Pastoor: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

    31 jul 2022

    • huidigvorige 17:2031 jul 2022 17:20Kees Langeveld overleg bijdragen 455 bytes +455 Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''pastoor''' (van het Lat. ''pastor'' = herder) is in de Rooms-katholieke en de Oudkatholieke Kerk een priester aan wie door de bisschop de kerkelijke zorg over een parochie is toevertrouwd. Hij is het hoofd van een parochie en voorzitter van het parochiebestuur (kerkbestuur). De pastoor kan worden bijgestaan door een '''kapelaan''' (in Nederland) of '''onderpastoor''' (in Vlaanderen); ook genoemd ''parochievicaris''.' Label: Visuele tekstverwerker