2 Koningen/Hoofdstuk 20

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

2 Koningen:


Hoofdstuk 20 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

2 Kon. 20:9-11. Het teken van de teruggaande schaduw

2Kon 20:9 Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan? 2Kon 20:10 Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan. 2Kon 20:11 En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz’ zonnewijzer naar beneden was gegaan. (HSV)

Hij deed de schaduw tien treden teruggaan. Een natuurlijke verklaring[1] is dat van een bijverschijnsel van een zonsverduistering. Op 5 maart 702 v.C., 16 jaar vóór Hizkia's dood, was er een zonsverduistering in het Midden-Oosten. In Israël was de zon voor meer dan 60 procent verduisterd. Wanneer de treden in het donker waren, zou de schaduw na de zonsverduistering schijnbaar terug zijn gegaan. Ook een schaduwgolf, veroorzaakt door een zonsverduistering, zou de schijn van een teruggaande schaduw gegeven kunnen hebben. Dergelijke natuurlijke verklaringen blijven een gissing. De tekst echter doet denken aan een bovennatuurlijk, in natuurlijk opzicht buitengewoon handelen van God en hier bepaald als antwoord op het gebed van Jesaja. Van een zonsverduistering is in deze passage geen sprake.

Voetnoot

  1. Frederick Baltz, August 2017: An Eclipse of Biblical Proportions; Solar eclipses and Biblical events. BiblicalArcheology.org, 11 aug. 2017