Achab

Uit Christipedia

Achab is in de Bijbel een naam van twee verschillende mannen:

1. zoon en opvolger van Omri, regeerde van het jaar 874 tot 853[1] vóór Christus. Het tienstammenrijk Israël, dat bij zijn komst op de troon in goede toestand was, trachtte hij nog meer te versterken door zijn huwelijksverbintenis met Izebel, dochter van Ethbaäl, koning van Tyrus en Sidon.

Omri
koning van Israël
 
Ethbaäl
 
 
 
 
 
Asa
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achab
koning van Israël
 
Izebel
 
 
 
 
 
Josafat
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Israël
 
Joram
koning van Israël
 
Athalia
 
Joram
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Juda

Achab kenmerkt zich grote prachtliefde, door meineed, moord en afgoderij. De dienaren van Jahweh moesten wijken voor Baälspriesters. Slechts Elia bleef onverschrokken, en behaalde op de Karmel een beslissende zegepraal. Evenwel keerde de koning niet geheel van zijn gruwelen tot Israëls God weer. Tot drie keer toe voerde hij oorlog met Benhadad, de koning Syrië. Twee keer wendde hij zich van de afgoderij tot Jahweh, en van twee maal werd de zege hem verleend. Ten derden male trok hij, vergezeld en ondersteund door Josafat, de koning van Juda, niettegenstaande de dreigende voorzegging, ten strijde op. Zijn vrees werd vervuld. In de slag maakte een pijl, in het wild afgeschoten, een einde aan zijn leven.

Koningshuis van Omri - Access Foundation.jpg

Ook zijn geslacht trof een rampzalig lot. Veertien jaren later werd het geheel en al door Jehu uitgeroeid;

950 - 850 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[2] > 850 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa

2. een valse profeet, ook Echab genoemd, ten tijde van Jeremía.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Achab' is op 18 juli 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Volgens de tijdtafel van Stichting De Oude Wereld (later opgegaan in het Logos Instituut). P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) noemt als regeerperiode 918 - 897 v.C.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).