Rosj Hasjana: verschil tussen versies

Labels: Bewerking via mobiel Bewerking via mobiele website
kGeen bewerkingssamenvatting
'''<nowiki/>'''Rosh Hasjana houdt verband met ''de [[dag van het geklank]]'' die is ingesteld in Lev. 23:24 en Num. 29:1. De term 'Rosj Hasjana' komt echter pas voor in Ez. 40:1. <blockquote>''Eze 40:1 In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het <u>begin van het jaar</u>, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen. (HSV)''</blockquote>Er is verschil van mening over de betekenis van 'begin van het jaar' in dit vers: begin van het godsdienstig jaar of van het burgerlijk jaar. De Joden houden het voor het begin van het burgerlijke jaar: de eerste dag van de maand Tisjrie. Anderen verstaan het van het godsdienstig jaar: de eerste dag van de maand Abib. Hoe het ook zij, het Joodse nieuwjaar valt op 1 en 2 Tisjrie.
 
'''<nowiki/>'Dag van de sjofar'.''' De dag waarop Rosj Hasjana valt, heet ook Jom Hasjofar, letterlijk de 'dag van de sjofar' een instrument gemaakt van een ramshoorn. In het Nederlands weergegeven als de 'dag van de bazuin', hoewel de bazuin een ander instrument is dan de sjofar. Bij de belangrijke gewoonten van Rosh Hashanah behoort, gebaseerd op de bijbelse Dag van het geklank, het blazen op de sjofar tijdens de Synagogedienstensynagogediensten.
 
Op beide nieuwjaarsdagen wordt op de ramshoorn geblazen. Rosh Hasjana gaat terug op de bijbelse ''[[dag van het geklank]]'' die door God is ingesteld in Lev. 23:24 en Num. 29:1. Zie verderop voor het verschil tussen ''Dag van het geklank'' en ''Hoofd van het jaar'' (Rosj Hasjana).
 
'''Feest.''' Rosj Hasjana is geen treurdag, maar een feest waarop men – wegens Gods ontferming – blij moet zijn. Het is de dag om de balans op te maken van het morele en godsdienstige gedrag in het afgelopen jaar, en men nadert tot God met gebeden om een goede toekomst.
* 2018: 9-11 september
* 2019: 29 september - 1 oktober
Toelichting: in 2016 beginbijvoorbeeld begon Rosj Hasjana op 2 oktober zonsondergang en eindigteindigde 2 dagen later op 4 oktober zonsondergang.
 
== Synagogedienst ==