1 Johannes 3

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb

2

1Jo 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (Telos)

We shall behold Him (Wij zullen Hem aanschouwen)

The sky shall unfold
  De lucht zal zich ontvouwen
Preparing His entrance
  Zijn entree voorbereiden
The stars shall applaud Him
  De sterren zullen Hem toejuichen
With thunders of praise
  Met donderslagen van lofprijs

The sweet light in His eyes, shall enhance those awaiting
  Het zoete licht in Zijn ogen zal de wachtenden versterken
And we shall behold Him, then face to face
  En wij zullen Hem aanschouwen, dan van aangezicht tot aangezicht

O we shall behold Him, we shall behold Him
  O, we zullen Hem aanschouwen, we zullen Hem aanschouwen
Face to face in all of His glory
  Van aangezicht tot aangezicht in al Zijn heerlijkheid
O we shall behold Him, yes we shall behold Him
  O, we zullen Hem aanschouwen, we zullen Hem aanschouwen
Face to face, our Savior and Lord
  Van aangezicht tot aangezicht, onze Heiland en Heer

The angel will sound, the shout of His coming
  De engel zal geluid maken, de roep van Zijn komst
And the sleeping shall rise, from there slumbering place
  En de ontslapenen zullen opstaan uit hun plaats van sluimering
And those remaining, shall be changed in a moment
  En die overblijven zullen veranderd worden in een ogenblik
And we shall behold him, then face to face
  En we zullen hem aanschouwen, dan van aangezicht tot aangezicht

We shall behold Him, o yes we shall behold Him
  Wij zullen Hem aanschouwen, o ja, wij zullen Hem aanschouwen
Face to face in all of His glory
  Van aangezicht tot aangezicht in al Zijn heerlijkheid
We shall behold Him, face to face
  Wij zullen Hem aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht
Our Savior and Lord
  Onze Heiland en Heer
We shall behold Him, our Savior and Lord
  Wij zullen Hem aanschouwen, onze Heiland en Heer
Savior and Lord!
  Heiland en Heer!


Sandi Patty - We Shall Behold Him (Official Live Video). Youtube.com: Gaither Music TV, 28 sept. 2012. Duur: 6 min. 20 sec.