Thyatira

Thyatíra (= geur van ellende), ook geschreven Tyatira, was een voorname stad in het noorden van het Klein-Aziatisch gewest Lydië. Daar kwam Lydia de purperverkoopster vandaan (Hand. 16) en daar ontstond een christengemeente (Opb. 2).

Ligging van Thyatira

De Griekse naam is Θυάτειρα, Thyateira, en betekent "geur van ellende". In de Griekse uitspraak ligt de klemtoon op de 'ei'[1]. De plaatsnaam wordt 4x in het Nieuwe Testament genoemd.

Thyatira lag aan de rivier de Lycus, in het Lycusdal, aan de weg van Pergamus naar Sardis, 60 km zuidoostelijk van Pergamus.

De stad was een kolonie van Grieken uit Macedonië. In 133 v.C. kwam zij samen met Pergamus onder Romeins gezag.

Thyatira was oudtijds een belangrijke handels- und industriestad. De materieel welvarende inwoners leefden dan ook vooral van handel en industrie, o.a. het verven van purper, de verwerking van koper en de vervaardiging van aardewerk en textiel. Om haar losheid van zeden stond zij echter in een kwaad gerucht[2].

Lydia de puperverkoopster was afkomstig van Thyatira. Zij kwam door de prediking van Paulus tot geloof.

Hnd 16:14 En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. (TELOS)

Ruïnes van Thyatira

In de stad ontstond een gemeente van de Heer Jezus Christus. In opdracht van de Heer schreef de apostel Johannes een korte brief aan deze gemeente (Opb. 2:18-29). Het schrijven, waarin de Heer zijn gemeente beoordeeld en vermaand, is opgenomen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes.

Ter plaatse van Thyatira ligt thans de grote stad Akhissar (= Witburg), in Turkije. Circa 1870 was daar een christengemeente van enige honderden zielen[3].

Bronnen

Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

 
Restanten van een kerk uit de 2e — 6e eeuw.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. Het Griekse accent-teken op de eerste a is een muzikaal accent (geen dynamisch accent) en geeft geen klemtoon aan, maar een stijging van de toonhoogte. Juist omdat de voorlaatste lettergreep lang is (een tweeklank -ei- in het Grieks), moet daar de klemtoon liggen, volgens het Latijnse systeem. Overigens gebruikt het moderne Grieks die zelfde accenten wel om de klemtoon aan te geven, omdat het moderne Grieks evenals veel andere moderne talen inmiddels een dynamisch accent heeft gekregen.
  2. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).
  3. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Thyatira.