De Aleppo Codex is een middeleeuws handschrift van het Oude Testament. Het Hebreeuwse handschrift wordt bewaard in het Israëlmuseum te Jeruzalem.