Alexander

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alexander is in de Bijbel een naam van vier verschillende mannen.

De naam in het Grieks van het Nieuwe Testament luidt Αλεξανδρος,  Alex’andros. De naam komt 6x voor, zie hieronder. Het Strongnummer is 223. De naam betekent ‘manverdediger’.

De volgende mannen genoemd in de Bijbel heten ‘Alexander’:

1. de zoon van Simon van Cyrene, die het kruis voor Jezus droeg, Marc. 15:21;

2. een man uit het hogepriesterlijk geslacht, die met anderen de apostelen ondervroeg, Hand. 4:6;

3. een Jood, die bij het oproer te Efeze, waar de Joden en ook Paulus in gevaar waren, te vergeefs de menigte tot bedaren trachtte te brengen, Hand. 19:33. Misschien was hij een redenaar van beroep;

4. een kopersmid, die zich verzette tegen de apostel Paulus.

2Ti 4:14 Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend; de Heer zal hem vergelden naar zijn werken. 2Ti 4:15 Wacht ook jij je voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. (TELOS)

Zie Alexander de kopersmid voor het hoofdartikel. 5. de man genoemd met Hymenéus, misschien dezelfde als Alexander de kopersmid.

1Ti 1:19 terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. 1Ti 1:20 Onder hen zijn Hymenéüs en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. (TELOS)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst hiervan is verwerkt op 27 juni 2015.