Wiskunde

Stelling van Pythagoras

Wiskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met getallen en figuren. Synoniem met wiskunde zijn: mathematica, mathematiek, mathesis. Men maakt onderscheid tussen zuivere en toegepaste wiskunde. Tot de zuivere wiskunde behoren: algebra, meetkunde en rekenkunde. Tot de toegepaste wiskunde kan men bijvoorbeeld rekenen landmeetkunde en werktuigbouwkunde.

De Association of Christians in the Mathematical Sciences(ACMS), gesticht in 1977, is een christelijke vereniging ter bevordering van de bezinning op de verhouding tussen wiskunde en christelijk geloof en de onderlinge contacten tussen christenwiskundigen.

Meer informatie

De site van de American Scientific Affiliation, een genootschap van christenwetenschappers, heeft een informatieve wiskunde-pagina: Mathematical Sciences