Deze pagina citeren

Bibliografische gegevens voor Concilie van Nicea