2 Timotheüs/3

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijbelboeken: GeExLeDeJozRiRu1Sa2Sa1Ko2Ko1Kr2KrEzrNeEstJobPsSpPrHglJesJerKlaEzeDaHosJoëAmObJonMiNaHabZefHagZaMalMtMrLkJhHnRm1Ko2KoGlEfFpCol1Th2Th1Tm2TmTitFmHbJk1Pe2Pe1Jh2Jh3JhJdOpb
2 Timotheüs: 1 2 3 4

Hoofdstuk 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De zware tijden in de laatste dagen (1-9). Navolging door Timotheüs, ook in vervolging, terwijl boze mensen van kwaad tot erger voortgaan (10-12). Vermaning om vast te houden aan de leer en de heilige schriften (13-17).

2 Tim. 3:1-9 De zware tijden in de laatste dagen

Zie Studies with Stearman: Raging Insanity Has Arrived! Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 32 min. 9 sec. Studie van Gary Stearman over de laatste dagen.

2 Tim. 3:1

2 Tim 3:1  Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; (Telos)

Zware tijden. Wat de tijden zwaar zal maken, wordt ons hierna meegedeeld. 'Zware' is de vertaling van het Griekse χαλεποι, galepoi, van χαλεπος, chalepos, dat betekent:

  1. moeilijk om te doen, te nemen, te naderen
  2. moeilijk te dragen, lastig, gevaarlijk. 2a. hard, woest, wild.

Het woord komt 2x in het Nieuwe Testament voor. De eerste keer in Matth. 8:28, waar het gebezigd wordt voor de twee bezetenen.

Mt 8:28  En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gadarenen, ontmoetten Hem twee bezetenen die uit de graven kwamen, zeer woest, zodat niemand in staat was langs die weg voorbij te gaan. (Telos)

'Woest', Grieks: χαλεποι, galepoi.

Zullen zijn. Deze zware tijden waren toekomstig voor Paulus. Vergelijk:

2Ti 4:3  Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; (Telos)

2Ti 4:3  Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen;

2 Tim. 3:2

2Ti 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, (Telos)

Zelfzuchtig. Vergelijk:

2Ti 4:3  Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; (Telos)

2 Tim. 3:8

2Ti 3:8  Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. (Telos)

Verzetten ook dezen zich tegen de waarheid. Vgl.

2Ti 4:3  Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; (Telos)

2 Tim. 3:14

2Ti 3:14  Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd, (Telos)

Volkomen overtuigd. Vergelijk:

Ro 14:5  Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. (NBG51)

De Telos-vertaling heeft in Rom. 14:5 'ten volle verzekerd'.