2 Samuël 21 is een hoofdstuk van 2 Samuël, een geschrift in de Bijbel, en telt 22 verzen.

Hoofdstukken van 2 Samuël samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 21
Verzen van 2 Samuël 21 becommentarieerd: · 19

19

2Sa 21:19 Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen; en Elhanan, de zoon van Jaare-oregim, sloeg Beth-halachmi, [dewelke] [was] met Goliath, den Gethiet, wiens spiesenhout was als een weversboom. (SV)

Elchanan versloeg Goliath? Dit vers roept in sommige vertalingen een moeilijkheid op. Zij doen namelijk voorkomen dat Elhanan (Elchanan) de reus Goliath uit Gath versloeg, terwijl wij weten dat Goliath door David werd gedood.

2Sa 21:19 Opnieuw was er strijd met de Filistijnen te Gob; en Elchanan, de zoon van de Betlehemiet Jaare-oregim, versloeg de Gatiet Goliat, die een speer had met een schacht als een weversboom. (NBG51)

2Sa 21:19 En nogmaals woedt de oorlog met de Filistijnen bij Gov; dan verslaat Elchanan, zoon van Jaäree Oregiem,- weverswouden, de Betlehemiet, Goliat de Gitiet; het hout van zijn lans is als een weversboom. (NB)

2Sa 21:19 Tijdens een andere veldslag tegen de Filistijnen, opnieuw bij Gob, werd Goliat uit Gat gedood door Elchanan, de zoon van Jari, uit Betlehem. De schacht van Goliats speer was zo dik als de boom van een weefgetouw. (NBV2004)

De Herziene Statenvertaling volgt de Statenvertaling en levert geen moeilijkheid op.

2Sa 21:19 Er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob, en Elhanan, de zoon van Jaäre-Oregim, versloeg Beth-halachmi, die met Goliath uit Gath was. De schacht van zijn speer was als een weversboom. (HSV)

Hoe zit het nu: Heeft David de reus verslagen of was het Elchanan die hem doodde? De parallelle passage in 1 Kron. 20:5 bevat de sleutel tot de oplossing.

1Kr 20:5 Daarna was er nog een krijg tegen de Filistijnen, en Elhanan, de zoon van Jaïr, versloeg Lachmi, den broeder van Goliath, den Gethiet, wiens spieshout was als een weversboom. (SV)

1 Kron. 20:5 Opnieuw was er strijd met de Filistijnen, en Elchanan, de zoon van Jaïr, versloeg Lachmi, de broeder van de Gatiet Goliat, die een spies had met een schacht als een weversboom. (NBG51)

Kronieken is later geschreven dan Samuël. Het lijkt erop dat 1 Kron. 20:5 is gebaseerd op 2 Sam. 21:19. Uit de strijd tegen de Filistijnen worden in 1 Kron. 20 enkele bijzonderheden vermeld. Eén bijzonder voorval is dat de broer van de bekende en eerder verslagen Goliath werd gedood. 1 Kron. 20:5 (Elchanan versloeg de broer van Goliath) schijnt te berusten op de juiste brontekst, terwijl onze huidige tekstversie van 2 Sam. 21:19 (Elchanan versloeg Goliath) een misser bij het overschrijven schijnt te bevatten. Dit is de meest waarschijnlijk oplossing van de moeilijkheid[2].

Voetnoot

  1. Zie voor de bespreking van deze verklaring en een alternatieve: Wie versloeg Goliath, op Geloofsverdediging.nl.
  2. Zie voor de bespreking van deze verklaring en een alternatieve: Wie versloeg Goliath, op Geloofsverdediging.nl.