Aaw

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De maand Aaw, ook geschreven Av of Ab, is de vijfde maand van de Hebreeuwse kalender, en valt in juli en/of augustus.

De naam Aaw komt niet de Bijbel voor, wel de aanduiding 'vijfde maand'.

Nu 33:38 Toen beklom de priester Aäron de berg Hor, op bevel van de HEERE, en hij stierf daar, in het veertigste jaar nadat de Israëlieten uit het land Egypte vertrokken waren, in de vijfde maand, op de eerste van de maand.

Zac 7:3 zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de HEERE van de legermachten waren, en tegen de profeten: Moet ik in de vijfde maand blijven treuren [en mij blijven] afzonderen, zoals ik dit nu [al] zoveel jaren gedaan heb?

(HSV)

Assyrisch: A-bu.