Afek

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Afek (= 'omheining' of 'fort' of Aphek is de naam van verscheidene steden genoemd in de Bijbel.

De betekenis van het plaatsnaam is 'omheining' of 'fort'[1]. Van Ronkel noemt 'sterkte, vesting', van Afok, waarschijnlijk 'sterk zijn', naar het arab. overwinnen, zich onderscheiden[2].

In de Schrift is Afek de naam van verschillende plaatsen:

1. Een stad genoemd in Joz. 13:4. Waarschijnlijk Aqfa, ten noordoosten van de Libanese stad Beiroet.

2. Een stad in het stamland van Efraïm, noordoostelijk van Joppe in de vlakte van Saron, Joz. 12:18, 1 Sam. 4:1 en 29:1. De plaats lag bij het huidige Ras el-Ain. Er waren de belangrijkste bronnen van de rivier Jarkon. Jozua versloeg de koning van deze stad in zijn verovering van het beloofde land (Joz. 12:18). Ten tijde van Samuel stelden de Filistijnen zich op bij Afek tegen Israël dat bij Ebenezer gelegerd was (1 Sam. 4: 1). Later verzamelden de Filistijnen wederom hun troepen bij Afek en bereidden zich tot de strijd tegen de Israëlieten die legerden bij Jizreël, 1 Sam. 29: 1.

1Sa 29:1 De Filistijnen brachten al hun legers bijeen bij Afek; en de Israëlieten legerden zich bij de bron die in Jizreël is. (HSV)

Afek wordt genoemd in verschillende Egyptische teksten, waaronder die van Thoetmosis III, Amenhotep II, Ramses II en Ramses III, en ook van de Joodse geschiedschrijver Josephus (Joodse oorlogen II.19.1).

Antipatris. Ongeveer 35 v. Chr. bouwde Herodes de Grote een fort bij Afek en noemde het Antipatris ter ere van zijn vader. Zie Antipatris voor het hoofdartikel.

Ligging van Afek in Aser en Afek in Efraïm

3. Een stad in het stamland van Aser, genoemd in Joz. 19:30 en Richt. 1:31. Ish te moderne Tell Kurdaneh.

4. Fiq of Afiq, aan de oostelijke oever van het meer van Galilea, Joz. 15:53; 1 Kon. 20:26, 30 en 2 Kon. 13:17. De plaats heet nu En-Gev. Daar sloeg Israël het leger van Syrië.

Ligging van Afek aan de oostelijke oever van het meer van Galilea

5. Afeka, ten zuidwesten van Hebron, Joz. 15:52. Dit is Khirbet ed-Darrame òf Khirbet Kana'an.

Bronnen

J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Afek, Afeka.

Geoffrey  W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.

Voetnoten

  1. Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002. Alleen de betekenis 'fort' geeft J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007) op.
  2. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Aphek en Aphik. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.