Verhogen

Verhogen is een woord dat de volgende betekenissen heeft[1]:

1. fysiek hoger maken, als in "de dijk verhogen", "de vloer verhogen".

2. (muziek) hoger spelen, zingen, doen klinken, als in "een noot een halve toon verhogen"

3. in positie of aanzien verheffenn, als "de militair werd in rang verhoogd". Synoniem: promoveren

Mt 23:9  En noemt niemand uw vader op de aarde, want een is uw Vader: de Hemelse.  Mt 23:10  Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: de Christus.  Mt 23:11  De grootste van u echter zal uw dienstknecht zijn.  Mt 23:12  Wie nu zichzelf zal verhogen, zal worden vernederd; en wie zichzelf zal vernederen, zal worden verhoogd. (Telos)

3. prijzen, als in "God verhogen" (zie paragraaf hieronder)

4. in een hogere klas doen plaatsnemen. Synoniem: bevorderen. "Alle leerlingen worden verhoogd."

5. vermeerderen, als in "de rente verhogen", "de huur verhogen", "de prijs verhogen", "het loon verhogen", "de dividendbelasting verhogen", "de temperatuur verhogen". In figuurlijke zin: figuurlijk groter maken, doen toenemen, ""de welvaart verhogen", "de productiviteit verhogen", "die overwinning verhoogde de moed van de soldaten", "dat verhoogt mijn energie", In figuurlijke zin kan het ook betekenen: waardevoller maken, als in "bescheidenheid verhoogt de deugd"

6. sterker doen uitkomen, als in "schaduw verhoogt het licht", "de saus verhoogt de smaak van het gebraad".

God verhogen

Jes 25:1 HEERE! Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan; [Uw] raadslagen van verre zijn waarheid [en] vastigheid. (SV)

De NBG51-vertaling en de Naardense vertaling hebben "U zal ik verheffen", De Herziene Statenvertaling heeft "ik zal U roemen".

Het gebruikte Hebreeuwse werkwoord is רום, roem, dat betekent: hoog zijn, verhoogd zijn, verhogen, prijzen, aanbieden[2]. Het Strongnummer is 07311. In de werkwoordsstam polel, die in Jes. 25:1 voorkomt, betekent het woord[3]: 1. grootbrengen, opvoeden, doen opgroeien; 2. opheffen, verheffen, verhogen; 3. prijzen, roemen, verheffen, verhogen.

God verhogen is zijn hoogheid, Zijn uitstekende, Zijn verheven, Zijn ontzagwekkende eigenschappen of daden, vermelden, doen uitkomen.

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.

Voetnoten

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.