UFO

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het woord UFO is een afkorting van "unidentified flying object", "ongeïdentificeerd vliegend voorwerp". Meestal gebruikt men de term voor iets dat lijkt op een ruimtevaartuig van niet-menselijke makelij. De wezens die zich in een UFO voortbewegen worden ufonauten of aliens (Engels voor 'vreemdelingen') genoemd.

Poollicht en UFO's

Op verschillende plekken in Nederland was vrijdagavond poollicht te zien. Poollicht of noorderlicht ziet eruit als een gordijn van groen en violet licht dat ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon botsen met de atmosfeer. Het verschijnsel is het best te zien bij de Noord- en de Zuidpool. In Nederland is het licht zelden te zien; de laatste keer was in het voorjaar van 2001. Bij helder licht is het verschijnsel ook zaterdagavond waar te nemen. In Duitsland en Oostenrijk heeft het noorderlicht geresulteerd in veel UFO-meldingen. Bij het UFO-onderzoekscentrum in Mannheim stond de UFO-hotline roodgloeiend.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 22 januari 2005)


Ufo in jungle

Lokale autoriteiten in Congo hebben een Congolese en Pakistaanse burger gearresteerd die op zoek gingen naar een ongeïdentificeerd vliegend object (ufo) dat maandag was neergestreken in de jungle. De twee personen werden verhoord tot Google-zusterbedrijf Loon bevestigde dat het om een van zijn internetballonnen ging.

(Bron: Nu.nl, nieuwsbericht, 26 aug. 2020)

"Ongeïdentificeerd" betekent dat de identiteit van het voorwerp niet is vastgesteld, d.w.z. we weten niet wat het is.

Veel schijnbare ruimtevaartuigen zijn pyschologisch of weerkundig te verklaren. Noorderlicht bijvoorbeeld kan leiden tot veel UFO-meldingen (zie voorbeeld in kader).

Bijbel

In de Bijbel komen geen UFO's voor in zin van voertuigen met wezens van een andere planeet. Gods Woord kent geen andere beschaving op een andere planeet. Wel beschrijft de Bijbel enkele hemelse voertuigen en spreekt hij van de onzichtbare wereld vanwaar wezens soms verschijnen aan mensen op aarde. De beschreven hemelse voertuigen zijn in de strikte zin van de uitdrukking "ongeidentificeerd vliegend voorwerp" geen UFO's, omdat het duidelijk is dat (1) het voertuigen zijn, (2) die een hemelse oorsprong en bestemming hebben en (3) voor een duidelijk doel worden ingezet.

God heeft strijdwagens

Jes 66:15  Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. (HSV)

De strijdwagens van God zijn "ontelbare duizenden":

Ps 68:17   (18) De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. (HSV)

De profeet Elia voer in "een vurige wagen met vurige paarden", in een storm, ten hemel.

"2Kon 2:11  Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel." (HSV)

Elisa's knecht Gehazi zag, toen God op Elisa's gebed zijn ogen had geopend, vele "vurige paarden en wagens" rondom Elisa.

2Kon 6:17  En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. (HSV)

"2Kon 2:11  Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel." (HSV)

De profeet Ezechiël ziet God op een soort hemelse troonwagen met wielen (Ezech. 1).

Deze hemelse wagens kan men symbolisch verstaan. Sommigen[1] echter menen dat de beelden zij naar reële voertuigen verwijzen en toonbeelden zijn van hemelse technologie.

Eindtijd

In de eindtijd, de periode die direct aan de zichtbare verschijning van Christus Jezus voorafgaat, zullen bedrieglijke tekenen en wonderen gebeuren, die hun oorsprong in Satan's rijk van de duisternis hebben. Sommige christenen menen dat UFO's, tot die bedrieglijke fenomenen kunnen behoren.

Video (humor)

In het volgende grappige filmpje worden de menselijke reacties van schrik en verbazing getoond op een (in scène gezette) neergestorte vliegende schotel.


UFO joke-candid camera. Youtube.com: Goran Tomič, 10 jan. 2008. Duur: 1 min. 20 sec.

Meer informatie

L.A. Marzulli, UFO Disclosure. The 70-Year Coverup Exposed. Spiral Of Life Publishing, 2018. Pagina's: 160.

L.A. Marzulli: What the Bible Says About UFOs. Youtube.com: Prophecy Watchers, 8 jan. 2021. 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Lynn A. Marzulli over het UFO's in het licht van de Bijbel.

Voetnoot

  1. Zo Lynn A. Marzulli, zie L.A. Marzulli: What the Bible Says About UFOs. Youtube.com: Prophecy Watchers, 8 jan. 2021. 2018. Duur: 28 min. 30 sec.