Sjave

Sjave, Schavé of Sawe was het dal waar de koning van Sodom Abram tegemoet kwam nadat Abram de weggevoerde Sodomieten bevrijd en hen met hun have terugbracht.
Ge 14:17 Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het [tegenwoordige] Koningsdal. (HSV)
Naam. Het Strongnummer is 07740. De Hebreeuwse naam is שׁוה, Sjaveh, en betekent "vlakte" of "effen vlakte"[1]. De plaatsnaam wordt alleen genoemd in Gen. 14:17. In het Engels luidt de naam: Shaveh. De toevoeging "dat is het Koningsdal" beduidt dat de naam van het dal in de tijd van de schrijver was: Dal des Konings of Koningsdal.
Deze kaart plaats het dal van Sjave ten noorden van Hebron, waar Abram destijds woonde.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.