Algummimhout

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Almuggimhout is een houtsoort waarvan de naam uit het Hebreeuws van het bijbelboek 2 Kronieken is overgeschreven in het Nederlands, omdat het onzeker is[1] welke houtsoort bedoeld wordt.

Woord. Almuggimhout wordt 3x genoemd: 2 Kron. 2:8; 9:10, 11. Voorbeeld:

2Kr 9:10 Verder ook Hurams knechten, en Salomo’s knechten, die goud brachten uit Ofir, brachten algummimhout en edelgesteente. (SV)

De Herziene Statenvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en de Naardense bijbelvertaling vertalen door 'sandelhout'.

2Kr 9:10 Bovendien brachten de dienaren van Hiram en de dienaren van Salomo, die goud uit Ofir vervoerden, sandelhout en edelstenen mee. (HSV)

De Hebreeuwse naam is אלגומים, algoemmiym, dit is een meervoudsvorm. Het Strongnummer is 0418. De King James vertaling heeft "algum" en "algum tree".

Herkomst. Het hout werd gehaald van de Libanon en uit Ofir.

2Kr 2:8 Zend mij ook cederen, dennen, en algummimhout uit Libanon; want ik weet, dat uw knechten het hout van Libanon weten te houwen; en zie, mijn knechten zullen met uw knechten zijn. (SV)

Voetnoot

  1. P.C. Beentjes, Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel: 2 Kronieken (Uitgeverij Kok, 2006), blz. 143.