Via Dolorosa

Via Dolorosa is een straat in de oude stadskern van Jeruzalem.

De weg die Christus aflegde lag echter meters lager dan de huidige Via Dolorosa.

Naambord van de straat op een muur in Jeruzalem
De naam betekent "Smartelijke weg" (Latijn: via dolorosa, via = weg, dolorosa = smartelijk, pijnlijk). De weg is voorzien van staties en herinnert aan de lijdensweg van Christus, de weg van de veroordeling tot de kruisiging. 
Route met staties
De weg loopt door de oude stad van de Leeuwen- of Stefanuspoort naar de Heilig Grafkerk, die staat op de plaats waar Golgotha en het graf van Jezus waarschijnlijk zijn geweest. Langs de route zijn staties. De eerste statie is de plaats waar Jezus tot de kruisdood veroordeeld werd. Dat gebeurde in het pretorium, waar stadhouder Pilatus rechtsprak. De laatste statie is de plaats waar Jezus in het graf werd gelegd.

Meer informatie

Artikel Via Dolorosa op nl.wikipedia.org
 
Processie op de Via Dolorosa op Goede Vrijdag (1950).