijding aan God
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|1
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|God verlost uit alle -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|21
  +
|
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|grote - in Israël
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|8
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|in - verkeren
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|15
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|in - zijnde zich bekeren
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|6
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|in noden
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|in noden
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|lichamelijke -n
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|8
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|op zee
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|10
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|uit alle nood verlost God
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|vertroost in -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|143
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|wat te doen: bidden
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|143
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|wat te doen: gedenken aan Gods daden
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|116
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|nood
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|132
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
| -n zal God met brood verzadigen
  +
|-
  +
|Job
  +
|30
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|beangst over de -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|31
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|de deugdelijke vrouw helpt de -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|31
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|doe de - recht
  +
|-
  +
|Job
  +
|24
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|doen wijken van de weg
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|25
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|God een sterkte voor de -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|69
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|God hoort de -n
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|30
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|nooddruftigen van onder de mensen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|ontferming over de -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|5
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|recht der -n
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|113
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|uit de drek verhoogd: door God
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|18
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|verdrukken
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|20
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|verlost door God: Jeremia
  +
|-
  +
|Job
  +
|31
  +
|:
  +
|16
  +
|v
  +
|
  +
|nooddruftige
  +
|zorg voor de -n
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|noodzaak
  +
|opnieuw geboren worden
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|13
  +
|:
  +
|8
  +
|v
  +
|
  +
|noodzaak
  +
|voetwassing
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|noodzakelijk
  +
|noodzakelijke behoeften
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|18
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|noodzakelijk
  +
|
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|noodzaken
  +
|genoodzaakt worden: Judas
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|noodzaken
  +
|Paulus was genoodzaakt
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|89
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|noorden
  +
|door God geschapen
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|noorden
  +
|onheil uit het –
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|12
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|norm
  +
|eigen -en volgen
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|25
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|normen
  +
|uit de Schrift: rekening mee houden
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|43
  +
|
  +
|
  +
|nu
  +
|Christus aan Gods rechterhand
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|43
  +
|
  +
|
  +
|nu
  +
|vijanden van CHristus zullen onderworpen worden
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nu
  +
|
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|geestelijk -
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|opziener moet - zijn
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|vrouwen dan dienaars moeten - zijn
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|wees - in alles
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|21
  +
|
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|weest - in de eindtijd
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|weest - tot gebeden, in de eindtijd
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|weest -!
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|weest nuchter
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|wordt – zoals het behoort
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|zie ook Ontnuchteren
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|zijn
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|zijn versus buiten jezelf zijn
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|2
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nuchter
  +
|
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|16
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|nudisme
  +
|tegen -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|10
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|doen
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|23
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|doen aan een volk
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|11
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|doen: geen - doen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|geen - hebben van iets
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|48
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|God leert wat ons - is
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|12
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|God tuchtigt ons tot ons -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|God veranderen in hetgeen geen – doet
  +
|-
  +
|Flm.
  +
|
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|nuttig: Onesimus thans
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|van - zijn voor de dienst aan iemand
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|van de besnijdenis
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|veel -: Markus
  +
|-
  +
|Flm.
  +
|
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|vroeger was Onesimus van geen nut
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|2
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|wandelen naar dingen die geen – doen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|13
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|zonder -
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|6
  +
|:
  +
|63
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|zonder -: het vlees
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|4
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nut
  +
|geen –: het woord van de prediking bracht hun geen –
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|55
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|nutteloos
  +
|kopen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|3
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|nutteloos
  +
|mens: nutteloos geworden
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|25
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|nutteloos
  +
|nutteloze slaaf
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|17
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nutteloos
  +
|nutteloze slaaf
  +
|-
  +
|Flm.
  +
|
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nutteloos
  +
|Onesimus vroeger voor zijn meester Filémon
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|nutteloos
  +
|zekere twisten
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|7
  +
|:
  +
|18
  +
| -
  +
|19
  +
|nutteloosheid
  +
|wet van Mozes afgeschaft wegens – met het oog op de volmaking
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|besnijdenis is wel – als u de wet doet
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|dat Christus stierf voor het volk
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|18
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|dood
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|16
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|door Christus besproken
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|6
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|gewas
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|20
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|leren wat - is
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|niet - zijn
  +
|-
  +
|Flm.
  +
|
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|nu is Onesimus voor u en mij zeer -
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|Schrift is - om te leren enz.
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|tot wat - is wordt aan ieder de openbaring van de Geest gegeven
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|20
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|verkondigen wat - is
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|voor de mensen: goede werken
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|voor ons: niet -
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|8
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|voor u
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|voor u, vs. 30
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|11
  +
|:
  +
|50
  +
|
  +
|
  +
|nuttig
  +
|
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|nuttigheid
  +
|als reden genoemd
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|5
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|nuttigheid
  +
|van rijkdom: alleen gezicht der ogen
  +
|}

Huidige versie van 30 jun 2022 om 17:39

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Onderwerpen die beginnen met de letter N:

Mark. 14 : 1 na 2 dagen
Hebr. 4 : 13 naakt alle dingen zijn - en geopend voor God
Matth. 25 : 35 naakt en gekleed worden
Matth. 25 : 38 naakt en gekleed worden
2 Cor. 5 : 3 naakt fig. naakt: bevonden worden bij de wederkomst
Opb. 3 : 17 - 18 naakt geestelijk -
Matth. 22 : 11 naakt geestelijk - (toepassing)
Jes. 20 : 3 naakt Jesaja -
Pred. 5 : 14 naakt mens komt - uit de moederschoot en keert - weder
Gen. 9 : 21 naakt Noach ontblootte zich
naakt zie ook Ongekleed
1 Cor. 4 : 11 naakt zijn
Jes. 58 : 7 naakte te bedekken
Ez. 18 : 7 naakte te kleden
Deut. 28 : 48 naaktheid als vloek
Gen. 9 : 23 naaktheid bedekken
Hos. 2 : 8 naaktheid bedekken
Gen. 3 : 7 naaktheid besef van naaktheid
Luk. 8 : 27 naaktheid en demonie
2 Cor. 11 : 27 naaktheid in -
Rom. 8 : 35 naaktheid kan ons niet scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus
Gen. 2 : 25 naaktheid oorspronkelijke toestand
Opb. 3 : 18 naaktheid schande van -
naaktheid zie ook Schaamte
Gen. 9 : 23 naaktheid zien: vermijden
Hab. 2 : 15 naaktheid zoeken te aanschouwen
Opb. 16 : 15 naaktheid
Luk. 18 : 25 naald oog van de -
Jes. 65 : 15 naam andere - krijgen Gods knechten
Dan. 1 : 7 naam andere naam krijgen
Matth. 1 : 21 naam betekenis
Ef. 1 : 21 naam boven alle - gesteld is Christus
Opb. 3 : 8 naam Christus -: niet verloochenen
Filip. 2 : 9 naam Christus heeft een - boven alle naam gekregen
Hgl 1 : 3 naam Christus' - welriekende olie (toepassing)
Ex. 33 : 19 naam des HEEREN: uitgeroepen door God zelf, 34:6
1 Kron. 17 : 8 naam een - gelijk de - is van de groten
Jes. 56 : 5 naam eeuwige - ontvangen: van God
Opb. 3 : 4 naam gebruik als zijnde een persoon
Opb. 15 : 2 naam getal van de - van het Beest
Richt. 6 : 32 naam geval van naamgeving: Jerubbaal voor Gideon
Gen. 5 : 2 naam geven: aan de mensen: door God
Ex. 18 : 3 v naam geven: betekenis
Ex. 17 : 7 naam geven: betekenis geven
Mark. 3 : 17 naam geven: door Jezus
1 Kron. 17 : 8 naam God maakte David een -
1 Kron. 17 : 21 naam God maakte Zich een - door de Kanaänietische volken uit te stoten
Deut. 5 : 11 naam Gods - niet ijdel gebruiken
1 Kron. 17 : 24 naam Gods -: "Uw naam worde grootgemaakt tot in eewigheid"
Ex. 20 : 7 naam Gods -: gebruiken: niet ijdel
Jer. 27 : 15 naam Gods –: in Gods naam valselijk profeteren
1 Sam. 12 : 23 naam Gods naam: God laat na terwille v.z. -
Lev. 22 : 1 naam Gods: de naam Mijner heiligheid
Pred. 7 : 1 naam goede - beter dan goede olie
Spr. 22 : 1 naam goede - is uitgelezener dan rijkdom
Gen. 12 : 2 naam groot maken: door God
2 Sam. 7 : 9 naam grote -: David: door God gemaakt
1 Kron. 11 : 24 naam hebben: een naam hebben
Joh. 12 : 28 naam iem. - verheerlijken
Luk. 6 : 22 naam iemands - als slecht verwerpen
1 Kron. 22 : 5 naam iets tot een Naam maken
1 Sam. 25 : 5 naam in - van iem.
Ef. 5 : 20 naam in [de] van onze Heer Jezus Christus de Vader danken
Luk. 24 : 47 naam in Christus' naam prediken
Deut. 18 : 20 naam in de - van
Joh. 20 : 31 naam in de - van Christus: leven hebben
Joh. 17 : 12 naam in de - van de Vader: bewaren
1 Kron. 21 : 19 naam in de - van God spreken: geval
Jak. 5 : 14 naam in de – van de Heer: zalven met olie in Zijn naam
Deut. 18 : 5 naam in de naam des HEREN dienen
Joh. 17 : 12 naam in de naam van de Vader: bewaar
Jer. 29 : 25 naam in eigen -
1 Sam. 25 : 8 naam in iem. - spreken: voorbeeld
Joh. 14 : 13 v naam in Jezus’ – bidden
Col. 3 : 17 naam in naam van de Heer Jezus doen
Matth. 10 : 41 naam in naam van iemand ontvangen
Joh. 5 : 43 naam in zijn eigen - komen
Jer. 13 : 11 naam Israël moest tot een naam (roem) voor God zijn
Neh. 6 : 13 naam kwade -
1 Kron. 5 : 24 naam mannen van -
Gen. 6 : 4 naam mannen van -: reuzen
Opb. 2 : 17 naam nieuwe -
Jes. 62 : 2 naam nieuwe - voor Jeruzalem
2 Sam. 12 : 25 naam nieuwe -: door God gegeven: Absalom
Jes. 48 : 1 naam nominale godsdienst, zonder waarheid en gerechtigheid
1 Kon. 4 : 31 naam Salomo's naam was onder alle heidenen rondom
Jes. 55 : 13 naam tot een – wezen: het zal de HEERE wezen tot een –
Deut. 26 : 19 naam tot een naam zetten: bekend, beroemd
Ezra 10 : 23 naam twee namen van een persoon: Kelaja en Kelita
Hebr. 1 : 4 naam uitnemender – dan de engelen heeft Jezus
2 Thess. 1 : 12 naam van Jezus: verheerlijken in de gelovigen
Num. 32 : 38 naam van steden veranderen
2 Kon. 23 : 33 naam veranderen: door iemand anders: geval: Eljakim -> Jojakim
Jer. 20 : 3 naam verandering van –: Pashur → Magor-missabib
2 Kon. 24 : 17 naam verandering: Mattanja => Zedekia
Hand. 9 : 17 naam verkort: Saulus, Saul
Ruth 4 : 11 naam vermaard maken: maak uw - vermaard in Bethlehem
1 Kron. 1 : 34 naam vermeld, hoewel van later oorsprong: Israël
Jes. 63 : 12 naam zich een eeuwige - maken: door God
Jes. 63 : 14 naam zich een heerlijke - maken: door God
1 Kron. 13 : 6 Naam de -
3Jo : 7 Naam voor de - uitgaan
Luk. 4 : 27 Naäman de Syriër
Joh. 15 : 2 naamchristen wordt weggenomen
Matth. 22 : 12 naamchristen
Filip. 3 : 18 v naamchristen
Gen. 1 : 5 naamgeving door God
1 Kron. 22 : 9 naamgeving door God: Salomo
Gen. 38 : 29 naamgeving grond voor een naam: gebeurtenis bij bevalling
Joz. 5 : 3 naamgeving plaats kreeg later deze naam
Joz. 4 : 19 naamgeving plaats kreeg later deze naam, vgl. 5:9
Ex. 20 : 17 naaste begeren wat van uw naaste is: verboden
Spr. 3 : 29 naaste begrip
Rom. 15 : 2 naaste behagen, ten goede
1 Sam. 28 : 17 naaste David was de - van Saul
Jer. 22 : 13 naaste dienst van een -
Rom. 13 : 10 naaste kwaad doen aan de –
Mark. 12 : 31 naaste liefhebben
Matth. 22 : 39 naaste liefhebben: door ons: als onszelf
Lev. 19 : 17 naaste naarstig berispen van de -
Lev. 19 : 13 naaste niet bedrieglijk verdrukken
Jak. 4 : 12 naaste oordelen van uw -
Spr. 11 : 12 naaste verachten van de -
Spr. 14 : 21 naaste verachten van de -: is zonde
Luk. 10 : 29 naaste vraag wie mijn naaste is
Ex. 2 : 13 naaste
Spr. 11 : 9 naaste
Ef. 4 : 25 naaste
Luk. 10 : 36 naaste zijn
Mark. 12 : 31 naastenliefde
Ruth 2 : 20 nabestaande Boaz was Noamie en Ruth -
Lev. 18 : 13 nabestaande
Opb. 22 : 10 nabij de tijd is -
Opb. 1 : 3 nabij de tijd is –
1 Pe 4 : 7 nabij einde van alles is -
Ef. 2