Sjabloon:Paleolithicum zijbalk

Tijdvak Periode Era Eon
Vroeg Mesolithicum Pre-historie Holoceen Kwartair Ceno
-zoïcum
Fanero
-zoïcum
Laat Paleolithicum Pleistoceen
Midden
Vroeg
Steentijd
Gangbare aard- en geschiedkundige indeling[1]
  1. Zie Wikipedia.nl