Saffier

Saffier (van Hebr. sapir) is een fonkelende edelsteen, meestal in blauwe kleur te zien. Het is de niet-rode variant van het mineraal Korund. Saffier behoort tot de kostbaarste edelstenen. De kleur is blauw, violet, blauwviolet, groen of geel. De blauwe saffier is de beroemdste variant. Scheikundig gesproken is het een aluminiumoxide (Al2O3). Saffier komt voor in de borstplaat van Aäron. Het Nieuwe Jeruzalem is mede gefundeerd op saffier.

Saffier gevonden in Madagaskar
Saffier gevonden in Sri Lanka
Een plaveisel van saffier gelijk was onder de voeten van de God van Israël, toen Hij zich op de berg Sinaï openbaarde aan Mozes en anderen: 
Ex 24:9  Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, [en ook] Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. Ex 24:10 En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was [er iets] als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. (HSV)
Saffier is de vijfde steen in de borstplaat van Aäron (Ex 28:18):
Ex 28:18 En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier, en een Diamant.
Geslepen saffier, ter grootte van een ei, met diamanten
Jeremia zegt van de aanzienlijke inwoners van Jeruzalem dat hun gestalte gladder was dan een saffier.
Klaagliederen 4:7 Haar aanzienlijksten waren reiner dan sneeuw, zain blanker dan melk, roder van lichaam dan robijnen; hun gestalte was gladder dan een saffier. (HSV)
Saffier was het edelgesteente waarmee het tweede muurfundament van het Nieuwe Jeruzalem is versierd.
Opb 21:19 De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, (TELOS)