Xenophon

Buste van Xenophon

Xenophon of Xenofon van Athene (430 - 355 v.Chr.) was een Griekse schrijver.

Naam. In het Oudgrieks: Ξενοφῶν, Xenophōn.

Kores. Hij schreef onder andere Cyropaedia (Κύρου Παιδεία), een "historische roman" die de opvoeding en het (grotendeels fictieve) levensverhaal beschrijft van de ook in de Bijbel genoemde Perzische koning Kores (Cyrus de Grote), die leefde in de 6e eeuw v.Chr. Deze was de stichter van het Perzische Rijk en van de Perzische dynastie. Xenophon typeert hem als de ideale vorst en gebruikt hem om zijn eigen opvattingen over opvoeding, politieke en militaire aangelegenheden uit te spreken.

Meer informatie

Xenophon, nl.wikipedia.org.

Bron

Xenophon, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 29 jan. 2021.