Abdon

Uit Christipedia

Abdon (= 'dienstbaar') is een persoonsnaam en plaatsnaam in de Bijbel.

De naam Abdon betekent 'dienstbaar'[1]. Het Strongnummer is 05658. De naam komt 8x voor in het Oude Testament.

In de Bijbel komt de naam voor van:  

  1. een richter van Israël
  2. een Benjaminiet, zoon van Sasak;
  3. een Gibeoniet, zoon van Jechiël en kleinzoon van Gideon.
  4. een zoon van Micha, een aanzienlijk staatsbeambte aan het hof van de koning Josia van Juda. Elders heet hij Achbor;
  5. een Levietenstad in Aser. De stad werd bij lot toegewezen aan de nakomelingen van Gerson, de zoon van Levi. Zij ligt 16 km ten noorden van Akko en heet tegenwoordig 'Abdeh'.

De richter Abdon

Abdon was een zoon van Hillel, uit de stam van Efraïm. Na Elon was hij gedurende acht jaren richter over Israël. Hij is waarschijnlijk dezelfde als Bedan; dit is onzeker. Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen, die op zeventig mannelijke ezels reden.
Ri 12:13 En na hem gaf Abdon, een zoon van Hillel, uit Pirhathon, leiding aan Israël. Ri 12:14 Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen, die op zeventig ezelshengsten reden. Hij gaf acht jaar leiding aan Israël. Ri 12:15 Toen stierf Abdon, de zoon van Hillel, uit Pirhathon. En hij werd begraven in Pirhathon in het land van Efraïm, in het gebergte van de Amalekiet. (HSV)
Ook de eerdere richter Ebzan had veel kinderen.
1300 - 1100 v.C. < Israël 1100 - 1000 v.C.[2] > 1000 - 900 v.C.
DavidDavidIsbosethSaulSamuëlSimsonAbdonElonEbzanJefta
Abdon werd begraven in de stad Pirathon in het land van Efraïm, Richt. 12:15

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Abdon' is op 9 juli 2016 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.