Adam

Uit Christipedia

Adam verwijst in de Bijbel naar:

1.      de eerste mens, van wie het hele menselijke geslacht afstamt, zie Adam (eerste mens).

2.      een stad aan de Jordaan, zie hieronder.

Naam

De naam Adam betekent “De aardse”, afgeleid van adama, ’(rode) aarde’, of van het werkwoord adom, 'rood kleuren, rood zijn’, naar zijn rood- bruinachtige vleeskleur van de (eerste) mens[1]. Adam is 'de aardse', want de Here God heeft hem gevormd uit het stof van de aarde.
1Co 15:47  De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. (Telos)

Stad Adam

Adam was de naam van een stad aan de oostoever van de Jordaan. Zij wordt in de Bijbel alleen genoemd in Joz. 3:16. Zij lag net beneden de samenloop van de rivier Jabbok met de Jordaan, 28 km[2][3] of 30 km[4][5][6] ten noorden van Jericho, vlak bij Sartan (Saretan). Ze wordt vereenzelvigd met Tell ed-Damiyeh, ook geschreven Ed-Damijje[6]. Nabij ligt het huidige Jordaanse dorp Damia.

Bij Adam bleef het water van de Jordaan door een wonderwerk van God staan als een dam, zodat de Israëlieten over het de drooggevallen rivierbedding het beloofde land konden binnentrekken.
Joz 3:16  bleef het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sarthan ligt. En het water dat naar de zee van de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween; het werd afgesneden. Toen stak het volk over, tegenover Jericho. (HSV)
Over deze gebeurtenis, zie het commentaar op Joz. 3:16.
Ligging van Adam


Ligging van Adam (Tell Damiya) op kaart uit de jaren '40 van de 20e eeuw.

Meer informatie

City of Adam, op en.wikipedia.org.

Bronnen

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Adam. Hieruit is op 27 okt. 2020 tekst genomen en onder wijziging verwerkt. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Adam.

Voetnoten

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Adam
  3. Derek Williams (ed.), New Concise Bible Dictionary (1989).
  4. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D_(%D7%A2%D7%99%D7%A8). Hebreeuws artikel over de stad Adam.
  5. Anne Rutger Fortuin, 'Aardbevingen in het Jordaandal: geologische en archeologische getuigenissen', in: Gea, juni 2015, vol. 48, nr. 2, pag. 35-61.
  6. 6,0 6,1 A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 10.