Vicaris: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

31 jul 2022

  • huidigvorige 18:0731 jul 2022 18:07Kees Langeveld overleg bijdragen 1.348 bytes +1.348 Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''vicaris''' (van Lat. vicarius = plaatsvervanger) is plaatsvervanger van een kerkelijke ambtsdrager. Hij neemt het ambt of de bediening ter vervanging van de eigenlijke titularis waar. '''Rooms-Katholieke Kerk.''' Zo is in de Rooms-Katholieke Kerk de vicarus plaatsvervanger of helper van een paus, bisschop of priester. De 'bisschoppelijk vicarus' (of 'vicaris-generaal') is de vervanger van de bisschop. De 'apostolisch(e) vicaris' of 'vicaris apostolic...' Label: Visuele tekstverwerker