Onderwerpenregister bij de Bijbel/N: verschil tussen versies

Uit Christipedia
kGeen bewerkingssamenvatting
Labels: Ongedaan gemaakt Visuele tekstverwerker
(Leegmaken om daarna geheel te verversen)
Labels: Vervangen Handmatige ongedaanmaking
Regel 1: Regel 1:
 
{{Onderwerpenregister}}
 
{{Onderwerpenregister}}
{| class="wikitable"
 
|Mark.
 
|14
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|na
 
|2 dagen
 
|-
 
|Hebr.
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|naakt
 
|alle dingen zijn - en geopend voor God
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|naakt
 
|en gekleed worden
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|naakt
 
|en gekleed worden
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|naakt
 
|fig. naakt: bevonden worden bij de wederkomst
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|17
 
| -
 
|18
 
|naakt
 
|geestelijk -
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|naakt
 
|geestelijk - (toepassing)
 
|-
 
|Jes.
 
|20
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|naakt
 
|Jesaja -
 
|-
 
|Pred.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|naakt
 
|mens komt - uit de moederschoot en keert - weder
 
|-
 
|Gen.
 
|9
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|naakt
 
|Noach ontblootte zich
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|naakt
 
|zie ook Ongekleed
 
|-
 
|1 Cor.
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|naakt
 
|zijn
 
|-
 
|Jes.
 
|58
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|naakte
 
|te bedekken
 
|-
 
|Ez.
 
|18
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|naakte
 
|te kleden
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|48
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|als vloek
 
|-
 
|Gen.
 
|9
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|bedekken
 
|-
 
|Hos.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|bedekken
 
|-
 
|Gen.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|besef van naaktheid
 
|-
 
|Luk.
 
|8
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|en demonie
 
|-
 
|2 Cor.
 
|11
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|in -
 
|-
 
|Gen.
 
|2
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|oorspronkelijke toestand
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|schande van -
 
|-
 
|Ex.
 
|28
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|zie ook Schaamte
 
|-
 
|Gen.
 
|9
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|zien: vermijden
 
|-
 
|Hab.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|zoeken te aanschouwen
 
|-
 
|Opb.
 
|16
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|naaktheid
 
|
 
|-
 
|Luk.
 
|18
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|naald
 
|oog van de -
 
|-
 
|Jes.
 
|65
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|naam
 
|andere - krijgen Gods knechten
 
|-
 
|Dan.
 
|1
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|naam
 
|andere naam krijgen
 
|-
 
|Matth.
 
|1
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|naam
 
|betekenis
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|naam
 
|boven alle - gesteld is Christus
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|naam
 
|Christus -: niet verloochenen
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|naam
 
|Christus heeft een - boven alle naam gekregen
 
|-
 
|Hgl
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|naam
 
|Christus' - welriekende olie (toepassing)
 
|-
 
|Ex.
 
|33
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|naam
 
|des HEEREN: uitgeroepen door God zelf, 34:6
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|naam
 
|een - gelijk de - is van de groten
 
|-
 
|Jes.
 
|56
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|naam
 
|eeuwige - ontvangen: van God
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|naam
 
|gebruik als zijnde een persoon
 
|-
 
|Opb.
 
|15
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|naam
 
|getal van de - van het Beest
 
|-
 
|Richt.
 
|6
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|naam
 
|geval van naamgeving: Jerubbaal voor Gideon
 
|-
 
|Gen.
 
|5
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|naam
 
|geven: aan de mensen: door God
 
|-
 
|Ex.
 
|18
 
|:
 
|3
 
|v
 
|
 
|naam
 
|geven: betekenis
 
|-
 
|Ex.
 
|17
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|naam
 
|geven: betekenis geven
 
|-
 
|Mark.
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naam
 
|geven: door Jezus
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|naam
 
|God maakte David een -
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|naam
 
|God maakte Zich een - door de Kanaänietische volken uit te stoten
 
|-
 
|Deut.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|naam
 
|Gods - niet ijdel gebruiken
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|naam
 
|Gods -: "Uw naam worde grootgemaakt tot in eewigheid"
 
|-
 
|Ex.
 
|20
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|naam
 
|Gods -: gebruiken: niet ijdel
 
|-
 
|1 Sam.
 
|12
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|naam
 
|Gods naam: God laat na terwille v.z. -
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|naam
 
|Gods: de naam Mijner heiligheid
 
|-
 
|Pred.
 
|7
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|naam
 
|goede - beter dan goede olie
 
|-
 
|Spr.
 
|22
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|naam
 
|goede - is uitgelezener dan rijkdom
 
|-
 
|Gen.
 
|12
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|naam
 
|groot maken: door God
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|naam
 
|grote -: David: door God gemaakt
 
|-
 
|1 Kron.
 
|11
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|naam
 
|hebben: een naam hebben
 
|-
 
|Joh.
 
|12
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|naam
 
|iem. - verheerlijken
 
|-
 
|Luk.
 
|6
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|naam
 
|iemands - als slecht verwerpen
 
|-
 
|1 Kron.
 
|22
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|naam
 
|iets tot een Naam maken
 
|-
 
|1 Sam.
 
|25
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|naam
 
|in - van iem.
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|naam
 
|in [de] van onze Heer Jezus Christus de Vader danken
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|:
 
|47
 
|
 
|
 
|naam
 
|in Christus' naam prediken
 
|-
 
|Deut.
 
|18
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|naam
 
|in de - van
 
|-
 
|Joh.
 
|20
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|naam
 
|in de - van Christus: leven hebben
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|naam
 
|in de - van de Vader: bewaren
 
|-
 
|1 Kron.
 
|21
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|naam
 
|in de - van God spreken: geval
 
|-
 
|Deut.
 
|18
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|naam
 
|in de naam des HEREN dienen
 
|-
 
|Joh.
 
|17
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|naam
 
|in de naam van de Vader: bewaar
 
|-
 
|Jer.
 
|29
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|naam
 
|in eigen -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|25
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|naam
 
|in iem. - spreken: voorbeeld
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naam
 
|in naam van de Heer Jezus doen
 
|-
 
|Matth.
 
|10
 
|:
 
|41
 
|
 
|
 
|naam
 
|in naam van iemand ontvangen
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|43
 
|
 
|
 
|naam
 
|in zijn eigen - komen
 
|-
 
|Neh.
 
|6
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|naam
 
|kwade -
 
|-
 
|1 Kron.
 
|5
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|naam
 
|mannen van -
 
|-
 
|Gen.
 
|6
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|naam
 
|mannen van -: reuzen
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naam
 
|nieuwe -
 
|-
 
|Jes.
 
|62
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|naam
 
|nieuwe - voor Jeruzalem
 
|-
 
|2 Sam.
 
|12
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|naam
 
|nieuwe -: door God gegeven: Absalom
 
|-
 
|Jes.
 
|48
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|naam
 
|nominale godsdienst, zonder waarheid en gerechtigheid
 
|-
 
|1 Kon.
 
|4
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|naam
 
|Salomo's naam was onder alle heidenen rondom
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|naam
 
|tot een naam zetten: bekend, beroemd
 
|-
 
|Ezra
 
|10
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|naam
 
|twee namen van een persoon: Kelaja en Kelita
 
|-
 
|Hebr.
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|naam
 
|uitnemender – dan de engelen heeft Jezus
 
|-
 
|2 Thess.
 
|1
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|naam
 
|van Jezus: verheerlijken in de gelovigen
 
|-
 
|Num.
 
|32
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|naam
 
|van steden veranderen
 
|-
 
|2 Kon.
 
|23
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|naam
 
|veranderen: door iemand anders: geval: Eljakim -> Jojakim
 
|-
 
|2 Kon.
 
|24
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naam
 
|verandering: Mattanja => Zedekia
 
|-
 
|Hand.
 
|9
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naam
 
|verkort: Saulus, Saul
 
|-
 
|Ruth
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|naam
 
|vermaard maken: maak uw - vermaard in Bethlehem
 
|-
 
|1 Kron.
 
|1
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|naam
 
|vermeld, hoewel van later oorsprong: Israël
 
|-
 
|Jes.
 
|63
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|naam
 
|zich een eeuwige - maken: door God
 
|-
 
|Jes.
 
|63
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|naam
 
|zich een heerlijke - maken: door God
 
|-
 
|1 Kron.
 
|13
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Naam
 
|de -
 
|-
 
|3Jo
 
|
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Naam
 
|voor de - uitgaan
 
|-
 
|Luk.
 
|4
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Naäman
 
|de Syriër
 
|-
 
|Joh.
 
|15
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|naamchristen
 
|wordt weggenomen
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|naamchristen
 
|
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|v
 
|
 
|naamchristen
 
|
 
|-
 
|Gen.
 
|1
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|naamgeving
 
|door God
 
|-
 
|1 Kron.
 
|22
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|naamgeving
 
|door God: Salomo
 
|-
 
|Gen.
 
|38
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|naamgeving
 
|grond voor een naam: gebeurtenis bij bevalling
 
|-
 
|Joz.
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|naamgeving
 
|plaats kreeg later deze naam
 
|-
 
|Joz.
 
|4
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|naamgeving
 
|plaats kreeg later deze naam, vgl. 5:9
 
|-
 
|Ex.
 
|20
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naaste
 
|begeren wat van uw naaste is: verboden
 
|-
 
|Spr.
 
|3
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|naaste
 
|begrip
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|naaste
 
|behagen, ten goede
 
|-
 
|1 Sam.
 
|28
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naaste
 
|David was de - van Saul
 
|-
 
|Jer.
 
|22
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|naaste
 
|dienst van een -
 
|-
 
|Mark.
 
|12
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|naaste
 
|liefhebben
 
|-
 
|Matth.
 
|22
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|naaste
 
|liefhebben: door ons: als onszelf
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|naaste
 
|naarstig berispen van de -
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|naaste
 
|niet bedrieglijk verdrukken
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|naaste
 
|oordelen van uw -
 
|-
 
|Spr.
 
|11
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|naaste
 
|verachten van de -
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|naaste
 
|verachten van de -: is zonde
 
|-
 
|Luk.
 
|10
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|naaste
 
|vraag wie mijn naaste is
 
|-
 
|Ex.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|naaste
 
|
 
|-
 
|Spr.
 
|11
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|naaste
 
|
 
|-
 
|Rom.
 
|13
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|naaste
 
|
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|naaste
 
|
 
|-
 
|Luk.
 
|10
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|naaste
 
|zijn
 
|-
 
|Mark.
 
|12
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|naastenliefde
 
|
 
|-
 
|Ruth
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nabestaande
 
|Boaz was Noamie en Ruth -
 
|-
 
|Lev.
 
|18
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nabestaande
 
|
 
|-
 
|Opb.
 
|22
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nabij
 
|de tijd is -
 
|-
 
|1 Pe
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nabij
 
|einde van alles is -
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nabij
 
|gekomen door het bloed van Christus
 
|-
 
|Deut.
 
|23
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nabij
 
|God - om te verlossen
 
|-
 
|Ps.
 
|145
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|nabij
 
|God is - allen die Hem aanroepen
 
|-
 
|Luk.
 
|21
 
|
 
|28
 
|
 
|
 
|nabij
 
|uw verlossing is -
 
|-
 
|Zef.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nabij
 
|grote dag van de HEER is -
 
|-
 
|Jac.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Naboth
 
|toepassing
 
|-
 
|1 Kon.
 
|21
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Naboth
 
|
 
|-
 
|Job
 
|7
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nacht
 
| -en der moeite
 
|-
 
|Opb.
 
|8
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nacht
 
|derde deel verduisterd
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|55
 
|
 
|
 
|nacht
 
|des -s ben ik Uws Naams gedachtig geweest
 
|-
 
|Mark.
 
|4
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag
 
|-
 
|Mark.
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag
 
|-
 
|Luk.
 
|2
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag
 
|-
 
|Hand.
 
|20
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag
 
|-
 
|1 Thess.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag
 
|-
 
|2 Tim.
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag (volgorde van noemen)
 
|-
 
|Hand.
 
|26
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag God dienen
 
|-
 
|2 Cor.
 
|11
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nacht
 
|en dag: etmaal
 
|-
 
|Joh.
 
|9
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nacht
 
|fig.
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nacht
 
|fig. - der wereld
 
|-
 
|Micha
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nacht
 
|fig. - worden
 
|-
 
|Rom.
 
|13
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nacht
 
|fig. is vergevorderd
 
|-
 
|Ps.
 
|104
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nacht
 
|gedierte des wouds treedt uit bij -
 
|-
 
|Opb.
 
|21
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nacht
 
|geen - in het Nieuwe Jeruzalem
 
|-
 
|Opb.
 
|22
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nacht
 
|geen nacht meer in het Nieuwe Jeruzalem
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|nacht
 
|geestelijk
 
|-
 
|Joh.
 
|13
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|nacht
 
|Judas ging in de nacht naar buiten
 
|-
 
|Ps.
 
|139
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nacht
 
|licht om mij dankzij God
 
|-
 
|Hgl
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nacht
 
|misdaad in de -
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|61
 
|
 
|
 
|nacht
 
|te middelnacht opstaan om God te loven
 
|-
 
|Deut.
 
|16
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nacht
 
|uittocht uit Egypte, bij nacht
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nacht
 
|van de - zijn
 
|-
 
|Jer.
 
|33
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nacht
 
|verbond van dag en nacht
 
|-
 
|Jer.
 
|33
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nacht
 
|wisseling dag en nacht: bewaard door God
 
|-
 
|Gen.
 
|1
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nacht
 
|zogenoemd het donkere deel van etmaal
 
|-
 
|Rom.
 
|13
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nacht
 
|zonden die vooral 's nachts gepleegd worden
 
|-
 
|Gen.
 
|8
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|nacht
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nachtbraken
 
|
 
|-
 
|Gen.
 
|46
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nachtgezicht
 
|gevallen
 
|-
 
|Dan.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|nachtgezicht
 
|in een - werd aan Daniël de verborgenheid geopenbaard
 
|-
 
|Dan.
 
|7
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nachtgezicht
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nachtleven
 
|
 
|-
 
|Job
 
|7
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nachtmerrie
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|14
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nachtuil
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|14
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nachtwaak
 
|tussen 3 en 6 uur 's ochtend
 
|-
 
|Mark.
 
|6
 
|:
 
|48
 
|
 
|
 
|nachtwaak
 
|vierde -
 
|-
 
|Ps.
 
|63
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nachtwake
 
|in de nachtwaken aan God denken
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|naderen
 
|de dag van de komst van de Heer zien -
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|naderen
 
|met een waarachtig hart, in volle zekerheid van geloof
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|naderen
 
|nadert tot God: en Hij zal tot u naderen
 
|-
 
|Jes.
 
|29
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|naderen
 
|tot God: met lippendienst
 
|-
 
|Zef.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|naderen
 
|tot God: nalaten te doen
 
|-
 
|Hebr.
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|naderen
 
|tot troon van genade: met vrijmoedigheid
 
|-
 
|Gen.
 
|49
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Naftali
 
|profetie aangaande
 
|-
 
|Deut.
 
|21
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nagel
 
|vrouw: nagels besnijden
 
|-
 
|Ps.
 
|112
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nageslacht
 
|gezegend om de vader
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|nageslacht
 
|van Abraham
 
|-
 
|1 Kron.
 
|19
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Nahas
 
|
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nahoereren
 
|andere goden -
 
|-
 
|Richt.
 
|8
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|nahoereren
 
|de Baäls
 
|-
 
|Deut.
 
|31
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|nahoereren
 
|
 
|-
 
|1 Kron.
 
|5
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nahoereren
 
|
 
|-
 
|Gen.
 
|22
 
|:
 
|20
 
|v
 
|
 
|Nahor
 
|zonen van -
 
|-
 
|Deut.
 
|6
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|naijver
 
|bij God
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|naijver
 
|God tot - verwekken: door afgoderij
 
|-
 
|Ex.
 
|34
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|naijver
 
|Gods -
 
|-
 
|2 Cor.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|naijver
 
|van God
 
|-
 
|2 Cor.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|naijverig
 
|Paulus was - over de Corinthiers
 
|-
 
|Ex.
 
|34
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|naijverige
 
|God is de -
 
|-
 
|Deut.
 
|16
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|najagen
 
|gerechtigheid
 
|-
 
|Jes.
 
|51
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|najagen
 
|gerechtigheid
 
|-
 
|Spr.
 
|15
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|najagen
 
|gerechtigheid -
 
|-
 
|Spr.
 
|11
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|najagen
 
|het goede vroeg -
 
|-
 
|Hos.
 
|12
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|najagen
 
|oostenwind -
 
|-
 
|Spr.
 
|21
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|najagen
 
|rechtvaardigheid, weldadigheid
 
|-
 
|Spr.
 
|11
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|nakomeling
 
| -en der rechtvaardigen zullen ontkomen
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|21
 
|v
 
|
 
|nalaten
 
|door God als reactie op ongehoorzaamheid
 
|-
 
|2 Kron.
 
|21
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|door God: om des verbonds wil
 
|-
 
|Mark.
 
|7
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|gebod van God -
 
|-
 
|Hebr.
 
|12
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|geboden
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|niet na te laten: kleine dingen
 
|-
 
|1 Sam.
 
|26
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|om de gevolgen
 
|-
 
|Matth.
 
|15
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|omwille van je zending
 
|-
 
|2 Kron.
 
|25
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|terwille van het gebod
 
|-
 
|Richt.
 
|1
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|vijanden te verdrijven
 
|-
 
|Richt.
 
|1
 
|:
 
|27
 
|v
 
|
 
|nalaten
 
|vijanden te verdrijven
 
|-
 
|Richt.
 
|1
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|vijanden te verslaan, uit vrees
 
|-
 
|Jona
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|wat je gezegd hebt: door God
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nalaten
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|49
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nalatenschap
 
|
 
|-
 
|Joz.
 
|9
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nalatigheid
 
|geval
 
|-
 
|2 Kron.
 
|30
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nalatigheid
 
|pascha
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|45
 
|
 
|
 
|nalatigheid
 
|verwijtbare nalatigheid
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|nalatigheid
 
|
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nalatigheid
 
|
 
|-
 
|Ruth
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Náomi
 
|verkocht het stuk land van Elimélech
 
|-
 
|Ps.
 
|51
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Nathan
 
|
 
|-
 
|Jer.
 
|12
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|natie
 
|einde door Gods verwerping
 
|-
 
|Opb.
 
|22
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|natie
 
|genezing van de -s
 
|-
 
|Opb.
 
|15
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|natie
 
|God is Koning van de -s
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|natie
 
|heilige -
 
|-
 
|Opb.
 
|19
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|natie
 
|naties slaan
 
|-
 
|Opb.
 
|21
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|natie
 
|naties zullen door haar licht wandelen
 
|-
 
|Luk.
 
|2
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|natie
 
|openbaring voor de naties
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|natie
 
|schandvlek der -en: de zonde
 
|-
 
|Ps.
 
|67
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|natie
 
|toekomst: de natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten
 
|-
 
|Opb.
 
|11
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|natie
 
|toekomst: de naties zijn toornig geworden
 
|-
 
|Ps.
 
|67
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|natie
 
|toekomst: God zal de natiën leiden
 
|-
 
|Opb.
 
|12
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|natie
 
|toekomst: Jezus zal alle naties hoeden met een ijzeren staf
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|natie
 
|zonde is een schandvlek der natiën
 
|-
 
|Ps.
 
|117
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|natien
 
|prijst Hem, alle -
 
|-
 
|Jer.
 
|14
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|naturalisme
 
|de hemel geeft druppelen
 
|-
 
|Mark.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|naturisme
 
|niet goed (toepassing)
 
|-
 
|Ex.
 
|20
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|naturisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Ex.
 
|28
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|naturisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|naturisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Opb.
 
|16
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|naturisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Luk.
 
|8
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|natuur
 
|aan Jezus onderworpen
 
|-
 
|Matth.
 
|24
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Christus had oog voor de -
 
|-
 
|Ps.
 
|135
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|natuur
 
|door God geregeerd
 
|-
 
|Deut.
 
|11
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|natuur
 
|droogte, honger
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|natuur
 
|en zedelijke orde in samenhang
 
|-
 
|Joz.
 
|3
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|natuur
 
|gegevens over de Jordaan
 
|-
 
|Mark.
 
|4
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|natuur
 
|gehoorzaamt aan Jezus
 
|-
 
|Mark.
 
|4
 
|:
 
|41
 
|
 
|
 
|natuur
 
|gehoorzaamt aan Jezus
 
|-
 
|Matth.
 
|10
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God betrokken bij -
 
|-
 
|Joz.
 
|10
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God gebruikt de natuur in de oorlog
 
|-
 
|Matth.
 
|6
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God onderhoudt de -
 
|-
 
|Jona
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God regeert: door Zijn woord
 
|-
 
|Jona
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God regeert: God beschikte een vis
 
|-
 
|Jona
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God regeert: God sprak tot de vis
 
|-
 
|Ps.
 
|50
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God wendt de natuur aan
 
|-
 
|Ex.
 
|14
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God werkt door de natuur
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God werkt door de natuur: bij nakomelingschap
 
|-
 
|1 Sam.
 
|14
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|natuur
 
|God werkt in de -: aardbeving
 
|-
 
|Ps.
 
|147
 
|:
 
|8
 
|v
 
|
 
|natuur
 
|God werkzaam in de -
 
|-
 
|2 Pe
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|natuur
 
|goddelijke -: hiervan deelgenoten worden
 
|-
 
|Gen.
 
|31
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Gods bestuur in de -
 
|-
 
|Amos
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Gods werk
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Gods werk in de -: geeft lichaam aan nieuwe plant
 
|-
 
|Pred.
 
|8
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Gods werk in de natuur niet uit te vinden (toepassing)
 
|-
 
|Ps.
 
|147
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Gods woord werkt daarin
 
|-
 
|Richt.
 
|15
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|natuur
 
|ingrijpen door God: God kloofde een holle plaats
 
|-
 
|Luk.
 
|8
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Jezus bestrafte de wind en de golfslag van het water
 
|-
 
|Matth.
 
|12
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Jezus door de korenvelden
 
|-
 
|Mark.
 
|13
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|natuur
 
|Jezus zag wat in de natuur gebeurt
 
|-
 
|Matth.
 
|6
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|natuur
 
|leren van de - (schepping)
 
|-
 
|Spr.
 
|6
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|natuur
 
|les van de mier
 
|-
 
|Jac.
 
|5
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|natuur
 
|mens van gelijke - als wij
 
|-
 
|2 Sam.
 
|18
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|natuur
 
|middel door God ingezet
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|natuur
 
|nieuwe -
 
|-
 
|Jac.
 
|3
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|natuur
 
|nieuwe en oude -
 
|-
 
|Ps.
 
|147
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|natuur
 
|oorzaken in de -: God, wind
 
|-
 
|Job
 
|12
 
|:
 
|7
 
|v
 
|
 
|natuur
 
|sprake der -
 
|-
 
|Jac.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|natuur
 
|van dieren en mensen
 
|-
 
|Rom.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|natuur
 
|van nature de geboden van de wet doen
 
|-
 
|2 Kon.
 
|3
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|natuur
 
|verderven: geval: op bevel van God
 
|-
 
|Jer.
 
|10
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|natuur
 
|verschijnselen: door God bestuurd: ontstaan regen
 
|-
 
|Jer.
 
|8
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|natuur
 
|vruchteloosheid tijdens verval van het volk
 
|-
 
|Mark.
 
|4
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|natuur
 
|werking
 
|-
 
|Spr.
 
|30
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|natuur
 
|wijsheid in de -
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|natuur
 
|zie ook Schepping
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|natuurlijk
 
|natuurlijke mensen: die de Geest niet hebben
 
|-
 
|Job
 
|37
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|natuurramp
 
|(associatie)
 
|-
 
|Ps.
 
|107
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|natuurramp
 
|als straf
 
|-
 
|2 Kron.
 
|7
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|natuurramp
 
|door God gezonden
 
|-
 
|Amos
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|natuurramp
 
|door God gezonden
 
|-
 
|2 Kron.
 
|6
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|natuurramp
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|natuurramp
 
|
 
|-
 
|Opb.
 
|16
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|natuurramp
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|24
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|natuurverschijnsel
 
|bliksem, door Jezus genoemd
 
|-
 
|1 Tim.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nauwkeurig
 
|goede leer - navolgen
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nauwkeurig
 
|navolgen: leer
 
|-
 
|Richt.
 
|9
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|Abimelech -: hier niet goed
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|andere goden -
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|bedoeling
 
|-
 
|Mark.
 
|8
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|Christus -: vergt zelfverloochening, kruisopname, volgen
 
|-
 
|1 Sam.
 
|25
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|Christus voetstappen nawandelen (toepassing)
 
|-
 
|Joz.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|de ark van het verbond -: volgt haar na!
 
|-
 
|1 Kon.
 
|19
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|Elia - : door Elisa
 
|-
 
|1 Kon.
 
|19
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|Elia -: door Elisa
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|geloof
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|geloof van de voorgangers -
 
|-
 
|Deut.
 
|13
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God
 
|-
 
|Num.
 
|32
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God -
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God -
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God -, vgl. 4:32
 
|-
 
|Joz.
 
|14
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God -: door Jozua
 
|-
 
|1 Kon.
 
|14
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God -: met je ganse hart
 
|-
 
|Num.
 
|30
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God -: volharden in
 
|-
 
|Joz.
 
|14
 
|:
 
|8
 
|,
 
|14
 
|navolgen
 
|God -: volharding daarin
 
|-
 
|1 Kon.
 
|9
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God -: zich afkeren van Hem na te volgen
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|God verlaten en andere goden -
 
|-
 
|1 Tim.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|goede leer nauwkeurig -
 
|-
 
|Matth.
 
|8
 
|:
 
|18
 
|v
 
|
 
|navolgen
 
|Jezus -: consequenties
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|lankmoedigheid
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|leer van Paulus: nauwkeurig: door Timotheüs
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|liefde van Paulus -
 
|-
 
|2 Pe
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|losbandigheden -
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|nauwkeurig -: door Timotheüs: de leer van Paulus
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|ogen: door het hart
 
|-
 
|1 Sam.
 
|17
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|Saul -
 
|-
 
|3Jo
 
|
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|volg niet het kwade na, maar het goede
 
|-
 
|Num.
 
|30
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|vs. zich van achter God afkeren
 
|-
 
|2 Kon.
 
|18
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|wijken van -: Hizkia week niet van God na te volgen
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|wijze van doen
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|zie ook Volgen
 
|-
 
|Jes.
 
|45
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|navolgen
 
|
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|navolger
 
|in het lijden
 
|-
 
|1 Thess.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|navolger
 
|van de apostelen en van de Heer
 
|-
 
|Hebr.
 
|6
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|navolger
 
|van de voorbeeldige heiligen
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|navolger
 
|van gemeenten zijn
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|navolger
 
|van God: weest -s van God
 
|-
 
|1 Cor.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|navolger
 
|van Paulus is – van Christus
 
|-
 
|1 Cor.
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|navolger
 
|weest mijn -s
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|navolger
 
|weest samen mijn (Paulus') navolgers
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|navolging
 
|bevorderen: door voorbeeld
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|navolging
 
|Christus: vereist zelfverloochening
 
|-
 
|1 Thess.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|navolging
 
|na de bekering
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|navolging
 
|van Paulus
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|navolging
 
|van Paulus en de zijnen
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|navolging
 
|voorbeeld / geval
 
|-
 
|Deut.
 
|11
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|nawandelen
 
|andere goden -
 
|-
 
|2 Kon.
 
|23
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nawandelen
 
|Jhwh -: verbond daartoe
 
|-
 
|2 Kon.
 
|13
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nawandelen
 
|zonden -
 
|-
 
|Luk.
 
|4
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|Nazarener
 
|Jezus -
 
|-
 
|Mark.
 
|14
 
|:
 
|67
 
|
 
|
 
|Nazarener
 
|Jezus - genoemd
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|
 
|19
 
|
 
|
 
|Nazarener
 
|Jezus de –
 
|-
 
|Luk.
 
|4
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|Nazareth
 
|gebouwd op de rand van een berg
 
|-
 
|Matth.
 
|21
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Nazareth
 
|in Galilea
 
|-
 
|Hand.
 
|10
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|Nazareth
 
|Jezus van -
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Nazareth
 
|stad in Galilea
 
|-
 
|Richt.
 
|13
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nazireeër
 
|Gods: Simson
 
|-
 
|Richt.
 
|16
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|Nazireeër
 
|ongeschoren hoofd
 
|-
 
|Num.
 
|6
 
|:
 
|2
 
|v
 
|
 
|Nazireer
 
|
 
|-
 
|Num.
 
|6
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Nazireër
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|26
 
|:
 
|71
 
|
 
|
 
|Nazoreeër
 
|Jezus de -
 
|-
 
|Luk.
 
|18
 
|
 
|37
 
|
 
|
 
|Nazoreeër
 
|Jezus de -
 
|-
 
|Hand.
 
|26
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Nazoreeër
 
|Jezus de - genoemd
 
|-
 
|Hand.
 
|22
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Nazoreeër
 
|Jezus de -: zo stelde Hij zichzelf aan Saulus voor
 
|-
 
|Hand.
 
|24
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Nazoreeër
 
|sekte der -s
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Nazoreeër
 
|
 
|-
 
|Hand.
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Nazoreeër
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|46
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Nebo
 
|afgod der Babyloniërs
 
|-
 
|Ezra
 
|5
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Nebukadnezar
 
|Chaldeeër
 
|-
 
|Dan.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|Nebukadnezar
 
|God had tekenen en wonderen aan hem gedaan
 
|-
 
|Dan.
 
|4
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|Nebukadnezar
 
|grootheid
 
|-
 
|Jer.
 
|51
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|Nebukadnezar
 
|Israël: wat hij Israël heeft aangedaan
 
|-
 
|Jer.
 
|27
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Nebukadnezar
 
|knecht van God genoemd
 
|-
 
|Jer.
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|Nebukadnezar
 
|leeuw
 
|-
 
|Dan.
 
|3
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Nebukadnezar
 
|loofde God
 
|-
 
|2 Sam.
 
|22
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nederdalen
 
|door God
 
|-
 
|Micha
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nederdalen
 
|God zal - uit de hemel
 
|-
 
|Matth.
 
|18
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nederig
 
|Christus
 
|-
 
|Spr.
 
|16
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|nederig
 
|van - zijn
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|nederig
 
|van hart: Jezus
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nederig
 
|vernederen, zich: voor de Heer: dan verhoging
 
|-
 
|Spr.
 
|28
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nederig
 
|versus overmoedig (toepassing)
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nederig
 
|weest allen -
 
|-
 
|Luk.
 
|18
 
|
 
|14
 
|
 
|
 
|nederig
 
|zichzelf vernederen: en verhoogd worden
 
|-
 
|2 Cor.
 
|10
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nederig
 
|
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nederige
 
|aan -n geeft God genade
 
|-
 
|Ps.
 
|138
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nederige
 
|ctr. verhevene
 
|-
 
|Jes.
 
|57
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|nederige
 
|God maakt levend de geest der -n
 
|-
 
|2 Cor.
 
|7
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nederige
 
|God troost de -n
 
|-
 
|1 Sam.
 
|15
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nederige
 
|God verhoogt het -
 
|-
 
|Ps.
 
|138
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nederige
 
|God ziet de - aan
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|nederige
 
|ontferming over de -n
 
|-
 
|Spr.
 
|29
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nederige
 
|van geest
 
|-
 
|Spr.
 
|29
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nederige
 
|zal de eer vasthouden
 
|-
 
|Spr.
 
|30
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nederige
 
|
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|aan te doen
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|bewaren: gedenken eigen geringheid
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|bron: Christus, zie vers 11
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Christus -: in zijn geboorteplaats
 
|-
 
|1 Sam.
 
|18
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|David
 
|-
 
|1 Sam.
 
|18
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|David
 
|-
 
|2 Sam.
 
|7
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|David
 
|-
 
|2 Sam.
 
|15
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|David
 
|-
 
|1 Sam.
 
|26
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Davids -
 
|-
 
|2 Sam.
 
|6
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Davids -
 
|-
 
|Ps.
 
|131
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Davids -
 
|-
 
|Hand.
 
|20
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|de Heer dienen met alle -
 
|-
 
|Spr.
 
|22
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|de vreze des HEEREN: lonend
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|denkaspect
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|eigenwillige, vleselijke -
 
|-
 
|Spr.
 
|15
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|gaat voor de eer
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|geval: hoofdman
 
|-
 
|Ps.
 
|136
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|God dacht aan ons in onze -
 
|-
 
|Matth.
 
|8
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|hoofdman Kapernaum
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|in - de ander uitnemender achten dan zichzelf
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|in alle -
 
|-
 
|Matth.
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Johannes' -
 
|-
 
|Spr.
 
|22
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|loon der -: rijkdom, eer en leven
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|48
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Maria's -
 
|-
 
|Ps.
 
|136
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|nederige staat
 
|-
 
|Luk.
 
|14
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|neem de laatste plaats
 
|-
 
|1 Pe
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|omgord met -
 
|-
 
|1 Kon.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Salomo's -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|9
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|Sauls -
 
|-
 
|2 Kon.
 
|8
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|tijdelijke -
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|valse -, vs. 18
 
|-
 
|1 Sam.
 
|24
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|van David
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|van Judas: laat na zich broer van Jezus Christus te noemen
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|vleselijke -
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|nederigheid
 
|zie Vernederen
 
|-
 
|Gen.
 
|11
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nederkomen
 
|door God
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|als straf
 
|-
 
|2 Kron.
 
|25
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|door God bewerkt
 
|-
 
|Joz.
 
|23
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|geestelijk -: oorzaak: vermenging
 
|-
 
|Richt.
 
|20
 
|:
 
|18
 
|v
 
|
 
|nederlaag
 
|ondanks Gods leiding
 
|-
 
|Joz.
 
|7
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|oorzaak: zonde
 
|-
 
|1 Sam.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|vanwege de HERE
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|vanwege zonde
 
|-
 
|2 Kron.
 
|6
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|vanwege zonde
 
|-
 
|Ps.
 
|44
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nederlaag
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|15
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|nee
 
|zeggen
 
|-
 
|Mark.
 
|8
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nee
 
|zeggen: door Jezus
 
|-
 
|Luk.
 
|4
 
|:
 
|43
 
|
 
|
 
|nee zeggen
 
|door Jezus
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|neerbuigen
 
|de gewone man zal neergebogen worden
 
|-
 
|Gen.
 
|33
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|neerbuigen
 
|zich -: door Jozef en Rachel:voor Ezau
 
|-
 
|Gen.
 
|33
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|neerbuigen
 
|zich -: door Lea en haar kinderen:voor Ezau
 
|-
 
|Gen.
 
|33
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|neerbuigen
 
|zich -: door Zilpa, Bilha en hun kinderen: voor Ezau
 
|-
 
|Jes.
 
|31
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|neerdalen
 
|door God
 
|-
 
|Ex.
 
|34
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|neerdalen
 
|door God: in een wolk
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|neerdalen
 
|door God: op de berg Sinai
 
|-
 
|Ps.
 
|118
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|neerhouwen
 
|vijanden -
 
|-
 
|1 Kon.
 
|19
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|neerslachtigheid
 
|Elia
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|neerslag
 
|pulver en stof, als straf uit de hemel
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|neervallen
 
|door de Wijzen uit het oosten
 
|-
 
|Opb.
 
|19
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|neervallen
 
|tot aanbidding
 
|-
 
|Opb.
 
|19
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|neervallen
 
|voor de voeten van een engel
 
|-
 
|Luk.
 
|8
 
|:
 
|47
 
|
 
|
 
|neervallen
 
|voor Jezus: door de van bloedvloeiïng genezen vrouw
 
|-
 
|Luk.
 
|4
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|neerwerpen
 
|door een demon: de bezetene
 
|-
 
|2 Cor.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|neerwerpen
 
|neergeworpen, maar niet omkomend
 
|-
 
|Deut.
 
|12
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|negatief
 
|verbod gehoorzamen geeft zegen
 
|-
 
|Jer.
 
|13
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|neger
 
|zwarte huid
 
|-
 
|Neh.
 
|5
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Nehemia
 
|arbeid
 
|-
 
|Neh.
 
|8
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Nehemia
 
|Hattirsatha
 
|-
 
|Neh.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Nehemia
 
|landvoogd
 
|-
 
|Neh.
 
|12
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Nehemia
 
|landvoogd
 
|-
 
|Neh.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Nehemia
 
|tijd
 
|-
 
|Spr.
 
|21
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|neigen
 
|door God: des konings hart
 
|-
 
|Jes.
 
|51
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|neigen
 
|neigt naar Mij het oor
 
|-
 
|1 Sam.
 
|8
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|neigen
 
|zich - tot gierigheid
 
|-
 
|Joz.
 
|24
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|neigen
 
|zijn hart – tot God
 
|-
 
|Jes.
 
|48
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nek
 
|Israëls nek een ijzeren zenuw
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nek
 
|verharden
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|nek
 
|verharden
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nek
 
|verharden
 
|-
 
|Jer.
 
|19
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|nek
 
|verharden om Gods woorden niet te horen
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|nek
 
|verharden: zijn - verharden
 
|-
 
|2 Kron.
 
|36
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nek
 
|zijn - verharden
 
|-
 
|Jer.
 
|17
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nek
 
|zijn - verharden
 
|-
 
|Gen.
 
|24
 
|:
 
|48
 
|
 
|
 
|nemen
 
|een dochter van de broer van mijn heer nemen
 
|-
 
|Job
 
|39
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|nest
 
|maken: door een arend: in de hoogte
 
|-
 
|Spr.
 
|12
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|net
 
|der bozen
 
|-
 
|Ps.
 
|66
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|net
 
|God had het volk Israël in het - gebracht
 
|-
 
|Joz.
 
|23
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|net
 
|Kanaänieten tot een –
 
|-
 
|Ps.
 
|140
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|net
 
|uitspreiden voor iemand
 
|-
 
|Neh.
 
|11
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|Nethinim
 
|woonplaats der -
 
|-
 
|Spr.
 
|30
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|neus
 
|drukking van de neus brengt bloed voort
 
|-
 
|Jes.
 
|3
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|neusring
 
|
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|neutraliteit
 
|
 
|-
 
|2 Pe
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nevel
 
|
 
|-
 
|Deut.
 
|5
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|New Age
 
|afgod Gaia
 
|-
 
|Ez.
 
|13
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|New Age
 
|kritiek: eigen geest kan misleiden
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|New Age
 
|tegen - (toepassing)
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Nicolaieten
 
|leer van de -
 
|-
 
|Opb.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Nicolaieten
 
|werken van de -: gehaat door de Heer Jezus
 
|-
 
|Job
 
|16
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nier
 
|doorsplijten: God heeft mijn nieren doorspleten (zo Job)
 
|-
 
|Ps.
 
|139
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nier
 
|God bezit mijn nieren
 
|-
 
|Jer.
 
|17
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nier
 
|God proeft de -en
 
|-
 
|Ps.
 
|16
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nier
 
|onderwijs door de -en
 
|-
 
|Ps.
 
|7
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nieren
 
| - beproeven: door God
 
|-
 
|Jer.
 
|12
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nieren
 
|begrip: innerlijk
 
|-
 
|Jer.
 
|12
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nieren
 
|God nabij onze -
 
|-
 
|Jer.
 
|11
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nieren
 
|proeven: door God
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|niet
 
|minder dan - zijn: gezegd van mensen
 
|-
 
|Jes.
 
|40
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|niet
 
|volken bij God minder geacht dan niet en ijdelheid
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|niet
 
|worden als niet: Israëls tegenstanders
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|niet-gelovige
 
|houding tegenover -n, omgang met hen
 
|-
 
|1 Tim.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|niet-gelovige
 
|is 'buiten' ten opzichte van het huis van God, de gemeente
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|niet-gelovige
 
|is buiten
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nietig
 
|ding: worden de vijanden van Israël
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|nietig
 
|dingen zijn hun werken
 
|-
 
|2 Cor.
 
|10
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|niets
 
| - zijn: Paulus
 
|-
 
|1 Cor.
 
|1
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|niets
 
|door God uitverkoren
 
|-
 
|Mark.
 
|9
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|niets
 
|Jezus als - geacht
 
|-
 
|Gal.
 
|6
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|niets
 
|zijn
 
|-
 
|2 Cor.
 
|12
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|niets
 
|zijn: Paulus: 'ook al ben ik niets'
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Nietschze
 
|Umwertung aller Werte (associatie)
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|52
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|dingen: -e de voortbrengen
 
|-
 
|Luk.
 
|5
 
|
 
|39
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|en oud
 
|-
 
|Ez.
 
|18
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|geest: nieuwe geest
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|God maakt iets – s
 
|-
 
|Ez.
 
|18
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|hart
 
|-
 
|Jer.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|land: ontgin u een - land
 
|-
 
|Ps.
 
|33
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|lied
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|lied: zingt de HEER een - lied
 
|-
 
|Pred.
 
|1
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|niets -s onder de zon
 
|-
 
|Jes.
 
|48
 
|:
 
|6
 
|v
 
|
 
|nieuw
 
|nieuwe dingen: God doet ze horen
 
|-
 
|Opb.
 
|21
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|nieuwe hemel, nieuwe aarde
 
|-
 
|Gal.
 
|6
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|nieuwe schepping
 
|-
 
|Mark.
 
|2
 
|:
 
|21
 
|v
 
|
 
|nieuw
 
|nieuwe stof
 
|-
 
|Matth.
 
|13
 
|:
 
|52
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|oud: - en o
 
|-
 
|Luk.
 
|5
 
|
 
|39
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|weerstand tegen het -e
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nieuw
 
|zie ook Vernieuwen
 
|-
 
|Joh.
 
|15
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Nieuwe Testament
 
|ontstaan
 
|-
 
|Rom.
 
|7
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nieuwheid
 
|van geest: daarin dienen
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|nijd
 
|is verrotting der beenderen
 
|-
 
|Gen.
 
|4
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|nijd
 
|Kains -
 
|-
 
|Ps.
 
|73
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nijd
 
|op de goddelozen
 
|-
 
|Spr.
 
|23
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nijd
 
|over zondaars: nalaten
 
|-
 
|Gen.
 
|30
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nijd
 
|Rachels -
 
|-
 
|Spr.
 
|24
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nijd
 
|tegen - jegens zondaars
 
|-
 
|Spr.
 
|27
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nijd
 
|
 
|-
 
|Pred.
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nijd
 
|
 
|-
 
|Spr.
 
|27
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nijdigheid
 
|
 
|-
 
|Amos
 
|9
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Nijl
 
|rivier van Egypte
 
|-
 
|Jes.
 
|11
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|Nijl
 
|toekomst
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Nikópolis
 
|Paulus had besloten in Nikópolis te overwinteren
 
|-
 
|Gen.
 
|10
 
|:
 
|8
 
|v
 
|
 
|Nimrod
 
|zoon van Cusch, geweldig, jager
 
|-
 
|1 Kron.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Nimrod
 
|
 
|-
 
|Gen.
 
|10
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Nineve
 
|gebouwd door Assur
 
|-
 
|Jona
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|Ninevé
 
|grote stad
 
|-
 
|Zef.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|Ninevé
 
|verwoesting voorzegd
 
|-
 
|Jes.
 
|37
 
|:
 
|38
 
|
 
|
 
|Nisroch
 
|god van Sanherib
 
|-
 
|Gen.
 
|7
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|Noach
 
|600 jaren oud toen de zondvloed kwam
 
|-
 
|Gen.
 
|9
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|Noach
 
|950 jaar werd hij
 
|-
 
|Gen.
 
|9
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Noach
 
|akkerman
 
|-
 
|Luk.
 
|17
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|Noach
 
|dagen van -
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|Noach
 
|dagen van -
 
|-
 
|Gen.
 
|7
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Noach
 
|gehoorzaamheid
 
|-
 
|Gen.
 
|6
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Noach
 
|genade bij God vond hij
 
|-
 
|2 Pe
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Noach
 
|leefde in een wereld van goddelozen
 
|-
 
|2 Pe
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|Noach
 
|prediker van de gerechtigheid
 
|-
 
|Gen.
 
|7
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Noach
 
|rechtvaardig
 
|-
 
|Gen.
 
|6
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Noach
 
|rechtvaardig, oprecht
 
|-
 
|Gen.
 
|5
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|Noach
 
|
 
|-
 
|Gen.
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Nod
 
|
 
|-
 
|Hebr.
 
|7
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|nodig
 
|dagelijks -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|6
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nodig
 
|God heeft ons niet nodig om de ark terug te brengen
 
|-
 
|Matth.
 
|6
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nodig
 
|hebben
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nodig
 
|hebben: genezing
 
|-
 
|Rom.
 
|16
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nodig
 
|hebben: mensen – hebben
 
|-
 
|1Jo
 
|2
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|nodig
 
|hebben: niet - hebben dat iemand u leert
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|nodig
 
|iets is -er dan iets anders, ter wille van u
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|nodig
 
|spreken tot opbouwing waar dat - is
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nodige
 
|in bezit van al het -
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|59
 
|
 
|
 
|noemen
 
|gebruik: een zoon vernoemen naar zijn vader
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|noemen
 
|naar Gods naam
 
|-
 
|1 Kron.
 
|17
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nomadisch
 
|God heeft als het ware een - bestaan gehad
 
|-
 
|Ps.
 
|143
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nood
 
|drijft tot toewijding aan God
 
|-
 
|1 Kon.
 
|1
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|nood
 
|God verlost uit alle -
 
|-
 
|Luk.
 
|21
 
|
 
|23
 
|
 
|
 
|nood
 
|grote - in Israël
 
|-
 
|Luk.
 
|8
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|nood
 
|in - verkeren
 
|-
 
|2 Kron.
 
|15
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nood
 
|in - zijnde zich bekeren
 
|-
 
|2 Cor.
 
|6
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nood
 
|in noden
 
|-
 
|2 Cor.
 
|12
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nood
 
|in noden
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|nood
 
|lichamelijke -n
 
|-
 
|Matth.
 
|8
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nood
 
|op zee
 
|-
 
|1 Sam.
 
|10
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|nood
 
|uit alle nood verlost God
 
|-
 
|1 Thess.
 
|3
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nood
 
|vertroost in -
 
|-
 
|Ps.
 
|143
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nood
 
|wat te doen: bidden
 
|-
 
|Ps.
 
|143
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nood
 
|wat te doen: gedenken aan Gods daden
 
|-
 
|Ps.
 
|116
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|nood
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|132
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
| -n zal God met brood verzadigen
 
|-
 
|Job
 
|30
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|beangst over de -
 
|-
 
|Spr.
 
|31
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|de deugdelijke vrouw helpt de -
 
|-
 
|Spr.
 
|31
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|doe de - recht
 
|-
 
|Job
 
|24
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|doen wijken van de weg
 
|-
 
|Jes.
 
|25
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|God een sterkte voor de -
 
|-
 
|Ps.
 
|69
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|God hoort de -n
 
|-
 
|Spr.
 
|30
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|nooddruftigen van onder de mensen
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|ontferming over de -
 
|-
 
|Jer.
 
|5
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|recht der -n
 
|-
 
|Ps.
 
|113
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|uit de drek verhoogd: door God
 
|-
 
|Ez.
 
|18
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nooddruftige
 
|verdrukken
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|16
 
|v
 
|
 
|nooddruftige
 
|zorg voor de -n
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|noodzakelijk
 
|noodzakelijke behoeften
 
|-
 
|Matth.
 
|18
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|noodzakelijk
 
|
 
|-
 
|2 Cor.
 
|12
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|noodzaken
 
|Paulus was genoodzaakt
 
|-
 
|Ps.
 
|89
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|noorden
 
|door God geschapen
 
|-
 
|Deut.
 
|12
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|norm
 
|eigen -en volgen
 
|-
 
|2 Kron.
 
|25
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|normen
 
|uit de Schrift: rekening mee houden
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|43
 
|
 
|
 
|nu
 
|Christus aan Gods rechterhand
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|43
 
|
 
|
 
|nu
 
|vijanden van CHristus zullen onderworpen worden
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|nu
 
|
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|geestelijk -
 
|-
 
|1 Tim.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|opziener moet - zijn
 
|-
 
|1 Tim.
 
|3
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|vrouwen dan dienaars moeten - zijn
 
|-
 
|2 Tim.
 
|4
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|wees - in alles
 
|-
 
|Luk.
 
|21
 
|
 
|34
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|weest - in de eindtijd
 
|-
 
|1 Pe
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|weest - tot gebeden, in de eindtijd
 
|-
 
|1 Pe
 
|5
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|weest -!
 
|-
 
|1 Pe
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|weest nuchter
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|wordt – zoals het behoort
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|zie ook Ontnuchteren
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|zijn
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|zijn versus buiten jezelf zijn
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nuchter
 
|
 
|-
 
|Opb.
 
|16
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|nudisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Spr.
 
|10
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nut
 
|doen
 
|-
 
|Jer.
 
|23
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|nut
 
|doen aan een volk
 
|-
 
|Spr.
 
|11
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|nut
 
|doen: geen - doen
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|nut
 
|geen - hebben van iets
 
|-
 
|Jes.
 
|48
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nut
 
|God leert wat ons - is
 
|-
 
|Hebr.
 
|12
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nut
 
|God tuchtigt ons tot ons -
 
|-
 
|Flm.
 
|
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nut
 
|nuttig: Onesimus thans
 
|-
 
|2 Tim.
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nut
 
|van - zijn voor de dienst aan iemand
 
|-
 
|2 Tim.
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nut
 
|veel -: Markus
 
|-
 
|Flm.
 
|
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nut
 
|vroeger was Onesimus van geen nut
 
|-
 
|Luk.
 
|13
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nut
 
|zonder -
 
|-
 
|Joh.
 
|6
 
|:
 
|63
 
|
 
|
 
|nut
 
|zonder -: het vlees
 
|-
 
|Hebr.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nut
 
|geen –: het woord van de prediking bracht hun geen –
 
|-
 
|Jes.
 
|55
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|nutteloos
 
|kopen
 
|-
 
|Rom.
 
|3
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|nutteloos
 
|mens: nutteloos geworden
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|nutteloos
 
|nutteloze slaaf
 
|-
 
|Luk.
 
|17
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nutteloos
 
|nutteloze slaaf
 
|-
 
|Flm.
 
|
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nutteloos
 
|Onesimus vroeger voor zijn meester Filémon
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|nutteloos
 
|zekere twisten
 
|-
 
|Joh.
 
|18
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|dat Christus stierf voor het volk
 
|-
 
|Matth.
 
|18
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|dood
 
|-
 
|Joh.
 
|16
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|door Christus besproken
 
|-
 
|Hebr.
 
|6
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|gewas
 
|-
 
|Hand.
 
|20
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|leren wat - is
 
|-
 
|2 Cor.
 
|12
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|niet - zijn
 
|-
 
|Flm.
 
|
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|nu is Onesimus voor u en mij zeer -
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|Schrift is - om te leren enz.
 
|-
 
|1 Cor.
 
|12
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|tot wat - is wordt aan ieder de openbaring van de Geest gegeven
 
|-
 
|Hand.
 
|20
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|verkondigen wat - is
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|voor de mensen: goede werken
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|voor ons: niet -
 
|-
 
|2 Cor.
 
|8
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|voor u
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|voor u, vs. 30
 
|-
 
|Joh.
 
|11
 
|:
 
|50
 
|
 
|
 
|nuttig
 
|
 
|-
 
|Mal.
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|nuttigheid
 
|als reden genoemd
 
|-
 
|Pred.
 
|5
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|nuttigheid
 
|van rijkdom: alleen gezicht der ogen
 
|}
 

Versie van 30 jun 2022 17:38

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Onderwerpen die beginnen met de letter N: