Tijdbalken Israël

De tijdbalken hieronder hebben betrekking op de Bijbelse geschiedenis van Israël.

Israël 1905 - 1730 v.C.[1] > 1745 - 1598 v.C.
JakobIzakIsmaëlSarahAbraham
1905 - 1730 v.C. < Israël 1745 - 1598 v.C.[2] > 1544 - 1347 v.C.
Jozef (zoon van Jakob)Jakob
1745 - 1598 v.C. < Israël 1544 - 1347 v.C.[3] > 1340 - 1042 v.C.
Jozua (zoon van Nun)MozesAäron
1544 - 1347 v.C. < Israël 1340 - 1042 v.C.[4] > 1050 - 950 v.C.
SamuëlSimsonAbdonElonEbzanJeftaJaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhudOthniël
1340 - 1042 v.C. < Israël 1050 - 950 v.C.[5] > 1000 - 900 v.C.
SalomoDavidDavidIsbosethSaul
1050 - 950 v.C. < Israël 1000 - 900 v.C.[6] > 950 - 850 v.C.
BaësaNadabAsaAbiaJerobeam ISisakRehabeamSisakSalomoDavid
1000 - 900 v.C. < Israël 950 - 850 v.C.[7] > 900 - 800 v.C.
Joram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaNadabAsaAbiaJerobeam ISisakRehabeamSisakSalomo
950 - 850 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[8] > 850 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa
900 - 800 v.C. < Israël 850 - 750 v.C.[9] > 800 - 700 v.C.
ZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaBenhadadJoas (koning van Israël)JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Josafat
950 — 850 v.C. < Israël 800 — 700 v.C.[10] > 750 — 650 v.C.
SanheribHizkiaSargon IISalmaneserHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaAmosJerobeam IIUzziaAmaziaBenhadadJoas (koning van Israël)JonaJoëlJoahazJoas (koning van Juda)
800 — 700 v.C. < Israël 750 — 650 v.C.[11] > 700 — 600 v.C.
EsarhaddonTirhakaManasseBerodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinUzzia
750 — 650 v.C. < Israël 700 — 600 v.C.[12] > 650 — 550 v.C.
HabakukNebukadnezarJojakimJoahazDaniël (profeet)Jeremia (profeet)JosiaAmonAsnapparEsarhaddonTirhakaManasse (koning)SanheribHizkia
700 — 600 v.C. < Israël 650 — 550 v.C.[13] > 600 — 500 v.C.
EvilmerodachEzechiël (Bijbelboek)ZedekiaJojachinHabakukNebukadnezarJojakimJoahazNechoDaniël (profeet)Jeremia (profeet)JosiaAmonAsnapparManasse (koning)
650 — 550 v.C. < Israël 600 — 500 v.C.[14] > 550 — 450 v.C.
Darius IBelsazarKoresEvilmerodachZedekiaJojachinNebukadnezarJojakimNechoJeremia (profeet)Daniël (profeet)
600 — 500 v.C. < Israël 550 — 450 v.C.[15] > 500 — 400 v.C.
ArthahsastaAhasverosDarius IBelsazarKores
550 — 450 v.C. < Israël 500 — 400 v.C.[16] > 450 — 350 v.C.
Nehemia (persoon)ArthahsastaAhasverosDarius I
500 — 400 v.C. < Israël 450 — 350 v.C.[17] > 400 — 300 v.C.
Nehemia (persoon)

Voetnoten

 1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.
 2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.
 3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.
 4. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.
 5. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 6. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 7. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 8. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 9. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 10. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 11. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 12. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 13. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 14. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 15. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 16. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 17. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).