Vervolging van christenen

Uit Christipedia

Vervolging van christenen is het volgen of opzoeken van christenen met het oogmerk hen te straffen. Over de betekenis van 'vervolgen', zie Vervolging.

Leer en voorbeeld van de Heer

De Heer Jezus heeft, bij de uitzending van de twaalf, zijn leerlingen gewaarschuwd voor de mensen, die hen zouden vervolgen, overleveren en mishandelen (Matth. 10:16v). Leerlingen die huis en familie achterlaten terwille van de Heiland en het evangelie, zouden vervolgd worden.
Mr 10:29 Jezus zei: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten ter wille van Mij en ter wille van het evangelie, Mr 10:30 die niet honderdvoudig ontvangt, nu in deze tijd: huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomstige eeuw eeuwig leven. (TELOS)
Mt 23:34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden; van hen zult u er doden en kruisigen, en van hen zult u er in uw synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen; (TELOS)
Hij heeft zijn leerlingen ook geleerd hoe ze zich hebben te houden. De Heiland, die later zelf is overgeleverd, mishandeld en gekruisigd, heeft hen een voorbeeld nagelaten: Hij bleef van de waarheid getuigen, Hij bad aan het kruis voor hen die hem kruisigden en hoonden.
1Ti 6:13  Ik beveel je voor God die alles in leven houdt, en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, (Telos)
Lu 23:34  Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. En om zijn kleren te verdelen wierpen zij het lot daarover. (Telos)

Tegenwoordige verdrukking

Omvang. Wereldwijd lijden, anno 2019, 260 miljoen christenen om hun geloof in Jezus Christus[1].

Trend. In 2017 werden ongeveer 215 miljoen christenen vervolgd of verdrukt [2]. In 2009 waren dat er 100 miljoen[3]. De verdrukking ven vervolging van christenen is de afgelopen jaren wereldwijd toegenomen, in omvang en hevigheid, zo constateerde Open Doors in het begin van het jaar 2020[1]. In het begin van 2021 deelde Open Doors mee dat voor het eerst in de geschiedenis van de ranglijst elk land in de top-50 is beoordeeld met 'zeer zware' of 'extreme' geloofsvervolging[4].

Ranglijst. Open Doors, een organisatie die zich inzet voor verdrukte en vervolgde christenen, houdt een ranglijst bij van landen waar christenen vervolgd en verdrukt worden. 

De Open Doors ranglijst christenvervolging 2020

Noord-Korea stond van 2002 tot 2021 op nummer 1 van de ranglijst. Open Doors kent landen punten toe op basis van factoren als de wetgeving rond godsdienstvrijheid, de vrijheid om een gemeente te kunnen stichten en het aantal christenen dat wordt gemarteld en vermoord)[3].

Ideologische factor. In zeven van de tien landen waar de christenen in 2008 het meest verdrukt werden, is de Islam de staatsgodsdienst (Saoedi-ArabiëIranAfghanistan, Somalië, de Malediven, Jemen en Oezbekistan). Twee landen in de top 10 van 2008 hebben een communistische regering (Noord-Korea en Laos). Verdrukking wordt ook ondervonden van de zijde van extremistische hindoes.

Zes christenen gedood in Pakistan

In Pakistan zijn zes christenen, onder wie vier vrouwen en een kind, omgekomen nadat hun huizen door woedende moslims in brand waren gestoken. Moslims in de stad Gojra in de provincie Punjab vielen christelijke buurten aan na geruchten dat christenen een koran hadden ontheiligd. Ze staken veertig huizen en enkele kerken in brand. Enkele dagen eerder waren in een dorp in de buurt al tientallen huizen van christenen in brand gezet. Volgens de autoriteiten is het geweld een gevolg van misleiding door religieuze extremisten. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er geen koran is ontwijd. Zo'n vier procent van de 170 miljoen Pakistanen is christen.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 1 aug. 2009

Ex-moslims. Vooral moslims die christen zijn geworden kunnen het zwaar te verduren krijgen in de moslimgemeenschap. Dat geldt ook voor ex-moslims in Westerse landen. Het volgende getuigenis van een ex-moslimmeisje (17 jaar) uit de Amerikaanse staat Ohio spreekt voor zichzelf. Ze is doodsbang om terug te keren naar haar ouderlijk huis: video (Engels, 7 minuten, op Youtube.com).

Allerlei mensen. Mensen van allerlei stand en soort, man en vrouw, jong en oud, rijk en arm, aanzienlijk en gering, hebben om de waarheid van het evangelie en het getuigenis van hun geloof geleden onder verachting, verdrukking en vervolging. Adrianus Hamsteadius (17de eeuw) merkt in zijn geschiedenis van de martelaren op:[5] "Opmerkelijk is het, dat om de getuigenis van het evangelie te vereren, geen stand of soort van mensen uitgesloten was, die door God geroepen waren, om van Hem en Zijn waarheid getuigenis te geven. Zo zijn er heerlijke voorbeelden van vrouwen, die, met mannelijke standvastigheid, allerlei pijnigingen en martelingen, om de naam van Jezus Christus, verduurden."

Geschiedenis

In de eerste drie eeuwen werden de christenen vervolgd, maar ook later, in de tijd van de kerkhervorming, en onder communistische dictatuur, hadden christenen geen rust. De eerste vervolging van de gelovigen greep plaats in het Heilige Land, tegen de gemeente van Christus in Jeruzalem.

Zie Vervolging van christenen/Geschiedenis voor het hoofdartikel.

Meer informatie

Stichting De Ondergrondse Kerk zet zich in voor verdrukte en vervolgde christenen.

OpenDoors zet zich in voor verdrukte en vervolgde christenen.

De Amerikaanse afdeling van Open Doors vermeldt in haar landenlijst het ideologisch motief van de verdrukking: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/

Morning Star News. "Morning Star News is the only independent news service focusing exclusively on persecution of Christians."[6]

Voice of the Persecuted (VOP) = 'Stem van de Vervolgden', is een Amerikaanse organisatie die informeert over vervolgde christenen en hen hulp biedt.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Bron: Nieuwsbrief van OpenDoors, 16 jan. 2020.
  2. Bron: Nieuwsbrief Open Doors dd. 18 jan. 2018.
  3. 3,0 3,1 Nieuwsbericht Noord-Korea weer nummer 1 christenvervolging op Trouw.nl dd. 6 jan. 2010
  4. Bron: Open Doors, Ranglijst Christenvervolging 2021.
  5. Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 89. Spelling gemoderniseerd voor Christipedia.
  6. Bron: https://morningstarnews.org/about-us/ Geraadpleegd 15 sept. 2021.