Theologische universiteit

Een theologische universiteit is een academische onderwijsinstelling die studenten opleidt tot predikant. Nederland kent meerdere wetenschappelijke theologieopleidingen.

  • De christelijke gereformeerde Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)
  • De vrijgemaakte-gereformeerde Theologische Universiteit Kampen (TUK)
  • De Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de theologieopleiding van de PKN. Hier krijgen ook studenten die zich tot de Gereformeerde Bond rekenen hun opleiding krijgen.
  • De Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), anno 2016 nog in oprichting. In haar worden de TUA, de TUK en de Nederlands-Gereformeerde predikantenopleiding verenigd.

In België is de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven (Heverlee).