Onderwerpenregister bij de Bijbel/O: verschil tussen versies

Uit Christipedia
kGeen bewerkingssamenvatting
Labels: Ongedaan gemaakt Visuele tekstverwerker
k (Tekst vervangen door "{{Onderwerpenregister}}")
Labels: Vervangen Handmatige ongedaanmaking
Regel 1: Regel 1:
 
{{Onderwerpenregister}}
 
{{Onderwerpenregister}}
{| class="wikitable"
 
|Jes.
 
|8
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|alternatief voor -: God vragen
 
|-
 
|1 Sam.
 
|28
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|alternatief voor ontkerstening
 
|-
 
|Lev.
 
|20
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|en geestelijke hoererij
 
|-
 
|2 Kron.
 
|33
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|en zedelijke verwording
 
|-
 
|Lev.
 
|17
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|geestelijke hoererij
 
|-
 
|1 Kron.
 
|10
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|raaplegen waarzegger is overtreding
 
|-
 
|1 Kon.
 
|13
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|soms bedrog
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Jer.
 
|27
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|tegen -
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|toekomst: uitgeroeid door God uit Israël
 
|-
 
|Ex.
 
|22
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|tovenares: des doods schuldig
 
|-
 
|Lev.
 
|20
 
|:
 
|6
 
|v
 
|
 
|occultisme
 
|verbod
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|verboden
 
|-
 
|Lev.
 
|19
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|verontreinigt
 
|-
 
|Jes.
 
|19
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|occultisme
 
|
 
|-
 
|Lev.
 
|20
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|occultist
 
|oordeel der -en
 
|-
 
|Ez.
 
|37
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|oecumene
 
|samenvoeging der kerken door God bewerkt
 
|-
 
|Jona
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|oecumene
 
|wereldgodsdienst
 
|-
 
|Hand.
 
|24
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|oefenen
 
|zich - om altijd een onergerlijk geweten te hebben
 
|-
 
|Hebr.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|oefenen
 
|zinnen - door de gewoonte
 
|-
 
|Hebr.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|oefenen
 
|zinnen -: zedelijk onderscheidingsvermogen
 
|-
 
|1 Tim.
 
|4
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|oefening
 
|lichamelijke -: tot weinig nut
 
|-
 
|Jes.
 
|32
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|Ofel
 
|verwoesting
 
|-
 
|Micha
 
|4
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Ofel
 
|zuid-oostelijke heuvel, waarop de oude stad Jeruzalem gebouwd is
 
|-
 
|Ps.
 
|50
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|offer
 
| -s niet letterlijk voedsel voor God
 
|-
 
|Ps.
 
|50
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offer
 
| -s welke God behagen
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offer
 
|aangenaam -
 
|-
 
|Num.
 
|16
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|offer
 
|aanzien: zie hun offer niet aan
 
|-
 
|Gen.
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|offer
 
|Abels -
 
|-
 
|1 Kron.
 
|16
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|offer
 
|avond- en morgen-
 
|-
 
|Matth.
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|offer
 
|barmhartigheid hoger dan een offer
 
|-
 
|Jer.
 
|6
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|offer
 
|behaaglijk, zoet voor God
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|26
 
|v
 
|
 
|offer
 
|bepalingen
 
|-
 
|Mal.
 
|1
 
|:
 
|7
 
|v
 
|
 
|offer
 
|bloedig offer 'brood' genoemd
 
|-
 
|Jer.
 
|6
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|offer
 
|brand-: behaaglijk
 
|-
 
|2 Kon.
 
|3
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|offer
 
|brand-: bij de heidenen
 
|-
 
|Ez.
 
|46
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|offer
 
|brand-: dagelijks
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|18
 
|v
 
|
 
|offer
 
|brandoffer: inzettingen
 
|-
 
|2 Kon.
 
|3
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|offer
 
|brandoffer: type van Christus' offer
 
|-
 
|1 Kron.
 
|16
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|offer
 
|brengen en God aanbidden
 
|-
 
|Ps.
 
|96
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offer
 
|brengt offer aan God
 
|-
 
|1 Kron.
 
|16
 
|:
 
|29
 
|,
 
|28
 
|offer
 
|brengt offer, gij geslachten der volken
 
|-
 
|1 Sam.
 
|25
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|offer
 
|Christus' -: Abigail type
 
|-
 
|Pred.
 
|9
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offer
 
|Christus' -: doel: opdat wij, gereinigd, God zouden dienen
 
|-
 
|Ex.
 
|29
 
|:
 
|38
 
|v
 
|
 
|offer
 
|dagelijkse -s
 
|-
 
|Neh.
 
|10
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|offer
 
|dagelijkse -s
 
|-
 
|Deut.
 
|27
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|offer
 
|dank-
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offer
 
|dank-: inzetting
 
|-
 
|Ps.
 
|50
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offer
 
|danken
 
|-
 
|Jona
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|offer
 
|dankzegging
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|offer
 
|der eerstelingen
 
|-
 
|Spr.
 
|15
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offer
 
|der goddelozen: een gruwel
 
|-
 
|Joh.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offer
 
|dieren
 
|-
 
|Jer.
 
|7
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offer
 
|door God afgewezen bij ongehoorzaamheid
 
|-
 
|1 Sam.
 
|15
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|offer
 
|door God verachte -s
 
|-
 
|Amos
 
|5
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|offer
 
|door God versmaad
 
|-
 
|Ex.
 
|24
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offer
 
|door jongelingen gebrachte offers
 
|-
 
|1 Kron.
 
|11
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offer
 
|drank-
 
|-
 
|Deut.
 
|26
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|offer
 
|eerstelingen: - der e
 
|-
 
|Deut.
 
|15
 
|:
 
|19
 
|v
 
|
 
|offer
 
|eerstgeboorten, - der e.
 
|-
 
|Deut.
 
|17
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offer
 
|eis: zonder gebrek
 
|-
 
|Ez.
 
|44
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|offer
 
|eten: schuld-, spijs-, zondoffers
 
|-
 
|Jes.
 
|29
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offer
 
|feest-
 
|-
 
|Num.
 
|5
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|offer
 
|gedenk-, vs 15
 
|-
 
|Hos.
 
|14
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|offer
 
|geestelijk -: var der lippen
 
|-
 
|Jer.
 
|7
 
|:
 
|21
 
|v
 
|
 
|offer
 
|gehoorzaamheid is beter dan -
 
|-
 
|Jer.
 
|7
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|offer
 
|gehoorzaamheid is beter dan -
 
|-
 
|Joel
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offer
 
|geven vanuit gezegend zijn
 
|-
 
|Job
 
|42
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offer
 
|God eiste offers van Jobs drie vrienden
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offer
 
|God had uiteindelijk geen behagen in de Levitische offers
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offer
 
|God welbehaaglijk -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|offer
 
|God: "mijn slachtoffer", "mijn spijsoffer"
 
|-
 
|Ex.
 
|35
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offer
 
|hef-: tot het werk van de tent der samenkomst
 
|-
 
|Ex.
 
|35
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|offer
 
|hef-: van eigen goederen
 
|-
 
|Ex.
 
|35
 
|:
 
|5
 
|v
 
|
 
|offer
 
|hef-: vrijwillig
 
|-
 
|Gen.
 
|22
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|offer
 
|Isaak: plaats, brandoffer
 
|-
 
|1 Sam.
 
|1
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offer
 
|jaarlijkse -
 
|-
 
|Opb.
 
|5
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|offer
 
|Jezus het geslachte Lam
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|offer
 
|Jezus nam de oude -s weg en verving ze door Zijn eigen offer
 
|-
 
|Hos.
 
|6
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offer
 
|kennis Gods meer dan -s
 
|-
 
|2 Kon.
 
|21
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offer
 
|kind-
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offer
 
|kind-: Izaak
 
|-
 
|Micha
 
|6
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|offer
 
|meer dan -s
 
|-
 
|Mark.
 
|12
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|offer
 
|meer dan -s is de liefde
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|offer
 
|met slachtoffers God eren
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|22
 
|v
 
|
 
|offer
 
|mogelijke gebreken
 
|-
 
|Jer.
 
|6
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|offer
 
|niet behaaglijk bij ongehoorzaamheid
 
|-
 
|Hag.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|offer
 
|onrein -
 
|-
 
|Hos.
 
|8
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|offer
 
|onwelgevallige -s
 
|-
 
|Deut.
 
|12
 
|:
 
|4
 
|v
 
|
 
|offer
 
|plaats van offers
 
|-
 
|Lev.
 
|17
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offer
 
|plaats: verplichte --
 
|-
 
|Gen.
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|offer
 
|schaap
 
|-
 
|Lev.
 
|17
 
|:
 
|3
 
|v
 
|
 
|offer
 
|slacht-: verkeerde -s
 
|-
 
|Jer.
 
|6
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|offer
 
|slacht-: zoet
 
|-
 
|Ez.
 
|39
 
|:
 
|17
 
|v
 
|
 
|offer
 
|slachtoffer: Gods -
 
|-
 
|Matth.
 
|19
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|offer
 
|sociale en materiele offers
 
|-
 
|Lev.
 
|21
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offer
 
|spijs van God
 
|-
 
|Lev.
 
|21
 
|:
 
|8
 
|v
 
|
 
|offer
 
|spijs van God
 
|-
 
|Lev.
 
|21
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offer
 
|spijs van God
 
|-
 
|Ez.
 
|44
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|offer
 
|spijs voor God
 
|-
 
|2 Kon.
 
|3
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|offer
 
|spijs-: tijd van het -: des morgens
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offer
 
|spijs-: verachten: door het volk: oorzaak was zonde van twee priesters
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offer
 
|stoffelijk -: gave voor Paulus' behoefte
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|offer
 
|stoffelijke -: welbehagen voor God
 
|-
 
|Opb.
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offer
 
|type van Christus
 
|-
 
|Amos
 
|4
 
|:
 
|4
 
|v
 
|
 
|offer
 
|valse offerdienst
 
|-
 
|Spr.
 
|21
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|offer
 
|van de goddelozen: een gruwel
 
|-
 
|Gen.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|offer
 
|van de vrucht des lands
 
|-
 
|Neh.
 
|13
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|offer
 
|van het hout: gaven bestaande uit opgebracht hout
 
|-
 
|Mal.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offer
 
|verdorven - brengen
 
|-
 
|Jes.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|offer
 
|vergeefs - brengen
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|offer
 
|vrijwillig - vs. gelofte-offer
 
|-
 
|Ez.
 
|46
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|offer
 
|vrijwillig -: brandoffer, dankoffer
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|offer
 
|vuur-: minimaal 8 dagen oud
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|offer
 
|vuuroffer: begrip
 
|-
 
|2 Sam.
 
|23
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|offer
 
|water als - uitgegoten voor God
 
|-
 
|Hos.
 
|6
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offer
 
|weldadigheid meer dan -s
 
|-
 
|Gen.
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|offer
 
|weldoen meer dan -
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|offer
 
|zie ook Lofoffer
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|offer
 
|zie ook Lofoffer
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|offer
 
|zoen-: Christus
 
|-
 
|Lev.
 
|22
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|offer
 
|zonder gebrek
 
|-
 
|Jes.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offer
 
|zonder gehoorzaamheid zijn -s niet aangenaam
 
|-
 
|1 Sam.
 
|1
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|offer
 
|zoon aan God gewijd en geofferd: Samuel, 3 of 4 jaar oud
 
|-
 
|Jes.
 
|1
 
|:
 
|11
 
|v
 
|
 
|offer
 
|God was zat van de offers, Hij had er geen behagen meer in
 
|-
 
|Ps.
 
|50
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offer
 
|houdt Gods straf af
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|offerande
 
|aan afgod: verboden
 
|-
 
|Hand.
 
|7
 
|:
 
|41
 
|
 
|
 
|offerande
 
|aan de afgod brengen
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offerande
 
|aangenaam voor God: door Jezus Christus
 
|-
 
|Rom.
 
|12
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offerande
 
|christelijke -
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|offerande
 
|Christus: voor God
 
|-
 
|Ps.
 
|51
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|offerande
 
|de -n Gods zijn een gebroken geest
 
|-
 
|2 Kron.
 
|11
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|offerande
 
|doen
 
|-
 
|1 Sam.
 
|16
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|offerande
 
|doen: door Samuel
 
|-
 
|Ex.
 
|34
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|offerande
 
|eten van afgodische -n
 
|-
 
|Ps.
 
|69
 
|:
 
|31
 
|v
 
|
 
|offerande
 
|geestelijke - versus dieroffer
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offerande
 
|geestelijke -n: door Jezus Chrustus Gode aangenaam
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|offerande
 
|geheiligd door Heilige Geest
 
|-
 
|Ps.
 
|51
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offerande
 
|Gij hebt geen lust tot -
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offerande
 
|Jezus' -
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|108
 
|
 
|
 
|offerande
 
|mijns monds: dat ze U welgevallen
 
|-
 
|Ps.
 
|51
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offerande
 
|offeranden der gerechtigheid
 
|-
 
|Gen.
 
|46
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offerande
 
|offeren
 
|-
 
|Ps.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offerande
 
|offert -n der gerechtigheid
 
|-
 
|Ps.
 
|116
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|offerande
 
|van dankzegging
 
|-
 
|Ps.
 
|116
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offerande
 
|van dankzegging
 
|-
 
|Rom.
 
|15
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|offerande
 
|van de volken: bestaande uit bekeerlingen uit de volken
 
|-
 
|Ps.
 
|27
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offerande
 
|van geklank offeren
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|offerande
 
|van het lichaam van Jezus Christus
 
|-
 
|Ezra
 
|6
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|offerande
 
|van liefelijke reuk
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offerande
 
|van uw geloof
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offerande
 
|voor de zonde
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offerande
 
|voor de zonde: niet meer nodig
 
|-
 
|Ezra
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offerande
 
|vrijwillige -
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|108
 
|
 
|
 
|offerande
 
|vrijwillige -en mijns monds
 
|-
 
|Flm.
 
|
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|offerbereidheid
 
|
 
|-
 
|2 Kon.
 
|10
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|afgodische -
 
|-
 
|2 Kron.
 
|24
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|al de dagen van Jojada
 
|-
 
|Ezra
 
|7
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|bevorderd door heidense vorst
 
|-
 
|Rom.
 
|12
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|christelijke -
 
|-
 
|Ezra
 
|6
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|herstel - bevorderd door heidense koning
 
|-
 
|Jes.
 
|60
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|toekomstige -
 
|-
 
|Jes.
 
|66
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|verfoeilijke -
 
|-
 
|Hos.
 
|9
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|verstoken van de mogelijkheid tot offeren
 
|-
 
|2 Kron.
 
|29
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|verwaarloosd
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|offerdienst
 
|
 
|-
 
|Mal.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offerdier
 
|blind -
 
|-
 
|Mal.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offerdier
 
|kreupel -
 
|-
 
|Mal.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offerdier
 
|ziek -
 
|-
 
|2 Kron.
 
|33
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|offeren
 
|aan beelden
 
|-
 
|Ps.
 
|106
 
|:
 
|37
 
|
 
|
 
|offeren
 
|aan duivels
 
|-
 
|Ex.
 
|22
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|offeren
 
|aan vreemde god: straf: verbanning
 
|-
 
|Hand.
 
|14
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|offeren
 
|afgodendienst
 
|-
 
|2 Kron.
 
|28
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|offeren
 
|afgodisch -
 
|-
 
|Hebr.
 
|9
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|offeren
 
|Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen
 
|-
 
|Ps.
 
|50
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|offeren
 
|dank
 
|-
 
|Hebr.
 
|11
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offeren
 
|door Abraham: Isaak
 
|-
 
|Gen.
 
|46
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offeren
 
|door Jakob : te Berseba
 
|-
 
|1 Sam.
 
|16
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|offeren
 
|eerst zich heiligen
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|108
 
|
 
|
 
|offeren
 
|en gehoorzaamheid
 
|-
 
|2 Kron.
 
|30
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|offeren
 
|en loven
 
|-
 
|Hebr.
 
|9
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|offeren
 
|gaven en slachtoffers
 
|-
 
|Hebr.
 
|8
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|offeren
 
|gaven, slachtoffers
 
|-
 
|Hebr.
 
|5
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|offeren
 
|gebeden, smekingen
 
|-
 
|1 Sam.
 
|1
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offeren
 
|geval
 
|-
 
|Ps.
 
|116
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offeren
 
|ik zal U - een offerande van dankzegging
 
|-
 
|Zach.
 
|14
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offeren
 
|in de toekomst
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offeren
 
|naar de wet
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|offeren
 
|nagelaten
 
|-
 
|Gen.
 
|46
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|offeren
 
|offeranden –
 
|-
 
|1 Kon.
 
|9
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|offeren
 
|Salomo's gebruik
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|62
 
|
 
|
 
|offeren
 
|slachtoffers
 
|-
 
|1 Kon.
 
|8
 
|:
 
|62
 
|
 
|
 
|offeren
 
|ten dankoffer
 
|-
 
|Pred.
 
|9
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|offeren
 
|wel en niet -: enerlei wedervaart de offeraar en niet-offeraar
 
|-
 
|Pred.
 
|9
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offeren
 
|zichzelf -: door Christus: vlekkeloos: aan God
 
|-
 
|Hebr.
 
|9
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offeren
 
|zichzelf -: Jezus: door de Geest
 
|-
 
|Hebr.
 
|7
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|offeren
 
|zichzelf op-: door Jezus
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|offeren
 
|zoon -: Izaak
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|offeren
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|54
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offeren
 
|met vrijwilligheid
 
|-
 
|2 Kron.
 
|7
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|offerhuis
 
|tempel een -
 
|-
 
|Matth.
 
|27
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|offerkist
 
|
 
|-
 
|Deut.
 
|12
 
|:
 
|13
 
|v
 
|
 
|offerplaats
 
|alleen in Jeruzalem
 
|-
 
|2 Kon.
 
|14
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|offerplaats
 
|hoogten waren afgodische -en
 
|-
 
|Gen.
 
|22
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|offerplaats
 
|van Abraham, op Moria: "De HEERE zal voorzien"
 
|-
 
|2 Kron.
 
|33
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|offerplaats
 
|verkeerde - voor God
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|offerrande
 
|God wilde geen -
 
|-
 
|1 Kon.
 
|22
 
|:
 
|49
 
|
 
|
 
|Ofir
 
|
 
|-
 
|Richt.
 
|8
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|Ofra
 
|
 
|-
 
|Joz.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Og
 
|nederlaag van -: bekend in Jericho
 
|-
 
|Ef.
 
|6
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ogendienst
 
|
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|ogendienst
 
|
 
|-
 
|Opb.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ogenzalf
 
|
 
|-
 
|Lev.
 
|21
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|olie
 
|de kroon der zalfolie Zijns Gods
 
|-
 
|Ps.
 
|141
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|olie
 
|des hoofds
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|olie
 
|fig. Heilige Geest (toepassing)
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|olie
 
|geen - meegenomen
 
|-
 
|Lev.
 
|5
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|olie
 
|geen – op zondoffer
 
|-
 
|1 Sam.
 
|16
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|olie
 
|Geest: zalfolie en de -
 
|-
 
|Num.
 
|35
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|olie
 
|heilige -
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|46
 
|
 
|
 
|olie
 
|hoofd zalven met -
 
|-
 
|Spr.
 
|21
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|olie
 
|in de woning van de wijze
 
|-
 
|2 Kon.
 
|4
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|olie
 
|kruik met -
 
|-
 
|Pred.
 
|9
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|olie
 
|laat geen - op uw hoofd ontbreken
 
|-
 
|Spr.
 
|21
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|olie
 
|liefhebben: hierdoor word je niet rijk
 
|-
 
|Num.
 
|5
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|olie
 
|niet op spijsoffer der ijveringen
 
|-
 
|Gen.
 
|35
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|olie
 
|over opgericht teken gestort door Jakob
 
|-
 
|Hgl
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|olie
 
|reuk: uw oliën zijn goed tot -
 
|-
 
|Luk.
 
|10
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|olie
 
|tot heling van de wond
 
|-
 
|Hgl
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|olie
 
|uitstorten
 
|-
 
|Hgl
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|olie
 
|uw naam is een - die uitgestort wordt
 
|-
 
|Spr.
 
|27
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|olie
 
|verblijdt het hart
 
|-
 
|Ex.
 
|27
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|olie
 
|voor de luchter
 
|-
 
|Spr.
 
|27
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|olie
 
|welriekende -
 
|-
 
|Hgl
 
|4
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|olie
 
|welriekende -en
 
|-
 
|Mark.
 
|6
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|olie
 
|zalven met olie
 
|-
 
|2 Sam.
 
|14
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|olie
 
|zich zalven met -: door een vrouw
 
|-
 
|Matth.
 
|25
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|olie
 
|zinnebeeld van de Heilige Geest
 
|-
 
|Ez.
 
|11
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|daar stond de heerlijkheid des HEEREN
 
|-
 
|Hand.
 
|1
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|gelegen buiten Jeruzalem, dichtbij de stad
 
|-
 
|Joh.
 
|8
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|Jezus ging naar de -
 
|-
 
|Matth
 
|24
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|Jezus zat op de -
 
|-
 
|Ez.
 
|11
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|ligging
 
|-
 
|Luk.
 
|21
 
|
 
|37
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|plaats waar Jezus overnachtte
 
|-
 
|Luk.
 
|22
 
|
 
|39
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|plaats waar Jezus overnachtte
 
|-
 
|Zach.
 
|14
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|toekomst
 
|-
 
|Luk.
 
|19
 
|
 
|28
 
|
 
|
 
|Olijfberg
 
|
 
|-
 
|Jer.
 
|11
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|olijfboom
 
|fig. Israël: takken verbroken
 
|-
 
|Jer.
 
|11
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|olijfboom
 
|fig. voor Israël
 
|-
 
|Hos.
 
|14
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|olijfboom
 
|heerlijkheid van de -
 
|-
 
|Opb.
 
|11
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|olijfboom
 
|symbolisch voor profeet
 
|-
 
|Ex.
 
|23
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|olijfgaard
 
|
 
|-
 
|Neh.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|olijfgaard
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|44
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|olmboom
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|143
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ombrengen
 
|breng mijn vijanden om
 
|-
 
|Hand.
 
|26
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|ombrengen
 
|de Joden hebben geprobeerd Paulus om te brengen
 
|-
 
|Mark.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ombrengen
 
|Jezus - beraadslaagd
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|16
 
|
 
|
 
|ombrengen
 
|tot straf
 
|-
 
|Luk.
 
|19
 
|
 
|47
 
|
 
|
 
|ombrengen
 
|trachten om te -: Jezus: door de overpriesters etc
 
|-
 
|Luk.
 
|22
 
|
 
|2
 
|
 
|
 
|ombrengen
 
|zoeken om te brengen: Jezus: door de overpriesters en de schriftgeleerden
 
|-
 
|Spr.
 
|27
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|omdolen
 
|uit zijn plaats
 
|-
 
|Opb.
 
|22
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|omega
 
|Jezus is de -
 
|-
 
|Opb.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|Omega
 
|Ik ben de Alfa en de -
 
|-
 
|Spr.
 
|22
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|omgang
 
|door omgang met iemand leer je makkelijk zijn pad
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|63
 
|
 
|
 
|omgang
 
|goede -
 
|-
 
|Spr.
 
|13
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|omgang
 
|goede -: met wijzen: maakt wijs
 
|-
 
|Spr.
 
|13
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|omgang
 
|kwade -
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|115
 
|
 
|
 
|omgang
 
|kwade - bederft goede zeden
 
|-
 
|Spr.
 
|25
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|omgang
 
|met de naaste: niet te veel
 
|-
 
|Spr.
 
|3
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|omgang
 
|met God: vertrouwelijke - : voor de oprechte
 
|-
 
|Spr.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|omgang
 
|met verkeerden: wijsheid behoedt daarvoor
 
|-
 
|1 Cor.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|omgang
 
|mijden met zondaar die broeder genoemd wordt
 
|-
 
|Spr.
 
|24
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|omgang
 
|mijden: met boze lieden
 
|-
 
|Spr.
 
|22
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|omgang
 
|mijden: met een grammoedige
 
|-
 
|1 Cor.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|omgang
 
|mijden: zelfs het samen eten
 
|-
 
|Rom.
 
|1
 
|:
 
|26
 
|v
 
|
 
|omgang
 
|natuurlijke -
 
|-
 
|Rom.
 
|1
 
|:
 
|26
 
|v
 
|
 
|omgang
 
|tegennatuurlijke -
 
|-
 
|Spr.
 
|28
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|omgang
 
|verkeerde -
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|omgang
 
|verkeerde -
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|omgang
 
|verkeerde - ontgaan
 
|-
 
|Spr.
 
|12
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|omgang
 
|verkeerde - vermijden en iets beters doen
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|omgang
 
|verkeerde -: bederft goede zeden
 
|-
 
|Spr.
 
|1
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|omgang
 
|verkeerde -: mijden
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|omgang
 
|vermijden
 
|-
 
|Ps.
 
|101
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|omgang
 
|vermijden - met boze mensen
 
|-
 
|Spr.
 
|20
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|omgang
 
|vermijden: met achterklapper
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|45
 
|
 
|
 
|omgang
 
|zie ook Oppassen
 
|-
 
|Spr.
 
|3
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|omgeving
 
|gunst en goed verstand vinden bij mensen
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|omgeving
 
|wekt vleselijke begeerten
 
|-
 
|Ef.
 
|6
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|omgorden
 
|met waarheid
 
|-
 
|2 Sam.
 
|22
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|omgorden
 
|U omgordde mij met kracht ten strijde
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|omhakken
 
|
 
|-
 
|Mark.
 
|12
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|omheining
 
|om de wijngaard
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|omheining
 
|wegnemen: gevolg: afweiding
 
|-
 
|Gen.
 
|48
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|omhelzen
 
|door Jakob: de beide zonen van Jozef
 
|-
 
|Mark.
 
|10
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|omhelzen
 
|door Jezus: kinderen
 
|-
 
|Jes.
 
|38
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|omhelzen
 
|fig. door God: liefelijk omhelsd
 
|-
 
|Pred.
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|omhelzen
 
|
 
|-
 
|Esth.
 
|8
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|omkeer
 
|in het lot van de Joden
 
|-
 
|Spr.
 
|13
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|door goddeloosheid wordt de zondaar omgekeerd
 
|-
 
|Matth.
 
|21
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|door Jezus: tafels en stoelen
 
|-
 
|Tit.
 
|1
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|hele huizen -
 
|-
 
|Pred.
 
|7
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|ik vs. hart
 
|-
 
|Luk.
 
|22
 
|
 
|61
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|Jezus: de Heer keerde zich om en keek Petrus aan
 
|-
 
|Richt.
 
|8
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|om het kwade te doen
 
|-
 
|Gen.
 
|19
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|stad: door God
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|ten kwade
 
|-
 
|Jes.
 
|29
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|vals -
 
|-
 
|Mark.
 
|8
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|zich -: door Jezus
 
|-
 
|Luk.
 
|14
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|omkeren
 
|zich -: door Jezus
 
|-
 
|Jac.
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|omkering
 
|schaduw van -: niet bij God
 
|-
 
|Amos
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|omkering
 
|zoals Sodom en Gomorra
 
|-
 
|Luk.
 
|13
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|omkomen
 
|door Jezus: in Jeruzalem
 
|-
 
|Deut.
 
|30
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|omkomen
 
|en dagen niet verlengen
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|omkomen
 
|gevolg van zonde
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|omkomen
 
|in de tegenspreking van Korach
 
|-
 
|2 Cor.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|omkomen
 
|niet -
 
|-
 
|Luk.
 
|13
 
|:
 
|3
 
|,
 
|5
 
|omkomen
 
|waarschuwing voor -
 
|-
 
|Hand.
 
|24
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|omkoopbaar
 
|Felix
 
|-
 
|Spr.
 
|28
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|omkopen
 
|de rechter -
 
|-
 
|Deut.
 
|16
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|omkoping
 
|tegen geschenk aan rechter
 
|-
 
|Spr.
 
|17
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|omkoping
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|118
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|omringen
 
|door heidenen
 
|-
 
|Hand.
 
|14
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|omslag
 
|in de stemming en gemoederen van de menigten
 
|-
 
|Luk.
 
|4
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|omslag
 
|van de gemoedsstemming
 
|-
 
|Jes.
 
|3
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|omslagdoek
 
|
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|omstandigheid
 
|beinvloeden gemoed
 
|-
 
|Ef.
 
|6
 
|:
 
|21
 
| -
 
|22
 
|omstandigheid
 
|iemands omstandigheden weten
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|omstandigheid
 
|nare omstandigheden strekten ten goede
 
|-
 
|Filip.
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|omstandigheid
 
|tevreden zijn met de -en
 
|-
 
|Luk.
 
|22
 
|
 
|36
 
|
 
|
 
|omstandigheid
 
|veranderde omstandigheid noopt tot andere middelen
 
|-
 
|Luk.
 
|22
 
|
 
|46
 
|
 
|
 
|omstandigheid
 
|verzoekende -
 
|-
 
|Jes.
 
|5
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|omtuinen
 
|wijngaard
 
|-
 
|Job
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|omtuining
 
|gemaakt door God: om Jobs gezin
 
|-
 
|1 Kon.
 
|12
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|omwending
 
|in konings houding: door de HERE gewerkt
 
|-
 
|Jes.
 
|37
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|omwille
 
|om Davids mijns knechts wil
 
|-
 
|Jes.
 
|37
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|omwille
 
|om Mijnentwil
 
|-
 
|2 Kon.
 
|19
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|omwille
 
|van David: handelde God zo
 
|-
 
|Luk.
 
|19
 
|
 
|44
 
|
 
|
 
|omzien
 
|door Christus / God: naar Jeruzalem
 
|-
 
|Ps.
 
|56
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|omzwerven
 
|van David
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|omzwerven
 
|zie Zwerven
 
|-
 
|Spr.
 
|15
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onaangenaam
 
|tucht, voor de afwijker
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onaanvechtbaar
 
|woord
 
|-
 
|1 Cor.
 
|1
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|onaanzienlijke
 
|door God uitverkoren
 
|-
 
|2 Kon.
 
|18
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onafhankelijk
 
|worden: Hizkia viel af van de vreemde koning
 
|-
 
|1 Thess.
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onafhankelijkheid
 
|goede zaak
 
|-
 
|Jer.
 
|2
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|onafhankelijkheid
 
|Israëls - ten opzichte van God
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onafhankelijkheid
 
|uiting van -
 
|-
 
|Gen.
 
|38
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|Onan
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|onbalans
 
|
 
|-
 
|Hos.
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|onbandig
 
|
 
|-
 
|Rom.
 
|1
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|onbarmhartig
 
|
 
|-
 
|2 Sam.
 
|6
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onbedachtzaamheid
 
|geval
 
|-
 
|Spr.
 
|19
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onbedachtzaamheid
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|32
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onbedachtzame
 
|het hart der -n zal de wetenschap verstaan
 
|-
 
|Jes.
 
|35
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onbedachtzame
 
|van hart: weest sterk, en vreest niet
 
|-
 
|Mark.
 
|5
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onbedwingbaar
 
|bezetene
 
|-
 
|Mark.
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onbeheersbaar
 
|bezetene
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onbeheerst
 
|in de laatste dagen zijn de mensen -
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|:
 
|41
 
|
 
|
 
|onbehoorlijk
 
|Jezus heeft niets -s gedaan
 
|-
 
|Tit.
 
|1
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onbehoorlijk
 
|leren wat niet behoort
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onbehoorlijk
 
|onbehoorlijke mensen
 
|-
 
|Rom.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onbekeerlijk
 
|hart
 
|-
 
|Rom.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onbekeerlijkheid
 
|en hardheid
 
|-
 
|Zach.
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onbekeerlijkheid
 
|en niet horen, niet luisteren naar God
 
|-
 
|Luk.
 
|10
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onbekeerlijkheid
 
|van Chorazin en Betsaïda
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|onbekeerlijkheid
 
|
 
|-
 
|Opb.
 
|9
 
|:
 
|20
 
|v
 
|
 
|onbekeerlijkheid
 
|
 
|-
 
|Mark.
 
|9
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onbekend
 
|berg der verheerlijking
 
|-
 
|Ps.
 
|69
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onbekend
 
|geworden voor de kinderen van mijn moeder
 
|-
 
|Deut.
 
|34
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onbekend
 
|graf van Mozes
 
|-
 
|2 Pe
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onbekend
 
|laat dit ene u niet onbekend zijn
 
|-
 
|2 Pe
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onbekend
 
|moedwillig is hun dit onbekend
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|
 
|33
 
|
 
|
 
|onbekend
 
|plaats waar Jezus gekruisigd werd
 
|-
 
|2 Cor.
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onbekwaam
 
|tot denken
 
|-
 
|Jac.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onberekenbaar
 
|in zijn wegen zijn
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|bewaard worden: geest, ziel en lichaam
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|bewaren: een gebod
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|doel: - zijn
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|en heilig
 
|-
 
|1 Thess.
 
|2
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|gedrag
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|gemeente: opdat zij - zou zijn
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|gerechtigheid van Saulus naar de wet
 
|-
 
|Col.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|God wil ons - voor zich stellen
 
|-
 
|Filip.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|mens: opdat u - bent
 
|-
 
|1 Tim.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|opziener moet - zijn
 
|-
 
|Filip.
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|tegen de dag van Chistus
 
|-
 
|Jud
 
|
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|voor God gesteld worden
 
|-
 
|2 Pe
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|voor Hem gevonden worden
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|Zacharias en zijn vrouw
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|zijn
 
|-
 
|1 Thess.
 
|3
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|zijn in heiligheid
 
|-
 
|Opb.
 
|14
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onberispelijk
 
|zijn: de 144.000
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|onberouwelijk
 
|de genadegaven aan en de roeping van Israël door God zijn -
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onbesmet
 
|bewaren: een gebod
 
|-
 
|Hebr.
 
|7
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|onbesmet
 
|Jezus
 
|-
 
|2 Pe
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onbesmet
 
|voor Hem gevonden worden
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onbesneden
 
|genoemd worden
 
|-
 
|Ez.
 
|44
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onbesneden
 
|van hart en van vlees
 
|-
 
|Rom.
 
|2
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|onbesnedene
 
|de van nature -
 
|-
 
|Richt.
 
|14
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onbesnedene
 
|Filistijnen zijn -n
 
|-
 
|Hand.
 
|7
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|onbesnedene
 
|van hart
 
|-
 
|Hand.
 
|7
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|onbesnedene
 
|van oren
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onbesnedenheid
 
|dood in de - van uw vlees
 
|-
 
|Gen.
 
|17
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onbesnedenheid
 
|doodstraf
 
|-
 
|Rom.
 
|2
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|onbesnedenheid
 
|van de rechtvaardige tot besnijdenis gerekend
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onbesnedenheid
 
|
 
|-
 
|Jac.
 
|1
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|onbevlekt
 
|godsdienst
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|58
 
|
 
|
 
|onbeweeglijk
 
|weest -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|13
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|onbezonnenheid
 
|geval: Sauls vervloeking
 
|-
 
|2 Kon.
 
|17
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onbijbels
 
|heidense en eigenmachtige inzettingen
 
|-
 
|Pred.
 
|9
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onbillijkheid
 
|schijnbare -
 
|-
 
|Mark.
 
|5
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onbindbaar
 
|bezetene
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ondankbaar
 
|in de laatste dagen zijn de mensen -
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onder
 
|Israël zal alleen boven zijn en niet onder
 
|-
 
|Spr.
 
|20
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderbewustzijn
 
|diepe wateren
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|onderdak
 
|geen deksel hebben
 
|-
 
|Rom.
 
|13
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|aan de overheden
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|aan eigen meester
 
|-
 
|1 Cor.
 
|16
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|aan hen die de heiligen dienen
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|aan overheden, machten
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|aan uw voorgangers
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|aan verkeerde meesters: bevolen
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|begrip: gehoorzaam, rekening houdend met
 
|-
 
|Luk.
 
|10
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|demonen - aan de gezonden discipelen
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|en gehoorzaam
 
|-
 
|Hebr.
 
|13
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|en gehoorzaam
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|Gemeente - aan Christus
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|in alle ontzag
 
|-
 
|Luk.
 
|2
 
|:
 
|51
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|Jezus was zijn ouders -
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|om 's Heren wil
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|vrouw zij - aan haar eigen man als aan de Heer
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|vrouw zij - aan haar man
 
|-
 
|1 Cor.
 
|14
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|vrouw zij – in de gemeentelijke samenkomst
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|vrouw zij haar man -
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|vrouw: aan eigen man
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|weest aan elke menselijke instelling -
 
|-
 
|Hebr.
 
|10
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|weest aan uw voorgangers -
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderdanig
 
|weest elkaar - in de vrees van Christus
 
|-
 
|1 Pe
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderdanigheid
 
|bij jongeren
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderdanigheid
 
|en gehoorzaamheid
 
|-
 
|1 Pe
 
|5
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderdanigheid
 
|en ootmoed
 
|-
 
|Dan.
 
|6
 
|:
 
|9
 
|v
 
|
 
|onderdanigheid
 
|overheid
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderdanigheid
 
|van de vrouw: jegens haar man
 
|-
 
|1 Tim.
 
|3
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onderdanigheid
 
|zijn kinderen in - houden
 
|-
 
|2 Kron.
 
|16
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|door Asa: enigen uit het volk
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|door de rijken
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|een grote menigte
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|geloof (eigen) -
 
|-
 
|1 Sam.
 
|10
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|God is tegen -
 
|-
 
|1 Kron.
 
|16
 
|:
 
|19
 
|v
 
|
 
|onderdrukken
 
|God liet niemand toe Israël te onderdrukken
 
|-
 
|Jes.
 
|52
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|Israël – door Assur
 
|-
 
|Richt.
 
|10
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|Israël onderdrukt door naburige volken
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|met geweld
 
|-
 
|Jes.
 
|38
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderdrukken
 
|onderdrukt worden door een ziekte
 
|-
 
|Jes.
 
|60
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderdrukker
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|33
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|gewin der -en verwerpen
 
|-
 
|Ps.
 
|103
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|God doet gerechtigheid en gerichten aan allen die onderdrukt worden
 
|-
 
|Job
 
|36
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|in de - openbaart God
 
|-
 
|Pred.
 
|7
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|kan een wijze dol maken
 
|-
 
|Job
 
|31
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|neiging tot -: weerhouden door medelijden
 
|-
 
|Pred.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|onderdrukkingen onder de zon
 
|-
 
|Ps.
 
|44
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|onze - vergeten: door God
 
|-
 
|Jes.
 
|30
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|op - vertrouwen
 
|-
 
|Jes.
 
|59
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|spreken van -
 
|-
 
|Pred.
 
|5
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|van de arme
 
|-
 
|Ps.
 
|62
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|vertrouwt niet op -
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|voorkomen door God
 
|-
 
|Ez.
 
|18
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|onderdrukking
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderduiker
 
|Israël verstoken in de holen
 
|-
 
|Ezra
 
|9
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|ondergang
 
|belet: door God
 
|-
 
|2 Tim.
 
|2
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ondergang
 
|door woordenstrijd
 
|-
 
|Jer.
 
|51
 
|:
 
|53
 
|
 
|
 
|ondergang
 
|van Babel: door God bewerkt
 
|-
 
|Jes.
 
|43
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|ondergang
 
|verzamelen van de -
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ondergang
 
|wegzinken in - door begeerte naar rijkdom
 
|-
 
|Joz.
 
|15
 
|:
 
|45
 
|
 
|
 
|onderhorig
 
|onderhorige plaatsen
 
|-
 
|2 Sam.
 
|19
 
|:
 
|32
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|Christus en zijn volk -
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|dingen -
 
|-
 
|1 Kon.
 
|17
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|door God
 
|-
 
|Ps.
 
|55
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|door God
 
|-
 
|Neh.
 
|9
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|door God: volk Israël: 40 jaar in de woestijn
 
|-
 
|Gen.
 
|50
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|door Jozef: zijn broers en hun kinderen
 
|-
 
|Gen.
 
|47
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|door Jozef: zijn familie
 
|-
 
|Mark.
 
|10
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|geboden -
 
|-
 
|Luk.
 
|18
 
|
 
|21
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|geboden -
 
|-
 
|Joz.
 
|22
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|geboden -: al wat Mozes geboden heeft
 
|-
 
|Gen.
 
|45
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onderhouden
 
|Jozef zou zijn familie –
 
|-
 
|Joz.
 
|22
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderhouding
 
|van de geboden van God
 
|-
 
|1Jo
 
|4
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|onderkennen
 
|de liefde van God
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|47
 
|
 
|
 
|onderkennen
 
|door Jezus: de overlegging van hun hart
 
|-
 
|Luk.
 
|5
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderkennen
 
|door Jezus: overleggingen van beschuldigers
 
|-
 
|2 Kron.
 
|12
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderkennen
 
|opdat zij -
 
|-
 
|Luk.
 
|12
 
|:
 
|56
 
|
 
|
 
|onderkennen
 
|tijd
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onderkennen
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|3
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|onderkleding
 
|
 
|-
 
|Mark.
 
|6
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderkleed
 
|geen twee onderklederen aandoen
 
|-
 
|Luk.
 
|9
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderkleed
 
|geen twee onderklederen meenemen
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|onderkleed
 
|iemand neemt jouw –
 
|-
 
|2 Cor.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderpand
 
|de Geest als - gegeven
 
|-
 
|2 Cor.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderpand
 
|van de Geest
 
|-
 
|Spr.
 
|7
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderricht
 
|door een hoer
 
|-
 
|Spr.
 
|7
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderricht
 
|verleidend en misleidend -
 
|-
 
|Jes.
 
|28
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|onderrichten
 
|door God: aan ons
 
|-
 
|Matth.
 
|11
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderrichten
 
|door Jezus
 
|-
 
|Gal.
 
|3
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
| -en die wegvallen
 
|-
 
|Deut.
 
|20
 
|:
 
|13
 
|v
 
|
 
|onderscheid
 
|al wat mannelijk is te doden
 
|-
 
|Hand.
 
|15
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|geen - in behouden worden tussen jood en heiden
 
|-
 
|Matth.
 
|5
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|in het Koninkrijk der hemelen
 
|-
 
|Deut.
 
|23
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|onderscheid
 
|maken door God
 
|-
 
|Deut.
 
|23
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|maken tussen volksgenoten en vrreemden
 
|-
 
|Hand.
 
|15
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|maken: geen enkel - maken
 
|-
 
|1 Sam.
 
|25
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|maken: geval: alleen de mannen te doden
 
|-
 
|Job
 
|34
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|maken: onterecht - maken: God doet dit niet
 
|-
 
|Ex.
 
|11
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|maken: tussen Israëlieten en Egptenaren
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|onderscheid
 
|maken: verkeerd geval
 
|-
 
|Joz.
 
|1
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|maken: vrouwen en kinderen blijven achter
 
|-
 
|Deut.
 
|20
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|man/vrouw, ctr. Vers 16
 
|-
 
|Num.
 
|1
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|naar geslacht
 
|-
 
|Lev.
 
|21
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|normatief
 
|-
 
|Ez.
 
|22
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|onderscheid
 
|tussen rein en onrein verwaarloosd
 
|-
 
|Mark.
 
|13
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|deurwachter waakt
 
|-
 
|Gen.
 
|7
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|door God
 
|-
 
|1 Cor.
 
|12
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|geestelijke uiting
 
|-
 
|Hebr.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|goede en kwade -
 
|-
 
|Ez.
 
|44
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|heilige en onheilige
 
|-
 
|1Jo
 
|3
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|kind van God en kind van de duivel
 
|-
 
|Ez.
 
|44
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|reine en onreine
 
|-
 
|1 Kon.
 
|3
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|tussen goed en kwaad
 
|-
 
|Lev.
 
|20
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|tussen rein en onrein: geboden
 
|-
 
|Spr.
 
|14
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|onderscheiden
 
|waarheid: letten op iemands gang
 
|-
 
|Spr.
 
|28
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderscheiding
 
| -svermogen: niet bij kwade lieden
 
|-
 
|Hebr.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderscheiding
 
|vermogen tot - ontwikkelen: door bezig te zijn in de Schrift
 
|-
 
|1 Kron.
 
|29
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|onderschikken
 
|zich - : Davids zonen: onder de koning Salomo
 
|-
 
|Richt.
 
|17
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderstelling
 
|valse -
 
|-
 
|Ps.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|de HERE ondersteunde mij, zodat ik kon slapen
 
|-
 
|Ps.
 
|51
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|de vrijmoedige geest ondersteune mij
 
|-
 
|Ps.
 
|54
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God
 
|-
 
|Jes.
 
|41
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God
 
|-
 
|Ps.
 
|145
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God: allen die vallen
 
|-
 
|Ps.
 
|37
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God: de gevallen rechtvaardige
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|117
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God: en behouden worden
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|116
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God: naar Zijn toezegging
 
|-
 
|Ps.
 
|119
 
|:
 
|116
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God: opdat ik leve
 
|-
 
|Ps.
 
|94
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God: opdat ik niet wankele
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door God: van Christus
 
|-
 
|Ps.
 
|37
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|door Jhwh: de rechtvaardigen
 
|-
 
|Ps.
 
|20
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|God ondersteune u uit Sion
 
|-
 
|Ps.
 
|63
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|Uw rechterhand ondersteunt mij
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ondersteunen
 
|zwakken te -
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ondersteuning
 
|materiele
 
|-
 
|Spr.
 
|28
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ondersteuning
 
|verboden: tov gedrukte moordenaar
 
|-
 
|Hos.
 
|2
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ondertrouw
 
|Gods - met Israël
 
|-
 
|Deut.
 
|22
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|ondertrouw
 
|overspel bij -
 
|-
 
|Deut.
 
|20
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|ondertrouw
 
|
 
|-
 
|Ex.
 
|21
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ondertrouwen
 
|een dochter – aan een man
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|30
 
|
 
|
 
|ondertrouwen
 
|seks: geen s in ondertrouwde staat
 
|-
 
|2 Sam.
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ondertrouwen
 
|
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|ondertrouwen
 
|
 
|-
 
|1 Sam.
 
|8
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ondervinden
 
|wat God ondervonden heeft, kunnen ook wij -
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|
 
|9
 
|
 
|
 
|ondervragen
 
|Jezus –: door Herodes
 
|-
 
|Luk.
 
|23
 
|
 
|9
 
|
 
|
 
|ondervraging
 
|van Jezus: door Herodes
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|aan Jezus onderworpen: engelen, machten en krachten
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|alles onderworpen aan de voeten van de mens
 
|-
 
|Filip.
 
|3
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|Christus vermag alles aan Zich te -
 
|-
 
|Ps.
 
|47
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|door Jhwh: de volken: onder Israëls gezag
 
|-
 
|2 Sam.
 
|22
 
|:
 
|45
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|geveinsdelijk zich -
 
|-
 
|Hebr.
 
|11
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|koninkrijken - door middel van het geloof
 
|-
 
|Joz.
 
|18
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|land onderworpen
 
|-
 
|Hebr.
 
|12
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|onderworpen zijn aan de Vader van de geesten
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|toekomstige aardrijk – aan mensen
 
|-
 
|2 Sam.
 
|22
 
|:
 
|48
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|volken -
 
|-
 
|Col.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|zich - aan inzettingen
 
|-
 
|Jac.
 
|4
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|zich -: aan God
 
|-
 
|2 Sam.
 
|8
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|zich -: door heidenen: aan David
 
|-
 
|Deut.
 
|33
 
|:
 
|29
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|zich geveinsdelijk onderwerpen
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderwerpen
 
|zich niet -: goed geval
 
|-
 
|Jer.
 
|27
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderwerping
 
|gedwongen - aan Babel
 
|-
 
|1 Thess.
 
|4
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|aan bekeerlingen: inhoud
 
|-
 
|1 Thess.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|aan bekeerlingen: inhoud
 
|-
 
|2 Kron.
 
|17
 
|:
 
|7
 
|v
 
|
 
|onderwijs
 
|aan het volk: bevolen door Josafat
 
|-
 
|Deut.
 
|6
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|aan kinderen
 
|-
 
|Jes.
 
|38
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|aangaande God
 
|-
 
|Jes.
 
|2
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|begeren: van God
 
|-
 
|Joz.
 
|8
 
|:
 
|35
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|bijbels -: volledig
 
|-
 
|Luk.
 
|7
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|Christus -: hoe
 
|-
 
|Spr.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|door beide ouders
 
|-
 
|2 Kron.
 
|6
 
|:
 
|27
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|door God
 
|-
 
|1 Thess.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|eerste -: ook over verdrukking
 
|-
 
|1 Thess.
 
|4
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|godsdienst-: ook wijzen op Gods heiligheid en tucht
 
|-
 
|Spr.
 
|9
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|houding tegenover -
 
|-
 
|Hand.
 
|19
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|in de school van Tyrannus
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|inhoud
 
|-
 
|2 Thess.
 
|2
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|inhoud: toekomst
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|negatief (doe niet) en positief (doe wel)
 
|-
 
|2 Kon.
 
|12
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|nodig
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|noodzaak van -
 
|-
 
|1 Thess.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|onderwerp: broederliefde
 
|-
 
|1 Thess.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|onderwerpen: wat nodig is
 
|-
 
|Rom.
 
|6
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|ontvangen: door bekeerlingen
 
|-
 
|1 Thess.
 
|5
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|overbodig -
 
|-
 
|Hand.
 
|18
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|praktisch -: in de weg van de Heer onderwijzen
 
|-
 
|1 Cor.
 
|4
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|praktisch –
 
|-
 
|Ps.
 
|47
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|psalmzing met een onderwijzing
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|sommige onderwerpen overbodig
 
|-
 
|Ex.
 
|18
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|theoretisch en praktisch
 
|-
 
|2 Kon.
 
|12
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|tot rechte wandel: Jojada aan Joas
 
|-
 
|Neh.
 
|8
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|uit het Woord
 
|-
 
|Spr.
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|van goed verstand
 
|-
 
|2 Kron.
 
|17
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|vanuit de Bijbel
 
|-
 
|Spr.
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderwijs
 
|waarover
 
|-
 
|Deut.
 
|6
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|doel: nieuwe gewoonten
 
|-
 
|Tit.
 
|2
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door de genade van God
 
|-
 
|Spr.
 
|31
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door een vrouw
 
|-
 
|Ex.
 
|24
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door God
 
|-
 
|Deut.
 
|4
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door God
 
|-
 
|1 Thess.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door God
 
|-
 
|Ps.
 
|25
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door God: in de weg die de vrome zal hebben te verkiezen
 
|-
 
|Job
 
|4
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door Job: velen
 
|-
 
|Ps.
 
|16
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|door mijn nieren: door God
 
|-
 
|Deut.
 
|32
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|God onderwees Israël
 
|-
 
|Deut.
 
|6
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|Gods volk - : taak van Mozes
 
|-
 
|1 Kron.
 
|15
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|hij onderwees hen in ..., want hij was verstandig
 
|-
 
|Ex.
 
|35
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|iem in het hart geven om te -
 
|-
 
|Ef.
 
|4
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|in Christus onderwezen
 
|-
 
|2 Tim.
 
|3
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|in de gerechtigheid: met de bijbel
 
|-
 
|Spr.
 
|4
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|in de weg der wijsheid
 
|-
 
|Hand.
 
|18
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|in de weg van de Heer
 
|-
 
|Neh.
 
|8
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|in de wet
 
|-
 
|Gal.
 
|6
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|in het woord (van God) worden onderwezen
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|Jozes onderwees de oudsten van Egypte
 
|-
 
|Ex.
 
|35
 
|:
 
|34
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|roeping tot -
 
|-
 
|Job
 
|33
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|wijsheid onderwijzen
 
|-
 
|Ezra
 
|7
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onderwijzen
 
|
 
|-
 
|Spr.
 
|5
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderwijzer
 
|niet horen naar de stem van mijn -s
 
|-
 
|Ps.
 
|32
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|onderwijzing
 
|van David
 
|-
 
|Ef.
 
|1
 
|:
 
|22
 
|
 
|
 
|onderworpen
 
|aan Jezus' voeten heeft God alles onderworpen
 
|-
 
|Pred.
 
|2
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|doel: voorbeeld
 
|-
 
|Deut.
 
|17
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|doel: waarheid vaststellen
 
|-
 
|Pred.
 
|8
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|doel: wijsheid
 
|-
 
|Ezra
 
|7
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|doen
 
|-
 
|Spr.
 
|25
 
|:
 
|26
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|eerbaar
 
|-
 
|Deut.
 
|13
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|in tuchtzaak
 
|-
 
|Pred.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|naar cultuur en natuur: moeilijke bezigheid
 
|-
 
|1 Kon.
 
|7
 
|:
 
|47
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|nalaten
 
|-
 
|Gen.
 
|27
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|om reden van tegenstrijdige waarnemingen
 
|-
 
|Ezra
 
|7
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|opdracht tot -
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|resultaten
 
|-
 
|Ps.
 
|111
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|schepping onderzoeken
 
|-
 
|1 Kon.
 
|22
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|selectief - : verkeerd geval
 
|-
 
|Ex.
 
|3
 
|:
 
|2
 
|v
 
|
 
|onderzoek
 
|uit verwondering
 
|-
 
|Ez.
 
|39
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|onderzoek
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|10
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|bevel door Jezus
 
|-
 
|Deut.
 
|19
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|bij aanklacht
 
|-
 
|Pred.
 
|12
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|door de Prediker
 
|-
 
|Matth.
 
|2
 
|:
 
|7
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|door Herodes
 
|-
 
|Luk.
 
|24
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|door Petrus: naar aanleiding van getuigenissen
 
|-
 
|1 Sam.
 
|20
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|een mens -: motief, gezindheid
 
|-
 
|Klg.
 
|3
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|en doorzoeken
 
|-
 
|Joh.
 
|5
 
|:
 
|39
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|en God niet zien
 
|-
 
|Job
 
|29
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|geschil -
 
|-
 
|Esth.
 
|2
 
|:
 
|23
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|geval: kwaad gerucht
 
|-
 
|Ps.
 
|27
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|in Gods tempel
 
|-
 
|Klg.
 
|3
 
|:
 
|40
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|laat ons onze wegen –
 
|-
 
|Pred.
 
|1
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|met wijsheid -
 
|-
 
|Job
 
|10
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|naar ongerechtigheid
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|nauwkeurig -
 
|-
 
|1 Pe
 
|1
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|nodig, bij openbaring
 
|-
 
|Gal.
 
|2
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|van nieuwelingen
 
|-
 
|2 Cor.
 
|13
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|zichzelf - of men in het geloof is
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|onderzoeken
 
|zie ook Doorzoeken
 
|-
 
|Job
 
|11
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ondeugd
 
|God ziet de -
 
|-
 
|Spr.
 
|6
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ondeugdzaam
 
|
 
|-
 
|Ps.
 
|139
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ondoorgrondelijk
 
|Gods kennis van mij
 
|-
 
|Rom.
 
|11
 
|:
 
|33
 
|
 
|
 
|ondoorgrondelijk
 
|Gods oordelen
 
|-
 
|Luk.
 
|20
 
|
 
|11
 
|
 
|
 
|oneer
 
|aandoen
 
|-
 
|Jac.
 
|2
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|oneer
 
|aandoen: geval
 
|-
 
|2 Cor.
 
|6
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|oneer
 
|door -
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|43
 
|
 
|
 
|oneer
 
|gezaaid in -
 
|-
 
|2 Tim.
 
|2
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|oneer
 
|vat zijn tot -
 
|-
 
|1 Cor.
 
|15
 
|:
 
|43
 
|
 
|
 
|oneer
 
|versus heerlijkheid
 
|-
 
|2 Cor.
 
|6
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|oneer
 
|versus heerlijkheid
 
|-
 
|Jes.
 
|23
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|oneer
 
|zie ook Verachtelijk
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|oneerbaarheid
 
|tegen
 
|-
 
|Spr.
 
|20
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|oneerlijkheid
 
|in handel: gruwel voor God
 
|-
 
|Deut.
 
|25
 
|:
 
|13
 
|v
 
|
 
|oneerlijkheid
 
|in maten en gewichten: verboden
 
|-
 
|Zach.
 
|8
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|onenigheid
 
|door God verwekt tot bestraffing
 
|-
 
|Hand.
 
|28
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|onenigheid
 
|onderlinge - bij de Joden, door prediking van Paulus
 
|-
 
|Hebr.
 
|5
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|onervaren
 
|in het woord van de gerechtigheid
 
|-
 
|2 Tim.
 
|4
 
|:
 
|19
 
|
 
|
 
|Onesiforus
 
|
 
|-
 
|2 Tim.
 
|1
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|Onesíforus
 
|
 
|-
 
|Col.
 
|4
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|Onesimus
 
|
 
|-
 
|Flm.
 
|
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|Onesimus
 
|
 
|-
 
|Matth.
 
|23
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|onevenwichtigheid
 
|
 
|-
 
|Pred.
 
|4
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ongeborene
 
|beter dan de levenden op aarde en de overledenen
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|43
 
|
 
|
 
|ongeborene
 
|emotie: vreugde
 
|-
 
|Richt.
 
|13
 
|:
 
|5
 
|
 
|
 
|ongeborene
 
|geslacht tevoren bekend
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|42
 
|
 
|
 
|ongeborene
 
|gezegend was de ongeboren Jezus
 
|-
 
|2 Kon.
 
|19
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ongeborene
 
|kind genoemd
 
|-
 
|2 Kon.
 
|8
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ongeborene
 
|moord op zwangere vrouwen
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|41
 
|,
 
|44
 
|ongeborene
 
|reageert op gebeurtenis buiten de schoot
 
|-
 
|Ps.
 
|105
 
|:
 
|31
 
|
 
|
 
|ongedierte
 
|luizen
 
|-
 
|Jac.
 
|3
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|ongeestelijk
 
|ongeestelijke -
 
|-
 
|2 Cor.
 
|9
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ongegrond
 
|roem mocht - blijken
 
|-
 
|Jes.
 
|48
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ongehoord
 
|God doet -e dingen voortkomen
 
|-
 
|Rom.
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|aan de waarheid
 
|-
 
|Joh.
 
|3
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|aan de Zoon zijn: gevolg: leven niet zien, onder Gods toorn blijven
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|aan het woord
 
|-
 
|Hebr.
 
|3
 
|:
 
|18
 
| -
 
|19
 
|ongehoorzaam
 
|door ongeloof
 
|-
 
|Jer.
 
|3
 
|:
 
|13
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|jegens Gods stem
 
|-
 
|Tit.
 
|3
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|kenmerk van de oude mens
 
|-
 
|Deut.
 
|21
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|kind
 
|-
 
|1 Pe
 
|2
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|ongelovig
 
|-
 
|Tit.
 
|1
 
|:
 
|16
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|zijn
 
|-
 
|Hand.
 
|19
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|zijn: en zich verharden
 
|-
 
|1 Pe
 
|3
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|ongehoorzaam
 
|
 
|-
 
|Jer.
 
|11
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|aan God
 
|-
 
|Spr.
 
|28
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|aan Gods woord
 
|-
 
|Mark.
 
|1
 
|:
 
|45
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|aan Jezus: geval: genezen melaatse
 
|-
 
|1 Sam.
 
|2
 
|:
 
|25
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|als oordeel Gods
 
|-
 
|Esth.
 
|3
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|burgerlijke -
 
|-
 
|Jer.
 
|34
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|burgerlijke -
 
|-
 
|Ex.
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|burgerlijke –: geval
 
|-
 
|Deut.
 
|13
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|geboden in dit geval
 
|-
 
|1 Sam.
 
|22
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|gerechtvaardigde - aan de koning
 
|-
 
|1 Sam.
 
|28
 
|:
 
|18
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|geval
 
|-
 
|Matth.
 
|9
 
|:
 
|30
 
| -
 
|31
 
|ongehoorzaamheid
 
|geval
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|geval
 
|-
 
|Ex.
 
|16
 
|:
 
|20
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|geval: iets overlaten van het manna
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|geval: Israël sloot verbond met inwoners Kanaän
 
|-
 
|1 Sam.
 
|15
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|geval: Saul en het volk
 
|-
 
|Ps.
 
|107
 
|:
 
|10
 
|v
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|gevolg: ellende
 
|-
 
|Job
 
|36
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|gevolg: vergaan
 
|-
 
|1 Tim.
 
|5
 
|:
 
|11
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|jegens Christus : van een gelovige
 
|-
 
|1 Tim.
 
|6
 
|:
 
|3
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|leer die slaven opwekt ongehoorzaam te zijn, is verkeerd
 
|-
 
|Jes.
 
|30
 
|:
 
|9
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|niet willende horen Gods wet
 
|-
 
|Mal.
 
|2
 
|:
 
|1
 
|v
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|roept vloek van Godswege op
 
|-
 
|2 Thess.
 
|3
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|straffen
 
|-
 
|Richt.
 
|2
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|tegenover de richters die God had verwekt
 
|-
 
|Jer.
 
|25
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|tweevoudige -: niet horen en zijn oor niet neigen om te horen
 
|-
 
|Deut.
 
|17
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|uitsluiting
 
|-
 
|Micha
 
|5
 
|:
 
|14
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|van de heidenen gewroken door God
 
|-
 
|Jer.
 
|22
 
|:
 
|21
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|vanaf de jeugd
 
|-
 
|Hebr.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|vergelding van
 
|-
 
|Lev.
 
|26
 
|:
 
|14
 
|v
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|vloek der -, bedreiging tegen -
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|vs. wijsheid
 
|-
 
|2 Sam.
 
|13
 
|:
 
|28
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|wenselijk in dit geval (toepassing)
 
|-
 
|2 Cor.
 
|10
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|wreken
 
|-
 
|Ef.
 
|2
 
|:
 
|2
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|zonen der -
 
|-
 
|Ef.
 
|5
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|zonen van de -
 
|-
 
|Col.
 
|3
 
|:
 
|6
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|zonen van de -
 
|-
 
|Deut.
 
|28
 
|:
 
|15
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|42
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|65
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|Jes.
 
|66
 
|:
 
|4
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|Jer.
 
|7
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|Jer.
 
|13
 
|:
 
|10
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|Jer.
 
|16
 
|:
 
|12
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|Mark.
 
|7
 
|:
 
|36
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|
 
|-
 
|2 Thess.
 
|1
 
|:
 
|8
 
|
 
|
 
|ongehoorzaamheid
 
|aan het evangelie
 
|-
 
|Luk.
 
|1
 
|:
 
|17
 
|
 
|
 
|ongehoorzame
 
|doen terugkeren
 
|-
 
|Hebr.
 
|11
 
|:
 
|24
 
|
 
|
 
|ongehoozaamheid
 
|burgerlijke -: geval
 
|-
 
|1 Cor.
 
|7
 
|:
 
|1
 
|
 
|
 
|ongehuwd
 
|goede staat
 
|-
 
|Mark.
 
|14
 
|: