Oorbiecht

De oorbiecht is, in de Rooms-Katholieke Kerk, de gewone geheime biecht - de belijdenis van zonden - aan de bevoegde 'geestelijke' (kerkelijke ambtsdrager), in tegenstelling met de openbare belijdenis.

Oorbiecht door een vrouw

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.