Deze pagina citeren

Bibliografische gegevens voor Jakobus (zoon van Zebedeüs)