1 Johannes 4

Uit Christipedia

1 Johannes 4 van de Eerste brief van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Hoofdstukken van 1 Johannes: 12345.

1

1Jo 4:1 Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (Telos)

Geliefden. Deze aanschrijfwijze ook in 3:21 en 4:7.

3

1Jo 4:3  en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. (telos)

Hij is nu al in de wereld. Zie vs. 4: "hij die in de wereld is". Die geest is nu al in de wereld, blijkens de geesten die niet Jezus als in het vlees gekomen belijden.

Van 'de mens van de zonde', 'de zoon van het verder', schrijft Paulus:

2Th 2:6  En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. 2Th 2:7  Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. 2Th 2:8  En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; 2Th 2:9  hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, 2Th 2:10  en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. (Telos)

4

1Jo 4:4  U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. (Telos)

Hij die in u is. De Geest van God.

Hij die in de wereld is. Zie vs. 3: "hij is nu al in de wereld". De geest van de antichrist.

5

1Jo 4:5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. (Telos)

Zij zijn uit de wereld. En van de wereld. De ware gelovigen zijn uit God (6).

7

1Jo 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. (Telos)

Geliefden. Ook in vs. 1 en 3:21.