Alternatieve geneeswijzen

Uit Christipedia

Alternatieve geneeswijzen of therapiën zijn alle diagnostische handelingen en middelen tot genezing waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs geleverd is en die meestal niet aan medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden onderwezen. De meest toegepaste alternatieve geneeswijzen zijn: homeopathie, acupunctuur, paranormale geneeswijzen, natuurgeneeskunde en antroposofische geneeskunde.

Tuchtcollege schorst alternatieve arts

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een alternatieve arts geschorst. De man werkte in het Medisch Centrum Maria Magdalena in Roosendaal. De arts heeft zijn patienten onvoldoende geinformeerd en is tekort geschoten in de behandeling. Ook heeft hij volgens het tuchtcollege verkeerde diagnoses gesteld. Zo kreeg een kankerpatiente te horen dat ze volledig zou genezen.Chemotherapie was daarom volgens de alternatieve arts van het Medisch Centrum Maria Magdalena niet nodig. De vrouw overleed korte tijd later.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 9 jan. 2008.

Verscheidene alternatieve therapieën hebben een achtergrond in oosterse godsdiensten.

Binnen de gezondheidszorg wordt complementaire en alternatieve zorg steeds meer gemeengoed. Er is een grotere openheid voor zaken als mindfulness, aromaverneveling, therapeutic touch, yoga, massagetherapie, visualisatieoefeningen en hypnose. Daarnaast is er meer aandacht voor de inrichting, een helende omgeving met rusthoekjes, harmonische kleuren, natuur.

Christenen wordt aangeraden kritisch te zijn ten aanzien van alternatieve geneeswijzen - en niet uit te gaan van het denkbeeld 'Baat het niet, dan schaadt het niet'.

Meer informatie

Art. Alternatieve geneeswijze op Wikipedia.nl

De Stichting Promise informeert beoordeelt vanuit een bijbels perspectief alternatieve geneeswijzen: www.Stichting-Promise.nl

Ruud van der Ven, Genezing uit het Oosten; alternatieve therapieën getoetst. Kok, 2011. Pagina's: 320. Een bespreking en bijbelse toetsing van meerdere thans veel voorkomende alternatieve geneeswijzen in Nederland. De auteur is arts, studeerde theologie en is ex-natuurarts.

Ruud van der Ven, Alternatief balanceren in de gezondheidszorg, artikel op Stichting-Promise.nl, z.j. 

Ruud van der Ven, Complementaire en alternatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen; een beschrijving van een ontwikkeling. Johannes Multimedia, 2011. Pagina's: 298 pag.

Bron

Art. Alternatieve geneeswijze op Wikipedia.nl