Onderwerpenregister bij de Bijbel/O: verschil tussen versies

Uit Christipedia
k (Tekst vervangen door "{{Onderwerpenregister}}")
Labels: Vervangen Handmatige ongedaanmaking
k (Gehele pagina ververst)
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{Onderwerpenregister}}
 
{{Onderwerpenregister}}
  +
{| class="wikitable"
  +
|Richt.
  +
|3
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|obesitas
  +
|Eglon
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|8
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|alternatief voor -: God vragen
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|28
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|alternatief voor ontkerstening
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|57
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|bezig zijn met –
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|20
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|en geestelijke hoererij
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|33
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|en zedelijke verwording
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|17
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|geestelijke hoererij
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|10
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|raaplegen waarzegger is overtreding
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|13
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|soms bedrog
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|19
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|tegen -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|27
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|tegen -
  +
|-
  +
|Micha
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|toekomst: uitgeroeid door God uit Israël
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|22
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|tovenares: des doods schuldig
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|20
  +
|:
  +
|6
  +
|v
  +
|
  +
|occultisme
  +
|verbod
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|19
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|verboden
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|19
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|verontreinigt
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|19
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|occultisme
  +
|
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|20
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|occultist
  +
|oordeel der -en
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|37
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|oecumene
  +
|samenvoeging der kerken door God bewerkt
  +
|-
  +
|Jona
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|oecumene
  +
|wereldgodsdienst
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|12
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|oefenen
  +
|door tuchtiging
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|24
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|oefenen
  +
|zich - om altijd een onergerlijk geweten te hebben
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|oefenen
  +
|zinnen - door de gewoonte
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|oefenen
  +
|zinnen -: zedelijk onderscheidingsvermogen
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|4
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|oefening
  +
|lichamelijke -: tot weinig nut
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|11
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|oever
  +
|van de zee
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|32
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|Ofel
  +
|verwoesting
  +
|-
  +
|Micha
  +
|4
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Ofel
  +
|zuid-oostelijke heuvel, waarop de oude stad Jeruzalem gebouwd is
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|50
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
| -s niet letterlijk voedsel voor God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|50
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
| -s welke God behagen
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|18
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|aan God: door Jethro
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|aangenaam -
  +
|-
  +
|Num.
  +
|16
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|aanzien: zie hun offer niet aan
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|Abels -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|17
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|allerlei -s
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|16
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|avond- en morgen-
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|9
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|barmhartigheid hoger dan een offer
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|6
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|behaaglijk, zoet voor God
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|26
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|bepalingen
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|1
  +
|:
  +
|7
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|bloedig offer 'brood' genoemd
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|3
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|brand-: bij de heidenen
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|46
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|brand-: dagelijks
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|18
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|brandoffer: inzettingen
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|3
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|brandoffer: type van Christus' offer
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|16
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|brengen en God aanbidden
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|96
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|brengt offer aan God
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|16
  +
|:
  +
|29
  +
|,
  +
|28
  +
|offer
  +
|brengt offer, gij geslachten der volken
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|25
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|Christus' -: Abigail type
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|9
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|Christus' -: doel: opdat wij, gereinigd, God zouden dienen
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|29
  +
|:
  +
|38
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|dagelijkse -s
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|10
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|dagelijkse -s
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|27
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|dank-
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|dank-: inzetting
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|50
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|danken
  +
|-
  +
|Jona
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|dankzegging
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|26
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|der eerstelingen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|15
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|der goddelozen: een gruwel
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|dieren
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|7
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|door God afgewezen bij ongehoorzaamheid
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|15
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|door God verachte -s
  +
|-
  +
|Amos
  +
|5
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|door God versmaad
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|24
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|door jongelingen gebrachte offers
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|11
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|drank-
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|26
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|eerstelingen: - der e
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|15
  +
|:
  +
|19
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|eerstgeboorten, - der e.
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|17
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|eis: zonder gebrek
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|44
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|eten: schuld-, spijs-, zondoffers
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|29
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|feest-
  +
|-
  +
|Num.
  +
|5
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|gedenk-, vs 15
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|14
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|geestelijk -: var der lippen
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|7
  +
|:
  +
|21
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|gehoorzaamheid is beter dan -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|7
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|gehoorzaamheid is beter dan -
  +
|-
  +
|Joel
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|geven vanuit gezegend zijn
  +
|-
  +
|Job
  +
|42
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|God eiste offers van Jobs drie vrienden
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|God had uiteindelijk geen behagen in de Levitische offers
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|God welbehaaglijk -
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|2
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|God: "mijn slachtoffer", "mijn spijsoffer"
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|16
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|groot – brengen aan afgod Dagon
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|35
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|hef-: tot het werk van de tent der samenkomst
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|22
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|Isaak: plaats, brandoffer
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|1
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|jaarlijkse -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|5
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|Jezus het geslachte Lam
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|Jezus nam de oude -s weg en verving ze door Zijn eigen offer
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|6
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|kennis Gods meer dan -s
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|21
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|kind-
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|kind-: Izaak
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|loffoffer
  +
|-
  +
|Micha
  +
|6
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|meer dan -s
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|12
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|meer dan -s is de liefde
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|43
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|met slachtoffers God eren
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|22
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|mogelijke gebreken
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|6
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|niet behaaglijk bij ongehoorzaamheid
  +
|-
  +
|Hag.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|onrein -
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|8
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|onwelgevallige -s
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|12
  +
|:
  +
|4
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|plaats van offers
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|17
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|plaats: verplichte --
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|schaap
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|17
  +
|:
  +
|3
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|slacht-: verkeerde -s
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|39
  +
|:
  +
|17
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|slachtoffer: Gods -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|19
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|sociale en materiele offers
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|21
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|spijs van God
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|21
  +
|:
  +
|8
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|spijs van God
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|21
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|spijs van God
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|44
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|spijs voor God
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|3
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|spijs-: tijd van het -: des morgens
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|spijs-: verachten: door het volk: oorzaak was zonde van twee priesters
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|6
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|staf, offer, vuur: symbool van Jezus’ offer
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|stoffelijk -: gave voor Paulus' behoefte
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|stoffelijk –, hulpbetoon: welbehagen voor God
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|type van Christus
  +
|-
  +
|Amos
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|valse offerdienst
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|21
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|van de goddelozen: een gruwel
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|van de vrucht des lands
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|13
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|van het hout: gaven bestaande uit opgebracht hout
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|7
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|van Jezus eenmalig
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|verdorven - brengen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|vergeefs - brengen
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|vrijwillig - vs. gelofte-offer
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|46
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|vrijwillig -: brandoffer, dankoffer
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|35
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|vrijwillig –
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|vuur-: minimaal 8 dagen oud
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|vuuroffer: begrip
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|23
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|water als - uitgegoten voor God
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|6
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|weldadigheid meer dan -s
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|weldoen meer dan -
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|zie ook Hefoffer
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|zie ook Lofoffer
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|zie ook Lofoffer
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|zoen-: Christus
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|22
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|zonder gebrek
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|zonder gehoorzaamheid zijn -s niet aangenaam
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|1
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|zoon aan God gewijd en geofferd: Samuel, 3 of 4 jaar oud
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|1
  +
|:
  +
|11
  +
|v
  +
|
  +
|offer
  +
|God was zat van de offers, Hij had er geen behagen meer in
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|50
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offer
  +
|houdt Gods straf af
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|17
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|aan afgod: verboden
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|7
  +
|:
  +
|41
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|aan de afgod brengen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|aangenaam voor God: door Jezus Christus
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|12
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|christelijke -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|Christus: voor God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|51
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|de -n Gods zijn een gebroken geest
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|11
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|doen
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|16
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|doen: door Samuel
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|eten van afgodische -n
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|69
  +
|:
  +
|31
  +
|v
  +
|
  +
|offerande
  +
|geestelijke - versus dieroffer
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|geestelijke -n: door Jezus Chrustus Gode aangenaam
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|geheiligd door Heilige Geest
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|51
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|Gij hebt geen lust tot -
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|Jezus' -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|108
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|mijns monds: dat ze U welgevallen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|51
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|offeranden der gerechtigheid
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|46
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|offeren
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|4
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|offert -n der gerechtigheid
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|onderscheiden van slachtoffer
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|116
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|van dankzegging
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|116
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|van dankzegging
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|15
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|van de volken
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|27
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|van geklank offeren
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|van het lichaam van Jezus Christus
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|van liefelijke reuk
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|van uw geloof
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|voor de zonde: niet meer nodig
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|vrijwillige -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|108
  +
|
  +
|
  +
|offerande
  +
|vrijwillige -en mijns monds
  +
|-
  +
|Flm.
  +
|
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|offerbereidheid
  +
|
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|10
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|afgodische -
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|24
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|al de dagen van Jojada
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|7
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|bevorderd door heidense vorst
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|12
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|christelijke -
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|6
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|herstel - bevorderd door heidense koning
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|7
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|niet meteen door God besproken na uittocht uit Egypte
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|56
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|toekomst
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|60
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|toekomstige –
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|66
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|verfoeilijke -
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|9
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|verstoken van de mogelijkheid tot offeren
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|29
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|verwaarloosd
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|14
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|waaraan God geen welgevallen heeft
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|offerdienst
  +
|
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|1
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offerdier
  +
|blind -
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|1
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offerdier
  +
|kreupel -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|60
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offerdier
  +
|toekomst
  +
|-
  +
|Mal.
  +
|1
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offerdier
  +
|ziek -
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|33
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|aan beelden
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|106
  +
|:
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|aan duivels
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|aan God
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|22
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|aan vreemde god: straf: verbanning
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|14
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|afgodendienst
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|28
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|afgodisch -
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|9
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|bloed – voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|9
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|50
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|dank
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|8
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|doel van de uittocht
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|11
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|door Abraham: Izaak
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|46
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|door Jakob : te Berseba
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|16
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|eerst zich heiligen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|108
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|en gehoorzaamheid
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|30
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|en loven
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|9
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|gaven en slachtoffers
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|8
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|gaven, slachtoffers
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|gebeden, smekingen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|geestelijke offeranden
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|1
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|geval
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|116
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|ik zal U - een offerande van dankzegging
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|14
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|in de toekomst
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|naar de wet
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|43
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|nagelaten
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|46
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|offeranden –
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|9
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|Salomo's gebruik
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|8
  +
|:
  +
|62
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|slachtoffers
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|te Bochim
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|8
  +
|:
  +
|62
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|ten dankoffer
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|9
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|wel en niet -: enerlei wedervaart de offeraar en niet-offeraar
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|9
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|zichzelf -: door Christus: vlekkeloos: aan God
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|9
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|zichzelf -: Jezus: door de Geest
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|7
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|zichzelf op-: door Jezus
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|zoon -: Izaak
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|2
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|54
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offeren
  +
|met vrijwilligheid
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|7
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|offerhuis
  +
|tempel een -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|27
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|offerkist
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|19
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|offerplaats
  +
|afgodische –: daken van huizen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|12
  +
|:
  +
|13
  +
|v
  +
|
  +
|offerplaats
  +
|alleen in Jeruzalem
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|14
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|offerplaats
  +
|hoogten waren afgodische -en
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|22
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|offerplaats
  +
|van Abraham, op Moria: "De HEERE zal voorzien"
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|33
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|offerplaats
  +
|verkeerde - voor God
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|10
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|offerrande
  +
|God wilde geen -
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|22
  +
|:
  +
|49
  +
|
  +
|
  +
|Ofir
  +
|
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|6
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|Ofra
  +
|der Abiëzrieten
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|6
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|Ofra
  +
|
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|8
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|Ofra
  +
|
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|Og
  +
|nederlaag van -: bekend in Jericho
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|54
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|ogenblik
  +
|Gods tijdsbesef
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|54
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|ogenblik
  +
|klein –: in Gods tijdsbesef
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|6
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|ogendienst
  +
|
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|ogendienst
  +
|
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|3
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|ogenzalf
  +
|
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|21
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|de kroon der zalfolie Zijns Gods
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|141
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|des hoofds
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|32
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|fig. Heilige Geest (toepassing)
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|25
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|geen - meegenomen
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|5
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|geen – op zondoffer
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|16
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|Geest: zalfolie en de -
  +
|-
  +
|Num.
  +
|35
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|heilige -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|7
  +
|:
  +
|46
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|hoofd zalven met -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|21
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|in de woning van de wijze
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|4
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|kruik met -
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|9
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|laat geen - op uw hoofd ontbreken
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|21
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|liefhebben: hierdoor word je niet rijk
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|29
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|met – bestreken of gemengd
  +
|-
  +
|Num.
  +
|5
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|niet op spijsoffer der ijveringen
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|35
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|over opgericht teken gestort door Jakob
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|reuk: uw oliën zijn goed tot -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|10
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|tot heling van de wond
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|35
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|tot het licht
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|uitstorten
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|uw naam is een - die uitgestort wordt
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|27
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|verblijdt het hart
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|27
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|voor de luchter
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|27
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|welriekende -
  +
|-
  +
|Hgl
  +
|4
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|welriekende -en
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|6
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|zalven met olie
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|14
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|zich zalven met -: door een vrouw
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|25
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|olie
  +
|zinnebeeld van de Heilige Geest
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|11
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|daar stond de heerlijkheid des HEEREN
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|1
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|gelegen buiten Jeruzalem, dichtbij de stad
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|8
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|Jezus ging naar de -
  +
|-
  +
|Matth
  +
|24
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|Jezus zat op de -
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|11
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|ligging
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|21
  +
|
  +
|37
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|plaats waar Jezus overnachtte
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|22
  +
|
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|plaats waar Jezus overnachtte
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|14
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|toekomst
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|19
  +
|
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|Olijfberg
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|11
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|olijfboom
  +
|fig. Israël: takken verbroken
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|11
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|olijfboom
  +
|fig. voor Israël
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|14
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|olijfboom
  +
|heerlijkheid van de -
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|9
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|olijfboom
  +
|nut
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|11
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|olijfboom
  +
|symbolisch voor profeet
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|olijfgaard
  +
|rustjaar
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|olijfgaard
  +
|
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|olijventuin
  +
|rustjaar
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|44
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|olmboom
  +
|
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|16
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|Olympas
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|143
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|ombrengen
  +
|breng mijn vijanden om
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|26
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|ombrengen
  +
|de Joden hebben geprobeerd Paulus om te brengen
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|3
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|ombrengen
  +
|Jezus - beraadslaagd
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|23
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|ombrengen
  +
|schapen –
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|ombrengen
  +
|tot straf
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|19
  +
|
  +
|47
  +
|
  +
|
  +
|ombrengen
  +
|trachten om te -: Jezus: door de overpriesters etc
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|22
  +
|
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|ombrengen
  +
|zoeken om te brengen: Jezus: door de overpriesters en de schriftgeleerden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|27
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|omdolen
  +
|uit zijn plaats
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|22
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|omega
  +
|Jezus is de -
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|1
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|Omega
  +
|Ik ben de Alfa en de -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|22
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|door omgang met iemand leer je makkelijk zijn pad
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|63
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|goede -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|13
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|goede -: met wijzen: maakt wijs
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|13
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|kwade -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|115
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|kwade - bederft goede zeden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|25
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|met de naaste: niet te veel
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|3
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|met God: vertrouwelijke - : voor de oprechte
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|met verkeerden: wijsheid behoedt daarvoor
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|mijden met zondaar die broeder genoemd wordt
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|24
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|mijden: met boze lieden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|22
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|mijden: met een grammoedige
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|mijden: zelfs het samen eten
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|1
  +
|:
  +
|26
  +
|v
  +
|
  +
|omgang
  +
|natuurlijke -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|1
  +
|:
  +
|26
  +
|v
  +
|
  +
|omgang
  +
|tegennatuurlijke -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|28
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|verkeerde -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|verkeerde -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|verkeerde - ontgaan
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|12
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|verkeerde - vermijden en iets beters doen
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|verkeerde -: bederft goede zeden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|1
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|verkeerde -: mijden
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|vermijden
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|101
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|vermijden - met boze mensen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|20
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|vermijden: met achterklapper
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|45
  +
|
  +
|
  +
|omgang
  +
|zie ook Oppassen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|3
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|omgeving
  +
|gunst en goed verstand vinden bij mensen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|omgeving
  +
|wekt vleselijke begeerten
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|omgorden
  +
|Jezus omgord, aan de borst, met een gouden gordel
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|omgorden
  +
|lendenen van uw verstand
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|omgorden
  +
|met nederigheid
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|6
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|omgorden
  +
|met waarheid
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|22
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|omgorden
  +
|U omgordde mij met kracht ten strijde
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|13
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|omgorden
  +
|zich –: door Jezus: voor de voetwassing
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|21
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|omgorden
  +
|zich –: door Petrus
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|5
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|omhakken
  +
|
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|12
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|omheining
  +
|om de wijngaard
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|omheining
  +
|wegnemen: gevolg: afweiding
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|48
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|omhelzen
  +
|door Jakob: de beide zonen van Jozef
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|10
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|omhelzen
  +
|door Jezus: kinderen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|38
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|omhelzen
  +
|fig. door God: liefelijk omhelsd
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|omhelzen
  +
|
  +
|-
  +
|Esth.
  +
|8
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|omkeer
  +
|in het lot van de Joden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|13
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|door goddeloosheid wordt de zondaar omgekeerd
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|21
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|door Jezus: tafels en stoelen
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|1
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|hele huizen -
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|7
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|ik vs. hart
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|22
  +
|
  +
|61
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|Jezus: de Heer keerde zich om en keek Petrus aan
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|8
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|om het kwade te doen
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|19
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|stad: door God
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|ten kwade
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|29
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|vals -
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|8
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|zich -: door Jezus
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|14
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|omkeren
  +
|zich -: door Jezus
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|1
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|omkering
  +
|schaduw van -: niet bij God
  +
|-
  +
|Amos
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|omkering
  +
|zoals Sodom en Gomorra
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|omkering
  +
|tot – veroordeeld
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|13
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|omkomen
  +
|door Jezus: in Jeruzalem
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|30
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|omkomen
  +
|en dagen niet verlengen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|28
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|omkomen
  +
|gevolg van zonde
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|omkomen
  +
|in de tegenspreking van Korach
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|omkomen
  +
|in eigen verderf
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|omkomen
  +
|niet -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|57
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|omkomen
  +
|rechtvaardige: de rechtvaardige komt om
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|13
  +
|:
  +
|3
  +
|,
  +
|5
  +
|omkomen
  +
|waarschuwing voor -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|24
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|omkoopbaar
  +
|Felix
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|28
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|omkopen
  +
|de rechter -
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|16
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|omkopen
  +
|geval: Delila
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|16
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|omkoping
  +
|tegen geschenk aan rechter
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|17
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|omkoping
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|118
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|omringen
  +
|door heidenen
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|10
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|omringen
  +
|Jezus –: door de Joden
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|13
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|omschrijving
  +
|
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|14
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|omslag
  +
|in de stemming en gemoederen van de menigten
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|4
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|omslag
  +
|van de gemoedsstemming
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|3
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|omslagdoek
  +
|
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|omstandigheid
  +
|beinvloeden gemoed
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|6
  +
|:
  +
|21
  +
| -
  +
|22
  +
|omstandigheid
  +
|iemands omstandigheden weten
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|omstandigheid
  +
|nare omstandigheden strekten ten goede
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|omstandigheid
  +
|tevreden zijn met de -en
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|22
  +
|
  +
|36
  +
|
  +
|
  +
|omstandigheid
  +
|veranderde omstandigheid noopt tot andere middelen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|22
  +
|
  +
|46
  +
|
  +
|
  +
|omstandigheid
  +
|verzoekende -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|5
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|omtuinen
  +
|wijngaard
  +
|-
  +
|Job
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|omtuining
  +
|gemaakt door God: om Jobs gezin
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|12
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|omwending
  +
|in konings houding: door de HERE gewerkt
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|37
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|omwille
  +
|om Davids mijns knechts wil
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|37
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|omwille
  +
|om Mijnentwil
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|19
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|omwille
  +
|van David: handelde God zo
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|19
  +
|
  +
|44
  +
|
  +
|
  +
|omzien
  +
|door Christus / God: naar Jeruzalem
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|56
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|omzwerven
  +
|van David
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|omzwerven
  +
|zie Zwerven
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|15
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onaangenaam
  +
|tucht, voor de afwijker
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|2
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onaanvechtbaar
  +
|woord
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|1
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|onaanzienlijke
  +
|door God uitverkoren
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|18
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onafhankelijk
  +
|worden: Hizkia viel af van de vreemde koning
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onafhankelijkheid
  +
|goede zaak
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|2
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|onafhankelijkheid
  +
|Israëls - ten opzichte van God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|10
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onafhankelijkheid
  +
|ten opzichte van God is verkeerd
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|4
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onafhankelijkheid
  +
|uiting van – ten opzichte van God
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|38
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|Onan
  +
|
  +
|-
  +
|3Jo
  +
|
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onbaatzuchtig
  +
|evangeliseren zonder iets aan te nemen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|23
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|onbalans
  +
|
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|4
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onbandig
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|6
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onbarmhartig
  +
|Babyloniërs
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|1
  +
|:
  +
|31
  +
|
  +
|
  +
|onbarmhartig
  +
|
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|6
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onbedachtzaamheid
  +
|geval
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|19
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onbedachtzaamheid
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|32
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onbedachtzame
  +
|het hart der -n zal de wetenschap verstaan
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|35
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onbedachtzame
  +
|van hart: weest sterk, en vreest niet
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|5
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onbedwingbaar
  +
|bezetene
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onbeheersbaar
  +
|bezetene
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onbeheerst
  +
|in de laatste dagen zijn de mensen -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|:
  +
|41
  +
|
  +
|
  +
|onbehoorlijk
  +
|Jezus heeft niets -s gedaan
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|1
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onbehoorlijk
  +
|leren wat niet behoort
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onbehoorlijk
  +
|onbehoorlijke mensen
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijk
  +
|hart
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|2
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijk
  +
|Izebel
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|en hardheid
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|en niet horen, niet luisteren naar God
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|18
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|geval
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|15
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|Juda’s –
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|10
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|van Chorazin en Betsaïda
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|2
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|8
  +
|:
  +
|4
  +
|v
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|9
  +
|:
  +
|20
  +
|v
  +
|
  +
|onbekeerlijkheid
  +
|
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|9
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onbekend
  +
|berg der verheerlijking
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onbekend
  +
|broeders niet – laten
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|69
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onbekend
  +
|geworden voor de kinderen van mijn moeder
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|34
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onbekend
  +
|graf van Mozes
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onbekend
  +
|laat dit ene u niet onbekend zijn
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onbekend
  +
|moedwillig is hun dit onbekend
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|onbekend
  +
|plaats waar Jezus gekruisigd werd
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onbekwaam
  +
|tot denken
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|3
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onbekwaam
  +
|zich – achten: Mozes
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onbekwaam
  +
|zichzelf – achten: Jeremia
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|1
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onberekenbaar
  +
|in zijn wegen zijn
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|1
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onberekenbaar
  +
|op zijn wegen zijn
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|bewaard worden: geest, ziel en lichaam
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|bewaren: een gebod
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|doel: - zijn
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|en heilig
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|gedrag
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|gemeente: opdat zij - zou zijn
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|3
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|gerechtigheid van Saulus naar de wet
  +
|-
  +
|Col.
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|God wil ons - voor zich stellen
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|mens: opdat u - bent
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|opziener moet - zijn
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|tegen de dag van Chistus
  +
|-
  +
|Jud
  +
|
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|voor God gesteld worden
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|voor Hem gevonden worden
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|Zacharias en zijn vrouw
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|5
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|zijn
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|zijn in heiligheid
  +
|-
  +
|Opb.
  +
|14
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onberispelijk
  +
|zijn: de 144.000
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|11
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|onberouwelijk
  +
|de genadegaven aan en de roeping van Israël door God zijn -
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onbesmet
  +
|bewaren: een gebod
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|7
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|onbesmet
  +
|Jezus
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onbesmet
  +
|voor Hem gevonden worden
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|1
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|onbesmet
  +
|zich – van de wereld bewaren
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|2
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onbesneden
  +
|genoemd worden
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|44
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onbesneden
  +
|van hart en van vlees
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedene
  +
|de van nature -
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|14
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedene
  +
|Filistijnen zijn -n
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|7
  +
|:
  +
|51
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedene
  +
|van hart
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|7
  +
|:
  +
|51
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedene
  +
|van oren
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedenheid
  +
|besnijdenis kan tot – worden door overtreding van de wet
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedenheid
  +
|dood in de - van uw vlees
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|17
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedenheid
  +
|doodstraf
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedenheid
  +
|van de rechtvaardige tot besnijdenis gerekend
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onbesnedenheid
  +
|
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|1
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onbestendig
  +
|
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|8
  +
|:
  +
|28
  +
|,
  +
|32
  +
|onbetrouwbaar
  +
|woord van Farao
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onbevlekt
  +
|erfenis van de gelovige
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|1
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|onbevlekt
  +
|godsdienst
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|30
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|onbevoegde
  +
|iemand anders dan een priester
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|58
  +
|
  +
|
  +
|onbeweeglijk
  +
|weest -
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onbewoond
  +
|land
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|13
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|onbezonnenheid
  +
|geval: Sauls vervloeking
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|17
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onbijbels
  +
|heidense en eigenmachtige inzettingen
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|9
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onbillijkheid
  +
|schijnbare -
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|5
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onbindbaar
  +
|bezetene
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|ondankbaar
  +
|in de laatste dagen zijn de mensen -
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|28
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onder
  +
|Israël zal alleen boven zijn en niet onder
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|20
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderbewustzijn
  +
|diepe wateren
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|28
  +
|:
  +
|42
  +
|
  +
|
  +
|onderbroek
  +
|ter bedekking van het vlees der schaamte
  +
|-
  +
|Job
  +
|31
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|onderdak
  +
|geen deksel hebben
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|13
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|aan de overheden
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|13
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|aan de overheid te zijn is nodig
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|aan eigen meester
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|16
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|aan hen die de heiligen dienen
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|aan overheden, machten
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|aan uw voorgangers: nuttig
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|aan verkeerde meesters: bevolen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|begrip: gehoorzaam, rekening houdend met
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|10
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|demonen - aan de gezonden discipelen
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|en gehoorzaam
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|13
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|en gehoorzaam
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|Gemeente - aan Christus
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|in alle ontzag, aan meesters
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|2
  +
|:
  +
|51
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|Jezus was zijn ouders -
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|om 's Heren wil
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|13
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|om het geweten
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|13
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|ter voorkoming van straf
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|vrouw zij - aan haar eigen man als aan de Heer
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|vrouw zij - aan haar man
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|14
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|vrouw zij – in de gemeentelijke samenkomst
  +
|-
  +
|Col.
  +
|3
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|vrouw zij haar man -
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|vrouw: aan eigen man
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|2
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|weest aan elke menselijke instelling -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderdanig
  +
|weest elkaar - in de vrees van Christus
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanigheid
  +
|bij jongeren
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
| -
  +
|6
  +
|onderdanigheid
  +
|en gehoorzaamheid
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanigheid
  +
|en nederigheid
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|5
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanigheid
  +
|en ootmoed
  +
|-
  +
|Dan.
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|v
  +
|
  +
|onderdanigheid
  +
|overheid
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdanigheid
  +
|van de vrouw: jegens haar man
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderdanigheid
  +
|zijn kinderen in - houden
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|16
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|door Asa: enigen uit het volk
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|door de rijken
  +
|-
  +
|Job
  +
|31
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|een grote menigte
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|5
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|geloof (eigen) -
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|10
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|God is tegen -
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|16
  +
|:
  +
|19
  +
|v
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|God liet niemand toe Israël te onderdrukken
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|52
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|Israël – door Assur
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|10
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|Israël onderdrukt door naburige volken
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|met geweld
  +
|-
  +
|Job
  +
|31
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|met geweld
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|38
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|onderdrukt worden door een ziekte
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|22
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|vreemdeling –: verboden
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|23
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukken
  +
|vreemdeling –: verboden
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|60
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukker
  +
|kinderen van de -s zullen tot Jeruzalem komen en zich buigen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|33
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|gewin der -en verwerpen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|103
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|God doet gerechtigheid en gerichten aan allen die onderdrukt worden
  +
|-
  +
|Job
  +
|36
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|in de - openbaart God
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|7
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|kan een wijze dol maken
  +
|-
  +
|Job
  +
|31
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|neiging tot -: weerhouden door medelijden
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|4
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|onderdrukkingen onder de zon
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|44
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|onze - vergeten: door God
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|30
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|op - vertrouwen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|59
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|spreken van -
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|4
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|tijd: 20 jaren
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|5
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|van de arme
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|62
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|vertrouwt niet op -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|105
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|voorkomen door God
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|18
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|onderdrukking
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderduiker
  +
|Israël verstoken in de holen
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|9
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|ondergang
  +
|belet: door God
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|2
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|ondergang
  +
|door woordenstrijd
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|51
  +
|:
  +
|53
  +
|
  +
|
  +
|ondergang
  +
|van Babel: door God bewerkt
  +
|-
  +
|2 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|ondergang
  +
|van de goddeloze mensen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|43
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|ondergang
  +
|verzamelen van de -
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|ondergang
  +
|wegzinken in - door begeerte naar rijkdom
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|15
  +
|:
  +
|45
  +
|
  +
|
  +
|onderhorig
  +
|onderhorige plaatsen
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|13
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|al wat Ik haar geboden heb
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|19
  +
|:
  +
|32
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|Christus en zijn volk -
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|5
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|dingen -
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|17
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|door God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|55
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|door God
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|9
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|door God: volk Israël: 40 jaar in de woestijn
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|50
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|door Jozef: zijn broers en hun kinderen
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|47
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|door Jozef: zijn familie
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|10
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|geboden -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|18
  +
|
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|geboden -
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|22
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|geboden -: al wat Mozes geboden heeft
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|34
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|Gods geboden –
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|45
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderhouden
  +
|Jozef zou zijn familie –
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|22
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderhouding
  +
|van de geboden van God
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|aan iets – dat wij in Hem zijn
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|2
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|aan iets dat wij Hem kennen
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|4
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|de liefde van God
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|9
  +
|:
  +
|47
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|door Jezus: de overlegging van hun hart
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|5
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|door Jezus: overleggingen van beschuldigers
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|12
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|opdat zij -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|12
  +
|:
  +
|56
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|tijd
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onderkennen
  +
|
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|3
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onderkleding
  +
|
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|6
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderkleed
  +
|geen twee onderklederen aandoen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|9
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderkleed
  +
|geen twee onderklederen meenemen
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|onderkleed
  +
|iemand neemt jouw –
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderpand
  +
|de Geest als - gegeven
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|5
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderpand
  +
|van de Geest
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|7
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderricht
  +
|door een hoer
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|7
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderricht
  +
|verleidend en misleidend -
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|28
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|onderrichten
  +
|door God: aan ons
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|11
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderrichten
  +
|door Jezus
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|3
  +
|:
  +
|28
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
| -en die wegvallen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|20
  +
|:
  +
|13
  +
|v
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|al wat mannelijk is te doden
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|15
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|geen - in behouden worden tussen jood en heiden
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|10
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|geen – tussen Jood en Griek
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|5
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|in het Koninkrijk der hemelen
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|23
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken door God
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|21
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken naar geslacht
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|23
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken tussen volksgenoten en vrreemden
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|9
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: door God: Israël beschermd
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|15
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: geen enkel - maken
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|25
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: geval: alleen de mannen te doden
  +
|-
  +
|Job
  +
|34
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: onterecht - maken: God doet dit niet
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|11
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: tussen Israëlieten en Egptenaren
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|1
  +
|v
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: verkeerd geval
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: verkeerd hier
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|1
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|maken: vrouwen en kinderen blijven achter
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|20
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|man/vrouw, ctr. Vers 16
  +
|-
  +
|Num.
  +
|1
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|naar geslacht
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|21
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|normatief
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|22
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|tussen rein en onrein verwaarloosd
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|3
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderscheid
  +
|geen – als het gaat om het ontvangen van Gods gerechtigheid
  +
|-
  +
|Mark.
  +
|13
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|deurwachter waakt
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|7
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|door God
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|12
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|geestelijke uiting
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|goede en kwade -
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|44
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|heilige en onheilige
  +
|-
  +
|1Jo
  +
|3
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|kind van God en kind van de duivel
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|17
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|niet –: het goede
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|44
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|reine en onreine
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|3
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|tussen goed en kwaad
  +
|-
  +
|Lev.
  +
|20
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|tussen rein en onrein: geboden
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|14
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiden
  +
|waarheid: letten op iemands gang
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|28
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiding
  +
| -svermogen: niet bij kwade lieden
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderscheiding
  +
|vermogen tot - ontwikkelen: door bezig te zijn in de Schrift
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|29
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|onderschikken
  +
|zich - : Davids zonen: onder de koning Salomo
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|17
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderstelling
  +
|valse -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|3
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|de HERE ondersteunde mij, zodat ik kon slapen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|51
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|de vrijmoedige geest ondersteune mij
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|54
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|41
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|145
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God: allen die vallen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|37
  +
|:
  +
|24
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God: de gevallen rechtvaardige
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|117
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God: en behouden worden
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|116
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God: naar Zijn toezegging
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|119
  +
|:
  +
|116
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God: opdat ik leve
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|94
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God: opdat ik niet wankele
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|42
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door God: van Christus
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|37
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|door Jhwh: de rechtvaardigen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|20
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|God ondersteune u uit Sion
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|63
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|niemand die ondersteunde
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|63
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|Uw rechterhand ondersteunt mij
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|63
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|zichzelf – door grimmigheid
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|ondersteunen
  +
|zwakken te -
  +
|-
  +
|1 Tim.
  +
|5
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|ondersteuning
  +
|materiele
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|28
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|ondersteuning
  +
|verboden: tov gedrukte moordenaar
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|17
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|ondersteuning
  +
|
  +
|-
  +
|Hos.
  +
|2
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouw
  +
|Gods - met Israël
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|22
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouw
  +
|overspel bij -
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|20
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouw
  +
|
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|21
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouwen
  +
|een dochter – aan een man
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|28
  +
|:
  +
|30
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouwen
  +
|seks: geen s in ondertrouwde staat
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|22
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouwen
  +
|
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|3
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouwen
  +
|
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|ondertrouwen
  +
|
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|8
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|ondervinden
  +
|wat God ondervonden heeft, kunnen ook wij -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|ondervragen
  +
|Jezus –: door Herodes
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|23
  +
|
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|ondervraging
  +
|van Jezus: door Herodes
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|18
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|ondervraging
  +
|
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|3
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|aan Jezus onderworpen: engelen, machten en krachten
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|2
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|alles onderworpen aan de voeten van de mens
  +
|-
  +
|Filip.
  +
|3
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|Christus vermag alles aan Zich te -
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|47
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|door Jhwh: de volken: onder Israëls gezag
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|22
  +
|:
  +
|45
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|geveinsdelijk zich -
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|11
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|koninkrijken - door middel van het geloof
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|18
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|land onderworpen
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|12
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|onderworpen zijn aan de Vader van de geesten
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|8
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen door God
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|toekomstige aardrijk – aan mensen
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|22
  +
|:
  +
|48
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|volken -
  +
|-
  +
|Col.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|zich - aan inzettingen
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|4
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|zich -: aan God
  +
|-
  +
|2 Sam.
  +
|8
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|zich -: door heidenen: aan David
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|8
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|zich – aan de wet van God: het vlees kan dit niet
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|10
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|zich aan de gerechtigheid van God niet –
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|33
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|zich geveinsdelijk onderwerpen
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderwerpen
  +
|zich niet -: goed geval
  +
|-
  +
|Jer.
  +
|27
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderwerping
  +
|gedwongen - aan Babel
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|4
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|aan bekeerlingen: inhoud
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|4
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|aan bekeerlingen: inhoud
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|7
  +
|v
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|aan het volk: bevolen door Josafat
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|6
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|aan kinderen
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|38
  +
|:
  +
|19
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|aangaande God
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|2
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|begeren: van God
  +
|-
  +
|Joz.
  +
|8
  +
|:
  +
|35
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|bijbels -: volledig
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|7
  +
|:
  +
|42
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|Christus -: hoe
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|1
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|door beide ouders
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|6
  +
|:
  +
|27
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|door God
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|3
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|eerste -: ook over verdrukking
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|4
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|godsdienst-: ook wijzen op Gods heiligheid en tucht
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|9
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|houding tegenover -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|19
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|in de school van Tyrannus
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|2
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|inhoud
  +
|-
  +
|2 Thess.
  +
|2
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|inhoud: toekomst
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|negatief (doe niet) en positief (doe wel)
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|nodig
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|noodzaak van -
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|onderwerp: broederliefde
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|onderwerpen: wat nodig is
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|6
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|ontvangen: door bekeerlingen
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|5
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|overbodig -
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|18
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|praktisch -: in de weg van de Heer onderwijzen
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|4
  +
|:
  +
|17
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|praktisch –
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|47
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|psalmzing met een onderwijzing
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|9
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|sommige onderwerpen overbodig
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|18
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|theoretisch en praktisch
  +
|-
  +
|2 Kon.
  +
|12
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|tot rechte wandel: Jojada aan Joas
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|8
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|uit het Woord
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|van goed verstand
  +
|-
  +
|2 Kron.
  +
|17
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|vanuit de Bijbel
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderwijs
  +
|waarover
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|6
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|doel: nieuwe gewoonten
  +
|-
  +
|Tit.
  +
|2
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door de genade van God
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|31
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door een vrouw
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|24
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door God
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|4
  +
|:
  +
|36
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door God
  +
|-
  +
|1 Thess.
  +
|4
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door God
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|25
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door God: in de weg die de vrome zal hebben te verkiezen
  +
|-
  +
|Job
  +
|4
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door Job: velen
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|16
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|door mijn nieren: door God
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|32
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|God onderwees Israël
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|6
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|Gods volk - : taak van Mozes
  +
|-
  +
|1 Kron.
  +
|15
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|hij onderwees hen in ..., want hij was verstandig
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|35
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|iem in het hart geven om te -
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|4
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|in Christus onderwezen
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|3
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|in de gerechtigheid: met de bijbel
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|4
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|in de weg der wijsheid
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|18
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|in de weg van de Heer
  +
|-
  +
|Neh.
  +
|8
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|in de wet
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|6
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|in het woord (van God) worden onderwezen
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|7
  +
|:
  +
|15
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|Jezus was, volgens de Joden, niet onderwezen, maar wel geleerd
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|105
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|Jozes onderwees de oudsten van Egypte
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|35
  +
|:
  +
|34
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|roeping tot -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|2
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|uit de wet onderwezen zijn
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|wat nodig is
  +
|-
  +
|Job
  +
|33
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|wijsheid onderwijzen
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|7
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzen
  +
|
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|5
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzer
  +
|niet horen naar de stem van mijn -s
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|32
  +
|:
  +
|1
  +
|
  +
|
  +
|onderwijzing
  +
|van David
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|1
  +
|:
  +
|22
  +
|
  +
|
  +
|onderworpen
  +
|aan Jezus' voeten heeft God alles onderworpen
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|2
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|doel: voorbeeld
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|17
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|doel: waarheid vaststellen
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|8
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|doel: wijsheid
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|7
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|doen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|25
  +
|:
  +
|26
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|eerbaar
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|13
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|in tuchtzaak
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|naar cultuur en natuur: moeilijke bezigheid
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|7
  +
|:
  +
|47
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|nalaten
  +
|-
  +
|Gen.
  +
|27
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|om reden van tegenstrijdige waarnemingen
  +
|-
  +
|Ezra
  +
|7
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|opdracht tot -
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|resultaten
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|111
  +
|:
  +
|2
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|schepping onderzoeken
  +
|-
  +
|1 Kon.
  +
|22
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|selectief - : verkeerd geval
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|3
  +
|:
  +
|2
  +
|v
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|uit verwondering
  +
|-
  +
|Ez.
  +
|39
  +
|:
  +
|14
  +
|
  +
|
  +
|onderzoek
  +
|
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|10
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|bevel door Jezus
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|19
  +
|:
  +
|18
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|bij aanklacht
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|de Schriften –
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|6
  +
|:
  +
|29
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|door de mannen van de stad
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|12
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|door de Prediker
  +
|-
  +
|Ex.
  +
|9
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|door Farao
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|7
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|door Herodes
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|24
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|door Petrus: naar aanleiding van getuigenissen
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|door profeten
  +
|-
  +
|1 Sam.
  +
|20
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|een mens -: motief, gezindheid
  +
|-
  +
|Klg.
  +
|3
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|en doorzoeken
  +
|-
  +
|Joh.
  +
|5
  +
|:
  +
|39
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|en God niet zien
  +
|-
  +
|Job
  +
|29
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|geschil -
  +
|-
  +
|Esth.
  +
|2
  +
|:
  +
|23
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|geval: kwaad gerucht
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|27
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|in Gods tempel
  +
|-
  +
|Klg.
  +
|3
  +
|:
  +
|40
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|laat ons onze wegen –
  +
|-
  +
|Pred.
  +
|1
  +
|:
  +
|13
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|met wijsheid -
  +
|-
  +
|Job
  +
|10
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|naar ongerechtigheid
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|1
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|nauwkeurig -
  +
|-
  +
|Matth.
  +
|2
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|nauwkeurig –: door Herodes
  +
|-
  +
|1 Pe
  +
|1
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|nodig, bij openbaring
  +
|-
  +
|Gal.
  +
|2
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|van nieuwelingen
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|13
  +
|:
  +
|5
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|zichzelf - of men in het geloof is
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeken
  +
|zie ook Doorzoeken
  +
|-
  +
|Richt.
  +
|5
  +
|:
  +
|16
  +
|
  +
|
  +
|onderzoeking
  +
|van het hart
  +
|-
  +
|Job
  +
|11
  +
|:
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|ondeugd
  +
|God ziet de -
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|6
  +
|:
  +
|12
  +
|
  +
|
  +
|ondeugdzaam
  +
|
  +
|-
  +
|Ps.
  +
|139
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|ondoorgrondelijk
  +
|Gods kennis van mij
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|11
  +
|:
  +
|33
  +
|
  +
|
  +
|ondoorgrondelijk
  +
|Gods oordelen
  +
|-
  +
|Luk.
  +
|20
  +
|
  +
|11
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|aandoen
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|6
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|aandoen: geval
  +
|-
  +
|Jak.
  +
|2
  +
|:
  +
|3
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|bewijzen aan een arme
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|6
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|door -
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|43
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|gezaaid in -
  +
|-
  +
|Rom.
  +
|9
  +
|:
  +
|21
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|vat tot –
  +
|-
  +
|2 Tim.
  +
|2
  +
|:
  +
|20
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|vat zijn tot -
  +
|-
  +
|1 Cor.
  +
|15
  +
|:
  +
|43
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|versus heerlijkheid
  +
|-
  +
|2 Cor.
  +
|6
  +
|:
  +
|8
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|versus heerlijkheid
  +
|-
  +
|Jes.
  +
|23
  +
|:
  +
|9
  +
|
  +
|
  +
|oneer
  +
|zie ook Verachtelijk
  +
|-
  +
|Ef.
  +
|5
  +
|:
  +
|4
  +
|
  +
|
  +
|oneerbaarheid
  +
|tegen
  +
|-
  +
|Spr.
  +
|20
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|oneerlijkheid
  +
|in handel: gruwel voor God
  +
|-
  +
|Deut.
  +
|25
  +
|:
  +
|13
  +
|v
  +
|
  +
|oneerlijkheid
  +
|in maten en gewichten: verboden
  +
|-
  +
|Zach.
  +
|8
  +
|:
  +
|10
  +
|
  +
|
  +
|onenigheid
  +
|door God verwekt tot bestraffing
  +
|-
  +
|Hand.
  +
|28
  +
|:
  +
|25
  +
|
  +
|
  +
|onenigheid
  +
|onderlinge - bij de Joden, door prediking van Paulus
  +
|-
  +
|Hebr.
  +
|5
  +
|:
  +
|13