Adder

Uit Christipedia

Een adder is een inheemse gifslang[1], een giftige slang.

In het vrederijk van Christus zal een zuigeling zich zonder gevaar vermaken bij het hol van een adder.
Jes 11:8  Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. (HSV)
Jes 11:8  En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. (SV)

Hebr. pethen. Het Hebreeuwse woord hier vertaald door 'adder' is פתן, pethen. Het heeft het denkbeeld van "draaien" en betekent: adder, giftige slang. Het woord komt 6x voor in het Oude Testament (Ps. 58:5; Deut. 32:33; Job. 20:14, 16; Ps. 91:13; Jes. 11:8). Het strongnummer is 06620. De Statenvertaling vertaalt door 'adder' (5x), 'adderenvergift' (1x), de NBG51-vertaling door 'adder' (3x), 'addervergif' (2x), 'addervernijn' (1x).

Het Hebreeuwse woord pethen verwijst waarschijnlijk naar de Egyptische brilslang, daar de bezweerders zich van haar bedienden (Ps. 58, 5 v.) en zij ook in het land Israël voorkwam. De Statenvertaling heeft „adder" overgezet, omdat de kruisadder de meest bekende vergiftige slang in Europa is.[2]

Hebr. tsepha / tsiphoniy. Het Hebreeuwse woord in Jes. 11:8 vertaald door 'gifslang' is צפע, tsepha, ook overgeschreven sepha), of צפעני, tsiphoniy (ook overgeschreven siphoni). De woorden hebben het denkbeeld van "uitwerpen". Het gaat om een vergiftige slang. De woorden komen 5x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is 06848. De Statenvertaling zet over door 'basilisk' (3x) 'adder' (1x), 'basiliskus-ei' (1x); de NBG51-vertaling door 'giftige slang' (3x), 'adder' (2x).

Deze slang is de meest gevreesde van alle slangensoorten, door de Statenvertaling in Jes. 11: 8; 14:29; 59:5 en Jer. 8:17 overgezet met 'basilisk', in Spr. 23:32 met 'adder'.
Jes 14:29  Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. (SV)
Jer 8:17  Want ziet, Ik zend slangen, basilisken onder ulieden, tegen dewelke geen bezwering is; die zullen u bijten, spreekt de HEERE. (SV)
Het woord tsepha verwijst misschien naar Palestijnse adder (Montivipera xanthina palestinae), die voorkomt ten zuiden van Israël. Deze adder is een ondersoort van de kleinaziatische adder (Montivipera xanthina), die tot de meest gevreesde en gevaarlijke adders behoort[2].

Meer informatie

Adder, nl.wikipedia.org.

Zie ook

Slang

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Slang. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 1 feb. 2020.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Adder
  2. 2,0 2,1 Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Slang.