2e millennium voor Chr.

Uit Christipedia

Het 2e millenium v.Chr. is de tijd van de jaren 2000 - 1001 vóór de geboorte van Jezus Christus. Dit millennium volgt op het 3e millennium voor Chr. en wordt gevolgd door het 1e millennium voor Chr.

Na de val van Ur (2006 v.C.) heersen verscheidene Amoritische koninkrijken in het zuiden van Mesopotamië. 

2000 v.C.[1]: Assyrië wordt onafhankelijk

Lipit Istar, een Amoritisch koning (1934-1924 v.C.) schrijft een serie wetten. Een ander Amoritisch koninkrijk had zijn zetel de stad Larsa[2]

1905[2]: geboorte van Abram in Ur.

1894: Samuabum, een Amoritisch stamhoofd, sticht het Babylonische rijk en kiest Babylon als hoofdstad. Hij sticht een koningshuis dat ongeveer 300 jaar in Babylon de scepter zou zwaaien.

1813 v.C.[1]: Assyriër Sjamsi-Adad I, 'koning der wereld', regeert over Mesopotamië.

1805[2]: Isaak, de zoon van Abraham, geboren.

ca. 1800: Na de val van de 3e Dynastie van Ur en de opkomst van Assur, worden de gebieden ten noorden van Babylon veroverd.

1798: In Egypte bestijgt Neferoesobek de troon (1798 - 1793 v.Chr.), de achtste farao/koningin van de 12e Dynastie van Egypte.

1793: Begin van de Tweede Tussenperiode in het Egyptische Rijk (1793 -1550 v.Chr.). De 13e en 17e Dynastie van Egypte regeren tot 1550 v.Chr.

1792-1750: Hammurabi, uit de Amoritische dynastie van Samuabum, is koning van Babylonië.   

1792: Hammurabi wordt koning van het Babylonische Rijk. Hij verovert Soemerië en Akkad. Er ontstaat grote rivaliteit tussen Larsa, Esjuna, Babylon en Assur. 

Hammurabi heerst over het grootste deel van het oude gebied van Akkad. Hij graaft kanalen, bouwt vestingen en tempels.

1781: Assyrië in handen van Babylon en het rijk van Mitanni.

ca. 1780-1763: Een korte heropbloei van de Soemerische cultuur onder Rim-Sin van Larsa. 

ca. 1780: Koning Hammurabi verovert in Soemerië de steden Uruk en Isin. Hij aanbidt de zonnegod Shamas. Hij legt een wetboek vast (Codex Hammurabi), op basis van wedervergelding ("oog om oog en tand om tand"). Hammurabi voert zware straffen in voor overtreders, zoals geselen, verminken en terechtstellen op verschillende manieren.

ca. 1780 - In deze tijden volgen in Egypte anarchie en de bezetting door vreemde heersers: Lybiërs, Ethiopiërs en Assyriërs.

ca. 1760: Hammurabi verslaat de laatste (Elamitische) koning van Larsa (Rim-Sin). Hiermee komt voorgoed een eind aan Soemerië en begint het Babylonische tijdperk.

ca. 1750: Koning Hammurabi weet de Amoritische staten aan de bovenloop van de Eufraat en de Tigris te verenigen. Babylon wordt het religieus centrum van het rijk.

Gebiedsuitbreiding door Hammurabi, de eerste koning van Oud-Babylonische rijk, in de 1e helft van de 18e eeuw v.C.

ca. 1750 - Koning Sobekhotep V (1750 -1700 v.Chr.) regeert als farao van de 13e Dynastie van Egypte.

1745[2]: Jacob, de zoon van Isaak, geboren

1730[2]: Abraham, 175 jaar oud, overlijdt.

1666[2]: Juda, zoon van Jacob, geboren.

1654[2]: Jozef, zoon van Jacob, geboren.

1625[2]: Isaak, 180 jaar oud, overlijdt.

1624[2]: Jozef, 30 jaar oud, wordt onderkoning (vizier) van Egypte

1623-1617[2]: In Egypte zijn zeven jaren van overvloed 

1616-1610[2]: In Egypte zijn zeven jaren van magere oogst.

1615[2]: Jacob, 130 jaar oud (Gen. 47:9), trekt met zijn elf zonen naar Egypte, in het tweede jaar van de hongersnood (Gen. 45:11).


Egypte, Kanaän en het rijk van de Hethieten in de late bronstijd (1600-1200 v.C.)

1598[2]: Jacob, 147 jaar oud, overlijdt.

1595: Babylon valt door de Hethitische koning Mursilis I uit centraal Turkije.

1570: De Kassieten verkrijgen de macht over Babylon. Zij waren goede paardenfokkers. Ze regeerden over Babylon 400 jaar lang, tot 1171.

1544[2]: Jozef, onderkoning van Egypte, sterft in de ouderdom van 110 jaar. Vanuit het zuiden van Egypte begint de strijd tegen de Hyksos[23].

1539-1514[2]: Ahmose farao van Egypte, 18e dynastie.

1531[2]: De Hyksos worden verdreven uit Egypte

1514-1493[2]: Amenhotep I farao van Egypte, 18e dynastie.

1493-1481[2]: Thoetmoses I farao van Egypte, 18e dynastie. 

1481[2]: Mozes, de toekomstige bevrijder van Israël, geboren.

1441[2]: Mozes, 40 jaar oud, vlucht naar Midian.

1401[2]: Mozes, 80 jaar oud, keert terug naar Egypte (Ex. 7:7)

1400[2]: Het volk Israël trekt weg uit Egypte, 430 jaar na de belofte aan Abraham. Farao Amenhotep II komt om in de Schelfzee.


Nabije Oosten in 1400 v.C. 

1362[1]: Assur-uballit I verovert Mitanni. Assur wordt de hoofdstad van Assyrië.

1361[2]: Mozes, de man Gods, sterft.

1360[2]: Intocht van het volk Israël in Kanaän, het beloofde land.

1357[2]: Slag bij de wateren van Merom in het noorden van het beloofde land; Hazor verwoest (Joz. 11)

1353[2]: Laatste jaar van de veldtochten van Jozua in het beloofde land Kanaän (Joz. 14:10-15).

1347[2]: Jozua, 110 jaar oud, sterft (Joz. 24:29).

13e-12e eeuw: Assyrië overschaduwt het zuiden van het Tweestromenland. 

1244-1208: Tukuti-Ninurta I, koning van Assur. Hij viel Babylon aan en plunderde de stad. 

1232[1]: Assyrië begint te vervallen onder de heerschappij van Babylon

1171: Babylon veroverd door Shutruk-nahhunte van Elam, een naburig koninkrijk in het zuidwesten van het huidige Iran. Einde van de Kassitische regering over Babylon.

1158: De Elamieten plunderen Babylon[2]  

1115-1077: Tiglat-Pileser I, koning van Assyrië. 

1114[1]: Assyrië wordt weer onafhankelijk onder Tiglatpileser I

Na de dood van Tiglat-Pileser raakt Assyrië in verval door de toegenomen Aramese druk.

1100[1]: Aramese stammen overrompelen Babylon.

Bronnen

Paul Lawrence, De wereld van de Bijbel (Kampen: uitgeverij Kok, 2007. Oorspr. The Lion Atlas of Bible History, 2006) p.23

Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 53.

Art. 18e eeuw v.Chr., op Wikipedia.nl 

St. De Oude Wereld, Tijdlijn (2009).

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 51-53.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 Datum en gebeurtenis(sen) volgens St. De Oude Wereld, Tijdlijn (2009).