Pitom

Pitom was een stad in het oude Egypte die genoemd wordt in de Bijbel. De Israëlieten moesten voor de farao, de koning van Egypte, voorraadsteden bouwen, waaronder Pitom.
Ex 1:11 En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over [het volk] aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses. (HSV)

Pitom werd mogelijk gebouwd onder farao Ramses II, die regeerde van 1290-1224 vóór Chr.

Kaart: Ligging van Pitom ten oosten van de Nijldelta in Beneden-Egypte. De witte stip duidt aan dat de ligging niet geheel zeker is.